Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie > Zakładki realizujące funkcje programu > Zakladka Główna baza QSOs >

Wprowadzanie nietypowych danych dla dyplomów polskich

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Mówiąc o dyplomach polskich w tym rozdziale mam na mysli następujące dyplomy

Dyplom POLSKA_MIXED w 15-tu kategoriach dyplomowych tj MIXED , PHONE , CW , DIGI , 80M , 40M , 30M , 20M , 17M , 15M , 12M , 10M, 6M , 2M . Prócz tego ten podział może zawierać klasy dyplomu tj  podstawową , brązową , srebrną i złotą . AWARD_SECRETARY klasy dyplomu łączy w jednym zgłoszeniu tj jednym dll-u .
Dyplom SPPA wydawany za QSO potwierdzone ze 100 powiatami SP . Za więcej QSO potwierdzonych wydawane są nalepki.
Dyplom PGA za conajmniej 100 gmin . PGA-H 100 Award - dyplom przyznawany jest za 100 różnych gmin. Dla wiekszej ilości potwierdzeń przyznawane są wyzsze klasy dyplomu

Przy tworzeniu  tych dyplomów zastanawiałem sie jak w sposób automatyczny mając do dyspozycji tylko znak stacji użyskac wiarygodne dane dla potrzebnych pól dla tych dyplomów .Potrzebne pola dla tych dyplomów to :

QTH
nazwa wojewodztwa
skrót kodowy wojewodztwa
skrót kodowy powiatu
nazwa powiatu
nazwa gminy
skrót kodowy gminy

Zadaniie trudne ale możliwe do wykonania w sposób automatyczny .. W tym celu w zakładce Głowna baza QSO wywołujemu z menu

Wywołanie modułu do wprowadzenia specjalnych danych
dla polskich dyplomów

po wywołaniu modułu jeśli w danych dotyczacych stacji są jakieś błędy pojawi się nam poniższe okno

Bledy w danych - w tym przypadku należy skasować <br>
pytajnik i nacisnąć OK . Nie mozna stosować polskich <br>
znaków

Bledy w danych - w tym przypadku należy skasować
pytajnik i nacisnąć OK . Nie mozna stosować polskich
znaków

Pojawi się nam okno

Tablice i elementy kontrolno-sterujace w module na
wprowadzanie nietypowych danych w dyplomach polskich

Przy przesuwaniu myszą nad polem do ścigania danych z serwerów obok pojawia się nam pole opisowe co dany button do scigania danych robi . Np jak niżej

Dla innych buttonów podobnie pojawia się odpowiedni opis . Dość wazny jest ten button

W tym buttonie mamy mozliwość po wybraniu wiersza lub wierszy zastępowania niepewnych danych z innych serwerów nowymi bardziej pewnymi danymi z innego serwera np z QRZ,COM. Jeśli chcemy by nie zastępować istniejącego QTH zaznaczamy pole .

Następnie powinniśmy sciągnąć z serwera HAMQTH.com dostępne dane dla stacji krótkofalarskich . Serwer ten nie limituje ilości pobrań . Naciskamy button Pobierz wszystkie dane

wygląd ekranu w czasie ściągania danych z serwera

Jeszcze może się nam pojawić pytanie o poprawę danych w polu QTH lub ZIP . Poprawę robimy tak by  polskie znaki diakrytyczne zastapić znakami bez ogonków. tj znakami ASCI . Taki sposób postepowania został wymuszony tym , iż AWARD_SECRETARY może byc używany przez stacje zagraniczne - i na pewno w innym środowisku Windows niż polskie ,  polskie znaki będą sie ukazywały w postaci "krzaczków" . Także jest wazne jakich znaków bedzie używać MYSQL

Po poprawie dobrze zapisać dane .

Dowolne pole z tablicy można poddać edycji poprzez dwukrotne klikniecie myszą w tym polu .

Program tak się zachowuje iż pozostawia wybrane pola tj zaselekcjonowane wiersze dla których brak danych . W naszym przypadku brak danych dla 580 wierszy . Możemy więc np.wybrac sewer DXWATCH.COM i spróbować ściągnąć z niego dane dla brakujących wierszy .

Wybór innego serwera DXWATCH.COM

Jeśli dane z jakiś powodów są puste - tj brak QTH lub dane wydawają się nieprawdziwe wtedy możemy wybrać tj zaselektowac to QSO do scignięcia danych z serwera QRZ.com

Selekcja serwera <br>
QRZ.com

Selekcja serwera
QRZ.com

a następnie zaselektować QSO do ściągnięcia

Selekcja QSO do ściągnięcia danych
z bardziej pewnego serwera  QRZ.com

Teraz mamy najważniejszą daną w tym momencie tj QTH dla stacji i kod ZIP . Na jej podstawie możemy w sposób prawie  automatyczny możemy okreslic dalsze potrzebne dane tj gminę , powiat , wojewodztwo oraz ich kody ZIP bazuj±c tylko na callsign stacji . Dlaczego prawie ? . Otóż w Polsce istnieje wiele miejscowości o tej samej nazwie . Na domiar złego niekiedy jeden kod ZIP jest przypisywany do paru miejscowości .Dlatego w takich wypadkach  zostaniesz poproszony na ekranie o dokonanie wyboru . Generacji tych danych dokonuje się  po naciśnięciu przycisku

Przypadek istnienia wielu miejscowości spełniających warunek.
Należy dokonać wyboru a wypadku gdy nie wiemy co wybrać
należy wybrać Anuluj

Po zapełnieniu tablicy z lewej strony nastepuje automatyczny zapis tych danych

Stan tablicy z automatycznie wypełnionymi danymi dla
dyplomów polskich . Po zapełnieniu tablicy potrzebnymi
danymi dane są automatycznie zapisywane w głównej tablicy
QSOs_AWARDS

Przyjrzyjmy się teraz czy mamy wszystkie dane dla wszystkich stacji

Musimy więc poprawić pole QTH . Klikamy dwukrotnie na tym polu i otrzymujemy

Poprawiamy pole do Zabrze<br>
 i naciskamy OK

Poprawiamy pole do Zabrze
i naciskamy OK

Jak zrobić korektę ręczną  nieprawidłowych lub niestniejących danych w polu QTH i innych dotyczacych gminy , powiatu , województwa . Naciskamy więc ten wiersz prawym przyciskiem myszy i otrzymamy wypełnion.y wiersz 

Spoób postępowania w przypadku zauważenia błedu w polu QTH

Znalezienie danych tj gminy , powiatu , wojewodztwa
i ich kodów  po korekcji będu w QTH

Wypełniona tablica danymi gminy , powiatu , województwa
oraz ich kodami

Po korekcji innych nieprawidłowych danych należy zapisać dodatkowe specjalne dane naciskając buttoon

Dalej opisuję jak wprowadzac dane dotyczące dyplomu PGA i zaliczenia QSO jako potwierdzonych przez uczestnictwo w zawodach PGA .Taką mozliwość zaliczania QSOs przewidział wydawca dyplomów PGA - gminy . . Przedstawiona tutaj metoda nie musi być stosowana jesli nazwa contestu została przeniesiona z programu contestowego do loggera a z stad do AWARD_SECRETARY . Jesli nam tych danych brak to mozemy postapic jak ponizej. Są tutaj mozliwe dwie metody wyselekcjonowania danych - 1 - wg daty QSO i 2-ga wg numeru QSO pokazywanego na ekranie . Tutaj pokazemy metodę 2-gą .

Otrzymamy tablicę wynikowa w postaci

Wypełnienie QSO o numerze od 493 do 503 zostały
wpełnione zadaną nazwą contestu PGA

Teraz należy zapisać dane naciskając button

Jesli chcielibyśmy wybrać QSO wg daty to mamy do dyspozycji  minikalendarz