Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie > Zakładki realizujące funkcje programu >

Zakładka Arkusz aplikacji do wydruku

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Do zakładki Arkusz aplikacji do wydruku mozna dojść dwoma drogami

1.Poprzednio zostało juz wykonane obliczenie  , dyplom spełnia warunki uzyskania dyplomu , nadano mu  DATE_SUBMITTED oraz zapisano dyplom  a nastepnie  wyszliśmy z programu . Trzeba teraz ponownie uruchomić program AWARD_SECRETARY i wybrac z menu dyplom
Menu wyboru <br>
dyplomu (award)

Menu wyboru
dyplomu (award)

Jest się teraz w trybie przeglądania dyplomu .

2.Po wykonaniu obliczeń tj wykonaniu uaktualnienia i dyplomu przez  naciśnieciu buttonu

jeśli dyplom spełnia warunki uzyskania dyplomu oraz nadano mu  DATE_SUBMITTED tj datę przedstawienia dyplomu należy zapisac dyplom .Wtedy można przejść do zakładki Arkusz aplikacji do wydruku . Jest sie teraz w trybie aktualizacji dyplomu .

Działania w zakladce można porównać do wypelnienia formularza Arkusza aplikacji do wydruku .Ekran po przejściu do zakladki wygląda jak niżej

Ekran początkowy zakładki Arkusz aplikacji do wydruku

Po nacisnieciu buttonu Wypełnij aplikacje ekran bedzie wyglądac

Wypełniony formularz 1-szego zgłoszenia na
dyplom DXCC_MIXED str 1

Wypełniony formularz 1-szego zgłoszenia na
dyplom DXCC_MIXED str 2

Po nacisnieciu buttonu Zapisz do zbioru RVF   otrzymamy komunikat

Widzimy iż nazwie zbioru została nadana nazwa jak nazwa dyplomu + data aktualna + rozszerzenie .RVF . Plik ten może byc potem przeglądany jako archiwalny beż wybierania nazwy dyplomu tj. bezpośrednio po uruchomieniu programu wchodząc od razu do zakładki Arkusz aplikacji do wydruku i wybraniu buttonu  .

Wybór zbioru archiwalnego dyplomu
IOTA do podglądu

Po nacisnieciu buttonu Zapisz do zbioru ADI otrzymamy komunikat

Komunikat o zapisie do zbioru ADI
Zbiór ten potem może być uzyty
przy zgloszeniu ONLINE ON-LINE dyplomu ARRL

Otrzymany zbiór może być potem użyty dla zgłoszeń ON-LINE w dyplomach ARRL .  Wtedy koszt za sprawdzanie kart QSL jest prawie o połowę niższy .Niektóre inne dyplomy także dopuszczają załadowanie zbioru w postaci ADIF Szerzej o metodzie ON-LINE zgłoszeń na dyplomy DXCC ARRL-u piszę w rozdziale.

Dla dyplomu SPDXC ekran aplikacji po jej wypełnieniu wygląda jak niżej

Wygląd ekranu dla zakładki Arkusz aplikacji do wydruku
dla dyplomu polskiego SPDXC

Na tym ekranie mamy do dyspozycji element wyboru

W zalezności od tego elementu wyboru strona 2-ga zgłoszenia może wyglądać :

Dla wszystkich podmiotów

Wyglad 2-giej strony dla dyplomu SPDXC
dla wszystkich podmiotów

Tylko dla podmiotów potwierdzonych

Wyglad 2-giej strony dla dyplomu SPDXC
dla podmiotów potwierdzonych

Zmieniając ten element wyboru możemy oglądać wszystkie podmioty wraz z tymi nie zrobionymi - lub tylko podmioty potwierdzone . Taki sposób postępowania dla polskich dyplomów jest unikatowy tylko dla dyplomów polskich SPDXC i SPDX_Marathon . Innych wydawców dyplomów interesuja tylko podmioty potwierdzone . . By być w zgodzie z przyjęta już metodą wprowadziłem dla tych dwóch dyplomów obydwie  możliwości .

