Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Drukowanie kart QSL,kopert,zakładek metodą koresp.seryjnej > W Microsoft Word97 >

Metoda korespondencji seryjnej w MS Word97

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Poniżej opisano zasady korzystania z funkcji korespondencji seryjnej w Microsoft Word przy zastosowaniu Microsoft Word 97 - dość starego. W rozdziałach poniższych nie zostanie opisana metodyka tworzenia zbiorów formularzowych od nowa a tylko jak edytować dostarczone wzorce formularzowe . Nowe formularze  najlepiej tworzyć na podstawie dostarczonych w katalogu Pattern Wzorców formularzowych  korespondencji seryjnej edytując je odpowiednio do swoich potrzeb.

Uruchomienie wykonywania funkcji korespondencji seryjnej najlepiej wykonywać przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonie formularza np. QSL_Label (3by9)_2QSO_bez_obrzezy.DOC lub naciśnięcie ENTER na tym pliku. Spowoduje to załadowanie Microsoft Word oraz pobranie przez niego tego zbioru.

 

W formularzu korespondencji seryjnej są umieszczone informacje gdzie znajdują się dane źródłowe w formacie .CSV. Jeśli otrzymaliśmy formularz od kogoś to zazwyczaj program nie może znależć źródła danych i w związku z tym pyta się gdzie są te dane.

 

Poszukiwanie zródła danych  ,csv
Klikaj na obrazku

Należy przeanalizować czy wybierany zbiór .CSV zawiera prawidłowe dane dla tego formularza. W wypadku wybrania nieprawidłowego zbioru program załaduje kolejne rekordy informując iż jest to nieprawidłowa dana - co jest dużą niedogodnością - gdyz trzeba będzie  wtedy przebrnąć przez wszystkie pola wszystkich rekordów z danymi źródłowymi odpowiadając coś na zadawane pytania.

Wybór zbioru danych .csv
Klikaj na obrazku

w następnym oknie

Wybranie formatu danych dla MSWORD97
Klikaj na obrazku

Opisany wyżej sposób postępowania może się nieco różnić dla innych wersji Microsoft Word. Następnie pojawi sie okno przeznaczone dla nalepek dla 2-ch QSO (ponieważ wybrano formularz dla label - nalepek oraz 2-dwóch QSO na jednej karcie QSL)

Wzorzec formularzowy korespondencji seryjnej
Klikaj na obrazku

Pierwszą czynnością powinno być zapisanie tego zbioru by formularz miał prawidłowy wpis gdzie są dane źródłowe

Zapisanie wzorca formularzowego
Klikaj na oobrazku

Teraz można edytować zbiór formularzowy jeśli zajdzie taka potrzeba pamiętając o zapisaniu zbioru formularzowego po każdej edycji zbioru.  Zasady edytowania wzorca formularzowego danych opisano w  Edytowanie wzorca formularzowego w MS_Word97

Źródło skąd są pobierane dane .CSV można zmieniać już po pojawieniu się powyższego formularza w sposób jak niżej.

Wybor funkcji Korespondencja seryjna
Klikaj na obrazku

Wybór zbioru ze zrodłem danych .csv
Klikaj na obrazku

 

Otwarcie żrodła danych

Otwarcie żrodła danych

 

Po wybraniu Otwórz źródło danych pojawią sie okna drugie i trzecie jak to opisano wyżej w tym rozdziale

Po przeprowadzeniu wyżej opisanych czynności należy dokonać scalenia danych źródłowych .CSV i formularza który mamy na ekranie.

Scalenie danych żródłowych .CSV z wzorcem formularzowym
Klikaj na obrazku

Scalenie do dokumentu
Klikaj na obrazku

Po wybraniu "Scalaj" pojawi się na ekranie dokument w formacie Word przeznaczony do wydruku kart QSL

Dokument scalony w postaci do wydruku
Klikaj na obrazku

Widać że ekran zawiera tylko 4 nalepki na QSL-ki z podwójnymi QSO - jak to było w zbiorze danych .CSV. Pozostałe pola są puste. W dokumencie tym można jeszcze przed wydrukiem dokonać kosmetycznych zmian, zapisać na dysk w wybranym katalogu z wybraną nazwą zbioru - uwaga - nazwa musi byc inna niż zbioru formularzowego.

Teraz już można dokonać wydruku na drukarce - laserowej lub atramentowej. Odpowiednie marginesy - bardzo małe zostały już zapisane w zbiorze formularzowym. Drukarki igłowe nie bardzo się nadają do tego celu ze względu na bardzo duży wymagany margines z gory, z dołu i po bokach dokumentu.

Wybranie drukowania
Klikaj na obrazku

Wybranie drukarki i jej własciwości
Klikaj na obrazku