Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  »Rozdział nie jest podrozdziałem wyższego poziomu«

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Przeznaczenie projektu AWARD_SECRETARY w skrócie obrazuje okno About

 

Główne funkcje programu

Projekt AWARD_SECRETARY służy do następujących zadań

1.Wykonywanie 1-szego zgłoszenia na dyplomy - automatycznie (awardy) w wymaganej formie przez wydawcę formie papierowej lub w postaci pliku dla zgłoszeń ON_LINE
2.Wykonywanie następnych uzupełnień dyplomu (endorsement ) jeśli takowe są przewidziane przez wydawcę dyplomu
3.Wybór automatyczny potwierdzeń QSO dla dyplomu w zależności od zadanej metody potwierdzeń  (only QSL lub only LOTW) lub w sposób mieszany (First QSL second LOTW lub FIRST LOTW second QSL) odbywa się automatycznie . Istnieje dodatkowa możliwość zmiany ręcznie  tego wyboru  dla jakieś QSL - ki ponieważ np . szkoda  wysyłać kartę QSL w tak ładnej formie graficznej .
4.Kontunuowanie prowadzenia uzupełnień dyplomu dla dyplomów które zostały już kiedyś zgłoszone recznie . Odbywa się to w ten sposób że każemy najpierw obliczyć  automatycznie zgłoszenie dla aktualnego stanu posiadania potwierdzeń a nastepnie wybieramy ręcznie to QSO które zostały już zgłoszone . W tym punkcie istnieje możliwość skreślenia krajów , jeśli nie zostały dotychczas zgłoszone . Dalsze uzupełnienia powierzamy już proogramowi AWARD_SECRETARY . Procz tej metody która może być niekiedy pracochłonna , dla starych krótkofalowców posiadających już jakieś dyplomu program AWARD_SECRETARY oferuje jeszcze inne  trzy  metody odtworzenia stanu startowego dyplomu w oparciu o zewnętrzny plik zawierający zgłoszone i ewentualnie zatwierdzone QSOs do dyplomu w dowolnym formacie tj adi csv , txt - tekstowym Metody te zostały opisana w rozdziale
5.Dane o QSOs zostają wczytane w formacie adif z dowolnego loggera do logu prowadzonego przez AWARD_SECRETARY . W tym logu zostają zapisane pewne dodatkowe pola potrzebne przede wszystkim dla dyplomów ARLL .
6.Ponieważ mamy do dyspozycji już bazę danych w formacie MYSQL możemy bazie danych zadać dodatkowe zapytania SQL-owe - queries jak np podaj mi niesolidnych menagerów QSL i jak długo czekam na kartę QSL od nich , Countries send - not confirmed , Time to waiting QSL card , Time to waiting direct QSL card ., etc
7.Optymalizacja kosztów za sprawdzanie kart potwierdzeń QSL lub LOTW

Project AWARD_SECRETARY pokazuje poniższy rysunek

 

Projekt AWARD_SECRETARY

 

Project składa się z nastepujących elementów :

programu AWARD_SECRETARY .
Bazy danych w formacie MYSQL w której przechowywane są tablice MYSQL-owe do logu głownego qsos_awards , list_dxc , tablic dyplomów jak np dxcc_5_bands_award , dxcc_mixed_award , polska_award , iota_award , itp
biblioteki (library) w postaci plików z rozszerzeniem .dll np dxcc_5_band.dll dxcc_mixed.dll , itp , w których jest zawarta cała filozofia wymagań na dyplom
procedury do wydruku zgłoszenia na dyplom w wymaganej formie oraz do zapisu wyprodukowanego zgłoszenia w postaci pliku .
obsługą baz danych w formacie MYSQL zajmuje sie program AWARD_SECRETARY , który zadaniem jest przedstawienie użytkownikowi  jednolitego interfejsu dla różnych  dyplomów (awards)  . -- tablic .

