Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie > Zakładki realizujące funkcje programu >

Zakladka Podsumowanie ARRL awards

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Zakladka ta służy do pokazania w formie tabelarycznej osiągnięć dla wszystkich dyplomów ARRLJest ona podobna do tablicy na stronie LOTW . Tabela ta wygląda jak niżej

Wygład i pola zakladki Podsumowanie ARRL  awards

Stany w tej tablicy są wpisywane automatycznie w tablice DXCCSummaty  miarę obliczenia nowych dyplomów - nawet wtedy gdy gdy dyplom jeszcze nie osiągnął   warunków uzyskania dyplomu  i w związku z tym nie został nawet  zapisany  .

Przykładowy wygąd tej tablicy po przejściu do zakładki Podsumowanie ARRR awards

Nowe stany w zakładce Podsumowanie ARRL awards
po obliczeniu w zakladce Aplikacja dla zgłoszenia
awardu DXCC_PHONE