Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Numerowanie kart QSL nalepką jako szybka metoda znalezienia QSL do dyplomu

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W czasie przygotowywania zgłoszenia aplikacyjnego na 4 dyplomy opisane w rozdziale Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym , stwierdziłem iz najwiecej czasu zajmuje wyszukanie QSL-ek w domowym archiwum kart QSL . Po przemyśleniu problemu doszedłem do wniosku , że najlepszym sposobem na szybkie znależienie QSL -ki jest numerowanie kart QSL w postaci małej nalepki z numerem QSL naklejanej na kartę QSL przy zaznaczaniu w używanym loggerze iż karta QSL została otrzymana . Takie naklejki mogą byc wyprodukowane i wydrukowane przez program AWARD_SECRETARY .Prócz tego w loggerze należy w jakimś polu wpisać ten numer karty QSL . W czasie importu danych z pliku .adi te numery zostaną przetransportowane do tablicy głównej z QSOS tj  QSOS_AWARDS . Po wyprodukowaniu zgłoszenia aplikacyjnego zostanie on wydrukowany na tym zgłoszeniu , a w przypadki dyplomów ARRL w zbiorze .adi .Same karty QSL od tej chwili nie muszą już wtedy być sortowane i wsadzane do odpowiednich przegródek . Po prostu układamy je w takiej kolejności jak przychodzą .

Przy zastosowaniu tej metody numeracji QSL należy rozpatrzyć problemy opisane niżej

1. Ogólne zasady numerowania kart QSL

Numer karty  QSL to po prostu mała nalepka o rozmiarach  19,05 mm x 21,2 mm , która jest naklejana na kartę QSL w czasie zaznaczania w Loggerze iż dana karta QSL została otrzymana . np

Nalepka na <br>
nowe karty <br>
QSL

Nalepka na
nowe karty
QSL

Arkusz nalepek jakie produkuje program AWARD_SECRETARY dla nowych kart QSL wygląda

Arkusz z nalepkami do przyklejania na nowych odebranych
QSL w czasie zaznaczania QSO iż otrzymano kartę QSL

Taki numer wstawiamy w programie Logger , jaki uzywasz ,  w wybranym polu . Jesli dana QSL-ka potwierdza kilka QSO . tj jest kartą wspólną , wtedy w Logger w wybranym polu wstawiamy Numer złożony z Numeru karty QSL plus znak minus plus numer porzadkowy QSO w takiej kolejności jak jest on wpisany w karcie QSL  np 6013-2 oznacza iż jest numer karty QSL  6013 a numer porzadkowy QSO na karcie QSL = 2 . To umozliwi potem przy wydruku zgłoszenia na dyplom posortowanie wydruku oraz automatyczne znalezienie QSL wspólnych .

Dla QSL-ek starych ( tj umieszczonych już w domowym archiwum kart QSL ) nalepki na kartę QSL mają trochę inny wygląd . Dla nich AWARD_SECRETARY oferuje cztery metody sortowania by wybrać najlepszą metodę dla istniejących kart QSL w domowym archiwum kart QSL , opisane niżej .

 

Arkusz z nalepkami do przyklejania
na starych QSL

2. Wsadzanie numerów QSL do Logger-a w czasie zaznaczania dla danego QSO iż karta QSL została otrzymana

W tym miejscu należy wybrać jakieś pole poprzez które bedą przekazywane dane o numerze karty QSL z Logger32 do tablicy QSOS_AWARDS w AWARD_SECRETARY . Wszyskie loggery zgodne ze standardem ADIF , maja zdeefiniowane pola USER_1 do USER_N . Pola te przeznaczone są do wykorzystania przez użytkownika .Oprócz pola USER_4 , które jest wykorzytywane przez AWARD_SECRETARY , można wykorzystać dowolne inne pola w celu przekazania numeru QSL do AWARD_SECRETARY . Często pola te są nazywane USERDEF .