Prócz powyżej opisanych buttonów widzimy buttony

Zapisz do zbioru CSV    po nacisnieciu którego pokaże się nam komunikat

Komunikat o zapisie do zbioru CSV

Przykładowy wygląd tego pliku jest zgodny z formatem SP7DQR . Jest to psedudo format CSV , ponieważ nie wszystkie pola są przedzielane przecinkiem .-chociaz w przypadku tego dyplomu tj SPDXC na dzien 03-08-2012 r format ten nie jest stosowany . Jest natomiast stosowany format TXT - patrz niżej

SP9AUV 2012-08-03;Call-80m;Date-80m;QSL-80m;Weryf-80m;Call-40m;Date-40m;QSL-40m;Weryf-40m;Call-20m;Date-20m;QSL-20m;Weryf-20m;Call-15m;Date-15m;QSL-15m;Weryf-15m;Call-10m;Date-10m;QSL-10m;Weryf-10m

246| |1A   |SOV. MIL. ORDER OF MALTA;;;;;;;;;1A0KM          ;2007-07-16;QSL;2009-08-03;;;;;;;;

Zapis do zbioru tekstowego dla managera dyplomu może być dokonany dla wszystkich krajów lub tylko dla krajów potwierdzonych . Zapisy dla managera dyplomu do zbioru tekstowego są dokonywane bez dopisywania stopki końcowej

Komunikat o zapisie do zbioru tekstowego dla
managera dyplomu

Zapis do zbioru tekstowego dla męża zaufania Po wybraniu tego przycisku element wyboru jest przestawiany na tylko dla krajów potwierdzonych

Po zapisie zbioru tekstowego na ekranie pojawia się komunikat

Komunikat o zapisie zbioru tekstowego dla SPDXC
dla męża zaufania

Zbiór wynikowy ma postać :

; SP9AUV

; 2012-08-03

;Zestawienie służące do wyryfikacji osiągnięć w SPDXC.Nie nalezy bezposrednio dokonywac w nim zmian, a jedynie za pomocą programu AWARD_SECRETARY Vy 73 de SP9AUV

;Stan zweryfikowanych   : 204/206

;Stan do zweryfikowania : 0  /0 

;ADIF DEL PREF    COUNTRY           CALLSIGN         QSO_DATE  C-MET

--------------------------------------------------------------------

308| |TI   |COSTA RICA                              |TI2ZW          |1988-09-03|QSL  

499| |S5   |SLOVENIA                                |S51DX         |2005-05-15|QSL  

302| |S0   |WESTERN SAHARA                         |S01R           |2006-04-12|QSL  

 

a na koncu zbioru stopka

Niniejszym przedstawiam do weryfikacji powyższe podmioty na podstawie załaczonych kart QSL oraz danych z LOTW.

Oświadczam że przestrzegałem zasad regulaminów SPDXC oraz wszystkich przepisów prawnych dotyczących radiokomunikacji

w Polsce. Poddaję się decyzjom Sekretariatu Krajowego SPDXC i uznaję fakt , że wszystkie jego decyzje są ostateczne

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

        Data                               Podpis wnioskującego                  Znak Wywoławczy

       

Oświadczam , ze osobiście dokonałem weryfikacji potwierdzeń i uznaję ,

że powyższy wniosek jest prawidłowy i nie zawiera błedów               

 

Wnioskuję o zaliczenie ...............podmiotów

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

       Data                 Podpis Meża zaufania                            Znak Wywoławczy

Poza tym trzeba sobie zdawać sobie sprawę że dla męża zaufania można także przedstawić wydruki dla dyplomu jakie robi program AWARD_SECRETARY - patrz tutaj

 

Dla dyplomu SPDX_Marathon ekran aplikacji po jej wypełnieniu wygląda jak niżej

 

Arkuisz aplikacji dla dyplomu SPDX)Marathon oraz
dostępne buttony dla tego dyplomu

Prócz powyżej opisanych buttonów widzimy buttony

Zapisz do zbioru CSV dla SPDX_Marathon    po nacisnieciu którego pokaże się nam komunikat

 

Komunikat o zapisie  do zbioru CSV
dla dyplomu SPDX)Marathon z
wykazaniem do kogo wysłać
e-mailem ten zbiór

Zapis do zbioru tekstowego dla SPDX_Marathon

Komunikat o zapisie  do zbioru tekstowego
dla dyplomu SPDX)Marathon

================================================================================

Różnice w polach w przypadku gdy wykonujemy Uzupełnienie do dyplomu - endorsement .

Jedyną róznice w wyglądzie ekranu dla uzupłnienia do dyplomu stanowi jest to iż pojawi się napis zamiast   . Napis ten zmienia się wtedy gdy w zakładce Aplikacja dla zgłoszenia awardu wybierzemy Nowe QSOs-uzupełnienie

Oczywiście  w formularzu zostaną wtedy wstawione tylko te QSO które nie mają jeszcze przypisanej DATE_GRANTED . QSOs które mają już przypisaną DATE_GRANTED tj. zostały już zatwierdzone nie zostaną tam wsadzone

================================================================================

Poza tym trzeba sobie zdawać sprawę że pola jakie są w formularzu zakładki Arkusz aplikacji do wydruku nie odpowiadają polom w zakladce Aplikacja dla zgłaszania awardu .