Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Komunikaty dotyczace nieprawidłowego zainstalowania bazy danych MYSQL

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Ponieważ stwierdziłem , iż wielu uzytkowników próbowało uruchamiać AWARD_SECRETARY bez zainstalowania bazy danych MYQSL ,  począwszy od wersji v 3.0.1 wyposazyłem program w mechanizmy które zabezpieczają przed takimi działaniami uzytkownika . Polegają ona na :

1.Począwszy od wersji  v 3.0.1 zbiór instalacyjny  AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL.ZIP   zawiera także zbiory dla instalacji bazy danych MYSQL .
2.Program instalacyjny install_upgrade_AWARD.exe po  instalacji AWARD_SECRETARY przechodzi samodzielnie do instalacji bazy danych MYSQL jesli nie została jeszcze zainstalowana , wywołując program MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe , co zostało pokazane tutaj
3.Program AWARD_SECRETARY po uruchomieniu może wyświetlić nastepujące komunikaty

Brak instalacji bazy danych MYSQL

Komunikat o braku w ogóle instalacj bazy danych

Po wyświetleniu tego komunikatu nalezy jeszcze raz uruchomić program instalacyjny install_upgrade_AWARD.exe .

Dokonano próby instalacji bazy danych , ale nie przebiegła ona poprawnie .

Komunikat o błednym zainstalowaniu bazy
danych MYSQL

Po wyświetleniu tego komunikatu nalezy jeszcze raz sciągnąc zbiory instalacyjne oraz uruchomić program instalacyjny install_upgrade_AWARD.exe . Ponieważ bład w instalacji mogł dotyczyć tylko narzędzi administracyjnych dla MYSQL , które przez AWARD_SECRETARY nie są używane , można podjąć próbe dalszej pracy programu przez naciśnięcie OK . Jesli chcemy jednak przerwać pracę programu to powinnyśmy nacisnąć button CANCEL .

 

4. Oprócz wyzej opisanych komunikatów program AWARD_SECRETARY wyposażono w dodatkowe  mechanizmy kontrolne , które były istotne w wersji AWARD_SECRETARY , gdy jeszcze nie było programu do automatycznej instalacji MYSQL MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe . W wersji obecnej komunikaty o błedach nie powinny się pojawiać . Dotyczyły one następujących sytuacji

Błąd w hasle dla użytkownika bazy danych MYSQL

Błąd w hasle dla użytkownika bazy
danych MYSQL

Błąd w nazwie zródla danych Data Source Name

Błąd w nazwie zródla danych
Data Source Name

Błędy w lokalnym połączeniu spowodowane złym ustawieniem firewalla .

Błędy w lokalnym połączeniu spowodowane
złym ustawieniem firewalla

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Komunikaty dotyczace nieprawidłowego zainstalowania bazy danych MYSQL

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy