A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

- 1 -

1- problem dla wersji Linuxowej  help w postaci pliku .chm

1 -sze  zgłoszenie apikacyjne

1- szego zgłoszenia aplikacyjnego

1024-bitowye klucze publiczne i prywatne RSA

1045.lng

127.0.0.1 - adres lokalnego komputera

13 pinowe ACC2

16 lub 32 bitowe karty muzyczne

1-sza apikacja

1-sza apikacja, first application, uzupełniena - endorsement, dokonanie aktualizacji dyplomów składowych, DATE_GRANTED, UAKTUALNIENIE dyplomu, DATE_SUBMITTED, Nowe QSO, jeszce nie zgłoszone, Podsumowanie ARRL AWARDS, DXCC_5BANDS, Raport z połączenia, Arkusz aplikacji do  wydruku, Wypełnić aplikację, Druk i podglad wydruku aplikacji, AWARD_SECRETARY,, CLUBLOG

1-sze pole dotyczące QSO

1-sze zgłoszenie na dyplom

Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu

1-szy komputer HOST

- 2 -

2

2- problem dla wersji linuxowej - korzystanie z wnętrza HAM_SECRETARY z jakiejś przegładarki

2-gi oddalony komputer HOST

- 3 -

3 ci problem. - drukarka z Linuxa jest używana jako domyślna przeglądarka dla WINE

- 4 -

4 kanalowa plytka izolatora magnetycznego

- A -

ABC - Korespondencja seryjna - Wyswietl dane

ACC2

Koncepcja modemu dla CAT i DIGITAL dla TRX  z podwójną izolacja tj izolacją magnetyczną i izolacją optoizolatorami
Opis schematu i koncepcje zastosowane w modemie

adapter szeregowegy USB na COM - poziomy TTL

adapter szeregowy USB na COM

adapter szeregowy USB na COM, karta muzyczna,przetwornica transformatorowa, OBUDOWA, Płytka po zmontowaniu, Naklejki na płytki czołowe i tylne, tworzenie zrzutow ekranowych, Paint

ADD QSO HRD

Add UI View Tag

ADDITIONAL_FIELD_Nr_1_FOR_DIPLOMA

address_direct_001.csv

address_direct_001_with_remarks.csv

address_direct_XXX.CSV

ADIFFieldList.txt

ADIF-FILTER

Administracja bazą danych

Podstawowe pojęcia dla baz danych
Podstawowe pojęcia dla baz danych
Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5
Instalacja MYSQL Workbench w wersji 5.2.39

administracjabazy danych  MYSQL

administracjia serwerem

Administrator Zrodla Danych ODBC

Adobe Flash Player

adres IP

adres IP komputera na którym jest zainstalowany AGWPE

adres konkretnego rozdziału z pytajnikiem ? wewnatrz

adres URL

Adresy z QRZ.COM

Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Wydruki i podgląd dla danych rzeczywistych

AFSK (Audio Frequency Shift Keying)

AGW Packet Engine

AGW Packet Engine.exe

agwbay..VXD

AGWPE

AGWPE - Packet Engine

AGWPE - Packet-Engine - Logger32

AGWPE Packet Engine

AGWPE Packet-Engine

agwpe.ini

agwpe.log

AGWPE.zip

AGWTERM - zmiana czcionki

AGWTERM.EXE

Konfiguracja portu z kartą muzyczna
Porty z wykorzystaniem modemu baycomowskiego
Na lokalnym komputerze

AGWTERM-obserwacja ruchu

agwtermTCP.exe

agwtermTcp.zip

AIRCRAFT MOBILE

Aktualizacja bazy QSO tj tablicy QSOS_AWARDS  w oparciu o nowy zbiór .adif wyprodukowany przez Logger

aktualizacja dla dyplomu DXCC_5_BANDS

Aktualizacja dyplomu

Aktualizacja listy  dxcc tj zbioru DXCC.lst

aktualnie ważne podmioty

Alarm - brak QSO które już osiągnęło stan AWARDED . Istnieje  QSO które go zastępuje - kolor filetowy

Alarm - brak QSO które już osiągnęło stan AWARDED _  Brak jest QSO które by go zastąpiło

Kontrola błędów popełnianych przez użytkowników na różnych etapach obłiczeń
Kontrola błędów popełnianych przez użytkowników na różnych etapach obłiczeń

ALL PRIVILEGES

analiza czy dla kraju z QSO's istnieje biuro QSL

Analizator antenowy

anonymous@sp9auv.com

Pozyteczne zbiory do pobrania - instrukcje do TRX - analizy porównawcze - opinie
Total Commander do pobierania calych katalogow i plikow
Total Commander do pobierania calych katalogow i plikow

Antena 4Square

Antena Buterfly HFB

Antena k9ay

Antena satel Quadrifilar

Antenna kabels

Antennas

Anteny GP 20 meter

API

aplikacja

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Zakladka Główna baza QSOs

Aplikacja dla zgłoszenia awardu

APP_DX_KEPPER_USER_DEFINIED_1

app_hamradiodeluxe_user_definied_0

APP_LOGGER32_CREDIT_GRANTED

APP_LOGGER32_USER_1

Application

Application Fee

Application History

APPLIED

APPLIED_

APRS

APRS ( Automatic Position Radio Station)

architektura  64 bitowa

architektura 64 bitowa

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1
Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5
Konfiguracja polaczenia dla ODBC w wersji serwera 5.5

Arduino

Arduino , WiFi Wemos D1 Mini, zewnętrzny zasilacz impulsowy, Port wyjściowy USB lapt, Port wyjściowy USB laptopa, CAT, Uszkodzenie całkowite   portu CAT w transceiverze, MODEM,  DIGITAL

Arkusz aplikacji  dyplomu do wydruku, warunki uzyskania dyplomu ,formularz , ,Zapisz do zbioru RVF , zapis dyplomu do zbioru tekstowego, Uzupełnienie do dyplomu ,Aplikacja dla zgłoszenia awardu ,QSOs które zostały już zatwierdzone, DATE_GRANTED ,endorsement. uaktualinienie dyplomu, dyplom SPDXC ,wszystkie podmioty ,podmioty potwierdzone ,Zapis do zbioru CSV , dyplom SPDX_Marathon ,zbior CSV dla SPDX_Marathon ,Zapisz do zbioru ADI ,endorsement

Arkusz aplikacji do  wydruku

Arkusz aplikacji do wydruku

arkusz zgloszeniowy na dyplom

ARLL

ARRL

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Najtańsza metoda zgloszeń ON-LINE na dyplomy DXCC ARRL-u

atrybuty czcionek jakie zostaną użyte w nastepnym rekordzie QSO

atrybuty czcionki

atrybuty czcionki będą obowiązywać aż do następnej zmiany tych atrybutów czcionki

Atrybuty pol Wzorca formularzowego wydruku

Przycisk Border/No Boder komórki

Przycisk wyrównania do lewej i prawej strony

Przycisk wyrównania do lewej strony wzorca

Przycisk wyrównania do prawej strony

Przycisk wyrównania do środka

Przycisk zapisu wzorca

Przyciski  wyrównania w pionie

wyrownanie do srodka komórki tablicy

wyrównanie do dołu komórki tablicy

wyrównanie do góry komórki tablicy

Audio/Wideo

automatyczna instalacja  bazy danych MYSQL

automatyczna instalacja bazy danych MYSQL

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
Instalacja bazy danych MYSQL

Automatyczna korekcja efektu Doplera przez program Orbitron

automatyczne wyrównania komórek od położenia kursora

automatyczne wyrównanie komórek od aktualnego położenia kursora

automatyczne wyrównanie komórek w prawo i w dół od aktualnego położenia kursora

automatycznie  szukanie wspólnych kart QSL

Autor  programu LOOKING HAM DATA SP9AUV

award

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Zakladka Główna baza QSOs
Zapis zbioru  w formacie ADIF lub CSV z poprawionymi polami

Award Tracking DXCC

AWARD_BASE_MY_SQL

AWARD_SECRETARY

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
Wczytywanie_danych_ze_zbioru_ADIF
Zakładki realizujące funkcje programu
Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu
Polaczenie_kilku_dyplomow_ARRL_oaz_uzupelnienia_wjednym_zgloszeniu_aplikacyjnym
Instalacja bazy danych MYSQL
Podstawowe pojęcia dla baz danych
Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1
Instalacja MYSQL Community Server  w wersji 5.1
Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi
Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5
Konfiguracja polaczenia dla ODBC w wersji serwera 5.5
Downloading -sciąganie programu
Konfiguracja dla sortowania i translacji zbiorów

AWARD_SECRETARY_INSTAL.ZIP

AWARDED

Zakladka Główna baza QSOs
Taktyka optymalizacyjna sprawdzania potwierdzeń QSO dla dyplomów ARRL

AWARDED_

AWARDS FEE

AWARDS_BASE

Backup i restore  tablic MYSQL
Instalacja bazy danych MYSQL
Podstawowe pojęcia dla baz danych
Instalacja MYSQL Community Server  w wersji 5.1
Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi
Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5
Konfiguracja MYSQL 5.5 programem Workbench 5.2.34

AX25

- B -

Background scan

backup  całej bazy danych

backup bazy danych

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5
Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5

backup i restore bazy danych

backup wszystkich tablic MYQSL,  katalog Backup\Data ,

backup wszystkich tablic MYQSL, tworzenie backupu całej bazy danych MYSQL lub wyselekcjonowanej tablicy MYSQL,odtworzenie restore bazy lub tablicy,backup  całej bazy danych,MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe,AWARDS_BASE,Tworzenie backupu całej bazy danych MYSQL dla awardów tj AWARDS_BASE, Odtworzenie tj restore całej bazy danych lub wydzielonej tablicy dla dyplomu, komendy - instrukcje MYSQL-owe,format .sgl

badanie czy wzorzec posiada odpowiednie marginesy

BALUN

BAND

Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady

Baycom

Baycom Dummy Modem

BayCom Serial

Baycom USCC ISA cards

BayCom/BayPac modem

baza danych

Podstawowe pojęcia dla baz danych
Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi

baza danych  AWARDS_BASE

Baza danych  o stacjach amatorskich z serwera lookup

baza danych Oracle

baza danych Postgress

baza danych SQL

baza danych w formacie MYSQL

baza MYSQL

Beacon comment

Beacon Interval (Mobile)

Beacon Interval Fixed

Beacon Interval Internet

biblioteki

bitmapa karty QSL - fiormat . bmp

bledy formalne

bledy jakie kontroluje program AWARD_SECRETARY

bledy jakie kontroluje program AWARD_SECRETARY ,Błędy w danych wejściowych,  Bledy w naliczeniu podmiotow stref CQ i ITU Zones ,Bledy w zbiorze startowym , Powiat ,SPPA Code ,znaki  ASCII , Kontrola QSOs przy uaktualnianiu dyplomu , Optymalizacja kosztu, Identyfikator QSO , unikalność QSO , CRC stringowe, sprawdzenie z kartami QSL , QSO  niezgodne z loggiem, podmiiana QSO , QSO zupełnie odrzucone, Wyjątki od zasady optymalizacji, Alarm - brak QSO, CLUBLOG

Bledy jakie mogą powstać na wskutek manipulacji tj, kopiowania i nastepnie odtwarzania głównej tablicy QSOS_AWARDS lub dyplomow

bledy krytyczne

bledy w danych

Bledy w danych wejsciowych w zbiorze importowanym z logger-a

Bledy w naliczeniu podmiotow oraz stref CQ i ITU Zones w zbiorze importowanym z Logger-a

Bledy w zbiorze startowym przy naliczeniu stanu startowego dla danego dyplomu

błąd domorosłych informatykow , Lenovo Think Pad T580, zasilacz impulsowy

błąd domorosłych informatykow , Lenovo Think Pad T580, zasilacz impulsowy, USB laptopa, użycie zewnetrznych zasilaczy na + 5V - zabronione

błąd domorośłych informatyków

Błąd w hasle dla użytkownika bazy danych MYSQL

Błąd w nazwie zródla danych Data Source Name

błędy niekrytyczne

Błędy w danych wejściowych

Błędy w lokalnym połączeniu spowodowane złym ustawieniem firewalla

BOOKMARK.DOC

Brak instalacji  bazy danych MYSQL

Brak jest pola TIME_OFF

brak pola QSLVia oraz QTH

brak w MixW  możliwosci wstawienia w polu QSL Send R- Requested QSL

brak w MixW  możliwosci zaznaczenia flagą do wysyłki QSL

brak w MixW możliwości wyboru katalogu gdzie zapisać zbior .adi

brakiem dostepu do internetu

Browser_chrome

Browser_chrome.exe

Browser_chrome3.exe

Browser_chrome3.exe, skrzynka pocztowa, Setting, Callsign, porównanie zbiorów, PSK31, MODE PSK   SUBMODE  PSK31., FT8, FT4, CRC, MFSK, roznice pomiędzy Loggerem a CLUBLOG, zapis w formacie CSV, CLUBLOG

BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI .exe --> SP9AUV Lookup QRZ

BUREAU_ALL_QRZ_COM_Fi.exe

Przeznaczenie programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie

Bureau_not_present.exe

Przeznaczenie programu BUREAU_NOT_PRESENT
Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_NOT_PRESENT

button 1-szy

Button 2-gi

button Help

Konfiguracja wzorca FRM dla formatu cabrillo
Help i o autorze i programie

button Korespondencja seryjna do dokumentu

button update

button w góre

Button Wyjdż

Button Zapisz formularz contestu

- C -

C ++

C_APPLIED

CALL_

Callsign

Dodatkowa_czesc_opisujca_przepuszczenieDanychPrzezCLUBLOG
Program do  APRS-u UI-View

CAT

Opis awarii jaki mnie spotkała w związku z bardzo zlą jakościa chinskich impulsowych zasilaczy jako zasilających dodatkowo HUB-USB
Opis schematu i koncepcje zastosowane w modemie
Modem RTTY PSK FSK ,CW, Audio by SP9AUV

CAT TRX

CAT, DIGITAL, dodatkowa karta muzyczna USB, MiniUSB, Uruchamiamy Logger32, Konfigurujemy port COM7 dla toru CAT, Ustawienia,  Konfiguracja Radioa Nr 1, Radio, zlacze CON4, CON4, zlacze_CON4, pinem 3 - TXD, pinem 5 - GND, zmieniacz  plci, sprawdzenie toru  odbiorczy dla CAT, TOR CAT, TOR DIGITAL, ,TS200,  ACC2, TRX_PTT_KEY,katody-emitera

Cele niniejszego projektu

Cele niniejszego projektu ,DATE_FROM,Metody użyte ,DATE_TO,data QSO,Delphi, C ++,Visual Basic,,zmiany automatyczne  w liście dxcc ,CQZone,ITUZone,Technika DLL,uniwersalana lista DXCC w skali światowej ,CLUBLOG,dll , dowolny język programowania ,korekta niepoprawnych wpisów w logger-ach ,DXCC_XML_LIST.EXE,zbiór wynikowy ADIF,pola o niestandardowych nazwach , strona WWW CLUBLOG,hurtowa metoda  JSON ,CQZone,sprawdzanie  pojedynczych QSO ,wiele QSO  z przeszłości

Cele strony ,Zasady kolorowania,metody prezentacji materiału stron, Spis treści, INDEX, Szukaj, słowa kluczowe, keywords, ikonka plus,rozszerzenie/zwiniecie tematów,linki,Symbol zamknietej/otwartej ksiażki,osobno przewijany spis tresci,dynamiczny sposób kodowania html-u,adres URL,adres konkretnego rozdziału z pytajnikiem ? wewnatrz,podswietlony rozdział

Cell

Check Every

ciasteczka  (cookie)

Ciekawe linki do stron krótkofalarskich i innych uzytecznych stron, Strony do sciągania danych o stacjach i ich QSL managerach, Strony do ściągania kalendarza i regulaminu zawodow, Strony do sprzętu krótkofalarskiego

CI-V fabyczny

CI-V level converter

Client

CLIENT TELNETU

CLUBLOG

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Wczytywanie_danych_ze_zbioru_ADIF
Dodatkowa_czesc_opisujca_przepuszczenieDanychPrzezCLUBLOG
Zakladka Główna baza QSOs
Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu
Polaczenie_kilku_dyplomow_ARRL_oaz_uzupelnienia_wjednym_zgloszeniu_aplikacyjnym
Kontrola błędów popełnianych przez użytkowników na różnych etapach obłiczeń
Uniwersalna Lista DXCC w skali światowej dla wszystkich jezyków programowania
Program DXCC_XML_List.exe
Program DXCC_XML_List.exe
Zapis zbioru  w formacie ADIF lub CSV z poprawionymi polami

CLUBLOG.ORG

CNTY

codeki  - pakiet  K-Lite Codec Pack 5.9.0 w wersji Full

codeki XVid - MPG4 lub  ffsdshow_MPG4

COM2 wartości adres=02F8

COMMON_QSL_CARD

COMMS Setup

CON4

Configure

Confirm our 2 way QSO

CONFIRM_METHOD

Copyright Violation

COUNTRIES_SEND_NOT_CONFIRMED

COUNTRIES_SEND_NOT_CONFIRMED.dll

Countries_without_QSL_bureau.txt

Przeznaczenie programu BUREAU_NOT_PRESENT
Przeznaczenie programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
Sprawdzanie obecnosci biur qsl dla QSO-s

COUNTRIS.CSV

Sortowanie wg listy dxcc
Sortowanie wg numerów standardu ADIF
Program QSL_BOOK- mark dla domowego archiwum kart QSL

COUNTRY

COUNTRY.csv

Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie
Wydruki i podgląd dla danych rzeczywistych
Sortowanie wg listy DXCC_lst
Program QSLSORT do sortowania kolejnosci wydruku

COUNTRY_NEDED

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
Zakladka Inne specjalne zapytania

COUNTY

CQ WW RTTY Contest

CQ_WAZ_MIXED

CQZone

Wczytywanie_danych_ze_zbioru_ADIF
Uniwersalna Lista DXCC w skali światowej dla wszystkich jezyków programowania
Uniwersalna Lista DXCC w skali światowej dla wszystkich jezyków programowania
Zapis zbioru  w formacie ADIF lub CSV z poprawionymi polami

CRC

Zakladka Główna baza QSOs
Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu

CRC , które jest sumą stingową pól DATE_QSO + TIME_ON  + CALL + BAND + MODE

CRC stringowe

Create new ERR Model

CREDIT_GRANTED

Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Odtwarzanie stanu startowego dyplomu ze zbioru

CREDIT_SUBMITTED

Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Odtwarzanie stanu startowego dyplomu ze zbioru

cross-reference-list

csv (comma separated file)

CTY.DAT

CTY.XML

CTY.XML ,strona www CLUBLOG ,exceptions

czas opoznienia uruchomienia nastepnej sesji polaczeniowej

czas opóźnienia

czas zwłoki około 2 sec

Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_NOT_PRESENT
Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

czcionka , jej wielkość i  wyrównanie

czcionka Courier i Courier New zalecana

Czestotliwosc nadawcza -uploadingu

czestotliwosc odborcza-downlaoadingu

często zadawane pytania

częstotliwość próbkowania wynosi 22050 Khz lub 44100 Khz

czwarty sewer  DXWATCH.COM

Czy zostaną wybrane te same QSOs

czynnosci konfiguracyjne w Logger32

Czynności do wykonania gdy chcemy wczytać lub uzupełnic dane o QSOs

Czynności do wykonania jednorazowo

Czynności do wykonania obliczeń dla dyplomu DXCC_5_BANDS - podstawy optymalizacji kosztów dyplomów ARRL

czyszczenie rejestru

- D -

dalsze kontynuowanie wykonywania uzupełnień do dyplomu

DAMA

Dama Slave

Porty typu TNC modemy
Konfiguracja portu z kartą muzyczna

Dane do konfiguracji

dane dotyczące dyplomu PGA

Dane jakie będą wysyłane do Loggera

Dane o  podmotach DXCC

Dane o  podmotach DXCC ,logger  POL-LOG,  POL-LOG,  cross-reference-list, Logger 32, WL-CTY.DAT, podmioty  skreślone,  aktualnie ważne podmioty, Zasady poszukiwania kraju w liscie dxcc.,

dane o danej stacji  i przesyła je do Logger32

dane o danej stacji  i przesyłający je do Logger32

dane o entities z logger -a

Dane osobowe

Dane personalne - dla  wydruku kart QSL i Etykiet na QSL-ki ora  Kopert adresowych

dane personalne stacji

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie
Opis pól wzorca formularzowego wydruku

dane w postaci kolumnowej

dane ze zbioru adif

dane źródłowe w formacie .csv .adi .adif .txt

Data Administrator ODBC

Data Carrier Detect

data QSO

Data Source Name

Data Source Name (DSN).

Podstawowe pojęcia dla baz danych
Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi

Data wyjsciowa

data zatwierdzenia

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Odtwarzanie stanu startowego dyplomu ze zbioru

data zatwierdzenia QSO

data zatwierdzenia QSO , daty zatwierdzenia dyplomu tj DATE_GRANTED , zakładka Applikacja dla zgłoszenia awardu, QSO Not_Approved , możliwość skasowania QSO, QSO nie zatwiedzone przez wydawcę dyplomu,  Przygotowanie nowego uzupełnienia dyplomu , aktualizacja dla dyplomu DXCC_5_BANDS , Nowe QSOs-uzupelnienie, DATE_GRANTED , kontrola  czy w nowym naliczeniu zostaly naliczone poprzednie QSOs , Optymalizacja kosztu

data zgloszenia dyplomu

data zgłoszenia

data zgłoszenia dyplomu

Database

datagram

DATE from

date granted

date submitted

Date TO

DATE_FROM

DATE_GRANTED

Zakladka Główna baza QSOs
Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Zakładka Arkusz aplikacji do wydruku
Opis czynności dla wykonania uzupełnienia dla dyplomu
Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

DATE_GRANTED_

DATE_SUBMITED

DATE_SUBMITTED

Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Zakładka Arkusz aplikacji do wydruku
Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym
Polaczenie_kilku_dyplomow_ARRL_oaz_uzupelnienia_wjednym_zgloszeniu_aplikacyjnym

DATE_TO

daty zatwierdzenia

daty zatwierdzenia dyplomu tj DATE_GRANTED

DDE

Default 1200

Default 1200 Button

Default 9600

Default 9600 Button

Definiowanie pól wzorca formularzowego

deinstalacja programu AWARD_SECRETARY.exe

deinstalacja programu AWARD_SECRETARY.exe ,UNINSTAL.EXE . ,katalog AWARD_SECRETARY_INSTAL.,

delay_time.txt

Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
Współpraca z Logger32 gdy współpracuje on jeszcze z innymi programami zewnętrznymi
Współpraca z Logger32 gdy współpracuje on jeszcze z innymi programami zewnętrznymi

Delphi

Description

DESK

DHCP - Dynamic Host Control Protocol

DIGITAL

Opis awarii jaki mnie spotkała w związku z bardzo zlą jakościa chinskich impulsowych zasilaczy jako zasilających dodatkowo HUB-USB
Opis awarii jaki mnie spotkała w związku z bardzo zlą jakościa chinskich impulsowych zasilaczy jako zasilających dodatkowo HUB-USB
Koncepcja modemu dla CAT i DIGITAL dla TRX  z podwójną izolacja tj izolacją magnetyczną i izolacją optoizolatorami
Opis schematu i koncepcje zastosowane w modemie
Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu

DIGITAL TRX

DIRECT

Przygotowanie zbiorów dla druku metodą koresp.seryjnej
Sortowanie wg listy DXCC_lst
Program QSLSORT do sortowania kolejnosci wydruku

Dla Wyboru typu wzorca = QSLScan i Typu pól we wzorcu = Tablica z Polami

dll

DNS (Domain Name Service)

Do czego służy system automatycznego śledzenia pozycji stacji APRS

APRS ( Automatic Position Radio Station)

kanał 144800 Khz

odbiornik GPS satelitarny

przekazywanie pozycji

przekażniki- digipetery

raporty packetowe w protokole amatorskim packet-radio AX.25

do jakiej przegródki w archiwum wsadzic odebraną karte QSL

dodanie nowej instancji serwera

dodanie uzytkownika

dodanie użytkownika bazy danych

Dodatki - Opcje

dodatkowa karta muzyczna USB

Dodatkowa możliwość ręcznej poprawki selekcji QSO- QSL

Dodatkowe funkcje do wykonania w obszarze 1-szym

Dodatkowe przesunięcie strony

Dodatkowe użyteczne funkcje MYSQL Administration

dodawanie nowej bazy danych

Dodawanie pól z bazy danych

dodawanie użytkownika bazy danych

dokonane zmiany

dokonanie aktualizacji dyplomów składowych

Dokonano próby instalacji bazy danych , ale nie przebiegła ona poprawnie

domowe archiwum kart QSL

Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym
Numerowanie kart QSL nalepką jako szybka metoda znalezienia QSL do dyplomu
Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie
Szukanie nr DXCC i ADIF dla zadanego znaku

Domyślna drukarka

domyślna przeglądaka jaka jest zaintalowana w systemie

domyślna przegląrka stron www

dopuszczalny czas w jakim pakiet  dotrze do celu - tzw Time-to-live

dopuszczenie wideo do rozpowszechnienia

Dostarczone wzorce wydruku tworzą wydruki nie mieszczące się na stronie  wydruku

dostawca oprogramowania zarejestrowanego w firmie Microsoft

Dostępne porty

dotNetFx40_Full_setup.exe

dotyczące innych firewali lub antywirusów z firewalami

Download Anyway - sciagnij mimo to

dowolna ilość pól do sortowania.

dowolny język programowania

dowolny znak jako separator pola

Dozwolony obszar druku dla Twojej drukarki

Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady

driver djtools dla drukarek HP z jezykiem PCL

driver drukarki

driver TCPIP over AX25

Drivers.zip

druga aplikacja uzupelniajaca dla dyplomu

drugie sortowanie wg. pola   CALLSIGN

drugie sortowanie wg. pola  CALLSIGN stacji

Druk - program sam dobierze wielkość strony - bez scalowania

Wydruki i podgląd dla danych rzeczywistych
Rozwiazywanie problemow z drukowaniem

Druk - Program sam wybierze wielkość strony (bez scalowania )

Druk bezpośrednio bez użycia metodyki korespndencji seryjnej

Druk i podglad wydruku aplikacji

druk kart QSL lub nalepek bezpośrednio z poziomu programu

Druk kart QSL lub nalepek wychodzi z pewnym stałym przesunięciem

Druk kart QSL metoda korespondencji seryjnej , Sortowanie alfabetyczne wg. znaku stacji, przestawianie kart dla QSL Managera

Druk kart QSL metodą  korespondencji seryjnej ,Program HAM_SECRETARY do sortowania kolejnosci wydruku , Sortowanie wg listy DXCC,  Raport sortowania, COUNTRY.csv, zakladki pomiedzy wysylane kraje, VIA_QSL Manager,  drugie sortowanie wg.CALLSIGN,  DIRECT

druk kart QSL, druj kopert, druk zakładek,metodyka korespondencji seryjnej  w MS Word 2003 i MS Word97,Metoda wymiany danych CSV,format csv,Druk Kopert  Zwotnych,Druk Kopert,Zakladki Pomiedzy Posortowane Kraje w archiwum Kart QSL

druk kart QSL, nalepek, kopert adresowych ,zakładek

druk kart QSL,Program QSLSORTdo sortowania kolejnosci wydruku,wzorce formularzowe wydruku dla  metody korespondencji seryjnej,QSLSORT.EXE,Wydruk kart QSL lub nalepek na karty,Wydruk zakladek pomiędzy kraje,Wymagania biur QSL Managerow.,Praca w jezyku polskim i angielskim,SOURCE.csv,csv Comma separated file,CTY,DAT,Sortowanie 1 sze wg listy CTY.DAT,SOURCE_S.csv posortowany,Pole VIA QSL Manager,DIRECT,wstawianie QSL doKraju QSL managera,Drugie sortowanie wg pola CALLSIGN stacji,RAPOR na ekranie i w zbiorze,COUNTRY_csv,BOOKMARK_DOC

Druk kopert

druk kopert adresowych oraz kopert zwrotnych

Druk kopert zwotnych - Sase

Druk QSL - Projektowanie Wzorca wzorca wydruku i Podgląd wydruku

Druk QSL, nalepek, kopert adresowych, zakładek

Druk stron

Druk z ręcznym doborem wielkości strony tj formatu druku

Druk z ręcznym doborem wielkości strony tj formatu druku - ze scalowaniem

Druk zakladek pomiedzy kraje wdomowym archiwum kart QSL,  Zakładki dla domowego archiwum kart QSL

druk zakładek pomiędzy kraje

drukarka domyślna dla Windows

drukarka domyślna jako  drukarka docelowa

drukarka domyślna w Windowsach musi byc ustawiona drukarka na której docelowo drukujemy

drukarka wydruku dokonuje nie w  tym miejscu gdzie się spodziewam- następuje duże przesunięcie lub nie widzę wydruku w ogóle .

Drukarka z bardzo dużym marginesem dolnym - jak postąpić z drukowaniem

drukarki  z obrotem o 270 stopni przeciwnie do wskazówek zegara  w celu uzyskania wydruku w orientacji poziomej

drukarki z obrotem tylko o 90 stopni do pozycji poziomej

drukowanie  w wybranej przez użytkownika  kolejnośći

drukowanie kart QSL

drukowanie kart QSL ze stroną lakierowana

drukowanie kopert oraz kopert zwrotnych SASE

drukowanie nalepek

Drukuj

DSN

DTR-CW

duplikat

dwa TRX-y

dwa tryby pracy programu

dwa typy pól we wzorcu

DWAIT

dwie kolumny zamiast trzech

dwukrotne klikniecie myszą

dwukrotnie mysza

DX_LAB

DX_LAB, DX-Keeper, okno  calego logu DX-Keeper, APP_DX_KEPPER_USER_DEFINIED_1, poszukanie pol dla otrzymaneja karty QSl - tj znaku, wyeksportować caly log do zbioru ADIF, Numer karty QSL

DXCC

DXCC Checker

DXCC_5_BANDS

dxcc_5band.dll

DXCC_5BANDS

dxcc_5bands_award

DXCC_lst.dll

DXCC_MIXED

DXCC_NO

DXCC_XML_LIST.EXE

Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu
Uniwersalna Lista DXCC w skali światowej dla wszystkich jezyków programowania
Program DXCC_XML_List.exe
Konwertowanie logu ADIF z logger-a  do poprawnych wartości wg strony WWW CLUBLOG oraz wg listy w formacie XML
Zapis zbioru  w formacie ADIF lub CSV z poprawionymi polami

DXCC_XML_List.exe , O programie About , CLUBLOG , entity ,POL-LOG, oficjalne listy  dxcc, prefiks cross preference, katorżnicza praca ,zbior dll ,pierwsze uruchomienienie ,konfiguracja danych personalnych,uniwersalna swiatowa listy DXCC dla wszystkich programistow ,zespól CLUBLOG,CLUBLOG, DLL

DXCC_XML_LIST.EXE, formaty zapisu danych,format  ADIF,format  CSV,MARITIME MOBILE, AIRCRAFT MOBILE,INVALID ,kasujowanie calej bazy danych związanej  z QSOs ,importowanie  zbioru ADIF przetranslowanego,QSO z przeszłości ,award,CQZone,CLUBLOG,

DXCC_XML_LIST.EXE,Browser.exe,Załadowanie zbioru ADIF na serwer CLUBLOG (uploading ,Submit Upload for,Pobieranie zbioru ADIF po korekcie z serwera CLUBLOG (downloading ,Feedback on upload for

DX-Keeper

DX-Spoot

DXWATCH.COM

Downloading programów współpracujących z Logger32
Przeznaczenie programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

dynamiczne haslo sesji

Dyplom 1-sze miejsce w kraju w CQ WW RTTY Contest

Dyplom CQ_5BANDS_WAZ

Dyplom CQ_WAZ_MIXED

dyplom DXCC

dyplom DXCC_5BANDS

dyplom DXCC_MIXED

Dyplom IOTA

Dyplom PGA

Dyplom PGA_H

Dyplom POLSKA_MIXED

Warunki na potwierdzenia QSL i lub LOTW dla dyplomow
Wprowadzanie nietypowych danych dla dyplomów polskich

dyplom SPDX_Marathon

dyplom SPDXC

Dyplom SPDXC polski

dyplom SPDXMarathon

dyplom SPPA

Warunki na potwierdzenia QSL i lub LOTW dla dyplomow
Wprowadzanie nietypowych danych dla dyplomów polskich
Kontrola błędów popełnianych przez użytkowników na różnych etapach obłiczeń

Dyplom WAC_5BANDS

dyplomu DXCC_5_BANDS

dyplomy ARLL

dyplomy ARRL

dyplomy bez uzupelnieńnendorsement

Dyplomy DXCC  zasady na dzien 12.07.2013

Dyplomy DXCC  zasady na dzien 12.07.2013 ,zasady wyboru potwierdzen ,Dyplom CQ_5BANDS_WAZ, Dyplom CQ_WAZ_MIXED, Dyplom IOTA, Dyplom PGA_H , okienko wyboru rodzaju potwierdzenia, POLSKA_MIXED, Dyplom OLSKA_MIXED, Dyplom SPPA ,Dyplom WAC_5BANDS , Inne Dyplomy WAC

dyplomy które są wydawane jednorazowo

dyplomy narodowe

dyplomy polskie

dyplomy polskie ,klasy dyplomu, Dyplom SPPA, Dyplom PGA. pole PGA,  kod dla gminy, podmiot Poland o numerze ADIF = 269 ,, HAMQTH.com, najważniejsza dana  QTH dla stacji, selekcja QSO ,korekta nieprawadlowych danych w polu QTH,zapisaanie  dodatkowych  specjalnych danych, , edtowania ręcznego danych ,moduł IN_POLSKA ,  edycja pola, kod ZIP, gmina, powiat,wojewodztwo,  znaki  ASCI, dane dotyczące dyplomu PGA

dyplomy uzyskane przez SP9AUV

dyplomy wielopasmowe

dysk sieciowy

- E -

EAX25

EAX25 Decoding

Edycja dla Typu Pol we Wzorcu = Tablica z Polami

Edycja dla Typu Pol we Wzorcu = Tylko Pola

Edycja dowolnego pola

edycja pola

Edycja pól ADIF we wzorcu

edycja tekstow  opisowych   prostych

Edytowanie nie moze byc metodą na projektowanie wzorca .

Edytowanie pól przed ich ostatecznym zapisem

Edytowanie wzorca formularzowego korespondencji seryjnej

edytowanie wzorca formularzowego w MS Word2003 , druk kart QSL lub nalepek,Rozmieszczanie pol na naklejce,Wysokosci wierszy lub szerokosci kolumn,Dodawanie pol z bazy danych

edytowanie wzorca formularzowego w MS Word97 druk posortowanych kart QSL,Wysokosci wierszy lub szerokosci kolumn,Kasowanie zawartosci starych pol

Edytowanie wzorca formularzowego w MS_Word2003

Efekt Doplera

ekran sprawdzania biur QSL

e-mail

emisja DIGITAL VOICE

Emisja PSK31 PSK63

Emisja RTTY i PSK

endorsement

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Zakładka Arkusz aplikacji do wydruku
Taktyka optymalizacyjna sprawdzania potwierdzeń QSO dla dyplomów ARRL

endosement dla dyplomu

entity

ENVELOPE.ADR

ENVELOPE_SASE .ADR

Envelope_SASE.ADR

Envelopoe

Error_critical_report.txt

Error_report_synchronize.txt

etykiety samoprzylepne  IGEPA

etykiety samoprzylepne IGEPA

exceptions

Exit KISS on exit

ExitCode

ExitCode , Problemy przy instalacji MYSQL, RevoUninstaller, Problemy przy konfigurowaniu MYSQL , Windows 10, mysqld.exe, Menager zadan, usluga MYSQL, Uruchamianie automatyczne uslugi

Export QSO do zbioru formatu .adi dla HRD

- F -

F1-Klawisz helpu contextowego

FAQ

FAQ - Czesto zadawane pytania na temat medody  zgłoszenia dyplomu ON-LINE

Feedback on upload for

Filters

filtr , który pomoże poszukać QSO

filtr , który pomoże poszukać QSO, QSL odebrane, wylaczenie filtru , standard ADIF 3.0, Brak jest pola TIME_OFF , Usuń istniejące QSOs i dyplomy - wprowadz nowe dane, TIME_ON

filtr Field_selection

filtrowanie QSO w HRD

filtru

FireFTP

firewall

firewall programowy

firewall systemowy Windows

first application

First LOTW second QSL

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu

FIRST LOTW second QSL_

First QSL second LOTW

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu

First QSL second LOTW_

FirstRecreatedward

flaga do wysyłki

fldigi.exe

forma tabelaryczna osiągnięć dla wszystkich dyplomów ARRL ,Podsumowanie ARRL Awards

format  ADIF

format  CSV

format  XLS

format .adif

format .cbr cabrillo

Konfiguracja wzorca FRM dla formatu cabrillo
Tworzenie zbiorów cabrillo za contesty

format .csv

format .sgl

format A4

format A5

format adresow .CSV

format C6  Koperty adresowe

format danych wyjsciowych

Format Daty QSO

format daty wejściowej

format daty wejściowej zgodny z datą QSO

format Daty Wyjsciowej

format daty wyściowej

Format Klienta2

Format papieru

format papieru A4

format Papieru C6 Koperty adresowe 162 x 114 mm

format standardowy daty

format TXTconstant  Columns , CSV , pseduo CSV

Format Wejsciowy daty

Format wyjsciowy daty QSO

format DDMMYYYY

format DD-MM-YYYY

format YYYYMMDD

format YYYY-MM-DD

Konfiguracja dla sortowania i translacji zbiorów
Konfiguracja dla sortowania i translacji zbiorów

Jak format Wejsciowy

format zbioru ..sgl

formaty papieru - 24  dozwolone

formaty zapisu danych

formularz Arkusza aplikacji do wydruku

Frack

frame (ramka)

Free Basic Membership

FSK (Frequency Shift Keying)

FT232RL

FT4

FT8

FTDI

FTP File Transfer Protocol

Full Duplex

Full Duplex Mode

FullDuplexDrive

funkcja filtrowania QSO w HRD

funkcja monitorowania

funkcja przeszukiwania stron

funkcja TCPIP over AX25

funkcja wydruku dokonuje własnego sortowania

funkcja wyrównania komórek  w prawo i w dół od aktualnego  położenia kursora

funkcja wyrównania równomiernego komórek

Funkcje jakie wykonuje program

funkcje osiagane po naciśnieciu prawego klawisza myszy

Funkcje pakietu AGWPE

Funkcje pakietu AGWPE,packet radio, AX25, Baycom, SP6, GP grafic packet, AGWPE, SV2AGW, Packet Engine,motor-silnik - dla emisji packet radio, wiele portów  radiowych, podlaczenie do pakiet clustera, DX-Spoot, APRS, driver TCPIP over AX25,  TELNET do Clusterów,modem baycomowski, realizacja pakiet-clustera,funkcja , protokol TCP/IP

funkcje prezentacji oprogramowania

Funkcje wykonywane przez program TelMgr

monitorowanie pakietów

Rola Posrednika TELNET CLIENT do AGWPE

Rola pośrednika miedzy uzytkownikiem packet-radio AX.25 a serwerami TELNETU w internecie

Telnet Client

Telnet Serwer

funkcjia programu MergeSeveralARRLAward

- G -

Gdzie i jakie nalepki zakupić dla numeracji kart QSL,

Gdzie kupić wymagane naklejki .

generacja innego hasla na kazda sesje

generacja nalepek

generalna zasada  iż jesli QSO przyjelo juz status AWARDED to  takiego QSO juz sie nie podmienia

Glowna baza QSOs

glowna tablica QSOS_AWARDS

glowny uzytkownik bazy danych MYSQL

Głowna jednostka administracyjna

głowna tablica QSOS_AWARDS

główny uzytkownik wszystkich baz danych MYSQL

gmina

GMT offset

gniazdo-socket

GP grafic packet

GPS Symbol

Grid Square Locator stacji

- H -

Ham Radio de Luxe v 5.0 build 2311

HAM SECRETARY

Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady

HAM SECRETARY, FAQ , często zadawane pytania ,Troubleshooting,  tryb edycji wzorca, Na załamaniu nalepek wchodzi mi linijka ze wzorca , drukarka domyślna , drukowanie nalepek , drukowanie kart QSL, Druk z  pewnym stałym przesunięciem,  karty QSL lakierowane , dwie kolumny zamiast trzech ,małe ilości QSO do wydruku rzędu 1 do 3 ,W miejscu czasu QSO UTC pole puste, logger UR5EQF

HAM_SECREATARY.exe ,

HAM_SECRETARY

HAM_SECRETARY , help kontekstowy, klawisz F1, button Help, O autorze i programie

HAM_SECRETARY praca w srodowisku Linux pod aplikacją WINE

HAM_SECRETARY.exe

Szybki start programu
Konfiguracja wzorca FRM dla formatu cabrillo
Przygot.zbiorow dla wydruku QSL dla roznych logerow
Przygot.zbiorow dla wydruku QSL dla roznych logerow

HAM_SECTERARY.exe

HAMCALL.NET

HAMQTH.COM

Wprowadzanie nietypowych danych dla dyplomów polskich
Przeznaczenie programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

HamRadioDeLuxe

handler (uchwyt)  programu glownego  Logger32

handler (uchwyt) programu glownego  Logger32

Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_NOT_PRESENT
Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

haslo umozliwiajace dostep do zdalnego komputera jest tworzone jednorazowo tylko na czas sesji polaczeniowej

Hasło (Password)

hasło roota

help .chm

Help context

help kontekstowy

Downloading -sciąganie programu
Help i o autorze i programie

help kontekstowy dla normalnych Windowsów

help w postaci pliku typu .chm

HelpContext

hh.exe

hrabstwo

HRD - Przygotowanie zbioru do wydruku kart QSL dla loggera Ham Radio de Luxe

HRD Loogbook

HTML5

Konwertowanie logu ADIF z logger-a  do poprawnych wartości wg strony WWW CLUBLOG oraz wg listy w formacie XML
Pobieranie programu DXCC_XML_LIST

hurtowa metoda  JSON

- I -

ICOM CAT interface z optoizolatorami

ICOM CI-V interface do  RS232 z uzyciem tranzystorów umiesczony w obudowie DB9

ICOM706MK

ICOM706MKG

ICOM746

ICOM746Pro

ICOM756

ICOM756Pro

ICOM756ProIII

ID_QSO

Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Kontrola błędów popełnianych przez użytkowników na różnych etapach obłiczeń

ID_QSO z dyplomu

Identyfikator QSO

Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Kontrola błędów popełnianych przez użytkowników na różnych etapach obłiczeń

IF 232 interface

Ikon_for_Desktop

ikona AGWPE

Ikona AGWPE na pasku zadan

ikona wczytywania danych wstepnych

Ikona_TelMgr

ikonka plus

ikony dla ODBC

ilosc kolumn i wierszy na 9

ilosc sciagniec  jest limitowana

Ilość  Wierszy możliwych

Ilość Kolumn - możliwa

Ilość portów radiowych

ilość QSOs które mogą spełnic warunki

ilość rekordów na 396 QSOs

IMD - Intermodulace Disortion

Import ADIF

Import zbioru ADIF

import ze zbioru ADIF

Wczytywanie_danych_ze_zbioru_ADIF
Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu
Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

importowanie  zbioru ADIF przetranslowanego

index

Cele strony SP9AUV, zasady kolorowania i korzystania
Szybki start programu AWARD_SECRETARY dla wykonania zgloszenia na dyplom

ini file setup.ini

inicjacja polaczenia przez program kliencki

IniKiss1

IniKiss2

IniKiss3

Inne Dyplomy WAC

Inne edycje wzorca formularzowego

inne formaty papieru

Inne funkcje wykonywane przez program HAM_SECRETARY

inne zakwalifikowaniae danego QSO w przeszlości

Inny ICOM CI-V interface do  RS232 z uzyciem tranzystorów umieszczony w obudowie DB9

Instalacja bazy danych MYSQL

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1 ,najnowsza wersja  bazy MYSQL jest wersja 5.5 ,wersja 5. 1 MYSQL ,program MYSQLWorkbench ,,MySQL GUI Tools , ,MySQL Connector/ODBC , MYSQL ADMINISTRATOR 5.0.r17 ,mysql-connector-odbc-5.1.6-win32.msi , obsługa administracyjna MYSQL w wersji 5.1 ,, MYSQL  w wersji 32 bitowej ,architektura 64 bitowa ,program w wersji 64 bitowej ,komponenty w wersji 64 bitowej ,

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1
Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5 ,MySQL Community Server ,standard wymiany danych ODBC ,MySQL Workbench w wersji  5.2.34 ,Projektowanie bazy danych ,Administracja bazą danych ,załozenie użytkownika bazy danych ,backup  restore bazy danych ,,Utworzenie  połączeń do bazy danych , Net Framework w wersji 4.0 ,Microsoft Visuall C ++ , ,AWARD_SECRETARY, AWARDS_BASE , MYSQL  w wersji 32 bitowej , architektura 64 bitowa ,program w wersji 64 bitowej ,komponenty w wersji 64 bitowej ,

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY, Instalacja MYSQL, MYSQL w wersji 5.1 ,5.5, install_upgrade_AWARD.exe, MYSQL Administration, Licencja globalna,Licencja prywatna, niesolidni QSL managerowie ,zapytania specjalne,kod ZIP ,Personalne dane stacji ,tryb nauki,nauka firewal-a ,Avast,piaskownica ,firewall, router,sesja połączeniowa,firewall programowy,pierwsza instalacjia AWARD_SECRETARY, instalacja bazy danych MYSQL,konfiguracja bazy danych

Instalacja drivera dla modemu baycomowskiego

agwbay..VXD

BayCom Serial

Drivers.zip

pakiet driverów dla AGWPE

port COM

szybkość 1200 baud

Instalacja i konfiguracja portów radiowych, AGWPE.zip, rozpakowany_AGWPE, polski.zip, 1045.lng, AGW Packet Engine.exe, zatwierdzenie_licencji, Copyright Violation, Konfiguracja portów radiowych, Ikona AGWPE na pasku zadan,

instalacja każdego komponentu osobno

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
Instalacja bazy danych MYSQL

instalacja każdego komponentu osobno,program do automatycznej instalacji bazy danych MYSQL,MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe,setup.ini,AWARD_SECRETARY,AWARDS_BASE,,Configure,Report_from_install.txt,Instalacja serwera MYSQL v 5.1 i jego konfiguracja,serwer MYSQL v 5.5 i jego konfiguracja, administracjabazy danych  MYSQL, MySQLAdministrator.exe,root,glowny uzytkownik bazy danych MYSQL,pierwsza instalacja bazy danych MYQSL,RevoUniinstaller,Net_Framework_4.0

Instalacja Microsoft Visuall C ++ redistuable runtime package

Instalacja Microsoft Visuall C ++ redistuable runtime package ,vcredist_x86.exe

instalacja motora baz danych MYSQL

Instalacja MYSQL Community Server  w wersji 5.1

Instalacja MYSQL Community Server  w wersji 5.1 ,MYSQL Community Server w wersji 5.1 ,AWARD_SECRETARY ,mysql-essential-5.1.42-win32.msi

Instalacja MYSQL Community Server  w wersji 5.1 ,MYSQL Community Server w wersji 5.1 ,AWARD_SECRETARY ,mysql-essential-5.1.42-win32.msi ,

Instalacja MYSQL Connector/ODBC dla wersji MYSQL 5.1

Instalacja MYSQL Connector/ODBC dla wersji MYSQL 5.1 , MYSQL Connector/ODBC dla wersji MYSQL 5.1 ,mysql-connector-odbc-5.1.6-win32.msi

Instalacja MYSQL Coonector/ODBC da wersji 5.5 MYSQL

Instalacja MYSQL Coonector/ODBC da wersji 5.5 MYSQL ,mysql-connector-odbc-5.1.11-win32.msi

Instalacja MYSQL Gui Tools_dla wersji MYSQL 5.1

Instalacja MYSQL Gui Tools_dla wersji MYSQL 5.1 ,MYSQL Administration ,dodawanie użytkownika bazy danych ,backup i restore bazy danych ,dodawanie nowej bazy danych ,schema ,MYSQL Querry Browser ,MYSQL Migration Tools ,MYSQL System Tray Monitor

Instalacja MYSQL Serwer 5.5

Instalacja MYSQL Serwer 5.5, program Klienta MYSQL , START - PROGRAMY - MYSQL . , MYSQL serwer , MYSQL Client

Instalacja MYSQL Workbench w wersji 5.2.39

Instalacja MYSQL Workbench w wersji 5.2.39 , obsługia administracyjna MYSQL w wersji 5.5 ,Program MYSQLWorkbench , mysql-workbench-gpl-5.2.39-win32.msi Administracja bazą danych , MYSQL Workbench w wersji 5.2.39

Instalacja Net Framework w wersji 4.0

Instalacja Net Framework w wersji 4.0 ,NET Framewwork w wersji 4.0 ,dotNetFx40_Full_setup.exe

instalacja programu

Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_NOT_PRESENT
Program do  APRS-u UI-View

Instalacja programu IZ4AFW to AGW Packet Engine Telnet Interface

AutoMinimize

IZ4AFW Telnet Interface

Konfiguracja programu IZ4AFW Interface

Monitor Mode

Nr portu na którym wspólpracuje program IZ4AFW  z AGWPE

RadioPort

Utworzenie na pulpicie ikony do programu IZ4AFW Interface

znaki :własny, clustera, digipitera

Instalacja programu, katalog BUREAU ,menu glowne Narzędzia ---> Konfiguracja programow uzytkowych , Sleep_exec_Bureau_not_present.exe,  Okno Using Radio 1 Freg = 7136 Khz ,relacja rodzic - dziecko (parent-Child) ,handler (uchwyt) programu glownego  Logger32 , program glowny przy starcie powinien uruchamiac program współpracujacy ,czas zwłoki około 2 sec ,Bureau_not_present.exe

Instalacja serwera MYSQL v 5.1 i jego konfiguracja

Instalacja serwera MYSQL v 5.5 i jego konfiguracja

Instalacja TeamViewer wersja 7_0_1279

Instalator lub aktualizator

Install_MYSQL_PL.chm

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu

install_upgrade_AWARD.exe

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu

install_upgrade_bureau.exe

Downloading programów współpracujących z Logger32
Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
Problemy z instalacją programów i sposoby ich rozwiązywania

Instrukcja do Radmor 3001-160

Interface do starszych Kenwodów   IF 232

Interface Yaesu FIF-232C CAT

Interfejs CAT

Interfejs do AGWPE

interfejs programu

interfejs programu ,zgloszenie dyplomu, zloszenie awardu, wczytanie danych ze zbioru adif, button update,, obliczenie  dyplomu. optymalizacja kosztow sprawdzania QSO, arkusz zgloszeniowy na dyplom, zakladka Arkusz aplikacji do wydruku, zgloszenie ON LINE, zbior archiwalny z rozszerzem .rvf , zakładka Druk i podglad wydruku aplikacji, Podaj mi niesolidnych QSL menagerow , zakadka Inne Specjalne zapytania,

Interfejsy do CAT-a do ICOM ow

Internet

INVALID

IOTA

Wspolpraca_AWARD_SECRETARYzLogger32
Wspolpraca_AWARD_SECRETARYzLogger32

istnieje biuro

istnienie biura QSL

ITUZone

ITUZoneUsuń wszystkie istniejące QSOs i dyplomy -wprowadz nowe dane

IZ4AFW -  Interface

Korzystanie z telnetu w loggerach
Na lokalnym komputerze

- J -

Jak sprawdzić czy Twoja karta umożliwia FullDuplex

agwpe.ini

agwpe.log

REJESTRATOR DZWIEKU

Jak wysłac link do konkretnego rozdziału do kolegi

Jeden Port

jedna karta muzyczna - dwa modemy

jedno połączenie typu USB

jedno połączenie typu USB,4 kanalowa plytka izolatora magnetycznego, adapter szeregowegy USB na COM - poziomy TTL, CAT TRX, DIGITAL TRX,  pin EN-TEN, ACC2,  emisja DIGITAL VOICE, DIGITAL, Obudowa modemu, transoptor CNY74, transformatorki m.cz, FTDI, FT232RL,  VOICE, PTT-RTS, DTR-CW, MMVari, Osobna karta muzyczna

jedno QSO dla danego podmiotu dla zgloszenia  ON-LINE

jedno zgłoszenie aplikacyjne

Jesli TIME_ON jest większy od TIME_OFF  to wtedy zastosuj  warunek TIME_ON = TIME_OFF

jeszce nie zgłoszone

język PCL5 - standard dla drukarek

język polski jak i angielski

Downloading programów współpracujących z Logger32
Downloading -sciąganie programu

Języki uzywane w QSLSORT

JKISS

JSON

- K -

Kabel dla_TS2000-modem + przejsciowka do TNC packet radio

Kalkulacja dla marginesów

kanal komunikacyjny

kanal środkowy satelity VO-52

kanał 144800 Khz

kanał 144800 Khz _d

kanały  audio - lewy lub prawy

Kantronic modem

karta muzyczna

Montaż modemu
Opis pakietu STEROWNIKA AGWPE Packet-radio AX25
Konfiguracja portu z kartą muzyczna

karta muzyczna komputera

Karta muzyczna o wiele tansza niz modem TNC

karta portów szeregowych RS232 ze złączem ISA

karta QSL dla pojedyńczego QSO

Karta QSL została zagubiona

karta wspólna

kartę QSL dla pojedyńczego QSO

karty QSL

kasowanie calej bazy danych związanej  z QSOs

Kasowanie dyplomu

katalog AWARD_SECRETARY_INSTAL

katalog BUREAU

Katalog CABRILLO_FORM

Konfiguracja wzorca FRM dla formatu cabrillo
Tworzenie zbiorów cabrillo za contesty

katalog oraz zbior wejsciowy do sortowania

katalog QSLSORT

katalogu PATTERN_FOR_PRINT

katody-emitera

katorżnicza praca

kazdy dowolny znak jako separator danych

KCleaner

keywords

KISS

KISS ON

KISS Simple

klasy dyplomu

klawisz F1

klawisz F1 helpu kontekstowego

klawisz TAB

klient ftp

Klikaj by rozszerzyć/zwinąć temat

klikniety spot

klucz prywatny nigdy nie opuszcza komputera klienckiego

klucze publiczne i prywatne RSA

Kluczowanie telegrafi CW

Kod pocztowy stacji

kod pocztowy ZIP

kod ZIP

kod źódłowy programu MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe

kod źódłowy programu MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe, serwer MYSQL w wersji 5.1,MYSQL Administration,serwer MYSQL w wersji 5.5,MYSQL Workbench ,MYSQL_INSTAL_WITH_SOURCE.ZIP,MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe

Kolor obramowania dla lini obramowania

Kolory zaznaczania QSOs

kolumna 6 -ta Uwagi

Kolumna Powiat

komendy - instrukcje MYSQL-owe

Komendy TNC

komórka

Kompatabilne programy współpracujące z AGWPE

komponenty 64  bitowe

komponenty w wersji 64 bitowej

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1
Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5

komunikacja pomiędzy dyplomami  ARRL

komunikacja tekstowa

komunikacja tekstowa (czat )

komunikacja z Logger32

komunikat  o zerowej ilości kolumn lub wierszy w projektowanym wzorcu

komunikat o niemozliwości zapisu błednego  wzorca

Komunikat o spełnieniu warunków uzyskania dyplomu

komunikaty programu

Konfig. portu z kartą muzyczna, ikona AGWPE,port COM,PTT,Jeden Port, szybkości packet,lewy kanał,FullDuplexDrive,TXDelay,Dama Slave,EAX25,AGWTERM.exe,prawidłowość sygnałów Audio

Konfiguracja

Instalacja i konfiguracja portów radiowych
Konfiguracja portu z kartą muzyczna

Konfiguracja - Opcje clustera

konfiguracja  połączenia dla ODBC

Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi
Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi
Konfiguracja polaczenia dla ODBC w wersji serwera 5  1

Konfiguracja AWARD_SECRETARY do przejecia Nr karty QSL

Konfiguracja danych

Konfiguracja danych osobowych

konfiguracja danych personalnych

WspoLpraca_AWARD_SECRETARzMIXW4
Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi
Program DXCC_XML_List.exe

Konfiguracja dla sortowania i translacji

Konfiguracja glowna

Konfiguracja dla sortowania i translacji plików

Sortowanie zbioru

Translacja zbioru

Konfiguracja istniejącego serwera MYSQL 5.1

Konfiguracja istniejącego serwera MYSQL v 5.5

konfiguracja Logger32

Konfiguracja Logger32 do uwidaczniania faktu zaselektowania QSO do wysyłki karty QSL

konfiguracja Logger32,

Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi

Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi ,AWARD_SECRETARY ,baza danych  AWARDS_BASE ,SCHEMA , wszystkie uprawnienia , uzytkownik USER_AWARDS , połączenie dla ODBC ,menu START - MYSQL - MYSQL Administration , Dodatkowe użyteczne funkcje MYSQL Administration ,wykonywanie backupu całej bazy ,Restore bazy danych ,AWARDS_BASE ,Data Source Name (DSN). ,MYSQL Administration , konfiguracja  połączenia dla ODBC , definiowanie bazy danych , dodanie uzytkownika ,AWARDS_BASE ,

Konfiguracja MYSQL 5.5 programem Workbench 5.2.34

Konfiguracja MYSQL 5.5 programem Workbench 5.2.34 , konfiguracja serwera MYSQL w wersji 5.5 , Workbench w wersji 5.2.34, załozenie  bazy danych ,Create new ERR Model ,dodanie nowej instancji serwera ,zadania administracyjne ,MYSQL Model, Utworzenie bazy danych , administracjia serwerem, Skonfigurowanie dla połaczenia ODBC sterownika ,Utworzenie bazy danych AWARDS_BASE ,   Synchronizacja modelu AWARDS_BASE , AWARDS_BASE

Konfiguracja parametrów stacyjnych

Konfiguracja polaczenia dla ODBC w wersji serwera 5  1

Konfiguracja polaczenia dla ODBC w wersji serwera 5  1 ,+konfiguracja  połączenia dla ODBC ,  Administrator Zrodla Danych ODBC , definiowanie bazy danych,dodanie uzytkownika

Konfiguracja polaczenia dla ODBC w wersji serwera 5.5 , Zrodla danych ODBC ,Windowsy 64 bitowe ,, 32 bitowych sterowniki ODBC , odbcad32.exe , 64 bitowye sterowniki ODBC,  MYSQL  w wersji 32 bitowej. ,  drivery ODBC 32 bitowe ,SysWOW64 , System32 ,,program w wersji 64 bitowej , windows 32 bit ,Windows XP 32 bit , Windows 7 64 bit ,srodowisko 64 bitowe, sterowniki ODBC ,ODBCAD32.EXE , ODBC for 64 bit - odbcad32 - skrot ,ODBC for 32 bit - odbcad32 - skrot

Konfiguracja połączenia dla ODBC dla windows 32 bit

Konfiguracja portu z kartą muzyczna

Dama Slave

EAX25

FullDuplexDrive

ikona AGWPE

Jeden_port

karta muzyczna

Konfiguracja

lewy kanał

port COM

PTT

Sam ustawię parametry portu

SoundCard

szybkości packet

TXDelay

Konfiguracja programów użytkowych

Konfiguracja programu QRZ  HTTP Lookup

Konfiguracja programu UI-View do współpracy z pakietem AGWPE

COMMS Setup

instalacja programu

Konfiguracja parametrów stacyjnych

SETUP

Station Setup

konfiguracja Putty

Konfiguracja Radioa Nr 1

konfiguracja serwera MYSQL w wersji 5.5

Konfiguracja wzorca FRM dla cabrillo

konfiguracji danych personalnych

Konfigurujemy port COM7 dla toru CAT

konfigururacja programu AGWTERM

koniecznosc zalozenia tablicy we wzorcu

konkretne dane wziete z QSO testowego

konkretny adres stacji

konto na serwerze QRZ.COM

konto na stronie ARRL

konto w FireFTP

kontrola  czy w nowym naliczeniu zostaly naliczone poprzednie QSOs

Kontrola QSOs przy uaktualnianiu dyplomu , wybranie QSOs bardziej optymalnych

Kontunuowanie prowadzenia uzupełnień dyplomu

kontynuacja prowadzenia uzupełnień do dyplomu

Koperty  Adresowe

Koperty  Adresowe2

Koperty adresowe

koperty zwrotnej SASE

Korekcja  niepoprawnych i nielogicznych  wpisów  w polu QSL_Via pobranego  z QRZ.COM

korekcja i pola QSL_via

korekcja pola QSL_Via

Downloading programów współpracujących z Logger32
Opis procesu sciagania danych i  ograniczenia stosowane na QRZ.com
Downloading -sciąganie programu

Korekcja uprawnień dla użytkownika USER_AWARDS

korekta niepoprawnych i nielogicznych wpisow do pola QSL_Via

korekta niepoprawnych wpisów

korekta niepoprawnych wpisów w logger-ach

korekta nieprawadlowych danych w polu QTH

Korekta reczna dodatkowa jesli nie odpowiada ci dokonana automatycznie korekta pola QSL_Via

Korzystanie z AGWPE w Logger32 bezpośrednio,Monitorowanie ruchu z DX-clustera,Logger32,AGWPE - Packet-Engine - Logger32,pakiet cluster,okno AGWPE,swój znak,znak clustera,AGWTERM-obserwacja ruchu,wznowienie połączenia,tablica DX Spots,Tryb monitora,Konfiguracja - Opcje clustera,Podłącz Loggera32 do AGWpe

korzystanie z metodyki korespondencji seryjnej

Korzystanie z przeglądarki celem uczestniczenia w prezentacji

Korzystanie z telnetu w loggerach, CLIENT I SERWER  TELNETU,SERWER  IZ4AFW Interface,znaki własny clustera digipitera,RadioPort,Monitor Mode,Zestawianie połaczenia dla IZ4AFW,Uzycie Loggera32,praca zdalna,N1MM Logger,ProgramSERWER TELNETU TelMgr  LU7DID to AGWPE,monitorowanie pakietów,Połaczenie z clusterem dla LU7DID,praca zdalna,N1MM Logger,Program SERWER TELNETU TelMgr  LU7DID to AGWPE,monitorowanie pakietów,Połaczenie z clusterem dla LU7DID

Korzystanie z telnetu ze zdalnego komputera poprzez sieć, AGWPE Packet Engine,adres IP komputera na którym jest zainstalowany AGWPE,SERWERY Telnetu IZ4AFW -  LU7DID,

Korzyści wynikające z zastosowania karty muzycznej

jedna karta muzyczna - dwa modemy

Karta muzyczna jest o wiele tańsza niż modem TNC

lepsze rezultaty niż modemy TNC

Prostszy intefejs

szybkosci 300Baud 1200 Baud 9600 Baud

Korzyści wynikające z zastosowania karty muzycznej, Karta muzyczna o wiele tańsza niż modem TNC,Prostszy_intefejs,szybkości 300 Baud ,1200 Baud i 9600 Baud, lepsze rezultaty niż modemy TNC,watch-dog, jedna karta muzyczna - dwa modemy

koszt za sprawdzanie kart QSL

koszty gdy zgłaszamy 4 dyplomy jednoczesnie metoda ON-LINE

Koszty za przesłanie dyplomu

Krok 1

Krok 1 dla typu wzorca QSLScan

Krok 10 i dalsze

Krok 11

Krok 11 A

Krok 12

Krok 21 - projektowanie wzorca z obramowaniem pól

Krok 8

Krok 9

Krosowanie Wtykow UTP

krotkofalarstwo

krótkofalowcy którzy dokonali już zgłoszenia na dyplom

kwota do zapłacenia

- L -

L32-Fldigi_Gateway.exe

Label_3x8_Table_3QSO_with_top_space.LBL

Label_70x36mm_3x8_Table_3QSO_MargL_6mm_MargP_6mm_wide_Patern_66mm_with_top_space.lbl

laczenie  dyplomów

Lattitude

Launch Browser

legacy port

legacy serial ports

lekcja głosowa

Lekcja1_GlowFunk_TworSkrotu_KontHelp_cod_XVid_MPG4.avi

lekcje głosowo- filmowe w postaci plików .AVI

Lenovo ThinkPad T580

lepsze rezultaty niż modemy TNC

lewy kanał

library

licencja globalna

licencja prywatna

licencji DEMO

licencji FULL

licencjia globalna

licencjia globalna ,licencjia prywatna, COUNTRIES_SEND_NOT_CONFIRMED.dll ,TIME_TO_WAITING_QSL_DIRECT_CARD.dll ,TIME_TO_WAITING_QSL_CARD.dll ,Unreliable_QSL_manager_direct ,niesolidni QSL managerowie, zapytania specjalne ,TIME_TO_WAITING_QSL_DIRECT_CARD,TIME_TO_WAITING_QSL_CARD, COUNTRY_NEDED, STATISTIC_QSO ,TIME_TO_WAITING_QSL_DIRECT_CARD.dll , QSL_NEED_FOR_PGA_AWARD

licencjia prywatna

limitowanie ilosci sciagniec

LINE OUT

linia  nagłowkowa z nazwami zmiennych

linijka opisowa nagłówkowa dla 3-ch QSO

linijka polaczenia z elementami sterująco - kontrolnymi

linijki wymiarowe

Link do Numerow ADIF

Link do zbioru  listy DXCC - CTY.DAT

linki

Linux

list_dxc

lista DXCC

lista DXCC typu XML

lista DXCC w postaci zbioru XML

Lista dyplomow DEMO i FULL_LICENCED

lista QSO i nazwa kraju - dla których brak biur QSL

lista zrobionych  QSO's

Listą zbiorów do pobrania

literka N lub Y

localhost

Locator

Log QSO

logger  POL-LOG

Logger 32

logger UR5EQF

Logger32

Wczytywanie_danych_ze_zbioru_ADIF
Wspolpraca_AWARD_SECRETARYzLogger32
Zasady obslugi programu
Przygot.zbiorow dla wydruku QSL dla roznych logerow
Korzystanie z AGWPE w Logger32 bezpośrednio

Logger32 - Przygotowanie zbioru do wydruku kart QSL dla programu logującego Logger32

Logger32 w wersji obecnej 3.9

Login to serwer

lokalna siec LAN

Longitude

LOOKING HAM DATA

Program Looking HAM DATA i cel jego opracowania
Zasady obslugi programu

LOOKING_HAM_DATA.exe

LOTW

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Zakladka Główna baza QSOs

LOTW_Eqsl_Utility.exe

LOTW_QSL_RCV

LU7DID Telnet to AGWP

Korzystanie z telnetu w loggerach
Na lokalnym komputerze

łącznik lub inaczej wskażnik lub link

Łączności emisjami cyfrowymi

Łączności emisją RTTY

Łączności Packet radio

Łączności PSK31

Łączności satelitarne

- M -

magistrala ISA

Opis pakietu STEROWNIKA AGWPE Packet-radio AX25
Porty z wykorzystaniem modemu baycomowskiego

Main base QSOs

małe ilości QSO do wydruku rzędu 1 do 3

Mam do wydruku bardzo małą ilość QSO do wydruku - rzedu 1 - 3 qso i chciałbym wykorzystać pozostałość nalepek po wydruku na ostatnim arkuszu nalepek A4

Mapa

Mapa DXCC

Mapuj dysk sieciowy

margines Gorny

marginesy boczne tj . lewy , prawy , gorny i dolny

marginesy drukowania

MARITIME MOBILE

MaxFrame

mechanizm do scalenia wszystkich zbiorów cząstkowych

mechanizm SLOWTIME/PERSIST

mechanizm ustawiana szerokości kolumn

mechanizm ustawiana szerokości kolumn , zapamiętywanie szerokości kolumn , zdeformaowany układ tableli, zapisanie szerkości kolumn dla danego dyplomu , zapis szerokości kolumn w w odpowiedniej tablicy

mechanizmy translujące nieprawidłowe wpisy w polu QSL_via

Zasady korekcji pola QSL_via pobranego z QRZ.COM
Pole QSL_via - via QSL Manger

Media Clasic Player

Meeting (spotkania) .

Menager zadan

menu glowne Narzędzia ---> Konfiguracja programow uzytkowych

menu rozwijalne dla typu tablicowego

menu rozwjalne

menu START - MYSQL - MYSQL Administration

Menu wyboru dyplomu

MergeSeveralARRLAward

metoda elektoniczna przesyłu zgłoszenia

Metoda korespondencji seryjnej w MS Word

metoda najbardziej efektywna dla odtworzenia stanu startowego

metoda odtwarzania stanu startowego dyplomu z dowolnego typu zbioru

metoda selekcji potwierdzen QSO

metoda zgłoszen  ON-LINE

Metoda żelazkowa wykonywania płytek drukowanych

Metoda_wymiany_danych_CSV

metody hurtowe pobierania danych

metody kontrolne błędow

metody selekcji potwierdzeń QSO

metody transportu i wymiany danych

Metody użyte do realizacji postawionych celów

Metodyka korespondencji seryjnej , edytowanie wzorca formularzowego,zmiana zbioru bazy danych z QSO'S

Metodyka korespondencji seryjnej dla MS Word 97, zródlo danych .csv , scalenie formularza z danymi

Metodyka korespondencji seryjnej w MS Word 2003, druk kart QSL, sortowanie kolejności wydruku, program QSLSORT,Wzorce formularzowe wyduku,SOURCE for print csv,Paski narzedzi dla MS Word,Przycisk ABC KorespondencjaSeryjnej -WyswietlDane,Button korespondencja seryjna do dokumentu,Salenie danych ze wzorcem formularzowym

MFSK

microHAM - Microkeyer

Microsoft Access

Microsoft Visual C ++

Microsoft Visuall C ++ redistuable runtime package

Microsoft Word 2003

Microsoft_Visuall_C_++ redistuable_runtime_package

miedzynarodowy standard na listę dxcc

miejsce odpowiadające aktualnemu położeniu kursora

mikrofon dynamiczny

mikrofon pojemnościowy (elektretowy)

Mini_Browser

MiniUSB

Mix W - Podjęcie decyzji o wysyłce karty QSL już w czasie robienia QSO

MixW

Wydruki i podgląd dla danych rzeczywistych
Ustawienie prawidłowego wymodulowania dla emisji PSK

MixW - Podjęcie decyzji o wysyłce karty QSL po zrobieniu większej ilości QSO.

Mixw Przygotowanie zbioru do wydruku kart QSL dla loggera MixW

MixW v 2.19 ze stycznia 2009 r

MIXW4

MIXW4, monitor ekranowy 15 cali o rozdzielczości 768 pikseli, Help context, pole ADIF,NO_QSL_CARD, QSLMSG,numer karty QSL,Show Log QSO,Filters,numery dla wspólnej karty, zbior ADIF, dwukrotnie mysza, wynik po wczytaniu danych ADIF, konfiguracja danych personalnych

MMVARI

Koncepcja modemu dla CAT i DIGITAL dla TRX  z podwójną izolacja tj izolacją magnetyczną i izolacją optoizolatorami
Ustawienie prawidłowego wymodulowania dla emisji PSK

Moc wyjsciowa TRX-a

MODE

Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady

MODE PSK   SUBMODE  PSK31.

Model  przesyłania danych w architekturze protokołów TCP/IP

adres IP

datagram

DHCP - Dynamic Host Control Protocol

DNS (Domain Name Service)

frame (ramka)

FTP File Transfer Protocol

gniazdo-socket

Internet

programy -sterowniki

protokol polączeniowy TCP

Protokół Internet IP

segment

STEROWNIK AGPWPE dla portów radiowych

sterowniki

strumień (stream)

TELNET Network Terminal Protocol

Transmission Control Protocol TCP

User Datagram Protocol UDP

Warstwa aplikacji w TCP/IP

Warstwa Dostępu do sieci

Warstwa Internetu

Warstwa transportowa Host to Host

Model odniesienia OSI

1-szy komputer HOST

2-gi oddalony komputer HOST

Client

Pojecia Serwer Client

PORT

Serwer

Warstwa aplikacji

Warstwa fizyczna

Warstwa łącza danych

Warstwa prezentacji

Warstwa sesji

Warstwa sieciowa

Warstwa transportowa

warstwy w modelu OSI

MODEM

Modem  opracowany przez SP9AUV - sprzegający komputer z TRX dla emisji RTTY PSK FSK CW Audio,Audio frequency shift keying,SeparacjaGalwaniczna, Sygnaly PTT CW FSK,13 pinowe z lacze ACC2,modulacja AFSK,Tor CW,wejscieLINEIN komputera,Kabel_dla_TS2000_modem_przejsciowka_do_TNC,Podlaczenia roznych transceiverow,TS2000,TS870,TS570D_S,zmieniacz plci,Plytk iDrukowane Modemu PSK RTTY FSK CWAudio by SP9AUV,ProjektPlytkiPodEagle4_1

modem baycom

Modem baycomowski

Pakiet AGWPE dla portow radiowych packet AX.25
Porty z wykorzystaniem modemu baycomowskiego

Modem baycomowski,modem baycom,Warunki sprzętowe,procesor  AM486DX 4,magistrala ISA,karta RS232 ze złączem ISA,legacy port,Windows 98 SE PL,Instalacja drivera dla modemu baycomowskiego,agwbay..VXD,port COM,szybkość 1200 baud,COM,AGWTERM.exe

Modem Rascal GRX (AFSK,RTTY)

Modem RTTY - packet radio na AM7910 (typu Baycom)

Modem RTTY z filtrami aktywnymi

Modemy MFJ

Modemy opracowane przez Ryszarda Kaczmarka

Modemy sprzegajace komputer z TRX opracowane przez innych krotkofalowcow,ModemyOpracowanePrzezRyszardaKaczmarka,micro HAM Microkeyer,Interfejsy doCAT do ICOM ow,CI V level Converter,ICOM CAT interface z optoizolatorami,ICOM CI_V Interface do RS232 z Uzy Tranzys. Umiescz. w obudowie DB9,Inny ICOM CI_V interf do RS232 z uzyc Tranz Umieszcz W obudowie DB9,Interface do starszych Kenwodow IF232,Interface Yaesu FIF_232C CAT,Modem Rascal GRX AFSK RTTY

Modemy sprzegające komputer z  transceiverem TRX, modemy Interface  PSK RTTY FSK CAT , AFSK,  Spis tematów

MODES.CSV .

modul   IN_POLSKA.dll

modul IN_POLSKA.dll

modulacja AFSK

modulacji  AFSK

modyfikacja adresu

moment zakonczenia QSO

monitor ekranowy 15 cali o rozdzielczości 768 pikseli

Monitorowanie ruchu z DX-clustera

More about ONLINE method

motor-silnik - dla emisji packet radio

motory- silniki do baz danych

MovingPrintPage.ini

moze zasilic następujące dyplomy ARRL

mozliwosc zapisywania tylko dyplomow spełniających warunki uzyskania

mozliwość pobierania danych z wielu zbiorów

mozliwość zmiany ręcznie wyboru  dla jakieś QSL - ki

możliwosc korzystania z mikrofonu z przeglądarki

możliwosc wybrania serwera z kilku serwerow

możliwośc przesuwania strony drukowanej wzdłuż wysokości i szerokośći

możliwość poprawy pola QSL_Via

możliwość skasowania QSO

możliwość stworzenia obramowania

możliwość wykonywania dodatkowych funkcji

możliwość zmiany ręcznie  tego wyboru  dla jakieś QSL - ki

muszisz byc zalogowany na serwerze

muzeum gliwickie

My Logbook

MY_NAME

MYSQL

MYSQL  w wersji 32 bitowej

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1
Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5

MYSQL  w wersji 32 bitowej.

MYSQL Administration

Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków
Instalacja MYSQL Gui Tools_dla wersji MYSQL 5.1
Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi

MYSQL Administration w wersji 1.2.17

MYSQL ADMINISTRATOR 5.0.r17

MYSQL Client

MySQL Community Server

MYSQL Community Server w wersji 5.1

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1
Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1
Instalacja MYSQL Community Server  w wersji 5.1

MYSQL Connector/ODBC

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1
Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5

MYSQL Connector/ODBC dla wersji MYSQL 5.1

MySQL GUI Tools

MYSQL Migration Tools

MYSQL Model

MYSQL Querry Browser

MYSQL serwer

MYSQL System Tray Monitor

MYSQL w wersji 5,5.24

MYSQL Workbench

MYSQL Workbench w wersji 5.2.39

Podstawowe pojęcia dla baz danych
Instalacja MYSQL Workbench w wersji 5.2.39

MYSQL_INSTAL.ZIP

Instalacja MYSQL Serwer 5.5
Instalacja MYSQL Workbench w wersji 5.2.39

MYSQL_INSTAL_WITH_SOURCE.ZIP

MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe

Pobieranie projektu AWARD_SECRETARY i historia wersji
Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
Komunikaty dotyczace nieprawidłowego zainstalowania bazy danych MYSQL
Zakladka Główna baza QSOs
Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu
Backup i restore  tablic MYSQL
Instalacja bazy danych MYSQL
Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków

MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe.

mysql-5.5.24-win32.msi

MySQLAdministrator.exe

mysql-connector-odbc-5.1.11-win32.msi

mysql-connector-odbc-5.1.6-win32.msi

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1
Instalacja MYSQL Connector/ODBC dla wersji MYSQL 5.1

mysqld.exe

mysqld@localhost

mysql-essential-5.1.42-win32.msi

MySQLWorkbench.exe

mysql-workbench-gpl-5.2.39-win32.msi

- N -

N2AMG

Na serwerze DXWATCH.COM

Na serwerze HAMCALL.NET

Na serwerze HAMQTH.COM

Na serwerze QRZ,com

Na załamaniu nalepek wchodzi mi linijka ze wzorca

naciskamy prawy przycisk myszy

Naciskamy teraz ENTER

nacisniecie dwa razy lewego klawisza myszy

Nacisnij TAB SPACE ESC lub mysz po skompletowaniu znaku

nadawanie stanu bezczynności tzw '"idle"

nadmiarowe  QSO

NAGRODZONE

najnowsza wersja motoru bazy danych MYSQL jest wersja 5.5

najpierw następuje obliczenie dla dyplomu DXCC_5_BANDS

najszybsze jest ściaganie danych z QRZ.COM w formacie XML

Najtańsza metoda zgloszeń na dyplomy DXCC ARRRL-u

Najtańsza metoda zgloszeń na dyplomy DXCC ARRRL-u, ARRL  ON-LINE, jedno QSO dla danego podmiotu , zalozenie konta na stronie ARRL , OnLine DXCC Application , oplaty za wydanie dyplomow DXCC ,  oplaty za uzyskanie dyplomu metodą ON-LINE ,Oplata za zgloszenie - aplikacje ,Oplata za dyplom DXCC ,Oplata za wydruk ,Koszty za przesłanie dyplomu,opłaty za uzyskanie dyplomu PAPIEROWY ,opłaty za uzyskanie dyplomu metodą LOTW, nalepki na dyplomy, DESK, Import zbioru ADIF

najważniejsza dana  QTH dla stacji

Najważniejsze cechy programu QSLSORT.EXE

Naklejki na płytki czołowe i tylne

Nalepki dla nowych kart QSL

Nalepki dla nowych kart QSL, USER1 do USERN,

nalepki na dyplomy

naliczenie startowe  dyplomow

NAME_ARRL_AWARDS_DO_ENTRY

Zakladka Główna baza QSOs
Taktyka optymalizacyjna sprawdzania potwierdzeń QSO dla dyplomów ARRL

NAME_ARRL_AWARDS_DO_ENTRY_

narzędzie WYSIWYG

Nastepne Pole

następna strona wydruku

następne uzupełnienia dyplomu

Następny rekord QSO

NAWIGACJA DO STRONY SIECI WEB została      ANULOWANA.

Nazwa bazy danych

nazwa bazy danych dotyczącej dyplomów AWARD_BASE

nazwa polączonego zbioru np . join

Nazwa portu radiowego

Nazwa serwera

Nazwa Serwera Lookup skad pochodza dane o krótkofalowcach

Nazwa uzytkownika bazy danych

Nazwa zbioru formularzowego do zapisu

nazwa zbioru wyjsciowego

nazwa zbioru wzorca - example - do zapisu

Nazwa zbioru wzorca do  zapisu

Nazwa żródła danych

nazwę użytkownika bazy danych AWARDS_BASE i  hasło dla niego

nazwy  wyprodukowanych danych

nazwy ADIF

nazwy niestandardowe wzgledem  ADIF

nazwy pól

nazwy pól wg standardu ADIF

nazwy słowne pól

Nazwy zmiennych jakie można stosować  dla poszczegółnych dyplomow

Net Framework w wersji 4.0

NET Framewwork w wersji 4.0

Net_Framework_4.0

New Connection

nie dokonywać przenumerowania QSOs

Nie Istnieje tablica MYSQL - uakualnienie dyplomu

nie ma już mozliwości laczenia potwierdzen QSL papierowymi i  LOTW

nie wykazuje się już nigdy QSOs które zostaly zatwierdzone

Nie zaleca się samemu edytowac zbior DXCC.lst

Niemoznosc  lączenia potwierdzeń kartami papierowym z potwierdzeniami uzyskanymi przez LOTW

niemożnosc scalenia

niesolidni QSL managerowie

niesolidny menager QSL

niesprawnosc sieci

nietypowe dane  dla dyplomow

Nigdy  nie można uzywac klawisza spacji z klawiatury. .

NO_QSL_CARD

Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym
WspoLpraca_AWARD_SECRETARzMIXW4

Non_standardADIF_addition_field_for_cabrillo.txt

NoOfPos

Nord><Link

NORD-LINK

Not Approved

Not_Approved

nowe dane

Nowe QSL

Nowe QSO

Nowe QSO - uzupełnienie

nowe QSO podswietlone na zielono

Nowe QSOs- uzupełnienie

Nowe QSOs-uzupelnienie

Nowe QSOs-uzupełnienie

Nowy Port

Nowy rekord QSO

Nr Początkowy nalepki dla Nowych QSO

null modem

Numer  sesji

Numer ADIF - pole DXCC w Logger32

Numer karty  QSL

Numer karty  QSL,

Numer karty QSL

Najtańsza metoda zgloszeń ON-LINE na dyplomy DXCC ARRL-u
WspoLpraca_AWARD_SECRETARzMIXW4
Wspolpraca_AWARD_SECRETARY_z_DX_Keepper

Numer Oddziałowego Biura QSL dla Polski

Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie
Sprawdzanie dla stacji polskich obsługi przez polskie biura QSL

numer porzadkowy QSO

numer porzadkowy QSO,

numer sesji 2 lub 3

numeracja kart QSL

Numeracja kart QSL nalepką jako szybka metoda znajdywania QSL

numerowanie kart QSL

numerowanie kart QSL w postaci małej nalepki z numerem QSL

numerowanie kart QSL w postaci małej nalepki z numerem QSL,

numery dla wspólnej karty

- O -

O autorze i programie

O programie About

obliczenia dla dyplomu DXCC_5_BANDS

obliczenia dla poszczególnych dyplomow

obliczenie  dyplomu

obramowanie dla obszaru wszystkich QSO's

Obrazek obrazujący wymiary strony drukowanej

obsługa administracyjna MYSQL w wersji 5.1

obsługa administracyjnej MYSQL w wersji 5.5

Podstawowe pojęcia dla baz danych
Instalacja MYSQL Workbench w wersji 5.2.39

Obszar 1-szy QSOs

Obszar 1-szy wyselekcjonowanych QSO do dyplomu

Obszar 2-gi komunikatow systemu oraz obszar wskazujący na nieprawidlowości w polach Nr.ADIF country , Name Country ,  CQ Zone , ITU Zone

Obszar 2-gi ręcznej zmiany selekcji QSO do dyplomu

Obszar 3 elementów sterujących i kontrolnych

Obszar 3-ci selekcja pól do wyswietlenia

Obszar 4-ty komunikatów o błędach  w danych wejsciowych

Obszar 5-ty elementów kontrolnych i do wybierania

obszar komunikatow

Obszar obramowanie zaselektowanych pól

OBUDOWA

Obudowa modemu

ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi

ODBC

ODBC ang. Open DataBase Connectivity

ODBC for 32 bit - odbcad32 - skrot

ODBC for 64 bit - odbcad32 - skrot

ODBCAD32.EXE

odbiornik GPS satelitarny

odstęp od góry

Odtwarzanie stanu startowgo dyplomu z zewnętrznego zbioru ,dowolny typ zbioru ,lADIFFieldList.txt, naliczenie startowe  dyplomow,SPDXC,SPDX_Marathon, DATE_SUBMITED ,,data zatwierdzenia .data zgłoszenia ,,translacjia ze zbioru ADI do formatu CSV, HAM_SECRETARY ,przekazanie parametrów do programu HAM_SECREATARY,Kasowanie dyplomu , postępowanie dla plików typu ADI , zbior żrodowy , , uwarunkowania ,  wada i zaleta Logger32 postępowanie dla plików typu CSV lub TXT , POL-LOG

Odtworzenia stanu startowgo dyplomu w oparciu o normalne obliczenie a następnie kasowanie po jednym rżadku

odtworzenie restore bazy lub tablicy

Odtworzenie stanu startowego dyplomów na podstawie naliczenia dyplomów zatwierdzonych  w Logger ( na przykładzie Logger32 ) w polu CREDIT_SUBMITED i pola APP_LOGGER32_CREDIT_GRANTED

odtworzenie stanu startowego dyplomu

Odtworzenie stanu startowego dyplomu w oparciu  o  zbiór  .adi , csv lub txt ,  SPPDX_Marathon  ,data zatwierdzenia, data zgłoszenia,  POL-LOG, DATE_SUBMITED , translacjia ze zbioru ADI do formatu CSV ,HAM_SECRETARY, CQ_WAZ_MIXED, SPXDXMarathon , sprawdzenie zgłoszenia na  dyplom z kartami QSL , QSO nie uwzglednione ze zbioru startowego , QSQs zatwierdzone tj GRANTED ,program ADIF-FILTER SP7DQR , date granted, nadmiarowe  QSO, QSO niezgodne

Odtworzenie tj restore całej bazy danych lub wydzielonej tablicy dla dyplomu

oficjalne listy  dxcc

Ogólna wytyczna dotycząca jak konfigurować wszystkie firewall-e

Ogólne zasady numerowania kart QSL

ogranicznik dosunięcia karty

ograniczona przepustowoscć laczy dostępowych

okienko wyboru rodzaju potwierdzenia

Okna programu  i okna Loggera 3 współpracują

oknio OPERATOR - glowne okno wprowadzania danych

okno  calego logu DX-Keeper

okno About

okno AGWPE

okno konfiguracyjne programu

okno Operator

Downloading programów współpracujących z Logger32
Przeznaczenie programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

Okno Operator SP9AUV

Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_NOT_PRESENT
Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

okno opisujące metodę zgłoszeń ON-LINE na dyplomy DXCC

okno QRZ HTTP Lookup

okno romowy tekstowej - czat

okno SP9AUV - Lookup - correct QSL_Via

okno terminala

Okno Using Radio 1 Freg = 7136 Khz

okno Worked/confirmed

Okno z Listą zbiorów do pobrania danych np MixW

okreslone zasady co wyboru  metody potwierdzen

Omówienie sprawy typu emisji tj MODE dla dyplomów

Omówienie zachowania sie frewali na przykładzie Firewala na przyładzie  firewall Commodo

Omówienie zasad pracy z użyciem programu TeamViewer 7_0_12799

ON-LINE

Zakładka Arkusz aplikacji do wydruku
Najtańsza metoda zgloszeń ON-LINE na dyplomy DXCC ARRL-u
Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

OnLine DXCC Application

ONLY LOTW

only LOTW_

ONLY QSL

only QSL_

opaty za wydanie dyplomow DXCC

opcja Wszystkie QSO

opcje dla audio

Opcje dla wydruku kart QSL

Ilość QSO na jednej karcie QSL

opcji doboru druku

Operator SP9AUV

Opis biograficzny stacji

Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu

Opis dla 1-szego zgłoszenia dyplomu ,MYSQL , AWARDS_BASE ,Import ze zbioru ADIF ,  optymalizacja kosztów dyplomów ARRL , uaktualnienie  dyplomu , data zatwierdzenia , Logger32 ,  osec-biuro,stacje specjalne,lista DXCC w postaci zbioru XML ,  DXCC_XML_LIST.exe,browser, zaladowywanie plików adi ,ściąganie zbioru (downloading ) plików adi , Error_report_adif.txt, eror_report.txt,CLUBLOG,setup_dll_ini,Wybor zbioru adif do importu dla CLUBLOG, DXCC_5_BANDS

opis dzialania buttonu

Opis konfiguracji portu typu modem TNC

Opis mechanizmów kontrolnych jakie zastosowano w programie install_upgrade.exe , celem zbadania czy firewall programowy lub router sprzętowy do podłączenia się do internetu nie stwarza problemów

Opis podstawowego ekranu zakładki Aplikacja dla zgłoszenia awardu

Opis procesu ściągania  danych

Opis robienia plytek drukowanych

Opis skrotowy AWARD_SECRETARY

Opis skrotowy AWARD_SECRETARY , Opis skrotowy BUREAU_ALL_QRZ_VOM_FI , Opis skrotowy HAM_SECRETARY, Opis skrotowy LOOKING_HAM_DATA

Opis skrotowy BUREAU_ALL_QRZ_VOM_FI

Opis skrotowy HAM_SECRETARY

Opis skrotowy LOOKING_HAM_DATA

Opis zasad stosowania metodyki korespondencji seryjnej MS Word  i korzyści z niej płynące, Metody Transportu i wymiany danych,Wzorzec Formularzowy Korespondencji Seryjnej

OpisMechanizmowKontrolnychDlaFirewallLubRouteraDoSieciInternet

Oplata za dyplom DXCC

Oplata za wydruk na Twojej drukarce wykazu zgloszonych QSO

Oplata za zgloszenie - aplikacje

Oplaty za uzyskanie dyplomów  w roku 2012 .

Oplaty za uzyskanie dyplomów ARRL  teraz tj w  roku 2016

oplaty za uzyskanie dyplomu metodą ON-LINE

opłaty za uzyskanie dyplomu metodą LOTW

opłaty za uzyskanie dyplomu metodą PAPIEROWĄ

optymalizacja kosztow sprawdzania QSO

optymalizacja kosztow w czasie aktualizacji dyplomu  i podmiiana QSO stare na nowe lepiej spełniające warunki optymalizacji

optymalizacja kosztów sprawdzania

optymalizacja kosztów sprawdzania kart QSL

Optymalizacja kosztu

Opis czynności dla wykonania uzupełnienia dla dyplomu
Kontrola błędów popełnianych przez użytkowników na różnych etapach obłiczeń

Optymalizacja kosztu sprawdzania QSOs

Optymalizacja kosztu sprawdzania QSOs dla dyplomów ARRL s

optymalizacja kosztu za sprawdzenie QSO

Oracle

Orbitron

Orientacja papieru

pionowa

pozioma

orientacja papieru - pionowa

orientację papieru - pozioma dla kopert

osec-biuro

osoba ktora chce zaprezentować swoj produkt

Osobna karta muzyczna

osobno przewijany spis tresci

osobny port COM

osobny wzorzec dla wyznaczonej ilości QSO na jednej nalepce

osoby  zdalne - tj SP9XCA

ostatnia strona wydruku

Other Callsigns

- P -

Packet Engine

Packet Engine Professional Edition

packet radio

PacLen

Page SP9AUV , HAM SECREATARY , zasady  obrotu strony pionowej w celu wydrukowania jej w orientacji poziomej ,standard języka PCL5 dla drukarek, drukarki  z obrotem o 270 stopni dla wydruku w orientacji poziomej, drukarki z obrotem tylko o 90 stopni, fomat papieru 140 x 90 mm dla kart QSL ,przesunięcia wydruku wzdłuż wysokości i szerokości, przesuwanie karty QSL w mechanizmie drukarki

Page SP9AUV.COM , Wydruki kart QSL  kopert zakladek  bezpośrednio z programu HAM_SECRETARY ,  Wydruki i podląd  dla danych rzeczywistych, projektowanie wzorcow w oparciu o Scan katy QSL, Wybor wzorca formularzowego wydruku, dane źródłowe w formacie .csv .adi .adif .txt,  sortowanie wydruków wg listy dxcc adif,wg znaku stacji, Adresy z QRZ.COM, podgląd wydruku

Paint

Pakiet AGWPE jako serwer HTTP i Winsock TCP,Launch Browser,127.0.0.1 - adres lokalnego komputera

pakiet cluster

pakiet driverów dla AGWPE

pakiet SAMBA - client i serwer

Pakiety danych w modelu TCP/IP

datagram

frame (ramka)

segment

strumień (stream)

pamietanie przy kazdym wyjsciu polozenia i wielkosci okna

Parametr do stwierdzenia zalogowania się do serwera lookup

Parametry inicjacyjne programu TelMgr Telnet Manger

ADDRESS

BYE

CALLSIGN=TELNET-0

CRLF

DETAILS

ENABLED

IW1DAM

LOGFILE=TELMGR.LOG

LOGIN

MASK

MAXTIME

MAXUSERS

NODECALL

NODEPORT

PASSW

PORT

PROMPT

RECOVER

Sekcja [AGW]

Sekcja [TELMGR]

SEKCJA [TELNET] SERWER

Sekcja MONITOR

Sekcja TELNET CLIENT

SPLIT

telmgr.ini

TIMEOUT

TRACE

WELCOME

WINSOCK

parametry konfiguracyjne personalne stacji

parametry podawne w oknie Station Setup

Add UI View Tag

Beacon comment

Beacon Interval (Mobile)

Beacon Interval Fixed

Beacon Interval Internet

Callsign

GMT offset

GPS Symbol

Lattitude

Locator

Longitude

Symbol

Unproto adres

Unproto port

znaki digipiterów

parametry transmisji dla Packet-radio

parametry transmisji packet radio

Check Every

DAMA Slave

Data Carrier Detect

DWAIT

EAX25 Decoding

Frack

Full Duplex

MaxFrame

PacLen

Persist

Persist/SlotTime

RespTime

Retries

SlotTime

Soft DCD

softwerowe DCD

TXDelay pełny opis

TXTail

Parametry wzorca

Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady

Szerokosc wzorca

Wysokosc Wzorca

pas obrzeza wzorca pusty

paski narzedzi dla MS Word

Pasmo nagłówka

Linijka Category

Linijka Contest

Translacja plików

Pasmo stopki

Pasmo Wzorca Linijki danych

Linijka nr 0 - Nazwy Zmiennych

Linijka nr.2 - informacyjna

Linijka nr.3 i 4 informacyjna

Linijka nr.5 informacyjno-komentarzowa

Linijka nr.6 - dane informujące o formatach w zbiorze źródłowym

Linijka nr.7 - informacyjno- komentarzowa

Linijka nr.8 zawierajaca format wyjsciowy daty QSO

Linijka nr.9 i 10 informacyjno-komentarzowa

Linjka nr 1- Wzorzec wydruku

nazwy pól ADIF wg standardu ADIF 2.2

Pola wyboru nazw ADIF .  Pole1ADIF do Pole12ADIF

Pelna karta QSL z grafiką

pełna karta QSL

Persist

Persist/SlotTime

pierwsza instalacja bazy danych MYQSL

pierwsza instalacjia AWARD_SECRETARY

pierwsza strona wydruku

pierwsze uruchomenie firewall-a

pierwsze uruchomienienie

Pierwsze zgloszenie na dyplom

pin EN-TEN

pinem 3 - TXD

pinem 5 - GND

ping

Piny roznych wejsc PC-ta

Pisanie programów krótkofalarskich

PK232

plik pomocy typu .chm

plik scanu

plik xls

pliki głosowe typu .wav

pliki wejsciowe z rozszerzeniem ADI

Płytka po zmontowaniu

Płytki drukowane modemu PSK , RTTY, CW, Audio by SP9AUV

Po contescie

Pobieranie danych o QSO 's z grupy  zbiorów

Pobieranie projektu AWARD_SECRETARY i historia wersji ,zdalna instalacja bazy danych MYSQL, MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe

Pobieranie zbioru ADIF po korekcie z serwera CLUBLOG (downloading

Pobieranie zbioru z modemem PSK, RTTY

Pobierz absolutnie wszystkie dane dla wybranych wierszy

Pobierz dane dla wszystkich wierszy

Pobierz dane ze zbioru ADIF

Pobierz wszystkie dane

Pobranie  programu BUREAU_NOT_PRESENT

Pobranie  programu BUREAU_NOT_PRESENT , QRZ Loookup , QRZLookup, Pobranie programów  BUREAU_ALL_QRZ_COM ,Zródla w Delphi-Pacalu do przykladu SampleInterface3300_Delphi , BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI .exe --> SP9AUV Lookup QRZ , przycisk Show in browser , znaki wprowadzane recznie ,okno OPERATOR ,INSTALL_UPGRADE_BUREAU.exe,program instalacyjny INSTALL_UPGRADE_BUREAU

Pobranie  programu DCXC_XLM_LIST w wersji programu użytkowego w Delphi

Pobranie  programu DCXC_XLM_LIST w wersji programu użytkowego w Delphi ,Pobranie  programu DCXC_XLM_LIST w wersji programu użytkowego w C++

Pobranie danych z QRZ.COM

Pobranie danych z serwera

Pobranie programów  BUREAU_ALL_QRZ_COM

Pobranie źródeł w Delphi-Pacalu do przykladu SampleInterface3300_Delphi

Podaj mi niesolidnych QSL menagerow .

Podanie czystej sinusoidy

Podlaczenia roznych transceiverow

podlaczenie do Internetu

podlaczenie do pakiet clustera

podlinkować tj podłaczyć

Podłącz Loggera32 do AGWpe

Podłegła jednostka administracyjna

Podmiana QSO na bardziej optymalne w czasie dokonywania aktualizacji

Podmiana QSOs poprzednio żle zaliczonych

podmioty  skreślone

podmioty potwierdzone

Podstawowe okna programu

Podstawowe pojęcia dla baz danych

Podstawowe pojęcia dla baz danych ,program AWARD_SECRETARY,  baza danych ,MYSQL ,motory- silniki do baz danych,SQL ,Microsoft Access ,tablica SQL -owa , AWARDS_BASE ,qsos_awards ,,pojęcie ODBC  , Data Source Name (DSN) ,localhost ,Nazwa bazy danych ,Nazwa uzytkownika bazy danych ,   Administracja bazą danych ,AWARDS_BASE , MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe, plik inicjacyjny setup.ini ,automatyczna instalacja  bazy danych MYSQL

Podstawowy warunek na przyjęcie  QSO ze zbioru starowego

Podsumowanie ARRL ,

Podsumowanie ARRL AWARDS

Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym
Polaczenie_kilku_dyplomow_ARRL_oaz_uzupelnienia_wjednym_zgloszeniu_aplikacyjnym

Podsumowanie dla tablicy awardu

podswietlony rozdział

podświetlanie pola ADIF

Pojecia Serwer Client

pojęcia jakie  stosuje  ARRL do dyplomów

pojęcia SELECTED , APPLIED ,AWARDEd w dyplomach ARRL-u

Pojęcie APPLIED

Pojęcie AWARDED

pojęcie ODBC

pojęcie Schema

Pojęcie SELECTED

Pokaż tylko selektowane pola

Pola adresowe

pola danych personalnych stacji

Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady

Pola końcowe wzorca formularzowego

pola ktorych brak w standardzie ADIF

pola ktorych brak w standardzie ADIF ,dyplomy narodowe ,USERDEF,  ADDITIONAL_FIELD_Nr_1_FOR_DIPLOMA, QSOS_AWARDS,pola wlasne programu AWARD_SECRETARY ,modul IN_POLSKA.dll,  QSOS_AWARDS

Pola niestandardowe uzywane przez AWARD_SECRETARY

pola o niestandardowych nazwach - do 39 pol

pola przechodza do pol aktualnie przeprowadzanego QSO

pola typu ADIF

pola wlasne programu AWARD_SECRETARY

Polacz selektowane komórki

Polacz selektowane komórki2

polaczenie  tekstowe (czat )

polaczenie glosowe

Polaczenie z partnerem

polączenie głosowe w TeamViewer

Polączenie selektowanych komórek w jedną komórke

pole ADIF

pole ADIF  CALL

pole ADIF = CALL

pole CALL w oknie OPERATOR

pole CALL=9K2AO

pole danych MY_NAME

Pole Font

Pole Font Size

pole krzyżyk

Pole puste

pole QSL: z QRZ.COM

pole QSL_Via

Opis procesu sciagania danych i  ograniczenia stosowane na QRZ.com
Konfiguracja dla sortowania i translacji zbiorów
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady
Przygot.zbiorow dla wydruku QSL dla roznych logerow

Pole QSL_Via QSL Manager

Zasady korekcji pola QSL_via pobranego z QRZ.COM
Pole QSL_via - via QSL Manger

DIRECT

Opis procesu sciagania danych i  ograniczenia stosowane na QRZ.com
Zasady korekcji pola QSL_via pobranego z QRZ.COM
Pole QSL_via - via QSL Manger

DIRECT + Znak QSL Managera

Opis procesu sciagania danych i  ograniczenia stosowane na QRZ.com
Zasady korekcji pola QSL_via pobranego z QRZ.COM
Pole QSL_via - via QSL Manger

Pole puste

Zasady korekcji pola QSL_via pobranego z QRZ.COM
Pole QSL_via - via QSL Manger

Znak QSL Managera

Opis procesu sciagania danych i  ograniczenia stosowane na QRZ.com
Zasady korekcji pola QSL_via pobranego z QRZ.COM
Pole QSL_via - via QSL Manger

pole QSL_Via w Loggerze32

pole QSLScan

pole QSO_Data

Pole separatora daty wyjściowej

pole Twoj znak stacji

Pole Uses LOTW

pole Via

pole VIA_QSL Manager

pole Warunkowe

Pole Warunkowe ADIF

PSE

QSL_RCVD

TNX

Pole wyboru contestu

PoleQSL_Via z serwera

POL-LOG

SP9AUV- droga krótkofalowca
Odtwarzanie stanu startowego dyplomu ze zbioru
Program DXCC_XML_List.exe
Lista DXCC lst

polowa mocy pomierzonej

POLSKA_MIXED

polski.zip

polskie biuro QSL

polskie biuro QSL ,Numer Oddziałowego Biura QSL dla Polski ,polskie stacje ,stacja okolicznosciowa ,Silent Key ,sprawdzenie raportow tekstowych ,stacja jest obsługiwana przez polskie biura QSL

polskie stacje

połączenie dla ODBC

Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym, obliczenia dla dyplomu DXCC_5_BANDS, NO_QSL_CARD,  system numerowania kart QSL, numeracja kart QSL, wspólne karty QSL, zgłoszenie aplikacyjne,  metoda elektoniczna przesyłu zgłoszenia, DATE_GRANTED, Nowe QSO - uzupełnienie, dyplomy uzyskane przez SP9AUV, 1 -sze  zgłoszenie apikacyjne , ON-LINE , pseudo - dyplom MergeSeveralARRLAwards , podsumowanie ARRL AWARDS , literka N lub Y, potrzeba aktualizacji dyplomu

Połączenie konferencyjne

połączenie z internetem

położenie prowadnic2

pomoc ON- LINE przy wykorzystaniu funkcji udostępniania ekranu

pomyłka we wprowadzonych danych

POP lub POP3

poprawa dowolnego pola

poprawa pola przez dwukrotne klikniecie lewym przyciskiem myszy w dowolnym polu

poprawa pola QSL_Via

poprawianie danych

poprawianie pola QSL_via przekazanego przez Logger

poprawienie danych w loggerze

poprzedni rekord QSO

poprzednia strona wydruku

Poprzednie Pole

Poradnik packet-radio

porównanie zbiorów

PORT

port 8123 - monitorowania

Port CAT

Port COM

Konfiguracja portu z kartą muzyczna
Porty z wykorzystaniem modemu baycomowskiego
Modem RTTY PSK FSK ,CW, Audio by SP9AUV

Port wyjściowy USB lapt

Port wyjściowy USB laptopa

Ports KISS ID

Porty typu TNC do packet radio AX25,TAPR,KISS ON,putty.exe,JKISS,TNC220-KISS,WA8DED,The Firmware,NORD-LINK,Współpraca programu  AGWPE z modemami TNC,Opis konfiguracji dla TNC,konfiguracja Putty,Sprawdz.modemów w trybie terminalowym,Wybor portu COM,Szybkośc COM,Typ TNC,KISS,KISS Simple,IniKiss,Ilość portów radiowych,Exit KISS on exit,Ports KISS ID,Komendy TNC,Soft DCD,Data Carrier Detect,Full Duplex

Posiadanie konta na QRZ.COM jest zupelnie bezpłatne

posortowana lista DXCC w zbiorze LISTA.UPO

postac kolumnowa o stalej szerokości

Postgres

poszukanie pol dla otrzymaneja karty QSl - tj znaku

poszukanie QSO lub QSOs ze stacja

potrzeba aktualizacji dyplomu

potrzeba wysłania karty QSL

potwierdzenia

potwierdzenia przez LOTW

Power Supply

powiat

Powody blednego stworzenia skrotu do programu na pulpicie

Poziom ALC

pożadany format papieru 140 x 90 mm dla kart QSL

pożyteczne zbiory dla krótkofalowca

praca nawet bez sieci internet

Praca QSLSORT w jezyku polskim jak i angielskim

Prawidlowe stworzenie skrótu doo programu na pulpicie

Prawidłowość sygnałów Audio

prefiks cross preference

Primary Administration Subdivision - STATE

Primary Key

problem wymaganych marginesów dla używanej drukarki

problem wymaganych marginesów dla używanej drukarki ,drukarka domyślna dla Windows ,wartosci minimalnych marginesów jakie zapewnia drukarka ,utworzenie punktu odtwarzania w Windows ,Kalkulacja dla marginesów, Gdzie kupić wymagane naklejki, etykiety samoprzylepne IGEPA ,Label_70x36mm_3x8_Table_3QSO_MargL_6mm_MargP_6mm_wide_Patern_66mm_with_top_space.lbl

Problemy jakie sie moga pojawić przy korzystaniu z metodyki korespondencji seryjnej , rożne szerokości fontów dla rożnych rodzajów fontów

Problemy przy instalacji MYSQL

Problemy przy konfigurowaniu MYSQL

problemy z  jakimi może sę spotkać użyytkownik przy wyświetlaniu plików pomocy typu .chm

problemy z  jakimi może sę spotkać użyytkownik przy wyświetlaniu plików pomocy typu .chm ,plik pomocy typu .chm,NAWIGACJA DO STRONY SIECI WEB została  ANULOWANA.,Windowsy 64 bitowe,programy  do wyświetlenia helpu ,hh.exe,specjalny program do wyświetlania poprawnie helpu  typu .chm w środowisku 64 bitowym,SHOW_CHM_HELP_IN_64BIT_WINDOWS.EXE,zawartość  w postaci plików chm wybranego katalogu,,help .chm

problemy z instalacją programow

problemy z instalacją programow ,zaufany dostawca oprogramowania, dostawca oprogramowania zarejestrowanego w firmie Microsoft,Zainstaluj ponownie , używając ustawień zalecanych ,Ten program został zainstalowany poprawnie ,Zakończ proces ,install_upgrade_bureau.exe , KCleaner, czyszczenie rejestru ,produkty pochodzace z sieci

problemy z marginesami

procedury startowania

procent potwierdzeń kartami QSL

Proces instalacji  dla firewall  Commodo  w wersji 8.2

proces logowania sie jest zapamiętywany w tzw.ciasteczkach (cookie)

proces odczytu zbioru wejsciowego

proces sortowania i zapisu zbioru posortowanego

procesor  AM486DX4Enhance

procesor 486 DX 4

Procesor I486

Procesor Pentium II

Product Review

produkty pochodzace z sieci

program ADIF-FILTER

Program antywirusowy Avast w wersji 7

program AWARD_SECRETARY

Program BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe ściąga dane  w sposób tekstowy

Program do  APRS-u UI-View,Cel zastoowania systemu APRS,APRS ( Automatic Position Radio Station),przekazywanie pozycji,raporty w packet-radio AX.25,kanał 144800 Khz,odbiornik GPS satelitarny,UI - tzw Unnambered Information,przekażniki- digipetery,Konfiguracja parametrów stacyjnych,SETUP,COMMS Setup,Station Setup,Callsign,Lattitude,Locator,Unproto port,Unproto adres,znaki digipiterów,GPS Symbol,Wybieranie mapy,transmitowanie pakietów UI przez digipitery

program do automatycznej instalacji bazy danych MYSQL

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
Instalacja bazy danych MYSQL

program DXCC_XML_LIST.exe .

Program glowny przy starcie powinien uruchamiac program wspolpracujacy

program glowny przy starcie powinien uruchamiac program współpracujacy

Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_NOT_PRESENT
Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

Program HAM_SECREATARY, Katalog CABRILLO_FORM,  format danych wyjsciowych, nazwy  wyprodukowanych danych, STX, SRX, Non_standardADIF_addition_field_for_cabrillo.txt, translacja, format .cbr cabrillo

program HAM_SECRETARY

Program HAM_SECRETARY , translacja formatów ;utworzenie zakladek pomiędzy kraje sortowane wg numeru ADIF  COUNTRIS.CSV, Zakładki dla archiwum kart QSL

Program HAM_SECRETARY , Translacja plików, Zatwierdzenie translacji, poprawa pola QSL_Via , raport Report.txt,Zatwierdzenie translacji

Program HAM_SECRETARY ,zakladki  pomiedzy wysylane kraje,  zbior COUNTRY.CSV, wszystkie kraje

Program HAM_SECRETARY do sortowania kolejnosci wydruku ,Sortowanie wg. numerów ;ADIF, Raport sortowania, COUNTRY.csv, VIA_QSL Manager, drugie sortowanie wg. CALLSIGN, DIRECT

program HAM_SECRETARY do wydruku kart QSL

Program HAM_SECRETARY praca w srodowisku Linux pod aplikacją WINE ,UBUNTU -9.10 , WINE wersja 1.1.31 , WIINE program HH.exe dla helpów  typu .chm,,program linuxowy dla helpów  chmsee,  korzystanie w HAM_SECRETARY z domyslnej przegładarki  Linuxowej , WINE  j, wine regedit , winebrowser,   sterowniki urzadzeń ,WINE nie obsługuje wielowątkowości , driver djtools dla drukarek HP z jezykiem PCL ,pakiet SAMBA - client i serwer

Program HAM_SECRETARY,  HAM SECRETARY- author SP9AUV - downloading i instalacja programu,pomoc ON- LINE przy wykorzystaniu funkcji udostępniania ekranu w Skype

Program HAM_SECRETARY, Szukanie nr DXCC i ADIF dla kraju, do jakiej przegródki w archiwum wsadzic odebrana karte QSL , domowe archiwum kart QSL

Program HAM_secretary, Utworzenie zbioru COUNTRIS.CSV, ;Zakladki dla archiwum kart QSL - Sortowanie wg listy DXCC - DXCC.lst,, COUNTRIS.CSV, utworzenie zakladek pomizy kraje

Program HAM_SECRETRY,  Pole QSL_Via QSL Manager, Znak QSL Managera, DIRECT + Znak QSL Managera,,Pole QSL_Via QSL Manager, Pole puste, Znak QSL Managera, DIRECT + Znak QSL Managera,">

program instalacyjny INSTALL_UPGRADE_BUREAU

Downloading programów współpracujących z Logger32
Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

program Klienta MYSQL

program linuxowy dla helpów typu .chm  o nazwie  chmsee

program Logger

program LOOKING_HAM_DATA

program LOOKING_HAM_DATA , LOOKING HAM DATA , Autor  programu LOOKING HAM DATA SP9AUV,  Po contescie, brak pola QSLVia oraz QTH ,ilosc sciagniec  jest limitowana, limitowanie ilosci sciagniec, selekcja wybranych stacji , możliwosc wybrania serwera z kilku serwerow korekta niepoprawnych i nielogicznych wpisow do pola QSL_Via ,QSL_Via ,Funkcje jakie wykonuje program

program MixW

program MYSQL ADMINISTRATOR 5.0.r17 GUi Tools

Program MYSQLWorkbench

Podstawowe pojęcia dla baz danych
Instalacja MYSQL Workbench w wersji 5.2.39

Program nie dopuszcza zapisu dyplomu jeszcze nie spełniającego warunków

Program pamieta zadane wielkości przesunięć

Program pamięta jaka metoda selekcji została użyta

Program pamięta przy każdym wyjsciu  położenie i wielkości okien

Program pokazujący czy dla danego QSO i jego kraju istnieje biuro QSL

Program pokazuje czy dla danego QSO i jego kraju istnieje biuro QSL

Progr.wspólpr.z Logger32 i pokazujący brak biura QSL
Progr.wspólpr.z Logger32 i pokazujący brak biura QSL

program QSL_BOOk_mark , zakładki dla domowego archiwum kart QSL , zbiór COUNTRIS.CSV dla wszystkich krajów z listy DXCC

program QSLCSV

Program QSLCSV do wielopolowego sortowania QSO, dla potrzeb stworzenia posortowanej listy wg potrzeb dyplomów DXCC , 5Band DXCC  i innych dyplomów

Program sam ustawi parametry

Program SERWERA TELNETU ::  IZ4AFW Interface

IZ4AFWInterface-1.1.0-Full.zip

IZ4AFWInterface-1.2.2-Upgrade.zip

Program SERWERA TELNETU ::  LU7DID Telnet to AGWP Packet Engine Interface

TelMgr by LU7DID

telmgrv1-20.exe

Program terminalowy z lokalnego komputera, AGWPE Packet-Engine,rozpak_agwterm,AGWTERM - zmiana czcionki,konfigururacja programu AGWTERM,Window - Tile Verticaly,DAMA,WA8DED Nord><Link,agwtermTCP.exe,agwtermTcp.zip,Winsock HTTP Interface,Winsock Interface,WINSOCK

Program UI-View dla systemu APRS

wersja 16 bitowa uisfx239.exe

wersja 32 bitowa  32full203.exe

program w wersji 64 bitowej

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1
Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5

Program współpracujący z Loggerem32 i QRZ.COM

Program współpracuje z Loggerem32 i QRZ.COM

Program]współpracuje z Loggerem32 i QRZ.COM ,dane o danej stacji  i przesyła je do Logger32 ,  QRZ Loookup , QRZLookup

programy  do wyświetlenia helpu

programy autorstwa N2AMG

Programy loggujace , Logger32 , N1MM Contest logger, Ham Radio-deLuxe, MixW, Odbieranie emisji CW na komputerze , porownanie programów loggujących

Programy samostartujące razem z AGWPE

programy -sterowniki

Programy typu CLIENT korzystające z AGWPE na lokalnym komputerze,AGWTERM.EXE,DDE,LOGGER32,IZ4AFW -  Interface,LU7DID Telnet to AGWP

Programy typu CLIENT na lokalnym komputerze

Programy typu CLIENT na lokalnym komputerze,Programy typu CLIENT na zdalnym komputerze

Programy typu CLIENT na zdalnym komputerze

programy wspolpracujace z Logger32 w oknie komunikacyjnym - przesylajam wiadomosci windowsowe

programy wspolpracujace z Logger32 w oknie komunikacyjnym , QRZ Loookup , QRZLookup, Program pokazujący czy dla danego QSO i jego kraju istnieje biuro QSL ,dane o danej stacji  i przesyłający je do Logger32 , zrodlo w Delphi - Pascalu  SampleInterface3300 ,Sample code for Logger32 v3.30 External Interface

programy zewnetrzne

Project AWARD_SECRETARY

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie ,zgłoszenie automatyczne na dyplom  , uzupełnienia dyplomu, Wybór potwierdzeń QSO,QSL ,LOTW, ręczny wybor QSOi , First QSL second LOTW, dyplomy ARLL , MYSQL ,niesolidny menager , ,wydruk zgłoszenia na dyplom , optymalizacja kosztów sprawdzania  QSL , data zatwierdzenia QSO , aplikacja , endorsement ,stan startowy dyplomu,,Współpraca programu z CLUBLOG, QSO z przeszłości,DATE from ,Date TO ,DXCC_lst.dll,uniwersalny dll

Projekt płytki modemu PSK,RTTY  bez otworów

Projekt płytki modemu PSK,RTTY  z otworami

projekt płytki pod Eagle 4.1

Projektowanie bazy danych

Projektowanie formularza FRM typu cabrillo

Projektowanie i wykonywanie urządzeń krótkofalarskich

projektowanie wzorca z obramowaniem pól

projektowanie wzorćow  wydruku w oparciu o metodę WYSIWYG

Prostszy intefejs

Protokol HTTP

protokol polączeniowy TCP

protokol TCP/IP

Protokoly w modelu TCP/IP

DHCP - Dynamic Host Control Protocol

DNS (Domain Name Service)

FTP File Transfer Protocol

POP lub POP3

Protokol Internet IP

protokol polączeniowy TCP

SAMBA

SMTP Simple Mail Transfer Protocol

TELNET Network Terminal Protocol

Transmission Control Protocol TCP

User Datagram Protocol UDP

Protokół Internet IP

prowadnice

prowadzenia uzupełnien do dyplomów

Próba scrolowania w dół

próba usunięcia wiersza (lub kolumny) w którym istnieje choc jedna komórka z daną

przebieg dla rzeczywistego wprowadzania danych zi pliku adif

przeciagajanie borderu komorki w lewo, prawo , w gore lub w dol

Przeglad programów SP9AUV , programy autorstwa SP9AUV . autor SP9AUV , Programy Krótkofalsrkie

Przegladarka Firefox i dodatkowy program do sciagania ftp FireFTP

Przejscie do adresów z QRZ.COM

przejscie do następnego pola

przekazywanie pozycji

przekażniki- digipetery

przekopiowaniu QSO's z programu contestowego

przepuscic przez CLUBLOG

Przerwij instalację

przeskalowanie bitmapy scanu

przeslanie danych do Logger32

przestawianie  QSO's z wypełnionym polem VIA_QSL Manager

przestawianie  QSO-s z wypełnionym polem VIA_QSL Manager

przestawianie kart dla QSL Managera

przesunięcia są za kazdym wydrukiem zapisywane

przesuwanie karty QSL w mechanizmie drukarki

przesuwanie mysza

przesuwanie wydruku o zadaną wartośc dla opcji z recznym doborem wielkości strony

przesyłanie głosu

przetwornica transformatorowa

Przy druku nalepek z wykorzystaniem wzorców dostarczonych wychodzą mi dwie kolumny zamiast trzech

Przycisk ABC - Korespondencja seryjna - Wyswietl dane

Przycisk Bold

Przycisk Border/No Boder komórki

przycisk Border/No Border

Przycisk Cofnij zmiany - Undo

przycisk CONFIG

Przycisk Help

Przycisk I - Italic

Przycisk Kolor czcionki

przycisk Login

Przycisk Redo - Powróć

przycisk Show in browser

Przycisk U - Underline

Przycisk Wstaw Aktualną datę jako DATE_SUBMITTED

Przycisk Wstaw Date aktualna jako DATE_GRANTED

Przycisk Wyjdż do menu głównego

Przycisk Wypełnij stronę danymi  testowymi

Przycisk wyrównania do lewej i prawej strony

Przycisk wyrównania do lewej strony wzorca

Przycisk wyrównania do prawej strony

Przycisk wyrównania do środka

Przycisk zapisu wzorca

przycisk Zapisz zbior wzorca

Przycisk zapisz zbiór wzorca

Przycisk zespolony wyboru atrybutów czcionki

Przyciski  wyrównania w pionie

Przyciski kontrolno - sterujące

Przyciski pola : - kontrolno-sterujące

katalogu PATTERN_FOR_PRINT

Nazwa zbioru wzorca do  zapisu

rozszerzenie . BOK

rozszerzenie . LBL

rozszerzenie .ADR

rozszerzenie .RVF

rozszerzenie dla nazwy wzorca

Przygot.zbiorow dla wydruku QSL dla roznych logerow

przygotowanie danych startowych dla dyplomu

Przygotowanie nowego uzupełnienia dyplomu

Przygotowanie zbiorów do wydruku QSL

Przygotowanie zbioru do wydruku kart QSL dla loggera Ham Radio de Luxe

Przygotowanie zbioru do wydruku kart QSL dla loggera MixW

Przygotowanie zbioru do wydruku kart QSL dla programu logującego Logger32

Przyklad projektowania wzorca formularzowego dla Typu Wzorca = Koperty Adresowe  w z użyciem Typu Pól we wzorcu = Tylko Pola

Przyklad Projektowania wzorca formularzowego dla Typu Wzorca = QSLScan z użyciem Typu Pól we wzorcu = Tablica zPolami

Przyklad Projektowania wzorca formularzowego dla Typu Wzorca = QSLScan z użyciem Typu Pól we wzorcu = Tylko Pola

Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady

Przyklad projektowania wzorca formularzowego dla Typu Wzorca = Zakładki  z użyciem Typu Pól we wzorcu = Tylko Pola

Przykład projektowania wzorca formularzowego dla Typu Wzorca = Etykiety na QSL z użyciem Typu Pól we wzorcu = Tylko Pola

Przykład Projektowania wzorca formularzowego dla Typu Wzorca = QSL Pełne lub Etykiet na QSL z użyciem Typu Pól we wzorcu = Tablica z Polami

pseudo - dyplom MergeSeveralARRLAwards

PSK31

PTT

PTT-RTS

Puste pole dla UTC

puste rekordy

putty.exe

- Q -

QRZ.COM

Przeznaczenie programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
Wydruki i podgląd dla danych rzeczywistych
Sciaganie_adresow_directZQRZ_COM_dla_kart_wysylanych_direct
Przygot.zbiorow dla wydruku QSL dla roznych logerow

QSL

QSL ki  stare

QSL manager

Konfiguracja dla sortowania i translacji zbiorów
Wydruki i podgląd dla danych rzeczywistych
Przygotowanie zbiorów dla druku metodą koresp.seryjnej

QSL odebrane

QSL Q-Queued  w HRD

QSL Sent

QSL wspolne

QSL wspolne,

QSL_BOOK.EXE

QSL_NEED_FOR_PGA_AWARD

QSL_NEED_FOR_POLSKA_MIXED_AWARD

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
Zakladka Inne specjalne zapytania

QSL_RCV

QSL_RCVD  = Y to wpisz slowo TNX , a jeśli QSL_RCVD=N to wpisz slowo PSE

QSL_SEND R-Requested w HRD

QSL_Via

Program Looking HAM DATA i cel jego opracowania
Przygot.zbiorow dla wydruku QSL dla roznych logerow

QSLMSG

QSLScan

QSLSORT.EXE

QSLSORT.ZIP

QSO nie istniejące

QSO nie zatwiedzone przez wydawcę dyplomu

QSO nieuwzględnione - niezgodne z loggiem

QSO Not_Approved

QSO rzeczywiście zatwierdzone

QSO z przeszłości

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Zapis zbioru  w formacie ADIF lub CSV z poprawionymi polami

QSO zupełnie odrzucone

qso_awards

QSO_Data

QSO_DATE

QSO_QSL

QSO_without_bureau_and_direct.txt

QSOs które zostały już zatwierdzone

QSOs z poprzedniego naliczenia zostaly zatwierdzone

QSOs z przeszłości

qsos_awards

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Zakladka Główna baza QSOs
Wprowadzanie nietypowych danych dla dyplomów
Taktyka optymalizacyjna sprawdzania potwierdzeń QSO dla dyplomów ARRL
Wspolpraca_AWARD_SECRETARYzLogger32
Podstawowe pojęcia dla baz danych

QSQs zatwierdzone tj GRANTED

QTH

QTH w postaci wielowyrazowej

queries

- R -

R - Requested

Radio

Radio shack

Radiostacja gliwicka

Radiostacja gliwicka z okresu II wojny swiatowej - w  ramach muzeum gliwickiego

Radiostacja Gliwicka, muzeum gliwickie ,Radiostacja gliwicka z okresu II wojny swiatowej - w  ramach muzeum gliwickiego

Radiotelefon FM 306

raport  Error_report_adif.txt

Raport  z wydruku

RAPORT Na ekranie

Raport o wynikach scanowania na wirusy na virustotal

raport Report.txt

Raport Rozmieszczenia

Ilość  Wierszy możliwych

Ilość Kolumn - możliwa

Rzeczywisty Dolny Margines

Rzeczywisty Prawy margines

Sumaryczna Szerokość Pola Nalepek

Sumaryczna Wysokość Pola Nalepek

Raport sortowania

Raport z połączenia

Raport z testowania wspólpracy z Logger32 3-ch programów:  1- L32-DigiGateway / Fldidigi  2-LOTW_Eqsl_Utility 3-  programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe w srodowisku Windows 7 64 bit

Raport z testowania wspólpracy z Logger32 programów L32-DigiGateway/ Fldidigi i programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe w srodowisku Windows XP 32 bit

Raport z testowania wspólpracy z Logger32 programów LOTW-eQSL Utility i  programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe w srodowisku Windows XP 32 bit

Raport ze sciągania adresow

RAPORT.TXT w zbiorze

raporty packetowe w protokole amatorskim packet-radio AX.25

Realizacja funkcji opisanych w modelach warstwowych

programy -sterowniki

STEROWNIK AGPWPE dla portów radiowych

WINSOCK

realizacja pakiet-clustera

Redo- Powróć

Regula dotycząca Orientacji papieru

Regulacja m.cz podawanego do transcivera

Reguła dotycząca wkładania papieru do drukarki

Rejestracja konta w ARRL

rejestracja w rejestrach

REJESTRATOR DZWIEKU

relacja miedzy oknami Logger32

relacja miedzy oknami Logger32 a oknem zewnetrznego programu komunikującego się z Logger32

Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_NOT_PRESENT
Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

relacja rodzic - dziecko (parent-Child)

Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_NOT_PRESENT
Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

Report.txt

Report_from_install.txt

Report_QSO_country_without_QSL_bureau.txt

Wydruki i podgląd dla danych rzeczywistych
Sprawdzanie obecnosci biur qsl dla QSO-s

RespTime

Restore bazy danych

restore bazy danych z pliku

restore bazy lub tablicy

restore bazy z poprzednio zapisanego pliku

Retries

RevoUniinstaller

RevoUninstaller

ręczne wprowadzenie  DATE SUBMITTED i GRANTED

root

router

router z domowej sieci LAN do Internetu

rozmieszczanie pól na naklejce

rozmowa glosowa

rozne typy transceiverow

roznice pomiędzy Loggerem a CLUBLOG

rozpak_agwterm

rozpakowany_AGWPE

Rozpcznij instalację

rozpoznawanie przynależności kraju  także na podstawie czasu QSO

rozpoznawanie uruchomienia innych programów zewnętrznych typu Lookup QRZ .

Rozpoznawanie w moim programie BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe uruchomienia innych programów typu QRZ Lookup

Rozszerz podtytuły

rozszerzenie . BOK

rozszerzenie . LBL

Rozszerzenie .ADR

Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady

rozszerzenie .RVF

rozszerzenie dla nazwy wzorca

rozszerzenie pliku

Rozwazania na temat efektu Doplera

Rozważania na temat efektu dopplera  dla satellitów , automatyczne sterowanie częstotliwościa TRX-a , zasady poprawnej pracy na satellitach,automatyczna korekcja efektu dopllera przez Orbotrom i WispDDE

różnice jakie jest w stanie pokazać program DXCC_XML_LIST.EXE

Rzeczywista Wielkość papieru

Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady

rzeczywiste dane pochodżące z testowego wzorcowego QSO .

rzeczywiste wymiary posiadanej karty QSL

Rzeczywiste wymiary QSL-ki

Rzeczywisty Dolny Margines

Rzeczywisty Prawy margines

- S -

Sam ustawię parametry portu

Porty typu TNC modemy
Konfiguracja portu z kartą muzyczna

SAMBA

Sample code for Logger32 v3.30 External Interface

satelita VO-52

SATELLITE COMMINICATORS CLUB

Satellity amatorskie , Dopller efekt, kompensacja efektu Doplera, Ham Radio de luxe dla satelitow , Orbitron , WispDDE sterownik, anteny satelitarne , Eggbatter II sacja efektu Doplera, Ham Radio de luxe dla satelitow , Orbitron , WispDDE sterownik, anteny satelitarne , Eggbatter II

scalanie komórek w obszarze pasa obrzeża nie jest dozwolone

scalanie komórek w pionie nie jest dozwolone

scalenie  pól sąsiednich

Scalenie danych ze wzorcem formularzowym

scalowanie wydruków

scan strony karty QSL

SCHEMA

Podstawowe pojęcia dla baz danych
Instalacja MYSQL Gui Tools_dla wersji MYSQL 5.1
Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi

Schemat  modemu sprzegającego komp  <--> TRX dla emisji  RTTY, PSK, CW, Audio by SP9AUV

Schemat procedury aktualizacyjnej dyplomu DXCC_5_BANDS

Schemat proceury optymalizacj kosztów

Schematy-transceiverow

SCIAGNIJ SELEKTOWANY WIERSZ

sciąganie adresów dla kart wysyłanych direct z QRZ.COM

Sciągnij dane dla stacji , które nie mają QTH lub   QSL_Via

sciganie plikow i calych katalogow

Secondary Admin Subdivision COUNTY lub CNTY

segment

SELECTED

SELECTED_

selekcja  QSO  do wysyłki jako karta QSL

Selekcja automatyczna

Selekcja obszaru do obramowania

selekcja QSO do selektywnego sciagniecia danych

selekcja QSO do wysyłki

Selekcja rzadkow do pobrania

selekcja wybranych stacji

Selektowanie QSO do wysyłki karty QSL bezposrednio po zakonczeniu QSO

Selektowanie QSO do wysyłki karty QSL po przekopiowaniu danych o QSO w formaci ,adif z programu contestowego

Selektowanie QSO do wysyłki karty QSL przy przegładaniu list osiągnieć dla dyplomu DXCC

separacja galwaniczna

Separator formatu Czasu wyjsciowego QSO

Serwer

serwer MYSQL w wersji 5.1

serwer MYSQL w wersji 5.5

serwer nielimitowany

SERWER TELNETU

SERWERY Telnetu IZ4AFW -  LU7DID

Serwery z jakich można pobierac dane

sesja połączeniowa

Setting

SETUP

setup.ini

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
Instalacja bazy danych MYSQL
Podstawowe pojęcia dla baz danych

setup_dll_ini

shift 175 Hz dla RTTY

Show Log QSO

SHOW_CHM_HELP_IN_64BIT_WINDOWS.EXE

Silent Key

Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie
Sprawdzanie dla stacji polskich obsługi przez polskie biura QSL

Skala szarosci scanu karty QSL

Skasowanie QSO

Skasowanie QSO z tablicy dyplomu

skonfigurować AWARD_SECRETARY

skonfigurować Logger32

Skonfigurowanie dla połaczenia ODBC sterownika

Skonfigurowanie dla połaczenia ODBC sterownika dla baz danych MYSQL

Skonwertowany zbiór

skrót do programu

Skrót do programu HAM_SECRETRARY na pulpicie

Skrót do programu HAM_SECRETRARY na pulpicie,Lekcja1_GlowFunk_TworSkrotu_KontHelp_cod_XVid_MPG4.avi,lekcja głosowa,Powody blednego stworzenia skrotu do programu na pulpicie,skrót do programu,łącznik lub inaczej wskażnik lub link,Prawidlowe stworzenie skrótu doo programu na pulpicie

skrzynka pocztowa

Skype

Sleep_Exec_BUREAU_ALL_QRZ_COM.exe

Sleep_Exec_Bureau_all_qrz_com_fi.exe

Sleep_Exec_Bureau_not_present.exe

SlotTime

Slowo DIRECT + Znak QSL Managera

słowa kluczowe

Słowo DIRECT

SMTP Simple Mail Transfer Protocol

Soft DCD

Software Definied Radio

softwerowe DCD

sortowanie 1-sze Wg Listy CTY.DAT (oficjalnej listy DXCC)

Sortowanie alfabetyczne wg . znaku stacji

Sortowanie alfabetyczne wg znaku stacji

Sortowanie alfabetyczne wg. znaku stacji

Sortowanie drukowanych kart QSL lub nalepek

sortowanie kolejności  wydruku  wg wielu pól

sortowanie kolumn

Sortowanie wg  listy DXCC  DXCC.lst

Sortowanie wg listy DXCC

Wydruki i podgląd dla danych rzeczywistych
Przygotowanie zbiorów dla druku metodą koresp.seryjnej

Sortowanie wg numerow standardu ADIF

Sortowanie wg numerów standardu ADIF

Sortowanie wg numeru  ADIF zgodnego ze standardem ADIF

Sortowanie wg numeru ADIF

sortowanie wg numeru DXCC , następnie wg znaku stacji

Sortowanie wg numeru kolejnego w zbiorze DXCC.lst

Sortowanie wg znaku callsign stacji

Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie
Przygotowanie zbiorów dla druku metodą koresp.seryjnej

Sortowanie wg. numerów standardu  ADIF

Sortowanie wg.listy  DXCC - DXCC.lst

sortowanie wydruków

Sortowanie zbiorow (kolejki wydruku)

Sortowanie zbiorów adif , csv , wg zadanej kolejności

Sortowanie zbioru

Przygotowanie zbiorów dla druku metodą koresp.seryjnej
Sortowanie wg listy DXCC_lst

SoundCard

SOURCE.csv

SOURCE_for_print.csv

SOURCE_for_print.sv

SOURCE_S.csv posortowany

South Cook Island

SP6

SP7DQR

SP9AUV  www, Program HAM_SECRETARY.exe  HAM SECRETARY , projektowanie wzorcow w oparciu o Scan katy QSL,  drukowanie kart QSL koperty  koperty zwrotne  SASE,print QSL , zakładka Adresy z QRZ.COM, wysyłanie kart QSL direct, QRZ.COM

SP9AUV , Druk kart QSL,Program HAM_SECRETARY Windowsowy , HAM SECRETARY , translacja formaów .cbr cabrillo, Projektowanie i Konfiguracja wzorca FRM cabrillo,Pasmo nagłówka,Pole wyboru contestu, Pasmo Wzorca Linijki danych, Pasmo stopki,standard cabrillo 2.0, standard cabrillo 3.0

SP9AUV , Druk kart QSL,Program HAM_SECRETARY Windowsowy, HAM SECRETARY,wydruk kart QSL ,kopert ,zakladewk, Dane osobowe, Konfiguracja danych osobowych dla cabrillo i wydruku QSL , zbior setup.ini

SP9AUV , HAM_SECRETARY HAM SECRETARY do wykonywania czynności sekretarskich dla krótkofalowca ,Druk QSL nalepek kopert adresowych zakładek, print QSL , Projekt wzorca formularzowego wydruku ,Definiowanie pól wzorca, narzędzie WYSIWYG,  QSL Pełne, Etykiety na QSL,Koperty adresowe, Zakładki pomiędzy kraje,  Wstawianie Tablicy do wzorca ,Wstawianie obrazka ,Adresy z QRZ.COM,  dane personalnei, Raport Rozmieszczenia, projektowanie wzorcow w oparciu o Scan katy QSL

SP9AUV , Program HAM_SECRETRY,  Pole QSL_Via QSL Manager, Znak QSL Managera, DIRECT + Znak QSL Managera,,Pole QSL_Via QSL Manager, Pole puste, Znak QSL Managera, DIRECT + Znak QSL Managera, HAM_SECREATARY.exe , możliwość poprawy pola QSL_Via ,pole QSL_Via w Loggerze32 , BUREAU_ALL_QRZ_COM_EM.exe

SP9AUV Lookup QRZ , correct QSL_Via

SP9AUV page , BUREAU_ALL_QRZ_COM.exe , wspolpraca z programem loggującym Logger32 ,  Pobranie danych z QRZ.COM ,przeslanie danych do Logger32 ,  okno Operator , Sprawdzenie czy istnieje biuro QSL ,Korekcja  niepoprawnych i nielogicznych  QSL_Via , program HAM_SECRETARY do wydruku kart QSL , QSO_without_bureau_and_direct.txt ,Countries_without_QSL_bureau.txt ,wlasna lista dxcc

SP9AUV page , druk kart QSL nalepek kopert adresowych  zakładek, print QSL card , Program HAM_SECRETARY, HAM SECRETARY , projektowanie wzorcow w oparciu o Scan  QSL -ki Sortowanie kolejnosci wydruku wg  listy DXCC  wg ADIF, wg znaku stacji, metoda korespondencji seryjnej,Jezyk polski i angielski,Translacja dowolnego formatu na inny dowolny, przestawianie kart  QSL via Menager,  sciaganie adresów direct z QRZ.COM, projektowanie wzorćow  wydruku  metodą WYSIWYG, grafika w QSL

SP9AUV page , ograniczona przepustowoscć laczy dostępowych ,  Pole QSL_via ,Locator stacji , Znak stacji callsign , korekcja pola QSL_Via ,   protokol http , Serwer QRZ.COM  , dopuszczalny czas w jakim pakiet  dotrze do celu - tzw Time-to-live ,  brak polaczenia z Internetem  ,standard ADIF , oknio OPERATOR - glowne okno wprowadzania danych , ściąga nie danych w sposób tekstowy , Protokol HTTP, okno SP9AUV - Lookup - correct QSL_Via ,PoleQSL_Via z serwera

SP9AUV page ,BUREAU_NOT_PRESENT.exe ,wspolpraca z programem loggującym Logger32 ,istnienie biura QSL, komunikacja z Logger32, wlasna lista dxcc,Countries_without_QSL_bureau.txt, znak klikniety  na spocie bandmapy ,pamietanie przy kazdym wyjsciu polozenia i wielkosci okna

SP9AUV page ,Instalacja programu ,katalog BUREAU ,menu glowne Narzędzia ---> Konfiguracja programow uzytkowych ,relacja miedzy oknami Logger32 ,relacja rodzic - dziecko (parent-Child) , handler (uchwyt)  programu  Logger32 , czas zwłoki 2 sec ,Sleep_Exec_BUREAU_ALL_QRZ_COM.exe , SP9AUV Lookup QRZ , correct QSL_Via , Okna 1-sze , 2-gie i okna Loggera 3 współpracują ,,BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe , logowanie do QRZ.COM ,ciasteczka (cookie) , modyfikacja adresu

SP9AUV page, SP9AUV droga krotkolowca, krotkofalarstwo, urzadzenia archiwalne i obecne stacji SP9AUV, TRX_Archiwalny, Radiotelefon_FM306, TS_2000, Radio_Shack, SP9AUV w Radio_Shacku, Stan_posiadania_krajow, Modem RTTY z filtrami aktywnymi, Modem RTTY packet Radio ,AM7910,  RS5_7, SATELLITE_COMMINICATORS_CLUB, SzkolnyKlubLacznosciSP9KVF, CQ_WW_RTTY_Contest,  CQ_WW_RTTY_Contest, PoradnikPacketRadio, SP9KVF, POL_LOG, QSLSORT, zainteresownia SP9AUV

SP9AUV strona , Program HAM_SECRETARY  HAM SECRETARY, Szybki start programu, Wydruki QSL Etykiet na QSL z poziomu programu, print QSL Label ,wystartowanie z wydrukiem Etykiet na QSL,wzorzec Labels_3x8_Table, przygotowanie zbiorów do wydruku QSL,Wydruki Etykiet na QSL z poziomu programu, projektowanie wzorcow w oparciu o Scan katy QSL

SP9AUV strona www, sciąganie adresów Direct dla programu HAM_SECRETARY.exe , wysyłanie kart QSL direct,  drukowanie kopert oraz kopert zwrotnych SASE,, zakładka Adresy z QRZ.COM, domyślna przegląrka stron www, Zapisanie adresów  w formacie  .CSV,wysyłanie kart QSL direct, konkretny adres stacji, QRZ.COM, HAM SECRETARY

SP9AUV w Radio-Shacku

SP9AUV.COM page , Program HAM_SECRETARY , Sortowanie zbioru, wydruk kart QSL,  Sortowanie wg listy DXCC, Sortowanie wg numeru ADIF, przestawianie  QSO-s z wypełnionym polem VIA_QSL Manager, DIRECT,nazwy niestandardowe wzgledem  ADIF,  Sortowanie wg znaku callsign stacji

SP9VRC  - wynalazca emisji PSK - Paweł Jalocha

SPDXMarathon

specjalne konto  ftp

specjalny program do wyświetlania poprawnie helpu  typu .chm w środowisku 64 bitowym

spełnienie warunku użyskania dyplomu

Spis tematów dla metody korespondencji seryjnej dla MS Word 97 , edytowanie wzorca dla MS Word 97

sposób grupowy tworzenia nastepnego rekordu

sposób mieszany wyboru potwierdzeń

Sposób postępowania dla plików typu ADI

Sposób postępowania dla plików typu CSV lub TXT z programów SPDX-Baza lub SPDX_Marathon autorstwa SP7DQR

spotkania (meting)

SPPA Code

sprawdzanie  danych  dotyczacych listy dxcc podawanych przez logger

sprawdzanie  pojedynczych QSO także na ich stronach WWW CLUBLOG

sprawdzanie czy dla QSO - tj jego kraju istnieje biuro QSL

sprawdzanie obecnosci biur QSL dla każdego kraju dla QSO

Sprawdzanie sprawności sieci  internetowej

sprawdzanie Twoich zbiorów .adi

Sprawdzenie czy istnieje biuro QSL

sprawdzenie kamery wideo

Sprawdzenie modemów w trybie terminalowym

Sprawdzenie ogólne nastepujących  zmiennych i ewentualna korekta

sprawdzenie połączenia z internetem

sprawdzenie raportow tekstowych

sprawdzenie toru  odbiorczy dla CAT

sprawdzenie z kartami QSL

sprawdzenie zgłoszenia na  dyplom SPDX_MARATHON z kartami QSL

sprzegacz- modem AFSK

SQL

srodowisko 64 bitowe

SRX

stacja chcąca udzielić pomocy zdalnej SP9AUV

stacja chcąca użyskac pomoc zdalną np SP9XCA

stacja jest obsługiwana przez polskie biura QSL

stacja okolicznosciowa

Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie
Sprawdzanie dla stacji polskich obsługi przez polskie biura QSL

stacje specjalne

Stan

stan AWARDED

stan po dokonaniu aktualizacji

Stan posiadania krajów

stan przed dokonaniem aktualizacji

stan startowy dyplomu

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Odtwarzanie stanu startowego dyplomu ze zbioru
Odtwarzanie stanu startowego dyplomu ze zbioru

standard ADIF

Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Wspolpraca_AWARD_SECRETARYzLogger32
Opis procesu sciagania danych i  ograniczenia stosowane na QRZ.com

standard ADIF 2.2

standard ADIF 3.0

Standard Cabillo

standard cabrillo 2.0

standard cabrillo 3.0

standard języka PCL5 dla drukarek

standard wymiany danych ODBC

standardem ADIF

stanowisko do bezpiecznego lutowania

stanowisko do bezpiecznego lutowania, ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi

stanu startowego dyplomu_metoda

stany i status dla dyplomów ARRL

START - PROGRAMY - MYSQL

STATE

Station Setup

STATISTIC_QSO

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
Zakladka Inne specjalne zapytania

STATUS_FOR_ARRL_AWARD

STATUS_FOR_ARRL_AWARDS

Zakladka Główna baza QSOs
Taktyka optymalizacyjna sprawdzania potwierdzeń QSO dla dyplomów ARRL

STATUS_FOR_ARRL_AWARDS_

statystyki pełne w MixW

stero mod

Sterowanie TRX-em bezpośrednio z programu loggujacego , Logger32, koncepcję sterowania TRX-em, macro.macro zespolone

STEROWNIK AGPWPE dla portów radiowych

sterownik drukarki

sterownik pozwalający łączyć sie z bazą danych

sterowniki

sterowniki ODBC

STOSOWANE

stosowanie indexu i wyszukiwania

Strona Drukowana

Strona SP9AUV , HAM SECRETARY program , Sprawdzanie obecnosci biur qsl dla QSO , druk kart QSL i nalepek,

Strona SP9AUV , HAM_SECRETARY  HAM SECRETARY program, druk bezposrednio z programu kart QSL nalepek kopert  zakładek,  print QSL ,projektowanie wzorcow w oparciu o Scan katy QSL, Druk bezpośrednio bez użycia metodyki korespndencji seryjnej

Strona SP9AUV , HAM_SECRETARY, HAM SECRETARY ,typ zbioru ADIF CSV TXT, typ cabrilo cbr,Sortowanie zbioru ,Translacja zbioru,  Sortowanie alfabetyczne wg . znaku stacji,, , QSL Manager, pole QSL_Via, metoda korespondencji seryjnej w MS Word, QSL Manager,pole QSL_Via

Strona SP9AUV ,, Konfiguracja programu HAM_SECRETARY HAM SECRETARY

Strona SP9AUV.COM ,  HAM_SECRETARY ,projektowanie wzorcow w oparciu o Scan katy QSL,  Przykłady projektowania wzorcow , QSL pelne , Naklejki na QSL , Koperty adresowe, Zakładki pomiedzy karty , Wydruki QSL i podgląd wyduku, format papieru, domyślna drukarka, QSL_Via  Manger + DIRECT , Pola warunkowe, wyrów.w kolumnach, test poprawnośći wprow. pol , wzorce dla wszystkich stacji , dane personalne stacji, Adresy z QRZ.COM,Dozwolony obszar druku dla drukarki,  HAM SECRETARY

strona www CLUBLOG

Uniwersalna Lista DXCC w skali światowej dla wszystkich jezyków programowania
Szukanie entity z listy DXCC  w formacie XML oraz ze strony WWW CLUBLOG

Strona www SP9AUV,  Program HAM_SECTERARY.exe , HAM SECRETARY , Przygot.zbiorow dla wydruku QSL dla roznych logerow - Logger32 , HamRadio de Luxe , MixW , selekcja  QSO  do wysyłki QSL, Konfig. Logger32 do uwidacz.zaselektowania QSO do wysyłki QSL, ,zaznaczanie tylko komórki znaku, Konfiguracja QRZ  HTTP Lookup N2AMG, Selekcja QSO do wysyłki  QSL  po zakonczeniu QSO, okno Worked/confirmed,,pole QSL_Via ,Utworz.zbioru o QSOs w formacie .adi  lub . csv  lub .txt

Strony do innych stron krótkofalarskich

Strony do sciągania danych o stacjach i ich QSL managerach

Strony do sprzętu krótkofalarskiego

Strony do ściągania kalendarza i regulaminu zawodow

struktury -obiekty

strumień (stream)

STX

styk Logger - AWARD_SECRETARY

Submit Upload for

Sumaryczna Szerokość Pola Nalepek

sumaryczna szerokość tablicy

Sumaryczna Wysokość Pola Nalepek

sumaryczna wysokość tablicy

SUPPLY_ARRL_AWARDS

Zakladka Główna baza QSOs
Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Taktyka optymalizacyjna sprawdzania potwierdzeń QSO dla dyplomów ARRL

SUPPLY_ARRL_AWARDS_

SV2AGW

Pakiet AGWPE dla portow radiowych packet AX.25
Opis pakietu STEROWNIKA AGWPE Packet-radio AX25

swój znak

Sygnal DTR (Data Terminal Ready)

Sygnał RTS (Request to Send)

Sygnał TXD

sygnały PTT, CW , FSK

Symbol

Symbol otwartej ksiażki

symbol powiatu

symbol wojewodztwa

Symbol zamknietej ksiażki

symbole emisji

Synaptic Manager

synchronizacja

Synchronizacja danych w bazie danych AWARD_SECRETARY z danymi pochodżacymi z Logger-a

Synchronizacja modelu AWARDS_BASE

synchronizacja z Logger32

systemu numerowania kart QSL

Szerokość i Wysokość Wzorca

Szerokość kolumny

szerokość pola kolumny

szkolenie lub prezentacja dla więcej użytkownikow -- jednoczesnie

Szkolenie młodziezy

Szkolny Klub Łączności SP9KVF

Szukaj

Szukaj QSO

Szukanie nr DXCC i ADIF dla kraju

Szukanie QSO

szukanie QSO wg jego identyfikatora ID_QSO

szybka metoda hurtowa

Szybki start programu,

Szybkie uruchamianie programu

szybkości 300 Baud , 1200 Baud i 9600 Baud

szybkości packet

szybkość 1200 baud

szyfrowanie sesji 256-bitowym kodem AES

Ściąganie adresów dla kart wysyłanych direct z QRZ.COM

- T -

tablic dyplomów

Tablica

tablica DX Spots

tablica kodow ZIP

tablica miejscowosci

tablica QSOS_AWARDS

tablica SQL -owa

Tablica we wzorcu

ilosc kolumm

ilosc wierszy

WSTAW OBRAZEK

Wstaw Tablice

Wstawiany obrazek

Tablica z Polami

Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady

Tablica z wyselekcjonowanymi automatycznie QSOs spełniających warunki do dyplomu

tablicy QSOS_AWARDS

taki wpis nielogiczny  Via W2HNK NO bureau

TAPR

TCP/IP over AX.25

TeamViewer ,funkcje prezentacji oprogramowania , polaczenie glosowe , polaczenie  tekstowe (czat ) , Meeting (spotkania) , osoba ktora chce zaprezentować swoj produkt, uruchomienie Meetingu - konferencji , rozmowa glosowa ,wlaczenie wideo tj obrazow użytkownikow , dopuszczenie wideo do rozpowszechnienia , Tablica ,osoby  zdalne - tj SP9XCA , Korzystanie z przeglądarki celem uczestniczenia w prezentacji

TeamViewer v 7.0.12799

TeamViewer wersja 7_0_1279

TeamViewer wersja 7_0_1279 , Instalacja TeamViewer wersja 7_0_1279 ,Omówienie zasad pracy z użyciem programu TeamViewer 7_0_12799 , VPN ,Virtual Private Network , przesyłanie głosu ,ustawienie firewall-a ,Połączenie konferencyjne , Opcje ,opcje dla audio, stacja chcąca użyskac pomoc zdalną ,Polaczenie z partnerem ,polączenie głosowe w TeamViewer , ,Audio/Wideo ,sprawdzenie kamery wideo ,okno romowy tekstowej - czat

TeamViewer wersja v 7.0.12799

TeamViewer_setup_pl.exe

Technika DLL

Technika modulacji AFSK (Audio Frequency Shift Keying)

technika wyrównywania wysokości

TELNET do Clusterów

TELNET Network Terminal Protocol

TEMP_QSO_QSL_NUMBERING

Ten program został zainstalowany poprawnie

Terminal, lista stacji

test poprawnośći wprowadzonych pol

Testy na licencję amatorską

The Firmware

TIME_OFF

Wczytywanie_danych_ze_zbioru_ADIF
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady
Rozwiazywanie problemow z drukowaniem

TIME_ON

Wczytywanie_danych_ze_zbioru_ADIF
Wspolpraca_AWARD_SECRETARY_z_UR5EQF_log3
Rozwiazywanie problemow z drukowaniem

TIME_TO_WAITING_QSL_CARD

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
Zakladka Inne specjalne zapytania

TIME_TO_WAITING_QSL_CARD.dll

Zakladka Inne specjalne zapytania
Zakladka Inne specjalne zapytania

TIME_TO_WAITING_QSL_DIRECT_CARD

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
Zakladka Inne specjalne zapytania

TIME_TO_WAITING_QSL_DIRECT_CARD.dll

TNC

TNC Control Commands

TNC220-KISS

TNC2C

Troche informatyki dla krotkofalowcow
Opis pakietu STEROWNIKA AGWPE Packet-radio AX25

To Radio

TOR CAT

Tor CW

TOR DIGITAL

Tor FSK

Tor FSK dla emisji RTTY

Total Commander

Total Commander do pobierania calych katalogow i plikow

Total Commander do pobierania calych katalogow i plikow , Total Commander ,sciganie plikow i calych katalogow ,konto anonymous@sp9auv.com

TR/X archiwalny stacji SP9AUV

tracert

Traktuj Jako

transalacja pliku

Transceivery  Electraft K3

Transceivery Electraf K2

Transceivery ICOM

Transceivery Kenwood

Transceivery Ten Tec-Orion

Transceivery TRX gotowe do pracy na packet radio z szybkościa 9600 baud

Transceivery Yaesu

transformator separujący T1 separujacy galwanicznie TRX od komputera

transformator T2 separujący galwanicznie komputer od  TRX-a

transformatorki m.cz

transformatory akustyczne T1 i T2

translacja

translacja do formatu CSV

Translacja plików

Konfiguracja wzorca FRM dla formatu cabrillo
Translacja plików
Translacja plików

translacja z formatu ADI na format CSV

Translowanie zbiorów  pomiędzy dowolnymi formatami

transmisjia glosowa

Transmission Control Protocol TCP

Transmitowanie pakietów UI przez digipitery

okno terminala

Unproto Adres

transoptor CNY74

Troche informatyki dla krótkofalowców,Model odniesienia OSI,Warstwa fizyczna,Warstwa łącza danych,Warstwa sieciowa,Warstwa transportowa,Warstwa sesji,Warstwa prezentacji,Warstwa aplikacji,jecia Serwer Client PORT,Model  architektury TCP/IP,Warstwa Dostępu do sieci,frame (ramka),datagram,Protokół Internet IP,adres IP,programy -sterowniki,STEROWNIK AGPWPE dla portów radiowych,Warstwa transportowa Host to Host,segment,protokol polączeniowy TCP,gniazdo-socket,User Datagram Protocol UDP,Warstwa aplikacji TCP/IP,strumień (stream),TELNET,FTP,DNS,DHCP,Warstwy w modelu TCP/IP,Warstwa aplikacji w TCP/IP,TCP,UDP,SAMBA,datagram,segment,TNC2C,TCPIP over AX.25

Troubleshooting

TRX_PTT_KEY

Tryb aktualizacji dyplomu

tryb bezpieczny

tryb FirstRecreatedward

Tryb KISS

Tryb monitora

tryb nauki

tryb pracy WYSIWYG

Tryb przegladania dyplomu

trybie edycji wzorca

TS200

TS2000

SP9AUV- droga krótkofalowca
Modem RTTY PSK FSK ,CW, Audio by SP9AUV

TS570D,S

TS870

Tucson Amateur Packet Radio

Twoj ID

Twoja domyślna drukarka

Twoja domyślnaj drukarka

Tworzenie  zbioru zakladek w formacie .csv pomiędzy kraje

Tworzenie 1-szego zgłoszenia na dyplom

Tworzenie backupu całej bazy danych MYSQL dla awardów tj AWARDS_BASE

tworzenie backupu całej bazy danych MYSQL lub wyselekcjonowanej tablicy MYSQL

Tworzenie backupu wydzielonej tablicy MYSQL dla konkretnego dyplomu

Tworzenie Pol wzorca dla następnego rekordu QSO

Tworzenie zbiorów w formacie Cabrillo

Tworzenie zbioru zakładek w formacie .csv  dla  domowego archiwum kart QSL

Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie
Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie

tworzenie zrzutow ekranowych

tworzy własnego użytkownika

twój znak Callsign

TXDelay

Porty typu TNC modemy
Konfiguracja portu z kartą muzyczna

TXDelay pełny opis

TXTail

TXTconstant  Columns , CSV , pseduo CSV

Tylko nowe QSO

Tylko Pola

Tylko Pola proste

tylko znaki  ASCI

typ ADIF  wyjsc

typ ADIF wejsc

typ cabrillo cbr  wyjsc

typ cabrilo cbr wejsc

typ CSV  wejsc

typ CSV wyjsc

Typ pol w wzorcu_Tablica z Polami

Typ Pol we Wzorcu2

ilosc kolumn i ilosc wierszy

Tablica z Polami2

Tylko Pola

wstawienie do  wzorca tablicy

typ pol wzorca

typ potwierdzenia

Typ pól we wzorcu

Typ Pól we wzorcu = Tablica z Polami

Typ Pól we Wzorcu = Tylko Pola

Typ sortowania

Sortowanie alfabetyczne wg . znaku stacji

Sortowanie wg  listy DXCC  DXCC.lst

Sortowanie wg numerow standardu ADIF

Typ TNC

typ TXT , stałe kolumny , CSV , psedo CSV

typ TXT wejsc

typ TXT wyjsc

Typ Wzorca

Etykiety na QSL

Format Klienta

Koperty adresowe

QSL Pełne

Zakładki pomiędzy kraje

Typ Wzorca = Etykiety na QSL

Typ Wzorca QSLScan

typ zbioru wejsciowego

typ ADIF wejsc

typ cabrilo cbr wejsc

typ CSV  wejsc

typ TXT wejsc

typ zbioru wyjsciowego

typ ADIF  wyjsc

typ cabrillo cbr  wyjsc

typ CSV wyjsc

typ TXT wyjsc

Typy portów modemów TNC do packet radio AX25

- U -

uaktualnienie  dyplomu

UAKTUALNIENIE dyplomu

Opis czynności dla wykonania uzupełnienia dla dyplomu
Polaczenie_kilku_dyplomow_ARRL_oaz_uzupelnienia_wjednym_zgloszeniu_aplikacyjnym

uaktualnienie dyplomu_

uakualnienie_dyplomu

UBUNTU -9.10

Uczestnictwo w prezentacji przy pomocy przeglądarki

Uczestnictwo w prezentacji przy pomocy przeglądarki , zaproszenie osoby komunikatorem tekstowym np Gadu-Gadu, możliwosc korzystania z mikrofonu z przeglądarki , Adobe Flash Player

unikalność QSO

UNINSTAL.exe

UNINSTAL.EXE .

uniwersalana lista DXCC w skali światowej

uniwersalny interfejs z uzytkownikiem

uniwersalny moduł biblioteczny DXCC_lst.dll

Unproto adres

Unproto port

UNREAALIABE_QS_MANAGER

Unreliable_QSL_manager_direct

update

Uruchamiamy Logger32

Uruchamianie automatyczne uslugi

uruchamianie programu zewnętrznego recznie

uruchomienie

uruchomienie ,AWARD_SECRETARY, Import ze zbioru ADIF , CLUBLOG , Logger32, DXCC, Synchronizacja danych , nowe dane, zwiekszony TIME_ON o 1 sec, TIME_ON, TIME_OFF ,  CRC ,  Error_report_synchronize.txt, duplikat, zapis w formacie CSV, CLUBLOG, CQZone, ITUZone,  Synchronizacja , wprowadż / aktualizuj bazę danych , Usuń wszystkie QSO i dyplomy - wprowadż nowe dane

Uruchomienie AWARD_SECRETARY

uruchomienie Meetingu - konferencji

uruchomienie programu

Uruchomienie programu LOOKING_HAM_DATA.exe

Uruchomienie programu LOOKING_HAM_DATA.exe , LOOKING HAM DATA , Pobierz dane ze zbioru ADIF , zapisz dane do zbioru wyjsciowego ,Selekcja rzadkow do pobrania,  zmiana serwera z którego pobieramy dane ,Logger32 ,HamRadioDeLuxe ,  edycja pola ,Pobierz dane dla wszystkich wierszy ,Sciągnij dane dla stacji , które nie mają QTH lub   QSL_Via , Pobierz absolutnie wszystkie dane dla wybranych wierszy ,  edytowanie pol

USB laptopa

user

User Datagram Protocol UDP

user.ini

USER_1 do USER_N

USER_4

USER_AWARDS

USER1 do USERN

USER4

USER4,

USERDEF

Wprowadzanie nietypowych danych dla dyplomów
Wspolpraca_AWARD_SECRETARYzLogger32

USERDEF1

usluga MYSQL

ustalamy  czcionkę , jej wielkość i  wyrównanie

ustalamy  w kroku od 9 do 10 czcionkę , jej wielkość , wyrównanie do lewej , srodka lub do prawa oraz pogrubiuenie BOLD

ustalanie ilości kolumn i wierszy

Ustalone  atrybuty czcionki będą obowiązywać aż do następnej zmiany tych atrybutów

Ustawienia

Ustawienia Scanowania Dokumentu

Ustawienia systemowe ----> Add/Remove Programs

Ustawienia systemowe -> Domyslne programy - > Web browser

Ustawienie firewall w tryb nauki

ustawienie firewall-a

Ustawienie prawidłowego wymodulowania dla emisji  PSK31 i PSK63,Wynalazca emisji PSKPawel Jalocha SP9VRC,Zasada prawidlowego naadawania emisja PSK,Regulacja Mcz podawanego do Transcivera,Podanie czystej sinusoidy,Moc wyjsciowa TRX_a,Nadawanie stanu bezczynnoci idle,polowa mocy pomierzonej,Poziom ALC,IMD Intermodulace Disortion,MMVARI,Logger 32 wersji obecnej,program MIXW

usunięcie wszystkich tablic dotyczących dyplomów

Usuń istniejące QSOs i dyplomy - wprowadz nowe dane

Usuń selektowane wiersze

Usuń wszystkie QSO i dyplomy - wprowadż nowe dane

Uszkodzenie całkowite   portu CAT w transceiverze

Utworzenie  połączeń do bazy danych

Utworzenie bazy danych

Utworzenie bazy danych AWARDS_BASE

Utworzenie drugiej aplikacji - uzupełnienia - endorsement dla dyplomu

Utworzenie połączenia do bazy danych

Utworzenie połączenia do bazy danych AWARDS_BASE

utworzenie punktu odtwarzania w Windows

Utworzenie samego zbioru z danymi o QSOs w formacie .adi  lub . csv  lub .txt

utworzenie zakladek pomiędzy kraje

Sortowanie wg listy dxcc
Sortowanie wg numerów standardu ADIF

Utworzenie zbioru COUNTRIS.CSV

Uwaga co do wyboru drukarki

Uwaga koncowa

Uwarunkowania dla stanu startowego dyplomów ARRL - DXCC

uwarunkowania przy odtwarzaniu stanu startowego dyplomu w przypadku stosowania zbioru wynikowego

uzupelnienie dla dyplomu

uzupełniena - endorsement

uzupełnienia do dyplomów

uzupełnienia do dyplomu - endorsement

Uzupełnienie do dyplomu

uzupełnienie dyplomu

uzyskanie potwierdzenia

uzytkownik USER_AWARDS

użycie dynamicznego sposobu kodowania html-u

adres konkretnego rozdziału z pytajnikiem ? wewnatrz

adres URL

podswietlony rozdział

stosowanie indexu i wyszukiwania

użycie zewnetrznych zasilaczy na + 5V - zabronione

- V -

vcredist_x86.exe

Via

VIA_QSL Manager

Virtual Private Network

Visual Basic

VOICE

VPN

- W -

W miejscu czasu QSO UTC występuje na wydrukach pole puste

WA8DED

WA8DED EPROM

WA8DED Nord><Link

WAC_5BANDS

WAC_BASIC

WAC_CW

WAC_PHONE

WAC_RTTY

wada i zaleta Logger32

Warstwa aplikacji

Warstwa aplikacji w TCP/IP

Warstwa Dostępu do sieci

Warstwa fizyczna

Warstwa Internetu

Warstwa łącza danych

Warstwa prezentacji

Warstwa sesji

Warstwa sieciowa

Warstwa transportowa

Warstwa transportowa Host to Host

Warstwy w modelu odniesienia OSI

Warstwa aplikacji

Warstwa fizyczna

Warstwa łącza danych

Warstwa prezentacji

Warstwa sesji

Warstwa sieciowa

Warstwa transportowa

warstwy w modelu OSI

Warstwy w modelu protokołów TCP/IP

Warstwa aplikacji w TCP/IP

Warstwa Dostępu do sieci

Warstwa Internetu

Warstwa transportowa Host to Host

wartosci minimalnych marginesów jakie zapewnia drukarka

warunki liczbowe uzyskania dyplomu

Warunki sprzętowe dla instalacji modemu baycomowskiego

karta portów szeregowych RS232 ze złączem ISA

legacy port

magistrala ISA

procesor  AM486DX4Enhance

procesor 486 DX 4

Windows 98 Second Edition PL

warunki uzyskania dyplmu

warunki uzyskania dyplomu

Zakładka Arkusz aplikacji do wydruku
Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu

warunki użyskania dyplomu

watch-dog

Wczytaniae danych z  loggera

wczytanie danych o QSO ze zbioru adif

wczytanie nowego zbioru ADIF

wejscie LINE-IN komputera

wersja  v 2.0.0

wersja 5. 1 MYSQL

wersja 5.24.0.38 Ham Radio de Luxe

wersja 5.24.0.38 Ham Radio de Luxe, My Logbook, Log QSO, poszukanie QSO lub QSOs ze stacja, filtru, zbiór ADIF dla całego logu, app_hamradiodeluxe_user_definied_0

wersja 64 bit

wersja zainstalowana

Wersje pakietu Packet engine

Wersje pakietu Packet engine,Ogolne zasady  wspol z roznymi typami modemow,TNC,TNC2C,Tryb Kiss,Modemy MFJ,Kantronic modem,PK232,BayCom BayPac,legacy serial ports,magistrala ISA,BaycomUSCC ISA cards,Windows98 lub ME,zlacze ISA,Baycom Dummy modem,modemy baycomowskie,zlacze ISA,WA8DED EPROM,Nord><Link,Karta Muzyczna,sprzegacz modem AFSK,Wymag hardwareowe na komputer dla AGWPE,Kompatabilne_programy_wspol_z_AGWPE,SV2AGW

wiele portów  radiowych

wiele QSO  z przeszłości

wiele QSO dla jednego podmiotu

wielkość lini obramowania

wielowyrazowe QTH

WiFi Wemos D1 Mini

WIINE program HH.exe dla helpów

Window - Tile Verticaly

Window 7 Ultimate 32 bit , Windows 7 Home Premium  32 bit ,Windows 7 Proffesional 64 bit ,Windows XP 32 bit

Windows 10

Windows 7  czcionki o wielkosci 100 %

Windows 7 64 bit

Windows 7 Home Premium  32 bit

Windows 7 Proffesional 64 bit

Windows 7 Ultimate 32 bit

Windows 98 lub ME

Windows 98 Second Edition PL

Windows ma przykrą cechę

Windows NIE

Windows XP 32 bit

Konfiguracja polaczenia dla ODBC w wersji serwera 5.5
Raport testowania pod róznymi systemami operacyjnymi

Windowsy  XP czcionki 96 dpi

Windowsy 64 bitowe

WINE  i korzystanie z przegladarki linuxowej

WINE nie obsługuje wielowątkowości

WINE niestety nie posiada możliwości instalowania własnych sterowników urzadzeń

wine regedit

WINE wersja 1.1.31

WINE wspólpracuje z urżadzeniami zewnętrznymi używając  sterowników linuxowych

winebrowser

WINSOCK

Troche informatyki dla krotkofalowcow
Program terminalowy z lokalnego komputera

Winsock HTTP Interface

Winsock Interface

WispDDE 4.22

wkładanie papieru do drukarki

wlaczenie wideo tj obrazow użytkownikow - tutaj SP9XCA

wlasna lista dxcc

Przeznaczenie programu BUREAU_NOT_PRESENT
Przeznaczenie programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

WL-CTY.DAT

Własciwe czynności do wykonania 1-szego zgłoszenia na dyplom

własciwe zapisanie na dysk zbioru do wysyłki QSL dla HRD

własna strona www

Przeznaczenie programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

własne procedury do tworzenia backupu

włączanie tworzenia logów z ruchu sieciowego na routerze  lub firewallu

wojewodztwo

Workbench w wersji 5.2.34

wpis o polu IOTA

wpisywane automatycznie w tablice DXCCSummaty  miarę obliczenia nowych dyplomów

wprowadzenie ręczne znaku stacji

wprowadzone dane recznie

wprowadzony znak stacji

wprowadż / aktualizuj bazę danych

Wsadzanie numerów QSL do Logger-a w czasie zaznaczania dla danego QSO iż karta QSL została otrzymana

Wsadzanie numerów QSL do Logger-a w czasie zaznaczania dla danego QSO iż karta QSL została otrzymana, tablicy QSOS_AWARDS , QSOS_AWARDS, standardem ADIF, USER_1 do USER_N, USER_4, USERDEF, skonfigurować Logger32, wpis o polu IOTA, IOTA, Szukaj QSO, kartę QSL dla pojedyńczego QSO, konfigurować AWARD_SECRETARY, APP_LOGGER32_USER_1

wspolne karty QSL

wspolpraca z kilku programami jednocześnie

wspolpraca z programem loggującym Logger32

Przeznaczenie programu BUREAU_NOT_PRESENT
Przeznaczenie programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

wspólna karta QSL

Wspólna karta QSL dla dyplomów

wspólne karty QSL

wspólne karty QSL na końcu ,

Współpraca programu  AGW Packet Engine.exe z modemami TNC

Współpraca programu z lista dxcc z CLUBLOG

Współpraca z Looger32 gdy współpracuje on jeszcze z innymi programami zewnętrznymi

Współpraca z Looger32 gdy współpracuje on jeszcze z innymi programami zewnętrznymi ,  Numer  sesji, kanal komunikacyjny , wywolanie automatycznie programów zewnetrznych, czas opoznienia uruchomienia nastepnej sesji, L32-Fldigi_Gateway.exe,fldigi.exe ,LOTW_Eqsl_Utility.exe, delay_time.txt ,zwloka uruchomienia, Sleep_Exec_Bureau_all_qrz_com_fi.exe, numer sesji 2 lub 3, procedury startowania ,Rozpoznawanie w BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe uruchomienia innych programów typu QRZ Lookup

WSTAW OBRAZEK

Wstaw tablice

wstawianie do wzorca pol dla następnego rekordu QSO

wstawianie dowolnych  obrazów  graficznych

wstawianie QSL  do kraju  QSL managera

Wstawiany obrazek

wstawienie do  wzorca tablicy

Wstawienie pola CALL z  "Wybierz pole ADIF"

wstawiienie Napisu To Radio w 1-szą komórke

Wstępnie omówienie drukowania kart QSL , nalepek , kopert adresowych , zakladek

Wstępnie omówienie druku nalepek metodą korespondencji seryjnej

wszystkie kraje

wszystkie podmioty

wszystkie QSO

wszystkie uprawnienia

wszystkie wzorce mogą być stosowane bez żadnej adaptacji

Wtyczka FireFtp dla Firefoxa do pobierana całych katalogow i plików

Wtyczka FireFtp dla Firefoxa do pobierana całych katalogow i plików , Przegladarka Firefox i dodatkowy program do sciagania ftp FireFTP , FireFTP,  konto w FireFTP

wybieranie Date Submitted

Wybieranie mapy

Wybierz pole ADIF

Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady

Wybierz szybkość portu

Wybor  AWARDS

Wybor jezyka

Wybor pola adresowego lub zakładek

Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady

Wybor portu COM

Wybor wzorca formularzowego wydruku

Wybor zbioru adif do importu dla CLUBLOG

Wybor zbioru do importu

wyboru katalogu gdzie chcemy zapisac adresy

wybór koloru ceglastego zanaczania QSO do wysyłki QSL

Wybór metody selekcji potwierdzeń na dyplomy

Wybór Nr Strony oglądanej

Wybór potwierdzeń QSO

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu

Wybór szybkości portu COM

Wybór zbioru  żródlowego do wydruku

Wybór zbioru ADIF do  wczytania do bazy danych

wybranie innego qso do dyplomu w sposób ręczny

Wybranie nowych QSO dla uzuełnien (endorsement ) dyplomu

wybranie qso do kazdego dyplomu  automatycznie

wybranie QSO wg daty

wybranie QSOs

Wydruk danych wraz z podglądem strony do druku

wydruk kart QSL

Wydruk kart QSL lub nalepek na karty

wydruk kart z zadaniem przesunięcia wzdłuż wysokości i szerokości

Wydruk kopert adresowych i kopert zwrotnych SASE gdy zachodzi potrzeba

wydruk na drukarkę

wydruk stron

Wydruk zakładek pomiędzy kraje

Wydruk zgłoszenia lub uzupełnienia  na dyplom

wydruk zgłoszenia na dyplom

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie

Wydruki Etykiet na QSL z poziomu programu

Wydruki i podląd  dla danych rzeczywistych

Wydruki kart QSL w oparciu o dane rzeczywiste

wydrukowanie  na drukarce arkusza zgloszeniowego

wyeksportować caly log do zbioru ADIF

wyglad wzorca po zmianie marginesów

Wygląd obszaru nr 1. dla różnych wyborów Typu Wzorca   i   Typu pól we wzorcu

Dla wyboru typu Wzorca Koperty adresowe  lub Zakładki

Dla wyboru typu Wzorca QSL Pełne lub  Etykiety na QSL  i Typu pól we wzorcu = Tylko Pola

Dla wyboru typu Wzorca QSL Pełne lub  Etykiety na QSL i Typu pól we wzorcu = Tablica z Polami

Tablica we Wzorcu2

Tablica z Polami

Wygląd zaprojektowanego wzorca formularzowego dla kopert

Wyjątki od zasady optymalizacji

Wyjscie komputera LINE OUT

wyjście z programu

Wykonaj numerowanie nowych lub starych QSL

Wykonanie backupu wszystkich tablic

wykonywanie backupu bazy danych

wykonywanie backupu całej bazy

wykonywanie na desktopie operacji dowolnych

wylaczenie filtru

wymagane marginesy

wymagane opłaty za otrzymanie karty QSL zwrotnie

Wymagania biur QSL Managerów.

Wymagania co do kart muzycznych

16 lub 32 bitowe karty muzyczne

dwa TRX-y

Full Duplex Mode

kanały  audio - lewy lub prawy

mechanizm SLOWTIME/PERSIST

Procesor I486

Procesor Pentium II

stero mod

Wymagania hardwareowe na komputer dla pakietu AGWPE

Wymagania na karty muzyczne,Pentium II/I486,TRX-y,kanały lewy/prawy,stero mod,Full Duplex Mode,mechanizm SLOWTIME/PERSIST,częstotliwość próbkowania,REJESTRATOR DZWIEKU,agwpe.ini,agwpe.log

Wymagania ogólne dla pracy na 9600 Baud

Wymagania ogólne dla pracy na 9600 Baud,Transceivery TRX gotowe do pracy na packet radio z szybkościa 9600 baud

wymiana  obrazu scanu

Wymiary płytki drukowanej

Wynalazca emisji PSK - Paweł Jalocha  SP9VRC

wynik po wczytaniu danych ADIF

wynik scanu programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI,exe

Wypełnić aplikację

wypełnienie  strony do druku danymi testowymi

Wypełnienie strony do druku danymi rzeczywistymi

Wypełnij aplikacje

wypełnina tablica awardu SPDX_Marathon

wyprodukowanie właściwego zgłoszenia aplikacyjnego

wyrownanie do srodka komórki tablicy

wyrownanie komórek na prawo i w dół od aktualnego połozenia kursora

wyrównanie danej w komórce

wyrównanie do dołu komórki tablicy

wyrównanie do góry komórki tablicy

Wyrównanie komórek na prawo i w dół od aktualnego kursora

wyrównanie w kolumnach

wyselekcjonowane

Wysokosci Wierszy Lub SzerokosciKolumn

Edytowanie wzorca formularzowego w MS_Word2003
Edytowanie wzorca formularzowego w MS_Word97
Edytowanie wzorca formularzowego w MS_Word97

wysokość wiersza

wystartowanie z wydrukiem Etykiet na QSL

wyswietlanie nazwy pola ADIF

wywolanie automatycznie programów zewnetrznych

Wywołanie helpu HH.exe z shella Linuxowego bash

wzajemna blokada

wznowienie połączenia

Wzorce formularzowe wyduku

Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie
Metoda korespondencji seryjnej dla druku kart QSL z MS-Word2003

wzorce wydruku

Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie
Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Rozwiazywanie problemow z drukowaniem

wzorzec  Label_3x8_Table_3QSO_with_top_space.LBL

wzorzec dla wydruku zakładek

wzorzec formularzowy

Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Wydruki i podgląd dla danych rzeczywistych

Dla typów Pól we Wzorcu = Tablica z Polami

Dla typów Pól ww Wzorcu = Tylko Pola

Modified

pola typu ADIF

pole CALL=9K2AO

przycisk Border/No Border

Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Opis pól wzorca formularzowego wydruku

tryb pracy WYSIWYG (

wzorzec formularzowy dla kopert

Wzorzec Formularzowy korespondencji seryjnej

wzorzec Labels_3x8_Table_3QSO_with_top_space.LBL

- Y -

Yaesu FT 897D

Yaesu FT847 satelitarny

- Z -

zaawansowane osoby  w informatyce,

Zabezpieczenie dostepu

zabezpieczenie przed utratą integralności tabeli

zadania administracyjne

Zainstaluj ponownie , używając ustawień zalecanych

zakadka Inne Specjalne zapytania

Zakaz instalacji jesli zbiory instalacyjne pochodzą z sieci

zakladka Aplikacja dla zgloszenia awardu

zakladka Arkusz aplikacji do wydruku

Zakladka Główna baza QSOs, dane ze zbioru adif , Logger32,mechanizmy kontroli poprawności pól , to samo QSO, Główna baza QSOs , sortowanie kolumn ,Szukanie QSO , ID_QSO ,nazwy pól wg standardu ADIF , pojęcia jakie  stosuje  ARRL, Pojęcie SELECTED , APPLIED , ,AWARDED , STATUS_FOR_ARRL_AWARDS ,NAME_ARRL_AWARDS_DO_ENTRY , DXCC Checker, optymalizacja kosztów sprawdzania  QSL  LOTW , MIXW,HamRadio-deLuxe , qsos_awards , rożnice pomiędzy lista dxcc loggera  i AWARD_SECRETARY

Zakladka Główna baza QSOs, dane ze zbioru adif , Logger32,mechanizmy kontroli pól , ID_QSO ,nazwy pól wg standardu ADIF ,  Pojęcie SELECTED , APPLIED , ,AWARDED , STATUS_FOR_ARRL_AWARDS , DXCC Checker, optymalizacja kosztów sprawdzania  QSL  LOTW , MIXW,HamRadio-deLuxe , qsos_awards , tablica miejscowosci, tablica kodow ZIP, licencja globalna, licencjja prywatna ,Pokaż tylko selektowane pola,  CRC,poprawienie danych w loggerze

Zakladka Podsumowanie ARRL awards

Zakladka Podsumowanie ARRL awards, forma tabelaryczna osiągnięć dla wszystkich dyplomów ARRL ,Podsumowanie ARRL Awards, wpisywane automatycznie w tablice DXCCSummaty  miarę obliczenia nowych dyplomow

ZakladkaGlownaBazaQSOs

zakladki  pomiedzy wysylane kraje

Zakladki pomiedzy posortowane kraje w archiwum kart QSL

zakladki pomiedzy wysylane kraje

Zakładanie konta na QRZ.COM - rejestracja

zakładka  Aplikacja dla zgłoszenia awardu

zakładka Adresy z QRZ.COM

zakładka Aplikacja dla zgłoszenia awardu

zakładka Applikacja dla zgłoszenia awardu

zakładka Arkusz aplikacji do wydruku

Zakładka Arkusz aplikacji do wydruku
Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

zakładka Druk i podglad wydruku aplikacji

zakładka Druk i podgląd wydruku

zakładka Druk i podgląd wydruku ,pierwsza strona wydruku ,poprzednia strona wydruku, następna strona wydruku, Druk stron

zakładka MYSQL Model

zakładka Nr. 1 Główna baza QSOs

zakładka Podgląd wydruku i drukowanie

Zakładka Projektowanie wzorca formularzowego wydruku - opis pól formularza

Zakładki

Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady

Zakładki dla archiwum kart QSL - Sortowanie wg listy DXCC - DXCC.lst

Zakładki dla archiwum kart QSL - Sortowanie wg numerów ADIF

Zakładki dla domowego archiwum kart

zakładki pomiędzy kraje w domowym archiwum kart QSL

zakładki pomiędzy wysyłane kraje

Zakładki realizujące funkcje programu

Zakładki realizujące funkcje programu ,Uruchomienie AWARD_SECRETARY ,AWARD_SECRETARY

Zakończ proces

Zalecam także stosowanie znaku Tab - Tabulacja zamiast spacji

Zalecany typ pol we wzorcu

Zalety projektowania wzorca formularzowego w oparciu o scan karty QSL - porównanie metod dla Typów Pol we Wzorcu = Tablica z Polami i Tylko Pola.

zaliczenia QSOs jako potwierdzonych przez uczestnictwo w zawodach PGA

zalogowanie do serwera QRZ.COM lub HAMCALL.NET

zalozynie konta na stronie ARRL

Załadowanie zbioru ADIF na serwer CLUBLOG (uploading

załozenie  bazy danych

Załozenie nowej instancji serwera

Załozenie nowej instancji serwera mysqld@localhost

załozenmie użytkownika bazy danych

zamieniamy polskie litery na ich odpowiedniki ASCI

zanaczanie tylko komórki znaku

zapamiętywane  wielkości przesunięc wydruku w zbiorze

zapamiętywanie szerokości kolumn

Zapis do zbioru CSV

Zapis do zbioru tekstowego dla managera dyplomu

Zapis do zbioru tekstowego dla męża zaufania

Zapis do zbioru tekstowego dla SPDX_Marathon

zapis dyplomu

Zapis dyplomu oraz możliwość skasowania QSO

zapis szerokości kolumn w w odpowiedniej tablicy

zapis w formacie CSV

Wczytywanie_danych_ze_zbioru_ADIF
Dodatkowa_czesc_opisujca_przepuszczenieDanychPrzezCLUBLOG

Zapis wydrukowanego zgloszenia do zbioru

zapis wyprodukowanego zgłoszenia w postaci pliku

zapisaanie  dodatkowych  specjalnych danych

zapisanie  wzorca

zapisanie dyplomu

zapisanie przyjętych QSOs w formie pliku pdf

zapisanie zbioru wynikowego

Zapisz adresy .CSV

zapisz dane do zbioru wyjsciowego

Zapisz do zbioru ADI

Zapisz do zbioru CSV dla SPDX_Marathon

Zapisz do zbioru RVF

Zapisz dyplom

Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
Opis czynności dla wykonania uzupełnienia dla dyplomu

Zapisz formularz contestu

Zapisz Jako

Zapisz swoją pracę numerowania QSL

zaproszenie osoby komunikatorem tekstowym np Gadu-Gadu

zapytania specjalne

zapytania specjalne do bazy danych

zapytania SQL-owe

zasada optymalizacji kosztów

zasada optymalizacji kosztów sprawdzania potwierdzeń kartami QSL lub przez LOTW

zasada optymalizacji kosztów sprawdzania potwierdzeń QSO kartami QSL .lub LOTW

Zasada prawidłowego nadania emisją PSK

zasady  obrotu strony pionowej w celu wydrukowania jej w orientacji poziomej

Zasady kolorowania różnych słów i fraz w stronach oraz metody prezentacji materiału stron

ikonka plus

INDEX

keywords

Klikaj by rozszerzyć/zwinąć temat

linki

słowa kluczowe

Spis treści

Szukaj

Zasady korzystania ze spisu treści , indexu i przeszukiwania wyrazów we wszystkich rozdziałach

funkcja przeszukiwania stron

Index

osobno przewijany spis tresci

Rozszerz podtytuły

spis treści

Symbol otwartej ksiażki

Symbol zamknietej ksiażki

Szukaj

Zwiń podtytuły

Zasady numeracji nowych QSL odebranych

Zasady pomocy zdalnej

Zasady pomocy zdalnej ,transmisjia glosowa, komunikacja tekstowa ,wykonywanie na desktopie operacji dowolnych ,Skype ,TeamViewer wersja v 7.0.12799 ,1024-bitowye klucze publiczne i prywatne RSA , szyfrowanie sesji 256-bitowym kodem AES ,Zabezpieczenie dostepu , generacja innego hasla na kazda sesje ,Program antywirusowy Avast w wersji 7,Twoj ID , szkolenie lub prezentacja dla więcej użytkownikow -- jednoczesnie ,spotkania (meting) ,

Zasady poszukiwania kraju w liscie dxcc.

Zasady współpracy z różnymi loggerami

zasady wyboru potwierdzen

zaselektowanie QSO do wysyłki

zasilacz impulsowy

Zasoby plikow obejmuja , pożyteczne zbiory dla krótkofalowca , Transceivery ICOM ,Transceivery Yaesu, Transceivery Kenwood ,Transceivery Electraf K2 K3 , Ten Tec-Orion , Instrukcja do Radmor 3001-160,  Antennas ,Antena 4Square , Analizator antenowy, Antenna kabels , Antena satel Quadrifilar ,Anteny GP 20 meter, BALUN ,Antena k9ay ,Krosowanie Wtykow UTP ,Mapa DXCC ,Opis robienia plytek drukowanych , Piny roznych wejsc PC-ta ,Power Supply ,Product Review ,Schematy-transceiverow ,Software Definied Radio ,Testy na licencję amatorską ,klient ftp

Zasoby plikow SP9AUV obejmuja

Zatwierdzenie Konfiguracji

Zatwierdzenie translacji

Translacja plików
Tworzenie zbiorów cabrillo za contesty

zatwierdzenie_licencji

zaufany dostawca oprogramowania

zawartość  w postaci plików chm wybranego katalogu

zawsze zaznaczony rozdział gdzie sie aktualnie znajdujemy

Zaznaczanie QSL do drukowania

Zaznaczanie QSL jako wysłane tymczasowo na Nie

zaznaczenie QSO do wysyłki w HRD

zaznaczenie QSO że zostały wysłane karty QSL dla HRD

zaznaczenie że QSL-ka została wysłana w  MixW

zbior

zbior  wejsciowy .adi

zbior ADIF

zbior archiwalny z rozszerzem .rvf

zbior COUNTRY.CSV

zbior delay_time.txt

Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
Współpraca z Logger32 gdy współpracuje on jeszcze z innymi programami zewnętrznymi

zbior dll

zbior DXCC.lst

zbior filtered

zbior konfiguracyjny setup_dll_ini

zbior listy DXCC.lst

zbior setup.ini

Konfiguracja dla sortowania i translacji zbiorów
Konfiguracja danych osobistych
Opis pól wzorca formularzowego wydruku

zbior startowy

zbior żrodowy typu ..adi w oparciu o który wyliczaliśmy dyplom

zbiór ADIF dla całego logu

zbiór instalacyjny  AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL.ZIP

zbiór instalacyjny  AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL.ZIP , MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe ,Brak instalacji  bazy danych MYSQL ,Dokonano próby instalacji bazy danych , ale nie przebiegła ona poprawnie, Błąd w hasle dla użytkownika bazy danych MYSQL, Błąd w nazwie zródla danych Data Source Name, Błędy w lokalnym połączeniu spowodowane złym ustawieniem firewalla

zbiór startowy

zbiór wynikowy ADIF

zbiór z adresami w formacie .CSV

zdeformaowany układ tableli

zdeformowany wzorzec

zespól CLUBLOG

Zestawianie połaczenia z clusterem dla IZ4AFW

IZ4AFW Telnet Interface

localhost - port 4444

Logger32

N1MM Logger

praca zdalna

Uzycie Loggera32

Użycie N1MM loggera

Zestawianie połaczenia z clusterem dla LU7DID

zestawienie połączenia

zewnętrzny zasilacz impulsowy

zgloszenie dyplomu

zgloszenie ON LINE

Zgłaszanie awardu, metody selekcji potwierdzeń ,ONLY QSL ,ONLY LOTW, karty QSL, 1-sze zgłoszenie na dyplom , standard ADIF ,DATE_GRANTED, STATUS_FOR_ARRL_AWARD, DATE_SUBMITTED , uzupełnienie dyplomu , dyplomy wielopasmowe , endorsement ,status AWARDED ,nowe zgloszenie na dyplom ARRL ,  data zgłoszenia dyplomu,licencja globalna, automatycznie  szukanie wspólnych kart QSL, MergeSeveralARRLAward ,funkcjia programu MergeSeveralARRLAward , symbole emisji MODES.CSV .

Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu

zgłoszenia ON-LINE

zgłoszenie aplikacyjne

zgłoszenie aplikacyjne,

zgłoszenie aplikacyjne, numerowanie kart QSL w postaci małej nalepki z numerem QSL,, Numer karty  QSL,, QSL wspolne,, Nalepki dla nowych kart QSL,  konfiguracja Logger32,,  APP_LOGGER32_USER_1,, wpis o polu IOTA,,  wspólne karty QSL na końcu ,domowe archiwum kart QSL ,Nowe QSL, TEMP_QSO_QSL_NUMBERING,  Zasady współpracy z różnymi loggerami , Gdzie i jakie nalepki zakupić dla numeracji kart QSL

zgłoszenie na dyplom award

ZIP

ZK1JD

zlacze CON4

zlacze_CON4

zloszeni awardu

złącze 9-pinowe RS232 CON1

złącze ISA

zmiana chociazby jednej litery lub cyfry

Zmiana jezyka

zmiana jezyka w ktorym program pracuje

Zmiana języka

zmiana podglądu

zmiana przez użytkownika czasu opóźnienia

Zmiana selekcji QSO

Zmiana serwera na inny

zmiana serwera z którego pobieramy dane

zmiana szerokośći pól

zmiana wielkosci marginesow

zmiana zbioru bazy danych CSV w koresp. seryjnej

zmiana zbioru bazy danych z danymi o QSO's

zmiany automatyczne  w liście dxcc

Zmiany w kolejnych wersjach programu HAM_SECRETARY

Zmiany w wersji 3.3 programu HAM_SECRETARY v 3.3

zmiena czcionki

zmieniacz  plci

zmieniacz płci

zmienianie czasu początkowego QSO

zmniejszenie parametrów wzorca

Znajdywanie zródła zbioru danych

znak 9A2KO

znak clustera

znak klikniety  na spocie bandmapy

Znak QSL Managera

Znak stacji administrującej danymi stacji

znak tabulacji TAB

znaki  ASCI

znaki  ASCII

znaki digipiterów

znaki polskie

znaki wprowadzane recznie

zrodlo w Delphi - Pascalu bedace przeksztalceniem do jezyka Delphi przykladu SampleInterface3300

zrzut ekranu Projektowania wzorca w UBuntu 9.10

zwiekszony TIME_ON o 1 sec

zwiększajac pasmo  musimy jednocześnie zwiększać emisję , dyplomu DXCC_5_BANDS, głowna tablica QSOS_AWARDS, stany i status dla dyplomów ARRL ,najpierw następuje obliczenie dla dyplomu DXCC_5_BANDS , optymalizacja kosztów sprawdzania QSL .lub LOTW , uzupełnienia do dyplomu - endorsement, status AWARDED, endorsement , STATUS_FOR_ARRL_AWARDS, endorsement ,QSOS_AWARDS

zwiększanie pasma  musimy także jednocześnie zwiększać emisję

zwijanie i rozwijanie rozdziałów i podrozdziałów

Zwiń podtytuły

zwloka uruchomienia

Źródło skąd są pobierane dane .CSV