Niniejszy opis przedstawiono na podstawie Logger32 , w którym do przekazania numeru QSL wybrano pole USER_1 . Najperw musimy odpowiednio skonfigurować Logger32 , a konkretnie pole do wpisywania Nr QSL

 

Rozpoczecie konfiguracji Logger32 do przekazywnia numeru
QSL do AWARD_SECRETARY

Otrzymamy tabelę

Ekran dla przeniesienia pol USER1 i IOTA  do
nowych polożeń pól , tab by były dobrze widoczne

Przeniesienienie pola  USER_1  do nowwego polożenia
tak by było dobrze widoczne i można szybko wpisać
w nie wartość

Zmiana nazw opisu pola z USER_1 na NO_QSL_CARD

W Logger32 otrzymamy wygląd dla okna Loogbook . W tym miejscu należy dodać iż w czasie procesu wpisywania NR_QSL_CARD i zatwierdzania QSO iz została odebrana karta QSL dobrze jest jescze popatrzeć na karcie czy zawiera wpis o polu IOTA i dodać lub skorygować to  pole w Loggerze

Wygląd skorygowanego okna Loggbook dla Logger32

Teraz pokażę jak należy wpisywać  w Logger32 NO_QSL_CARD  , kiedy otrzymamy kartę QSL i chcemy zaznaczyć że QSL została odebrana .

Otrzymałem taką karte QSL od stacji VE3UTT

Karta QSL otrzymana od stacju VE3UTT

Teraz trzeba wprowadzić do Logger32 fakt iż karta QSL została otrzymana . Jest to tutaj karta wspólna dla wielu QSOs . Odklejamy z wydrukowanego arkusza nalepek z numerami kart QSL kolejną naklejkę np Nr 6001 .i naklejamy ją w jakimś wolnym obszarze  QSL-ki . Takie naklejanie zostało uzgodnione z polskim DXCC-Checkerem .Po naklejeniu ta QSL wygląda

Karta QSL otrzymna z nakleką dla Numeru QSL

W Logger32 wybieramy Szukaj QSO .

Nastepnie podajemy VE3UTT jako znak poszukiwany i otrzymujemy

Otrzymany efekt poszukiwania stacji VE3UTT

Wpisane numery kart QSL i Nr porzadkowy QSO na karcie

Teraz musimy każde QSO zanaczyć iż została odebrana karta QSL

Zanaczenie dla danego QSO i
ż papierowa QSL została odebrana

Efekt końcowy zaznaczenia dla wszystkich QSO iz karta QSL została otrzymana

W przypadku gdy otrzymamy kartę QSL dla pojedyńczego QSO - wtedy w Loggerze wstawiamy tylko Numer karty QSL , ale bez Nr porzadkowego QSO na karcie np . 6002 .

Pozostaje teraz jakoś skonfigurować AWARD_SECRETARY , by wiedzial w jakim polu ADIF bedzie zawarty Nr Karty QSL .Nie zawsze to pole nosi nazwę USER_N , Spójrzmy co produkuje Logger32 dla swoich QSO

QSOS z wprowadzonym numerem QSL

A teraz spójrzmy co produkuje Logger32 w swoim zbiorze ADIF

Nazwa APP_LOGGER32_USER_1 pod jaką
Logger32 umieszcza Nr karty QSL
Ta nazwa powinna zostać podana
AWARD_SECRETARY by przejął Nr karty QSL

Pozostaje jeszcze skonfigurować AWARD_SECRETARY by przejął nazwę APP_LOGGER32_USER_1 .Wywołujemy więc Konfiguracja danych personalnych

Konfiguracja AWARD_SECRETARY do przyjmowania
Numeru QSL w takiej nazwie w jakiej jest to
produkowan w zbiorze ADI

Dla innych loggerów jak HRD , MixW , DXKeeper , trzeba wybrać jakie pole z USERDEF jest do dyspozycji i w to pole wpisywać Nr kolejny karty QSL przy zaznaczaniu iż karta QSL została otrzymana . Oczywiście trzeba także opdpowiednio skonfigurować  AWARD_SECRETARY

 

 

3. Zasady numeracji nowych QSL odebranych

Dla nowych QSL odebranych trzeba by program AWARD_SECRETARY wydrukował tylko nalepki . By tego dokonać należy wybrać w zakładce Nr 1. Główna baza QSOs

Wybranie w zakladce głównej Wykonaj
numerowanie starych lub nowych QSL

Pojawi się

Wybranie teraz Nowe QSL

Pewnego wyjaśnienia wymaga parametr  Nr Początkowy nalepki dla Nowych QSO . Nie należy tutaj absolutnie  podawać wartości = 1 .  Zalecam najpierw ponumerowanie starych QSL . Program poda nam jaki ostatni numer został użyty . U mnie np został użyty jako ostatni numer = 4500 . Dlatego ja jako Nr Początkowy nalepki dla Nowych QSO ustaliłem na 6000 . Nic nie szkodzi taka przerwa w numeracji (około 1500 ) , a zapewni iż można jeszcze dodać jakieś QSL- ki nie wyjaśnione do końca .

Pojawi się

jak poniżej

Naciskamy Generuj nalepki dla QSL <br>
Jesli chcemy by dookoła nalepek nie był <br>
drukowany border . musimy odhaczyć powyższy box

Naciskamy Generuj nalepki dla QSL
Jesli chcemy by dookoła nalepek nie był
drukowany border . musimy odhaczyć powyższy box

Pojawi się nam teraz ekran obrazujący nalepki do druku w zakładce Arkusz aplikacji do wydruku .

Arkusz aplikacji do wydruku dla Nowych QSL

Samego wydruku można dokonać w zakładce Druk i podgląd wydruku aplikacji .

Wydruk nalepek  dla Nowych QSL

 

4. Zasady numeracji starych kart QSL umieszczonych w posortowanym archiwum kart QSL

No dobrze - wyzej omówiono jak postepowac dla Nowych QSL odebranych . Ale jak postepować i ponumerować stare QSL - które są już umieszczone w domowym archiwum kart QSL . Zazwyczaj karty te są jakoś już posortowane . Program AWARD_SECRETARY oferuje cztery metody sortowania tych QSL . Z tych czterech metod należy wybrać najbardziej pasującą metodę do istniejącego sortowania posiadanych kart ,  wydrukować nalepki i ponaklejać na wszystkie odebrane karty QSL . Ja zdaję sobie sprawę iż jest wiele pracy , ale potem będzie to procentować w szybkim znajdywaniu kart QSL na zgłaszane dyplomy .

Program AWARD_SECRETARY oferuje nastepujące typy sortowania starych QSL .

sortowanie wg numeru DXCC (tj wg numeru podmiotu ADIF) a potem wg znaku stacji
sortowanie wg pasma , następnie wg znaku stacji , wspólne karty QSL na końcu - ale jednak dalej  wg  znaku stacji
sortowanie wg  pasma , następnie wg  numeru DXCC  , nastepnie wg znaku stacji , wspólne karty QSL na końcu - ale jednak dalej  wg  znaku stacji
sortowanie tylko wg znaku stacji

 

Zalecam dokładne przeglądniecie swojego archiwum kart QSL i wybranie jednej z tych metod sortowania . Należy dokładnie sobie zdawać sprawę , iż metoda sortowania nie powinna być potem już zmieniana , szczególnie po wyprodukowaniu już zgłoszenia na dyplom . Przypisane numery kart QSL są zapisywane w głównej tablicy QSOs tj tablicy QSO_AWARDS .

By utworzyć nalepki dla starych QSL odebranych trzeba wybrać w zakładce Nr 1. Główna baza QSOs - Wykonaj numerowanie nowych lub starych QSL-ek .

Wybranie w zakladce głównej Wykonaj
numerowanie starych lub nowych QSL

Teraz trzeba wybrać metodę sortowania .

Wybor metody sortowania numerów QSL dla starych QSL

Tablica po posortowaniu numerów QSL dla starych QSL

Jeśli wystepują wspólne QSL to może się zdarzyć iż przedstawiony porządek QSO na karcie wspólnej przez program nie odpowiada kolejności w jakiej one występują na rzeczywistej karcie , Np mamy

Porządek QSO dla karty wspólnej przedstawiony
przez program

Chcemy zmienić porządek QSO zaproponowany przez program . Dokonuje sie tego następująco

Przesuniecie QSO w góre lub w ddół w ramach tego
samego QSL wspólnego

Widzimy iż QSO zostało przesunięte poniewaz data
QSO jest przesunięta

Inne problemy , z którymi możemy się spotkać w czasie problemu numerowania kart QSL .

Karta QSL została zagubiona i wszystkie sposoby jej poszukiwania zawiodły . Nie pozostaje nic innego jak uznać iż nie zostało potwierdzone to QSO . W zasadzie powinniśmy odznaczyć ten fakt w loggerz-e , ponownie wyprodukować zbiór adif i ponownie go wczytac . Ja jednak zdaję sobie sprawę iż takie wielokrotne produkowanie zbioru adif było by zbyt uciązliwe , Dlatego proponuje taki sposób postepowania :
w Logger od razu odznaczamy iż ta QSL dla tego QSO nie zostało otrzymana . Nie produkujmy jak na razie nowego zbioru adif ,
W tablicy numeracji QSL na wybranym numerze klikamy dwukrotnie i otrzymamy możliwość edytowania tego pola . Możemy także skasować tą cyfre 

Skasowanie QSL - ki bo została zagubiona

Skasowanie ostateczne QSL - ki bo została zagubiona

Wygląd po skasowaniu NR QSL-ki

Druga mozliwość to nadania polu NrQSL nowej wiekszej wartości

Zmiana Nr QSL na wiekszy

Otrzymamy

Otrzymany efektt zwiekszenia nr QSL
Zwrócmy uwage ze QSL poniżej otrzymają
także nowe numery QSL by zachowac
porządek

Na koniec musimy zapisać swoją prace w tablicy QSOS_AWARDS przez naciśnięcie Zapisz swoją pracę numerowania QSL

Zapisanie NR_QSL w tablicy QSO_AWARDS
oraz przejscie do generacji nalepek

W tym miejscu zalecam nie od razu generacje nalepek dla starych QSO i ich drukowanie .Na pewno w Twoim archiwum kart QSL nie wszystkie karty są umieszczone w takiej kolejności jak zaproponuje to program . Sprawdźmy najpierw wszystkie karty i poukładajmy je dokładnie jak proponuje to program . Dopiero gdy wszystko będzie zgodne , należy wygenerować nalepki , wydrukować je i nakleić na odebrane kart QSL .

Po wybraniu generacja nalepek pojawi sie

Gerneracja nalepek a potem drukowanie nalepek

 

 

 

5. Gdzie i jakie nalepki zakupić dla numeracji kart QSL

Poniżej podam jakie nalepki należy zakupić i gdzie .

http://allegro.pl/etykiety-samoprzylepne-a4-igepa-rozne-100-arkuszy-i6185254455.html

Nalepki oznaczone numerem 1 są o wymiarach 38,1 mm x 21,2 mm .Są to najmniejsze etykiety jakie spotkałem . Program potrzebuje etykiet o wymiarach 19.05 mm x 21,2 mm .Dlatego etykiety te po wydrukowaniu trzeba bedzie ciąć nożyczkami tak by podzielic wymiar 38,1 mm / 2 = 19,05 mm .

Jeśli ten adres będzie już nieaktualny to trzeba będzie ich szukać na allegro

      http://allegro.pl

pod hasłem etykiety samoprzylepne  IGEPA

 

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Numerowanie kart QSL nalepką jako szybka metoda znalezienia QSL do dyplomu

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy