Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Lista DXCC lst

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Dane o  podmiotach DXCC są zapisane w zbiorze DXCC.lst umieszczonym w katalogu z programem HAM_SECRETARY. Wyjasnie  najpierw jaka jest rożnica między podmiotem DXCC a krajem. Podmiot to wydzielony geograficznie obszar z jakiegoś kraju , który ze względu na specyfike tego obszaru, trudności w dostepie do tego obszaru, lub ze względu na rozległość geograficzną kraju w sensie politycznym tworzy osobny podmiot . Np podmiot Scarborough Reef BS7H ze wzgledu iz jest to mała skała trudno dostępna na morzu chinskim jest osobnym podmiotem chociaz politycznie należy do Chin. Kolejność w jakiej  podmioty  występują  w zbiorze DXCC.lst odpowiada kolejności zgodnej z  oficjalną lista ARRL-u  Zbiór ten zawiera nie tylko aktualnie ważne podmioty ale także podmioty  skreślone iwynikajace z tzw. cross-reference-list jakie pojawiały się na przestrzeni wielu lat . Zbiór zawiera wszystkie znaki jakie sa zawarte w liscie Loggera32 v 3.18 oraz także znaki ze zbioru WL-CTY.DAT oraz także wynikające z moich zapisów dla podmiotów  w  loggerze POL-LOG mojego SP9AUV-a autorstwa . Oto przykładowe linijki zapisu w DXCC.lst i ich interpretacja:

Nazwa Kraju         CQZone  ITUZone  Kontynent  Wsp.geograficzne Offset time to GMT   Głowny Prefiks Nr.ADIF  Daty zaliczenia

                                                                                   Long Latt                                                                                                 OD        DO

Spratly Is.:                       26:  50:  AS:    8.80:  -111.90:    -8.0:  1S      247   1945/11/15:

   1S,9M0,BV9S,DU0,9M6TCR,9M6TPR,9M0S,9M4SDX,9M6HX,9M6PO,9M6SDX,

   DU0K,DX0JP,DX0K,=9M6OO/P,=9M2/PG5M;

United States of America:          05:  08:  NA:   43.00:    87.90:     5.0:  K:      291:  1945/11/15:

   K5(4)[7], K6(3)[6], K7(3)[6], K8(4), K9(4), K0(4)[7],

2-ga i nastepne linie podają możliwe prefiksy lub znaki

Zwrócmy uwagę na zapis np  =9M2/PG5M .Oznacza on że podano dokładnie cały znak a nie tylko prefiks i zgodność musi występowac dla całego znaku 9M2/PG5M ,Zapis dla K5(4)[7] dla USA znacza że dla prefiksu K5 trzeba ustawić inną  CQZone=4 i ITUZone=7 - chociaz podstawowe strefy dla USA to 05 i 08 .

Zasady poszukiwania kraju w liscie dxcc.

Program poszukuje kraju w posortowanej liscie przetrzymywanej caly czas  w pamieci. Program  najpierw  wstawia przed zadany znak stacji znak = i poszukuje kraju o całej zgodności znaku ze znakami z listy DXCC.lst zawierającym także ten znak = . Np poszukując kraju dla znaku 9M6OO/P robi ze znaku zadanego znak poszukiwany =9M6OO/P   i znajduje kraj Spratly Is . Jeśli natomiast byłby to znak zadany SP6RTY to robi z niego =SP6RTY i nie znajduje kraju dla tak zadanego znaku więc usuwa znak = i ustawia znak poszukiwany na SP6RTY i ponownie szuka kraju  Teraz znajduje kraj Poland .
Poszukując kraju program stara  się znaleźć kraj o jak najdluzszej zgodnosci co do ilosci znakow z zadanym znakiem .W wersji obecnej program dla wszystkich krajów ustawia datę zaliczenia DO jako równą = 9999/01/01 - czyli praktycznie pomija datę DO podaną w liście . Jedynie wyświetla tą datę dla użytkownika . Jednak mechanizmy zastosowane do odszukania kraju pochodzą z mojego POL-LOG-u , gdzie analizowały datę QSO i porównywały ją z data zaliczenia DO w liscie dxcc . Tutaj jest brak daty QSO by ten mechanizm zastosować . Poza tym daty te moga byc niekiedy nieadekwatne (trudne do okreslenia nawet przez ARRL) i dlatego zrezygnowano z badania daty QSO .
Program po posortowaniu zapisuje posortowana listę DXCC w zbiorze LISTA.UPO . Nie kasuje jej po wyjściu z programu i uzytkownik może sam oglądnać i zanalizować tę listę.  Program sam sprawdza poprawność listy dxcc - tj sprawdza czy w zbiorze LISTA.UPO występują obok siebie te same identyczne prefiksy. Jeśli tak to zbiorze DXCC.lst jest niepoprawny o czym  informuje  użytkownika  .Trzeba go  wtedy zedytować
Nie zaleca się samemu edytowac zbior DXCC.lst ponieważ dane muszą tam byc zapisane wg.pewnych reguł . Np - nie wolno uzywac znaku TABULACJII - TAB jak i wstawiać spacji jako konczących linię danych. Najlepiej o tej sytuacji powiadomić autora na e- mail sp9auv@wp.pl lub sp9auv@sp9auv.com

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Lista DXCC lst

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona