Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Drukowanie kart QSL,kopert,zakładek metodą koresp.seryjnej >

Problemy jakie mogą się pojawić przy korzystaniu z  metody korespondencji seryjnej

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Niżej opisano problemy  na jakie może natrafić użytkownik metodyki korespondencji seryjnej do wysyłki kart QSL. Właściwe zapoznanie się z tymi problemami pomoże we właściwym zaprojektowani wzorca formularzowego wydruku. Poniżej opisano dwa problemy których rozwiązanie ma na celu uzyskanie wydruku kart QSL lub nalepki na kartę QSL zawierające wiele QSO na jednej karcie QSL .

Chcemy uzyskać kolumnowy wydruk ustawiamy dla wzorca nalepek 3x8 =24 nalepek na jednym arkuszu A4 . Najlepiej gdyby udało się do  wzorca w nalepce lub karcie QSL wstawic tablice np.  2x5 kolumn by dokladnie wyrównać tekst do lewej . Zbadajmy czy jest to możliwe w MS Word .Załózmy ze mamy zbiór danych wejściowych o QSO w formacie .CSV którego poszczególne rekordy mają postać (przedstawiono tylko pola  interesujące nas do wydruku)

       "CALL","QSO_DATE","TIME_ON","BAND",MODE",,"RST_SENT"

       "9K2AO","2009-10-09","15:21","160M","OLIVIA","599"

       "9K2AO","2009-11-29","13:09","2M","FM","59"

       "DJ3DFO","2009-11-19","10:21","160M","OLIVIA","599"

       "DJ3DFO","2009-12-21","10:09","20M","SSB","59"

 

To Radio : 9K2AO

Nr wiersza

Data

UTC

BAND

MODE

RST

1

2009-10-09

15:21

160M

OLIVIA

599

2

2009-11-29

13:09

2M

FM

59

To Radio : DJ3DFO

Nr wiersza

Data

UTC

BAND

MODE

RST

3

2009-11-19

10:21

160M

OLIVIA

599

4

2009-12-21

10:09

20M

SSB

59

Niestety przy użyciu tablicy dla obszaru na wiele QSO na jednej QSL-ce poszczególne pola ze zbioru .CSV nie będą wchodziły prawidłowo jak przedstawiono to na rysunku wyżej . 1-sze QSO ze stacją 9K2AO wejdzie prawidłowo do wiersza nr .1 ale następne QSO także ze stacją 9K2AO wejdzie do wiersza nr 3 na nalepce dla DJ2DFO . Taką "urodę" ma niestety Microsoft Word 2003 . Nie wiem czy także Microsoft Word 2007 ale podejrzewam że także.

W związku z tym w procesie definiowania wzorca nie należy używać tablic a tylko spacji lub znaku tabulacji TAB . Tu rodzi  sie jednakże następny problem z wyrównaniem kolumnowym . Mianowicie prawie wszystkie rodzaje fontów nie mają ustalonej stałej szerokości fontu . Chodzi tu np przede wszystkim o takie litery jak  oraz literę a . Prawie wszystkie zbadane przeze mnie rodzaje czcionek - fontów w Windowsach XP litrę i mają znacznie węzszą  niz litera a . Napewno dotyczy to fontów Arial . MSSan Serif , Tahoma . Jak dotychczas udało mi się "odkryć" jedyną czcionkę której szerokość jest stała niezaleznie jaka jest to litera lub cyfra . Jest to czcionka Courier i Courier New którą zalecam jako dającą najlepsze wyrównanie kolumnowe . Zalecam także stosowanie znaku Tab - Tabulacja zamiast spacji jako że z żałożenia powinna dać wyrównanie kolumnowe . Jednakże nie jest to całkowicie prawda - gdyż w przypadku gdy mamy zaprojektowane pole obejmujące dwaTab-y  a zachodzi potrzeba wyswietlenia pola o szerokosci mniejszej niz szerokość jednego Tab-u to następne pole moze przeskoczyc do innego położenia. Problem wyrównania kolumnowego jest to ogólnie znany problem dla programistów.

Nawigacja:  Drukowanie kart QSL,kopert,zakładek metodą koresp.seryjnej >

Problemy jakie mogą się pojawić przy korzystaniu z  metody korespondencji seryjnej

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona