Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie > Zakładki realizujące funkcje programu > Zakladka Główna baza QSOs >

Wprowadzanie nietypowych danych dla dyplomów

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Wiele dyplomów dla ich użyskania potrzebuje danych z pól których brak w standardzie ADIF . W programie AWARD_SECRETARY przewidziano mozliwość wprowadzania takich danych . Są to zazwyczaj dyplomy narodowe wydawane w jakimś kraju - chociaż nie jest to warunkiem jedynym. Dalszy rozwój  AWARD_SECRETARY pokaże jakich dyplomów mogą dotyczyć mozliwości jakie oferuje  AWARD_SECRETARY . Dane dla tych dyplomów mogą być  zapisywane w tablicy QSOS_AWARDS w nastepująch polach

USERDEF1 do USERDEF4 - pola te są używane w standardzie ADIF i loggery posiadaja mechanizmy do umieszczania w nich danych zdefiniowanych przez użytkownika   .Na chwilę obecną pola te nie są stosowane w AWARD_SECRETARY - ale są przekopiowane z loggera .
ADDITIONAL_FIELD_Nr_1_FOR_DIPLOMA do ADDITIONAL_FIELD_Nr_10_FOR_DIPLOMA  Pola te nie są używane przez logger . Są to pola własne programu AWARD_SECRETARY i nie będa przepisywane zawartościa z Loggera . Trzeba podkreslić iż niektóre z tych pól są stosowane do powtórnego przechowywania ważnych pól z Logger-a które zazwyczaj są błedne np. Jeśli wystąpi QTH błedne np dla stacji SP9CTS QTH wystepuje w postaci &#;WI&#;TOCH&#;OWICE P   co jest oczywistym błedem . Jest to jakaś zbitka kodów polskiego Windows 1250 i ISO8852 i jeszcze jakiegos kodu - nie wiadomo jakiego . Taki kod podaje logger32  dla tej stacji - ale konkretnie taki zapis pochodzi z QRZ.COM . W programie istnieje mozliwość poprawy ale tylko ręcznej w module IN_POLSKA.dll . Po poprawie  QTH jest zapisywane    w dwóch polach tj QTH i ADDITIONAL_FIELD_NR_6_FOR_DIPLOMA , . Pamietajmy iż w Logger32 dalej istnieje błędny zapis . Program AWARD_SECRETARY jest tak skonstruowany iż jeśli dokonamy ponownej aktualizacji - update tablicy QSOS_AWARDS to  program  AWARD_SECRETARY patrzy czy w zmiennej  ADDITIONAL_FIELD_NR_6_FOR_DIPLOMA jest jakaś wartość i jesli tak to tą wartością  jest zamieniana błedna wartość w polu QTH . Tak iż w polu QTH od momentu poprawy w module IN_POLSKA.dll w polu QTH zawsze już mamy poprawną wartość . Podobnie jest i z innymi newralgicznymi polami błednymi w Logger .
Pole CRC omówione wyżej .
Dla dyplomów polskich przewidziano osobny moduł IN_POLSKA.dll opisany w rozdziale Wprowadzanie nietypowych danych dla dyplomów polskich