 

Dyplomy ARRL

Specjalnego omówienia wymagają zgłoszenia na dyplomy ARRL .

Istnieje 18 różnych dyplomów wydawanych przez ARRL .

 

1.160 Meters        
2.80 Meters  
3.40 Meters
4.20 Meters         
5.10 Meters
6.17 Meters  
7.15 Meters 
8.12 Meters
9. 6 Meters
10. 2 Meters
11. 70 Centimeters
12. 5-Band DXCC
13. Mixed
14. Phone
15. CW
16. DIGITAL
17. Sattelite
18. DXCC Challenge

 

W dyplomach ARRL -u obowiązuje zasada że jeśli ma się zatwierdzone QSO w jednym dyplomie ARLL to nie trzeba  go zgłaszac w innym dyplomie - jeśli chce się go uzyskać . Mamy np. zatwierdzone QSO ze stacją HA1GH emisją SSB (Phone) na pasmie 80 metrów dla 1-szego zgłoszenia w kategori Mixed. To QSO nie trzeba już ponownie zgłaszać do dyplomu kategorii Phone a także do kategori dyplomu 80 metrów . Widac że jedna karta QSL może służyc trzykrotnie tj .
do kategori Mixed
do kategori Band
do kategorii Mode

Oczywiście trzeba tak poprowadzić zgłoszenia by było to możliwe . W krańcowym przypadku może to być za kazdym razem inne QSO - ale wtedy trzeba płacić trzykrotnie za sprawdzenie kart .

 

Program AWARD_SECRETARY może wykonywać selekcję w ten sposób iż mozliwa jest optymalizacja kosztów sprawdzania kart QSL . Dokonuje sie tego w ten sposób iż najpierw oblicza sie osiągniecia dla dyplomu dxcc_5bands_award i zapisuje się odpowiednie informacje w głównym logu qso_awards , z  których korzystają inne dyplomy . Dla innych dyplomów ARRL zapisuje się podobne informacje i jeśli QSO zostaje zatwierdzone - tj nadamy mu datę zatwierdzenia QSO , wtedy to QSO nie zostanie już wykazane w  liście zgłoszenia na inny dyplom, chociaż zostanie ono automatycznie doliczone w procesie weryfikacji do tego dyplomu. Szerzej o taktyce optymalizacji kosztów napisano niżej

Dodatkowa możliwość ręcznej poprawki selekcji QSO- QSL

Zaproponowane przez AWARD_SECRETARY QSO_QSL dla jakiegoś dyplomu może nam z jakiś powodów nie odpowiadać . Istnieje wtedy możliwość wyselekcjonowania innego QSO w sposób opisany niżej. Powody dla których może nam nie odpowiadać mogą być następujące :

karta ma ładną grafikę i szkoda nam wysyłac i narażać na zgubienie . Można wtedy wybrać inne QSO - ale wtedy należy pamiętac by było to QSO_QSL na tym samym paśmie i tą samą emisją . Wtedy nie stracimy cennej optymalizacji kosztów dla tego kraju jaką przeprowadza AWARD_SECRETARY dla dyplomów ARRL .
program AWARD_SECRETARY wykorzystujemy do kontynuacji prowadzenia uzupełnień do dyplomu - endorsement . Wtedy trudno - optymalizacji dla wstecznych zgłoszeń nie mamy - ale program dalej będzie starał się prowadzić dalsze uzupełnienia w sposób optymalny dla dyplomów ARRL . W tym przypadku program oferuje skreslenie jednego rządka (kraju) w tablicy wybranych QSO_QSL , ponieważ np ten kraj jeszcze nie został zgłoszony .

Program AWARD_SECRETARY ma możliwość prowadzenia uzupełnien do dyplomów

Po pierwszym zgloszeniu wiele wydawców dyplomów przewiduje możliwość zgłaszania uzupełnien do dypolmów (endorsement ) .Sposób postępowania jest tutaj następujący:

Zaznaczamy dla poprzedniego zgłoszenia że QSO_QSL zostały zatwierdzone - nadając mu jako date zatwierdzenia aktualną datę . Oczywiście jesli niektóre QSO_QSL nie zostało zatwierdzone , istnieje możliwósć oznaczenia  tego QSO jako Not Approved .
Teraz uaktualniamy dyplom po wcześniejszym wczytaniu logu w postaci nowego zbioru adif z loggera  .,

 

Wydruk zgłoszenia lub uzupełnienia na dyplom

Po wypełnieniu zgłoszenia (w swiecie krótkofalarskim zwanym aplikacją ) na dyplom istnieje możliwość wydruku  tego zgloszenia na drukarce . Wydruk odbywa się na formularzu przewidzianym przez wydawcę dyplomu

 

Zapis wydrukowanego zgloszenia do zbioru

Oprócz wydruku na drukarkę system AWARD_SECRETARY przewiduje możliwość zapisu zgloszenia do zbioru z rozszerzeniem .rvf . Tytuł zbioru składa się z nazwy dyplomu + aktualna data + rozszerzenie .rvf . Sa to więc niejako zbiory archiwalne - co zgłosiliśmy i kiedy .Zbiory typu .rvf mogą być tylko odczytane przez AWARD_SECRETARY . Istnieje także możliwość zapisu w formacie ADI i CSV dla zgłoszeń ON_LINE .W przypadku niektórych dyplomów polskich  jest możliwość zapisu do zbioru tekstowego ASCII . Taką formę zgłoszenia przewidział wydawca dyplomu .

Współpraca programu z lista dxcc z CLUBLOG

Na dzień dzisiejszy tj 19.10.2014 program AWARD_SECRETARY współpracuje z listą DXCC typu XML oraz plikami jakie w w zakresie sprawdzania Twoich zbiorów .adi oferują strony www CLUBLOG na stronie www     https://clublog.org/index.php

Muszę przyznać iż autorzy CLUBLOG wykonali cieżką i potrzebną pracę , poniewaz jest możliwe okreslenie podmiotu tj entity i jego parametrów nie tylko dla aktualnego czasu , ale także dla QSO z przeszłości . W swoich zbiorach zawiera daty od (DATE from ) oraz date DO (Date TO) w jakich dany prefiks lub cały znak był zaliczany . Muszę przyznać , iż pojawienie się stron www CLUBLOG spowodowało , iż prace dla programu AWARD_SECRETARY , posunęły się istotnie naprzód , gdyż widziałem iż dane dotyczące podmiotów podawane z loggerów są w wiekszości niepoprawne i istniała potrzeba miedzynarodowego standardu na listę dxcc . ARRL nie bardzo się kwapił do tej pracy .

 

Praca ta zostala wykonana przez TEAM CLUBLOG w skladzie osobowym jak nizej   (link do  websites CLUBLOG  

https://clublog.org/about.php

Michael G7VJR - Creator of Club Log
Alan 5B4AHJ - Database Manager
Jim KE8G - Helpdesk Volunteer
Marios 5B4WN - Expedition Tools
Dimitri SV2YC - Zones Manager

 

Program AWARD_SECRETARY z danymi z CLUBLOG współpracuje poprzez uniwersalny moduł biblioteczny DXCC_lst.dll . Jego zaletą jest to iż może być zastosowany w każdym języku programowania tj Delphi , C++  , C# , Misrosoft Visual C++ , Visual Basic . Jest to dll mojego autorstwa .   Odpowiednie dalsze opisy są zamieszczone w następnych rozdziałach .

 

Numeracja kart QSL nalepką jako szybka metoda znajdywania QSL

Program oferuje numerację kart QSL otrzymanych nalepką z numrem karty QSL , co znakomicie przyspiesza proces szukania QSL przy zgłaszaniu dyplomów . Jest ono opisane tutaj


Nawigacja:  »Rozdział nie jest podrozdziałem wyższego poziomu«

Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy