Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Taktyka optymalizacyjna sprawdzania potwierdzeń QSO dla dyplomów ARRL

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Optymalizacja kosztu sprawdzania QSOs dla dyplomów ARRL s

Jak już wspomniano wcześniej w rozdziale można tak prowadzić zgłoszenia na dyplomy ARRRL aby osiągnąc namniejszy koszt na sprawdzanie potwierdzeń QSL kartami QSL lub przez LOTW   Taktykę optymalizacji kosztów sprawdzania potwierdzeń dla dyplomów ARRL DXCC   można pogladowo  pokazać na przykładzie stacji angielskich .Powinno się wybierać QSO wg schematu

1 sze QSO - G3AA  na paśmie 10m emisją CW

2-gie QSO -  G3AB na pasmie 20m Phone

3-cie QSO -  G3AC na pasmie 15m emisją cyfrową (RTTY lub PSK)

Tu mamy za 45 Centów 3 pasma i 3 emisje

Oczywiście mamy także załatwioną kategorię MIXED EMISSION.

.Widzimy tu że ze zwiększaniem pasma  musimy także jednocześnie zwiększać emisję .W programie AWARD_SECRETARY do optymalizacji kosztów jako podstawę przyjęto zasadę że  najpierw następuje obliczenie dla dyplomu DXCC_5_BANDS . Tylko w tym dyplomie są obliczane osiągnięcia dla 5 pasm i wszystkich emisji . Po obliczeniu stanu dla dyplomu DXCC_5_BANDS jego stan  trzeba zapisać na dysku ( w tablicy MYSQL-owej) . Program w tym momencie zapisze w głownej tablicy QSOS_AWARDS w polach niestandardowych dodatkowych omówionych wyżej stany i status dla dyplomów ARRL tj pola :

STATUS_FOR_ARRL_AWARDS .
SUPPLY_ARRL_AWARDS .
NAME_ARRL_AWARDS_DO_ENTRY .

dla każdego QSO z tablicy dyplomu DXCC_5_BANDS . Pola te  pożniej są  używane  jako podstawa do obliczania pozostałych 17-tu dyplomów ARRL . Przebieg optymalizacji przedstawia poniższy rysunek  . Pozostałe dyplomy ARRL-u  jeśli zostaną obliczone takze zapisuja te pola tj poprawiają pola jesli qso zostało już  wybrane przez DXCC-5_BANDS , lub zapisują takie stany dla nowych qso. W ten sposób współzalezności jakie zachodzą miedzy dyplomami ARRL-u zostają "wychwycone" w głównym logu tj  w  tablicy QSOS_AWARDS . Można niejako powiedziec iż "komunikacja pomiędzy dyplomami  ARRL " zachodzi  poprzez główną tablicę logu QSOS_AWARDS , w momentach kiedy zachodzi potrzeba obliczenia nowego dyplomu lub aktualizacji istniejącego dyplomu .

Schemat proceury optymalizacj kosztów dla dociekliwych ;

Schemat procedury optymalizacja kosztów
sprawdzania potwierdzeń QSOs kartami QSL lub LOTW

Jak już wspomniano wczesniej program wybiera qso do kazdego dyplomu (także nie ARRL-u)  automatycznie . Jednak dla każdego dyplomu istnieje możliwość wybrania innego qso do dyplomu w sposób ręczny . Np zależy nam by nie używać tej karty QSL bo ma ładną grafike . Zostało to opisane i przedstawione tutaj . W przypadku jednak dyplomu DXCC_5_BANDS który jest podstawą dla innych dyplomów ARRL  nie zalecam zmiany dokonanej selekcji ręcznie - gdyż burzy się wtedy zasadę optymalizacji kosztów sprawdzania potwierdzeń QSO kartami QSL .lub LOTW .Istnieją jednakże takie momenty w których inaczej nie możemy postąpić .

Tak dzieje się dla krótkofalowców którzy mają już uzyskane jakieś dyplomy ARRL . Program AWARD_SECRETARY ma możliwość prowadzenia uzupełnień do dyplomu - endorsement . W takim przypadku powierzamy najpierw obliczenie dyplomu DXCC_5_BANDS programowi a następnie zmieniamy wybrane automatycznie QSO na takie jakie faktycznie użyliśmy. Czy będzie to optymalne - napewno nie - ale konkretnie zależy od tego czy poprzednio wybieraliśmy QSL / QSL w opisany tutaj sposób

Poza tym zalecam obliczenie i zapisanie dyplomu DXCC_5_BANDS dopiero wtedy gdy spełniliśmy warunki przynajmniej dla jednego dyplomu ARRL . Takie informacje sumaryczne możemy uzyskać z większości loggerów . Zazwyczaj najpierw spełniamy warunki dla dyplomu DXCC_MIXED w postaci 100 krajów (counties) . Dopiero wtedy powinniśmy rozpocząć obliczenia dla DXCC_5_BANDS . Ktoś zapyta dlaczego ???

Tu trzeba zadać sobie pytanie dodatkowe : Czy zostaną wybrane te same QSOs kiedy np mamy potwierdzone 100 krajów i po pewnym czasie osiągnęliśmy  200 krajów potwierdzonych  . Trzeba niestety odpowiedzieć że  nie zostaną wybrane te same QSO. Dlaczego ??

Np dla 1-szego przypadku gdy mamy 100 krajów to nie zawsze mamy dla danego kraju 3 QSO na rożnych pasmach i z różnymi emisjami . Mamy np dla Anglii zrobione 3 QSO

1. G1AA na paśmie 10M emisją SSS

G1AB na pasmie 20M emisją tez SSB

G1AC na pasmie 40m emisją też SSB

Program w 1-szym przypadku wybierze dla DXCC_5_BANDS te wszystkie 3 QSO - ale tymi samymi emisjami . Dokonamy zapisu stanu dyplomu DXCC_5_BANDS .

 

W międzyczasie dokonalismy zgłoszenia na dyplom DXCC_MIXED 100 krajów (entities ) . Chcemy teraz zgłosić uzupełnienie do dyplomu DXCC_MIXED (endorsement)

 

Teraz dla 2-giego przypadku 200 krajów potwierdzonych mamy do dyspozycji następujące trzy QSO

2. G1BA na pasmie 10M emisją CW

G1AB na pasmie 20M emisją SSB

G1BC na pasmie 40M emisją Digital (RTTY lub PSK)

Widzimy iż tu QSO są przeprowadzone na różnych pasmach i róznymi emisjami , a więc najlepiej nadają się do optymalizacji kosztów . Ale czy będziemy mogli podmienic te QSO zależy od tego czy QSOs z 1-szego przypadku nie osiągnęło statusu AWARDED lub APPLIED tj zatwierdzonego lub już zgłoszonego w jakimś innym dyplomie np w DXCC_MIXED .Program podmieni te QSO jesli to możliwe - ale nie zawsze to będzie możliwe , gdyż dla  uzupełnień do dyplomu program musi  zachować te QSO które osiagnelo juz stan AWARDED lub APPLIED- tj zatwierdzone lub zgloszone .

Schemat procedury aktualizacyjnej dyplomu DXCC_5_BANDS dla dociekliwych

Schemat procedury aktualizacji awardu
ARRL  DXCC_5_BAND

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Taktyka optymalizacyjna sprawdzania potwierdzeń QSO dla dyplomów ARRL

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy