Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Zakładki realizujące funkcje programu

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Po uruchomieniu zainstalowanegoAWARD_SECRETARY   z ikony na pulpicie

lub z menu windowsów START  - PROGRAMY - AWARD_SECRETARY  

zglasza się program AWARD_SECRETARY , który ma następujące zakładki

1.Główna baza QSOs
2.Podsumowanie ARRL awards
3.Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
4.Zakładka Arkusz aplikacji do wydruku
5.Zakladka Druk i podglad wydruku aplikacji
6.Zakladka Inne specjalne zapytania

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Zakładki realizujące funkcje programu

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona