Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Najtańsza metoda zgloszeń ON-LINE na dyplomy DXCC ARRL-u

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

ARRL chcąc spopularyzować uzyskiwanie dyplomów DXCC opracował niedawno metodę zgłoszeń  ON-LINE dla dyplomów DXCC .Koszty opłat są podane niżej .Metoda ta polega iż na stronie www ARRL załadowuje się zbiór ADI który może wyprodukować dla danego dyplomu program AWARD_SECRETARY . W związku z tym w ARRL odpada już konieczność wprowadzania ręcznego kazdego zgłoszonego QSO pracowicie przez Panie - operatorki w ARRL i dlatego metoda ta jest tańsza. Załadowany zbiór typu .adi nie może jednak być zbiorem .adi wyprodukowanym w Logger , ale musi zawierać tylko jedno QSO dla danego podmiotu lub dla jednej linijki zgłoszenia . Inaczej jest w metodzie LOTW - gdzie możemy załadować cały log i program na stronie www LOTW wybierze sam odpowiednie QSO  zgodne z korespondentem QSOs.  .

By korzystac z metody ON-LINE musimy sobie napierw założyć konto na stronie ARRL-u . Nie jest to konto równoznaczne z tym że stajemy się członkiem ARRL-u i ponosimy koszty jak członek organizacji. Założenie tego konta jest bezpłatne . Wywołujemy stronę  z linku

http://www.arrl.org/Users/login

Zgłosi sie nam strona w postaci

Zarejestrowanie - zalozenie konta  w ARLL
lub zalogowanie sie na istniejące już konto

Po wybraniu Register otrzymamy

Zarejestrowanie konta  w ARLL

Nastepnie

Przejscie do funkcji dla czlonka
membership ARRL-u

Wybranie On The Air

Następnie ukaże się nam .. Wybieramy AWARDS

Wybranie AWARDS

Wybranie DXCC

Otwieramy teraz wlaściwe okno OnLine DXCC Application

Otwiarcie wlaściwego  okno OnLine DXCC Application

Znajdziemy się teraz na własciwej stronie opisującej metode ONL-LINE

https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/

Podstawowe okno opisujące metodę zgłoszeń ON-LINE na dyplomy DXCC

Podstawowe okno opisujące metodę zgłoszeń ON-LINE
na dyplomy DXCC

Wprowadzanie danych ze ze zbioru .adif   wyprodukowanego przez program AWARD_SECRETARY - patrz punkt - osiągamy po wybraniu w oknie powyższym Import ADIF . Otrzymamy ekran z linku https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/adif.php

Okno do importu danych w formacie adif dla metody
On-Line

Dalszy przebieg dla rzeczywistego wprowadzania danych w postaci pliku adif pokazano dalej . Tutaj jeszcze pokazano strukturę kosztów i ich porównanie oraz wskazano gdzie znależć odpowiedzi na FAQ .

Popatrzmy na iine interesujące nas okna - More about ONLINE method .

https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/about.php

Okno do poczytania wiecej na temat metody
ON - LINE

Spróbujemy się teraz dowiedzieć o opłatach za wydanie dyplomów DXCC . W tym celu naciskamy AWARDS FEE Application Fee.lub otwieramy w nowej zakładce

http://www.arrl.org/dxcc-awards-fees

Opłaty i ich struktura za dyplomy ARRL - u
oraz uwagi na temat zaprzestania łączenia QSL i LOTW
Opis metod płatności

W powyższym oknie jest zawarta ważna informacja iż nie ma już mozliwości łączenia w jednym zgłoszeniu potwierdzeń QSL kami papierowymi oraz przez LOTW ( tzw aplikacja hybrydowa ) (ipocząwszy od kwietnia 2012 roku - dopisek autora )

Poniżej podano oplaty jakie istniały w roku 2012 - obecnie ta strona już nie jest dostępna

Tabela ołat za dyplomy DXCC
uzyskane trzema róznymi  metodami tj
- tylko QSL papierowe
- tylko LOTW
- tylko ON-LINE metodą

Oplaty za uzyskanie dyplomów ARRL  w roku 2012  

Policzmy wiec jakie  opłaty za uzyskanie dyplomu metodą ON-LINE trzeba ponieść przez użytkownika z poza USA nie bedącym członkiem ARRL :

1.Opłata za zgłoszenie - aplikację (Application Fee) dla nie członka ARRL    = $12,5 . W tej opłacie mieszczą sie opłaty za sprawdzenie 101 QSOs .
2.Opłata za dyplom DXCC (Fee for each certificate ) dla nie członka ARRL    = $12
3.Opłata za wydruk na Twojej drukarce wykazu zgłoszonych QSO (Fee for printout of your DXCC entites list)    = $3
4.Koszty za przesłanie zwrotne dyplomu - jednoczesnie ARRL może przesłać do 4-ch dyplomów  ( Certificate Shiiping fee (up to four certificated ) = $4,5
5.Zalózmy iż wysyłamy nie 101 QSO - ale 150 QSO . Wtedy dodatkowy koszt wyniesie 49 x 0,08 $ za kazde QSO = $3,92
6.Inne koszty pocztowe    = $3

Razem opłaty = $38,92

    

Policzmy  jakie opłaty za uzyskanie dyplomu metodą PAPIEROWĄ trzeba ponieść przez użytkownika z poza USA nie bedącym członkiem ARRL :

1.Opłata za zgłoszenie - aplikację (Application Fee) dla nie członka ARRL    = $25 . W tej opłacie mieszczą sie opłaty za sprawdzenie 101 QSOs .
2.Opłata za dyplom DXCC (Fee for each certificate ) dla nie członka ARRL    = $12
3.Koszty za przesłanie zwrotne dyplomu - jednoczesnie ARRL może przesłać do 4-ch dyplomów  ( Certificate Shiiping fee (up to four certificated ) = $4,5
4.Inne koszty pocztowe    = $3
5.Zalózmy iż wysyłamy nie 101 QSO - ale 150 QSO . Wtedy dodatkowy koszt wyniesie 49 x 0,015 $ za kazde QSO = $7,35

Razem opłaty = $51,85

 

Policzmy  jakie opłaty za uzyskanie dyplomu metodą LOTW trzeba ponieść przez użytkownika z poza USA nie bedącym członkiem ARRL :

1.Opłata za zgłoszenie - aplikację (Application Fee) dla nie członka ARRL    = $10 . .
2.Opłata za dyplom DXCC (Fee for each certificate ) dla nie członka ARRL    = $12
3.Koszty za przesłanie zwrotne dyplomu - jednoczesnie ARRL może przesłać do 4-ch dyplomów  ( Certificate Shiiping fee (up to four certificated ) = $4,5
4.Inne koszty pocztowe    = $3
5.Opłaty za sprawdzenie 150 QSOs = 150 x 0,12 $ = $18

Razem opłaty = $ 47,5

 

 

Oplaty za uzyskanie dyplomów ARRL  teraz tj w  roku 2016  

Policzmy wiec jakie są opłaty za uzyskanie dyplomu metodą ON-LINE trzeba ponieść przez użytkownika z poza USA nie bedącym członkiem ARRL :

1.Opłata za zgłoszenie - aplikację (Application Fee) dla nie członka ARRL    = $15 . W tej opłacie mieszczą sie opłaty za sprawdzenie 101 QSOs .
2.Opłata za dyplom DXCC (certificate Fee ) dla nie członka ARRL    = $12
3.Opłata za wydruk na Twojej drukarce wykazu zgłoszonych QSO (Fee for printout of your DXCC entites list)    = $5
4.Koszty za przesłanie zwrotne dyplomu - jednoczesnie ARRL może przesłać do 4-ch dyplomów  ( Certificate Shiiping fee (up to four certificated ) = $15
5.Zalózmy iż wysyłamy nie 101 QSO - ale 150 QSO . Wtedy dodatkowy koszt wyniesie 49 x 0,08 $ za kazde QSO = $3,92
6.Inne koszty pocztowe    = $7,5

Razem opłaty = $  58,42

    

Policzmy  jakie  opłaty za uzyskanie dyplomu metodą PAPIEROWĄ trzeba ponieść przez użytkownika z poza USA nie bedącym członkiem ARRL :

