Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Programy współpracujące z Logger32 > Progr.wspólpr.z Logger32 i pokazujący brak biura QSL >

Przeznaczenie programu BUREAU_NOT_PRESENT

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Program BUREAU_NOT_PRESENT.exe  jest  przeznaczony do

współpracy z programem loggującym Logger32 w celu wskazania czy dla danego QSO a konkretnie jego kraju istnieje biuro QSL lub nie .
Po uruchomieniu programu BUREAU_NOT_PRESENT.exe program nawiązuje komunikację z Logger32 i na podstawie wprowadzonego znaku stacji lub znaku klikniętego na spocie bandmapy okresla kraj (program posiada własną listę dxcc ) a następnie okresla na podstawie zbioru Countries_without_QSL_bureau.txt czy isnieje biuro QSL czy nie . wyswietlając na ekranie znak , nazwę kraju i słowo okreslające czy istnieje biuro QSL dla tego kraju (na czerwono jeśli jest jego brak )  .
O prawidłowym nawiązaniu komunikacji z Logger32 program melduje w nagłowku że nastapił connect oraz jednoczesnie wskazuje czestotliwość VFO - która zmienia się po przestrojeniu gałką - co wskazuje że program prawidłowo pracuje .

 

 

Zbior Countries_without_QSL_bureau.txt pochodzi ze strony ARRL-u

http://www.arrl.org/outgoing-qsl-service

Program pamięta przy każdym wyjsciu  położenie i wielkość okna , tak iż po ponownym uruchomieniu programu okno zgłaszą się w tym samym miejscu i tej samej wielkości .