Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie > Zakładki realizujące funkcje programu >

Zakladka Inne specjalne zapytania

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W ramach licencji DEMO (ogólnie dostępnej)  są dostępne następujące zapytania specjalne do bazy danych

1.unreliable_QSL_manager_direct.dll .- niesolidni QSL managerowie do których wysłano kartę direct ., lecz kary nie otrzymano .

W ramach licencji FULL dostępne są dodatkowo  następujące zapytania specjalne do bazy danych

2 COUNTRIES_SEND_NOT_CONFIRMED.dll Kraje wysłane lecz nie potwierdzone

3. TIME_TO_WAITING_QSL_DIRECT_CARD.dll  Czas oczekiwania na kartę QSL direct

4.TIME_TO_WAITING_QSL_CARD.dll Czas oczekiwania na kartę QSL

5.COUNTRY_NEDED.dll   - Kraje potrzebne nie zrobione

6,QSL_NEED_FOR_PGA_AWARD.dll dll - Podaje jakie QSO wysłac by osiagnąc lepszy stan dla dyplomu polskiego PGA_AWARD

7,QSL_NEED_FOR_POLSKA_MIXED_AWARD.dll . Podaje jakie QSO wysłac by osiagnąc lepszy stan dla dyplomu polskiego POLSKA_MIXED .

8 STATISTIC_QSO - staystyka QSOs podająca ilości QSO zrobionych , wysłanych , potwierdzonych kartami QSL oraz LOTW emisjami CW , PHONE , DIGITAL na wszystkich pasmach krótkofofalarskich użytych w logu adif oraz podany jest procent potwierdzeń kartami QSL w stosunku do kart wysłanych .

W sumie na dzień 26.03.2022 opracowano 8 zapytań specjalnych .

Poszczególne zapytania specjalne dają na ekranie wygląd :

Unreliable_QSL_manager_direct --  niesolidni QSL managerowie do których wysłano kartę direct

.
Wyglad okna zapytania specjalnego
Niesolidni QSL Managerowie

COUNTRIES_SEND_NOT_CONFIRMED .

Wyglad okna zapytania specjalnego
Countries send not confirmed

TIME_TO_WAITING_QSL_DIRECT_CARD .

Wyglad okna zapytania specjalnego
TIME_TO_WAITING_QSL_DIRECT_CARD

TIME_TO_WAITING_QSL_CARD

Wyglad okna zapytania specjalnego
TIME_TO_WAITING_QSL_CARD

COUNTRY_NEDED .

Wyglad okna zapytania specjalnego
COUNTRY_NEDED

STATISTIC_QSO

Wyglad okna zapytania specjalnego
STATISTIC_QSO

QSL_NEED_FOR_POLSKA_MIXED_AWARD

Wygląd okna zapytania
QSL_NEED_FOR_POLSKA_MIXED_AWARD

QSL_NEED_FOR_PGA_AWARD  

Wygląd okna zapytania dla dyplomu polskiego
QSL_NEED_FOR_PGA_AWARD

Tablice te można wydrukować przez nacisniecie .