1.Opłata za zgłoszenie - aplikację (Application Fee) dla nie członka ARRL    = $25 . W tej opłacie mieszczą sie opłaty za sprawdzenie 101 QSOs .
2.Opłata za dyplom DXCC (certificate Fee ) dla nie członka ARRL    = $12
3.Koszty za przesłanie zwrotne dyplomu - jednoczesnie ARRL może przesłać do 4-ch dyplomów  ( Certificate Shiiping fee (up to four certificated ) = $15
4.Inne koszty pocztowe    = $7,5
5.Zalózmy iż wysyłamy nie 101 QSO - ale 150 QSO . Wtedy dodatkowy koszt wyniesie 49 x 0,015 $ za kazde QSO = $7,35

Razem opłaty = $ 67 $

 

Policzmy  jakie  opłaty za uzyskanie dyplomu metodą LOTW trzeba ponieść przez użytkownika z poza USA nie bedącym członkiem ARRL :

1.Opłata za zgłoszenie - aplikację (Application Fee) dla nie członka ARRL    = $10 . .
2.Opłata za dyplom DXCC (certificate Fee ) dla nie członka ARRL    = $12
3.Koszty za przesłanie zwrotne dyplomu - jednoczesnie ARRL może przesłać do 4-ch dyplomów  ( Certificate Shiiping fee (up to four certificated ) = $15
4.Inne koszty pocztowe    = $7,5 
5.Opłaty za sprawdzenie 150 QSOs = 150 x 0,12 $ = $18

Razem opłaty = $  62,5 $

Z tego widać że najtańsze jest uzyskanie dyplomów DXCC  metodą ON-LINE

 

Policzmy jeszcze ile wyniosą koszty gdy zgłaszamy 4 dyplomy jednoczesnie metoda ON-LINE

Policzmy wiec jakie  opłaty za uzyskanie 4-ch dyplomów metodą ON-LINE trzeba ponieść przez użytkownika z poza USA nie bedącym członkiem ARRL :

Opłata za zgłoszenie - aplikację (Application Fee) dla nie członka ARRL    = $  15 . W tej opłacie mieszczą sie opłaty za sprawdzenie 101 QSOs .

Opłata za dyplom DXCC (certificate Fee ) dla nie członka ARRL    = $ 4x 12 = 48

Opłata za wydruk na Twojej drukarce wykazu zgłoszonych QSO w postaci pliku pdf (Fee for printout of your DXCC entites list)    = $ 5

Koszty za przesłanie zwrotne dyplomu - jednoczesnie ARRL może przesłać do 4-ch dyplomów  ( Certificate Shiiping fee (up to four certificated ) = $15

Zalózmy iż wysyłamy nie 101 QSO - ale 432  QSO . Wtedy dodatkowy koszt wyniesie 331 x 0,08 $ za kazde QSO = $ 26,48

Inne koszty pocztowe (labels pin - naklejki - zależy od ilości naklejek )    = $7,5

Razem opłaty = $   116,98

Za jeden dyplom płacimy więc 116.98 /4 = 29,23  $ , a nie 58,42 $ jak przesyłamy zgłoszenie aplikacyjne tylko dla  jednego dyplomu

 

Powyższe koszty zostały podane przy założeniu iż korzystamy z krajowego DXCC Checkera a karty QSL sprawdzamy na jakiś zjazdach SPDX Clubu i nie ponosimy kosztów przesyłki pocztowej kart QSL do i z krajowego DXCC Checkera

Opłaty za inne dyplomy bywają o wiele mniejsze gdyż jak podano poprzednio QSO zgłaszamy tylko jeden raz i moze ono sluzyć ono do wielu dyplomów co opisano wyżej . W związku z tym za wydanie innych dyplomów odpada nam spora cześć opłat za sprawdzenie QSOs - tj w punkcie 1 i 5 ponosimy znacznie mniejsze koszty .

