Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Przygotowanie zbiorów dla druku metodą koresp.seryjnej

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Przygotowanie zbiorów dla druku metodą koresp.seryjnej polega na odpowiednim posortowaniu zbiorów .

Sortowanie zbioru słuzy do stworzenia zbioru wg tzw . kolejki wydruku , który później może być użyty do wydruku kart QSL metodą korespondencji seryjnej . Sortowanie może byc dokonane na trzy sposoby :

1.Sortowanie wg listy DXCC tj. numeru kolejnego w  zbiorze DXCC.lst zawierającego dane o podmiotach listy DXCC wg ARRL
2.Sortowanie wg numeru ADIF zgodnego ze standardem ADIF (w Logger32 pole to jest nazwane  DXCC).
3.Sortowanie wg znaku callsign stacji do której jest wysyłana karta QSL
W pierwszych dwóch punktach program przestawia QSO's z wypełnionym polem VIA_QSL Manager (znakiem QSL Managera) to jest wstawia je do kraju  QSL managera w posortowanym zbiorze . Natomiast QSO's które muszą zostać wyslane DIRECT-em tzn. w polu VIA_QSL  maja wstawione na pierwszym miejscu słowo DIRECT bedą miały   wstawione w w odpowiednie pole numer  Kraju wg   DXCC i ADIF  = 999 co spowoduje że QSL-ki te  zostaną umiesczone na końcu posortowanego zbioru a   więc zostaną  wydrukowane na końcu.  Oprócz tego sortowania program robi także dla tych dwóch pierwszych punktów  drugie sortowanie wg. pola   CALLSIGN stacji ( tj w zakresie jednego kraju QSL-ki zotaną posortowane wg znaku stacji).. Oczywiście pierwsze sortowanie zostanie zachowane
W przypadku 3-ciego punktu przestawianie kart dla QSL Managera odbywa się po zapytaniu uzytkownika czy zyczy sobie dokonywac takiego przestawienia . Zapytanie takie będzie dokonane w oknie

 

 

Program HAM_SECRETARY w wersji 3.0.2

zawiera 160 pól rożnego typu z tego 121 jest standardowych zgodnych ze standardem ADIF wersja 2.2 a 39 pól moze miec nazwy niestandardowe . Zbior posortowany będzie zawierał tylko te nazwy pól które są zawarte w zbiorze wejsciowym - nawet jesli to są nazwy niestandardowe

 

 

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Przygotowanie zbiorów dla druku metodą koresp.seryjnej

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona