Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie > Numerowanie kart QSL nalepką jako szybka metoda znalezienia QSL do dyplomu >

Współpraca AWARD_SECRETARY z  Ham Radio De Luxe

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Niniejszy opis opracowano na podstawie wersji 5.24.0.38 Ham Radio de Luxe Najpierw należy uruchomic program porzez kliknecie na  ikonie

Nam najbardziej zależy na oknie My Logbook .przedstawiąjące Log QSO Jeślli go jeszcze nie ma na pulpićie możemy go wybrać

 

Wybranie logbook - Display z menu głównego

Pojaw sie nam okno

Logbook page HRD-szukamy pola typu USER_DEFINIED

Wybranie Layout
w celu dodania pola
USER_DEFINIED

Wybranie pola
USER_DEFINIED
do konfiguracji pól
wyświetlanych

Pojawi się w polach wyświetlanych
pola USER_DEFINIED_1

Teraz trzeba by poszukać QSO lub QSOs ze stacją VE3UTT dla której otrzymaliśmy kartę QSL Dokonuje sie tego przez ustawienie filtru

Nacisnięcie ikony Filter w celu poszukania stacji

Wpisanie znaku stacji poszukiwanej w filter

Wybor znaku stacji do wprowadznia danych

Wpisanie Nr karty QL w pole USER_DEFINIED

Zaznaczenie w zaklace QSL iz karta została otrzymana

Podobnie postepujemy dla innych QSOs z tą stacją , tak iz ostecznie otrzymamy wygląd

Ponumerowanie wszystkich QSOs ze stacja VE3UTT

Zmiana kolejności wyświetlania pół QSO

Teraz najstarsze QSO występuje jako pierwsze

Teraz trzeba by wprodukować zbiór ADIF dla całego logu . W tym celu z menu głównego wywołujemy

Wywołanie eksportu danych do
zbioru ADIF

Export danych ADIF do zbioru

Zakonczenie exportu adif

Obraz zbioru ADIF

Teraz trzeba skopiować do showka nawę pola app_hamradiodeluxe_user_definied_0 przekopiować do okna konfiguracji danych personalnych w AWARD_SECRETARY

Zatwierdzenie w danych personalnych
AWARD_SECRETARY nazwy pola
pod którym bedzie przekazywany
Nr karty QSL

Popatrzmy teraz jak będzie to wygłądać gdy wczytamy te dane do AWARD_SECRETARY

Ekran końcowy w AWARD_SECRETARY
po nadaniu numeru karty   QSL