Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Drukowanie kart QSL,kopert,zakładek metodą koresp.seryjnej > W Microsoft Word97 > Metoda korespondencji seryjnej w MS Word97 >

Edytowanie wzorca formularzowego w MS_Word97

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Edytowanie wzorca formularzowego korespondencji seryjnej jest procesem dość złożonym i wymaga od użytkownika cierpliwości i przeprowadzenia wiele testów wydruku na jakimś próbnym papierze tak by układ pasował do naszych nalepek lub kart QSL

Załóżmy ze mamy załadowany do Microsoft Word 97 zbiór formularzowy QSLLabels(3x9)_2QSO_bez_obrzezy.doc   .

 

Wyglad wzorca formularzowego QSLLabels(3x9)_2QSO_bez_obrzezy.doc w MS Word 97
Klikaj na obrazku

Formularz powyższy został podzielony na 3 kolumny i 9 wierszy co daje w sumie 27 komórek - nalepek na jeden arkusz A4. Arkusz ten nie ma obrzeży.

Szerość kolumn jest podawana przez Word 97 w cm , natomiast wysokość wiersza jest podawana w umownych jednostkach pt .

O wysokości wierszy lub szerokości kolumn można się dowiedzieć przez wybranie

Wysokość i szerość komórki
Klikaj na obrazku

Wysokość wiersza
Klikaj na obrazku

Wysokość wierszy jest dokładnie ustawiona na 90 pt  co odpowiada 32 mm wysokości - czyli 2,8125 pt na 1 mm

32 mm jest używany w naklejkach bez obrzezy 3 x 9 =27 naklejek na formacie  A4

37 mm jest używany w naklejkach bez obrzezy 3 x 8 =24 naklejek na formacie A4

O szerokości kolumn można się dowiedzieć wybierając w powyższym oknie zakładkę Kolumna. Wynosi ona tutaj 6.9 cm

Szerokość kolumny
Klikaj na obrazku

                       

W zasadzie między trzema kolumnami występują w tym formularzu dodatkowe kolumny o szerokości 0,1 cm

Ustawienia marginesów drukarki w tym formularzu bez obrzeży bocznych są następujące

Ustawienia marginesów dla drukarki
Klikaj na obrazku

                

Parametr te są zapisane w wzorcu formularzowym

Przy wydrukach może protestestować Word - ale należy mimo to należy kontynuować  drukowanie

Pierwsza czynnością jest zastąpienie linii obramowań każdej komorki widocznych na drukach na linie siatki widoczne tylko na ekranie w procesie edycji . Obramowania te nie są potrzebne bo bardzo trudno trafić obramowaniem na brzeg nalepki. Zrobimy to szybko za jednym zamachem w całej tabeli- stronie . W tym celu należy najpierw wybrać  Zewnetrzne obramowanie na Brak krawedzi   

Zewnętrzne obramowanie

Zewnętrzne obramowanie

Po naciśnięciu Brak krawędzi otrzymamy

       

Teraz zanaczymy cały arkusz -tabelę przez

Zaznaczanie całej tablicy
Klikaj na obrazku

 

 

Po nacisnięciu lewym przyciskiem myszy otrzymamy zanaczenie na czarno wszystkich komórek arkusza

Zaznaczona - zaselektowana - cała tablica
Klikaj na obrzaku

Teraz należy wybrać odznaczenie wszytkich obramowań

Odznaczenie wszystkicg obramowań

 

Po naciśnięciu i kliknięciu na dowolnej komórce otrzymamy arkusz bez obramowań

Wzorzec formularzowy bez obramowań
Klikaj na obrazku

         

Teraz zanaczymy linie siatki które będą widoczne na ekranie a nie będzie ich na wydruku

Pokazywanie linii siatki
Klikaj na obrazku

Po naciśnięciu klawisza otrzymamy arkusz w postaci

Wzzorzec formularzowy z liniami siatki
widocznymi tylko na ekranie
Klikaj na obrazku

 

Dobrze jest teraz zapisać naszą pracę

Zapisywanie wzorca formularzowego
Klikaj na obrazku

                                         

Teraz możemy przystąpić do edycji zawartości komórki 1- szej

Jednak jak widzimy w komórce nie widać wszystkiego - co nie oznacza że nie wszystko zostanie wydrukowane

Pamiętajmy - wysokość naszych wierszy wynosi dokladnie  90 pt . lll

Na czas edycji komórki możemy zwiększyc wysokość komórki do 140 pt

 

Selektowanie 1-szego wiersza
Klikaj na obrazku

Teraz zwiekszymy wysokość do 140 pt przez wpisanie tej wartosci lub klikanie na mini-buttonach . Jak dojść do wysokośći komórek opisano poprzednio na obrazach z ekranu

Zwiększanie wysokości komórki na czas edycji
Klikaj na obrazku

 

Po naciśnięciu OK otrzymamy wiersz w postaci umożliwiającej edycje wszystkich pól . Będziemy edytować tylko pierwszą komórkę a do pozostałych będziemy kopiować zedytowaną zawartość

Wyglad  komórki o zwiekszonej wysokości na czas edycji
Klikaj na obrazku

Po zedytowaniu zawartość 1-szej komórki może wyglądać

Pojedyńcze nalepka
wzorca formularzowego
          

 

 

Następnie należy zmazać częsciowo zawartość 2-giej komorki

Zmazanie  częsciowo zawartości komórki
Klikaj na obrazku

Spowoduje to skasowanie zawartości komórki od literki T

Skasowana nalepka
Klikaj na obrazku

                                

 

Następnie należy skopiować zawartość komórki 1-szej i wstawic do 2-giej

Selektowanie zawartości 1-szej komórki
Klikaj na obrazku

Nastepnie należy skopiować zawartość schowka do drugiej komórki po polu <<Następny rekord>>

Kopiowanie schowka clipboardu do komórki 2-giej
Klikaj na obrazku

         

W podobny sposób należy skasować zawartość całej komórki 3-ciej wraz z polem <<Następny rekord>> , potem skopiować calą zawartość komórki 2-giej wraz z polem <<Następny rekord>> do schowka (CTRL-INSERT)a następnie schowek wkopiować przez SHIFT-INSERT do komórki 3-ciej. Po tej operacji zawartość 1-szego wiersza będzie wyglądała.

 

1-szy wiersz arkusza wzorca
Klikaj na obrazku

Teraz pozostaje skopiowanie zawartości 2-giej komórki (pamiętajmy że mamy ją teraz w schowku) do komórki 4, 5, 6  .

Nie zmieniamy już tu wysokości wiersza a selektujemy całą 4-tą kmórkę i naciskamy na klawiaturze DELETE

 

kasowanie zawartości komórki
Klikaj na obrazku

Podobnie kasujemy zawartość komórki 5 - tej i 6-tej. Po skasowaniu zawarość będzie wyglądać

Kasowanie komórki 5 i 6
Klikaj na obrazku

Teraz już możemy skopiować całą zawartość 2-giej komórki(mamy ją w schowku) do 4-tej 5-tej i 6-tej komórki

Teraz zmienimy wysokość 1-szego wiersza na 90 pt jak było na początku . Selektujemy więc pierwszy wiersz

Kopiowanie komórek
Klikaj na obrazku

Teraz wybieramy wysokość wiersza - podobnie jak powyżej

Ustalenie ponowne wysokości wiersza 1-szego po edycji
Klikaj na obrazku

a następnie

Zmiana wysokości wiersza na 90 pt
Klikaj na obrazku

Po tej operacji zmieni sie wysokość 1-szego wiersza

Wyglad po zmniejszeniu wysokości wiersza
Klikaj na obrazku

 

Nie przejmujmy się tym że nie widać wszystkich danych na końcu.Teraz skopiujemy całą zawartość wiersza 2-giego .Selektujemy więc caly 2-gi wiersz podobnie jak to zostało przedstawione wyżej i naciskamy CTRL-INSERT co skopiuje 2-gi wiersz do schowka

Kolejne kopiowanie całego wiersza
Klikaj na obrazku

Teraz skasujemy zawartość 3-ciego , 4-tego az do 9 tego wiersza

Kolejne kopiowanie całego wiersza
Klikaj na obrazku

 

Teraz już możemy skopiować zawartość schowka (tj. 2-gi wiersz ) do 3-ciego az do 9-tego wiersza

Kolejne kopiowanie całego wiersza
Klikaj na obrazku

Po skopiowaniu zawartość będzie wyglądała

Kolejne kopiowanie całego wiersza
Klikaj na obrazku

 

 

Podobnie należy skopiować zawartość schowka do następnych wierszy az do 9-tego

Kopiując w ten sposób w zasadzie dokonujemy wsuwania nowych wierszy i po 9-ciu wierszach pojawią się puste wiersze

Kolejne kopiowanie całego wiersza
Klikaj na obrazku

Należy więc te puste wiersze skasowac prze selekcję wszystkich wierszy pustych

Kasowanie zbędnych wierszy
Klikaj  na  obrazku

 

i usunięcie wiersza przez (nie przez DELETE- bo zle tu działa) a poprzez wybranie

 

Usunięcie zaselektowanych wierszy
Klikaj na obrazku

Po wybraniu Usuń wiersze wiersz zostaną skasowane zaselektowane wiersze a ekran będzie wyglądać

Wygląd końcowy wzorca formularzowego
Klikaj na obrazku

 

Jeśli by ostatni wiersz wchodził na nową stronę  oznaczało by to że ilość wierszy wynosi większa niz 9 , lub złe są ustawienia strony w parametrach strony do wydruku lub wysokość któregoś z wierszy nie jest ustawiona na DOKŁADNIE 90 pt.

Należy teraz koniecznie zapisać wyniki swojej pracy przez zapisanie zbioru tak jak to przedstawiono wyzej

 

Uwaga końcowa : Jeśli by ktoś projektował własny formularz to pomocnym może być linijka mierząca wysokość i szerokość naszych  nalepek lub pól w karcie QSL. Przed wydrukiem można się poslugiwać linijką poziomą i pionową w Microsoft Word

Jeśli jej nie ma należy je włączyć przez

Właczanie linijek poziomych i pionowych
Klikaj na obrazku