Także przy uzyskiwaniu nalepek na dyplomy zwanych w ARRL DESK ponosimy znacznie mniejsze koszty . Trudno mi w tej chwili podać dokładnie jakie to są koszty - gdyż na stronach ARRL brak w tej chwili jednoznacznej informacji na ten temat . Mnie wydaje się że niektóre informacje pochodzą z poprzedniego okresu gdzie obowiązywała coroczna opłata za dyplomy DXCC ( tak - jakby się było członkiem ARRL  ) . W chwili obecnej widzę  iż chyba odstąpiono od tej zasady . Jesli się mylę to prosze osoby mające na ten temat lepsze i aktualniejsze informacje o poinformowanie mnie na mój e-mail  sp9auv@wp.pl    .

Chcąc uzyskać pełniejsze informacje możemy wywołac strone www na temat FAQ ( w obrazku Learn More ) . lub z linku

https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/help.php

Otrzymamy FAQ - Czesto zadawane pytania na temat medody  zgłoszenia dyplomu ON-LINE

FAQ - Czesto zadawane pytania na temat medody
zgłoszenia dyplomu ON-LINE

 

 

 

=======================================================================================================

Poniżej pokazano  przebieg dla rzeczywistego wprowadzania danych z  pliku adif dla jednego zgłoszenia aplikacyjnego .dla 4 -ch dyplomów dla metody ON-LINE

Po wybraniu zbioru pojawi się nam Import zbioru ADIF

Import zbioru ADIF  i upload do strony ARRL

Ekran po prawidłowym załadowaniu zbioru na stronę ARRL

Należy teraz wybrać View All MyQSLs

Zobaczymy teraz nasze QSO w pseduo pdf

Przez wybranie ENTER QSO możemy edytować lub dodać nowe QSO

Edytowanie QSO

Teraz na adresie https://p1k.arrl.org/onlinedxcc wybieramy do zatwierdzenia wprowadzony zbiór adif

Zatwierdzenie wpropwadzonych QSO - SUBMIT

Wybieramy Application by wybrać jakie sobie zyczymy dyplomy

Wwybieramy jakie sobie zyczymy dyplomy oraz podajemy
parametry personalne naszej stacji

Jeszcze raz zobaczymy nasze QSO , które możemy
odhaczyc (Include ) by nie były uwzględnione w dyplomie

Koncowe zatwierdzenie applikacji do naliczenia kosztów

Przedstawienie kosztu końcowego  jaki musimy ponieść
za 4 dyplomy tj 124,56 $

Wybranie typu karty płatności i numeru karty

Wyswietlenie jeszcze raz apllikacji przed
ostatecznym zatwierdzeniem przez naciśniecie CONTINUE

Tutaj otrzymujemy informacje iż po zatwierdzeniu
przez OK nie możemy już potem nic zmienić i
przejdziemy do drukowania aplikacji
(bedzie to zbiór pdf )

Informacja iż applikacja została przyjęta

Teraz trzeba by zapisać przyjęte QSO w formie pliku pdf , tak by można go wydrukować i przesłać do DXCC Checkera . Tylko ten wydrukowany plik jest akceptowany przez Checkera . Nie jest akceptowany wydruk z mojego programu .

By wyprodukować ten plik należy postepować jak niżej . Będąc zalogowanym na stronie ARRL wywołujemy z linku

https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/about.php

Application History

Wywołanie Application History w celu wyprodukowania zbioru adif

następny krok dla Application History w celu wyprodukowania
zbioru adif

W domyślnej przegładarce pojawi się nam plik w formacie pdf
Tutaj jest 1 -sza strona

W domyślnej przegładarce pojawi się nam plik w formacie pdf
Strona 2 - ga

Wybranie zapisu pliku aplikacji w formacie pdf

Zapis zbioru pdf na dysku

W wydrukowanym zbiorze pdf brak jest numeru karty QSL , Ten zbiór jest jednak dokładnie w takiej samej kolejności jak załadowany tj zaimportowany na stronę ARRL plik SP9AUV_MergeSeveralARRLAwards_2016-05-15.adi .W nim znajdziemy ten numer . Ułatwi to szukanie karty QSL . Zasady numerowania kart QSL opisano tutaj

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Najtańsza metoda zgloszeń ON-LINE na dyplomy DXCC ARRL-u

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy