Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie > Zakładki realizujące funkcje programu >

Zakladka Podsumowanie ARRL awards

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Zakladka ta służy do pokazania w formie tabelarycznej osiągnięć dla wszystkich dyplomów ARRLJest ona podobna do tablicy na stronie LOTW . Tabela ta wygląda jak niżej

Wygład i pola zakladki Podsumowanie ARRL  awards

Wybieramy teraz do rekalkulacji dyplom DXCC_PHONE 

Pojawią sie nam ekrany tymczasowe

Pojawi się nam ekran tymczasowy dwa razy

Wygląd ekramu tymczasowego w czasie rekalkulacji dla
zakladki Podsumowanie ARRL Awards

a następnie własciwy ekran z nową kalkulacją dla dyplomu DXCC_PHONE

Wygład i pola zakladki Summary
for ARRL  awards po rekalkulacji
dla dyplomu DXCC_PHONE

By osiągnąc nowe stany w kolumnach dotyczących wyselekcjonowanej metody potwierdzeń (tutaj Only_QSL) należy przejść do zakładki Aplikacja dla zgłoszenia awardu - wybrac interesujący nas award (tutaj DXCC_PHONE ) - wyświetlic go a następnie dokonac Uaktualnienia dyplomu przyciskiem a potem go zapisać Zapisz dyplom . Wtedy nowe obliczone stany przejdą do zakładki Podsumowanie ARRL Awards . Tablica bedzie wygłądac jak niżej . Te stany przechodzą automatycznie po obliczeniu lub uaktualnieniu , oraz  nadaniu DATE_GRANTED dla nowego dyplomu

Nowe stany w zakładce Podsumowanie ARRL awards
po obliczeniu w zakladce Aplikacja dla zgłoszenia
awardu DXCC_PHONE