Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Tematy dla projektujacych programy krótkofalarskie i profesjonalne > Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków >

Podstawowe pojęcia dla baz danych

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

 

Przedstawiony niżej help dla instalacji bazy danych MYSQL jest przeznaczony dla zaawansowanych osób w informatyce , którzy chcą sami zainstalować sobie bazę danych MYSQL . Ze względu na to iż wiele osób krótkofalowców miało problem z samodzielną instalacją MYSQL mimo tego helpu , opracowałęm program do automatycznej instalacji bazy danych , MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe . Przy jego pomocy można bardzo łatwo automatycznie zainstalowac bazę danych MYSQL , gdyż program sam pobiera sobie parametry do konfiguracji serwera MYSQL z pliku inicjacyjnego setup.ini . Parametry tam ustawione pasują do poprawnej pracy mojego programu do dyplomu AWARD_SECRETARY .. Krótkofalowiec w ten sposób ma ułatwioną prace , gdyż nie musi odpowiadać na żadne pytania w czasie instalacji . Program MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe , może być także wykorzystany przez programistę , jeśli potrzebuje dać klientowi łatwe narżędzie do samodzielnej instalacj bazy danych MYSQL  . Musi wtedy tylko odpowiednio zeedytowac plik konfiguracyjny setup.ini . Wiadomo "pani Zosia z ksiegowości nie zainstaluje sobie samodzielnie bazy danych MYSQL " .

By móc się porozumiewać z uzytkownikiem -  krótkofalowcem muszę podać parę pojęć dla baz danych ., których znajomość pozwoli na lepsze zrozumienie tego co o czym piszę w helpie - i co robi program AWARD_SECRETARY .

Dane o osobach , przedmiotach lub pojęciach abstrakcyjnych  zawarte są w bazach danych . Do obsługi baz  są przeznaczone tzw " motory- silniki" do baz danych . Znane są następujące motory do baz danych

MYSQL - bezpłatny motor do baz danych zwanych także bazami MYSQL , Chociaż jest to bezłatny motor na jego bazie są budowane profesjonalne programy do obslugi zadań związanych z bazami danych.
Oracle - płatny motor do obsługi baz danych Oracle
SQL - płatny motor do obsługi baz danych SQL
Postgress - płatny motor do obsługi baz danych Postgress .
Microsoft Access - bezpłatny motor Microsoftu o obsługi baz danych w formacie .mdb
Informix - bezpłatny motor stosowany w LInuxie
sa jeszcze i inne o których nie będę już tutaj wspominać

 

Jeden program może obsługiwać jednocześnie  wiele baz danych . W informatyce czesto używa się pojęcia Schema . Dla użytkowników końcowych pojęcie to jest równoznaczne z pojęciem baza danych . I tak np w AWARD_SECRETARYbaza danych(Schema) dla obsługi dyplomów - awardów nosi nazwę AWARDS_BASE .
Dane w bazie danych są zapisywane w tablicach zwanych także tablicami SQL -owymi. Tablica SQL-owa w pierwszym rządku zawiera nazwy pól jakie zostały użyte . Następne wiersze zawierają kolejne  rekordy danych . I tak np tablica dla QSOs (log)  nosi nazwę qsos_awards i  zawiera nazwy ADIF w pierwszym rządku , a następne rządki zawierają dane dla kolejnych łączności . Tablice dla dyplomów obliczonych noszą np nazwy : dxcc_5_bands_award , dxcc_mixed_award itp.
Definiując tablicę MYSQL dla danego pola podajemy :
Nazwę pola
Typ danej w polu (dana stringowa- varchar , integer , real , text)
dlugość danej w ilościach bajtów użytych
standard znaków w jakim są znaki pola ( latin1 , utf-8)

 

Pojedyńcze pole dla jakiegoś rządka (rekordu) danych nazywamy komórką - po angielsku Cell
Użytkownik powinien jeszcze troche znać pojęcie ODBC .
ODBC (ang. Open DataBase Connectivity - otwarte łącze baz danych) - jest to interfejs pozwalający programom łączyć się z systemami zarządzającymi  bazą danych. To połączenie jest w jakiś sposób ustandartowione .  Stosując ODBC w programie użytkowym mamy zdefiniowane standardowe procedury komunikacji z bazą danych - niezależnie od tego jakiego typu jest baza danych. Dla nas najlepiej myśleć o ODBC jak o sterowniku pozwalającym łączyć sie z bazą danych . Dla kazdego typu bazy danych jest przeznaczony osobny sterownik - który zazwyczaj instaluje sie wraz z instalacją bazy danych . W ten sposób mamy łącze  niezależne od języka programowania, systemu operacyjnego i bazy danych .
Program komunikujący się z bazą danych poprzez łącze ODBC musi jeszcze znać dane które są nazywane Data Source Name (DSN). {nie mylić z pojęciem DNS - Domain Name Server ) . DSN zawiera następujące pola
Nazwa żródła danych - Data Source Name W naszym przypadku powinna to być nazwa AWARD_BASE_MY_SQL .
Description - dodatkowa nazwa W naszym przypadku powinna to być nazwa AWARD_BASE_MY_SQL
Nazwa serwera (Server) na którym jest umieszczony motor  do bazy danych - w tym przypadku MYSQL . Zazwyczaj jest stosowana nazwa localhost . jesli serwer obsługujący MYSQL jest na tym samym komputerze co program z niej korzystający
Nazwa uzytkownika bazy danych user  jakiego używa współpracujący program AWARD_SECRETARY . W pliku konfiguracyjnym  setup.ini    AWARD_SECRETARY jest wstawiona początkowa nazwa USER_AWARDS . Może to byc także inna nazwa ale ta sama podana w parametrach DSN jak i w tym pliku konfiguracyjnym.
Hasło (Password) dla użytkownika jakiego używa współpracujący program AWARD_SECRETARY . W pliku konfiguracyjnym  setup.ini  AWARD_SECRETARY jest wstawiona początkowa nazwa user_awards . (małymi literami)  Może to byc także inne hasło ale takie samo podane w parametrach DSN jak i w tym pliku konfiguracyjnym.
Nazwa bazy danych Database z którą współpracuje program AWARD_SECRETARY . Tutaj baza danych dla awardów nosi nazwę AWARDS_BASE .

 

W chwili obecnej na dzień 30.08.2011 najnowszą wersją motoru bazy danych MYSQL jest wersja 5.5 . Rożni się ona w stosunku do wersji 5. 1 innymi programami do obsługi administracyjnej bazy danych .

Do obsługi administracyjnej MYSQL w wersji 5.1 przeznaczony jest program MYSQL Administration w wersji 1.2.17 . Wchodzi on w skład pakietu MySQL GUI Tools      mysql-gui-tools-5.0-r17-win32.msi .
Do obsługi administracyjnej MYSQL w wersji 5.5 przeznaczony jest program MYSQL Workbench w wersji 5.2.39 .Różni sie on znacznie od programu MYSQL Administration w wersji 1.2.17 . MySQL   Workbench w wersji 5.2.39 dostarcza administratorom i programistom zintegrowane środowisko w postaci narzędzi umożliwiających wykonanie :
Projektowanie bazy danych i modelowanie
Przeglądanie bazy danych
Administracja bazą danych (zamiast MySQL Administrator)

Program MYSQLWorkbench jest dość skomplikowanym programem w obsłudze i przeznaczonym przede wszystkim dla projektantów - programistów baz danych MYSQL . Dlatego poniżej opisano instalację dla wersji 5.1 MYSQL i wersji 5.5 MYSQL . Użytkownik sam zdecyduje jaką wersję  wybrać po zapoznaniu się z instalacją i konfiguracją

Z mojej strony zalecam krótkofalowcom którzy nie zajmują się  informatyką instalację serwera MYSQL  w wersji 5.1 jako iz instalacja dla narzędzia administracyjnego MYSQL Administration i posługiwanie się nim jest o wiele łatwiejsze . Osoby którzy mają styczność zawodową z informatyką mogą próbować instalowac MYSQL w wersji 5.5 oraz narzędzie administracyjne MYSQL Workbench w wersji 5.2.39

 

Uwaga !

Podane tutaj numery wersje programów mogą być nieznacznie wieksze - o jedną  lub dwie wersje - ponieważ większa część oprogramowania jest sciągana z Internetu i w związku z tym mogą być sciagnięte wersje o 1 lub 2 wyższe

 

.