Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Drukowanie kart QSL,kopert,zakładek metodą koresp.seryjnej >

Program QSLSORT do sortowania kolejnosci wydruku

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Program QSLSORT.EXE v 1.0.0 autorstwa SP9AUV został zaprojektowany celem stworzenia posortowanych zbiorów potrzebnych dla wydruku kart QSL lub nalepek na karty  oraz zakładek pomiędzy kraje przy użyciu METODY KORESPONDENCJI SERYJNEJ w Microsoft Word . Karty i zakładki są drukowane w takiej kolejności w jakiej są wymagane przez biura QSL Managerów. Program pracuje w trybie DOS-owym ale ze względu na bardzo prosty interfejs nie jest to tutaj ważne . Program może pracować w jezyku polskim jak i angielskim Instalacja programu polega na rozpakowaniu archiwum QSLSORT.ZIP do podkatalogu QSLSORT tworzonym automatycznie podczas rozpakowania . Zbiór można pobrać klikając na poniższy button

Button

 

Zbiór pobrano

2164

razy

 

W chwili obecnej opracowałem nową wersję programu QSLSORT o nazwie HAM_SECRETARY - który ma o wiele większe możliwości niż ten tu opisywany a mianowicie może dodatkowo :

drukowac karty QSL, nalepki , koperty , zakładki bezpośrednio z poziomu programu
pobierać adresy z QRZ.COM
sortowac dodatkowo kolejkę wydruku  wg  callsignal stacji (niektóre QSL Biura tak wolą otrzymywać posortowane karty QSL)
translować  dane o QSO z dowolnego formatu na inny dowolny format krotkofalarski .adif .csv .txt .cbr cabrillo
produkowac zbiory typu cabrillo za contesty
jest opracowany w wersji Windowsowej z helpem kontekstowym tj po nacisnieciu klawisza pomocy F1 pojawia sie help w miejscu dotyczącym obługiwanego pola lub okna
ma aktualna listę dxcc
jest bardzo pomocny w prowadzeniu domowego archiwum kart QSL

Polecam stosowanie programu HAM_SECRETARY

Osoby które tu dotarły a są zainteresowane nową wersją proszę o nacisniecie klawiszem tego łącznika by przejśc do rozdziału dotyczącego pobrania programu HAM_SECRETARY

 

Uruchomienie  programu QSLSORT.EXE polega na wpisaniu w oknie DOS-owym ( START-URUCHOM - cmd) QSLSORT.EXE bedac w katalogu QSLSORT) lub w oknie Total Commandera naciskając ENTER na QSLSORT.EXE

 

Po uruchomieniu QSLSORT.EXE pojawi się okno

Ekran powitalny
Klikaj na obrazku

 

PROGRM JEST BARDZO POMOCNY PRZY WYDRUKU MASOWYM KART QSL W TYM TAKZE DLA STACJI EKSPEDYCJI DX-OWYCH

QSL-ki lub nalepki na karty są drukowane z użyciem tylko jednego wzorca wydruku dla maksymalnej ilości QSO's na jednej karcie niezależnie od ilości QSO jakie zrobiliśmy z tą stacją. W zwiąku z tym potem nie potrzeba już potem przekładać kart co jest dużym utrudnieniem przy masowej wysyłce kart

 

Program używa wyeksportowanego przez loggera zbioru SOURCE.csv w  formacie .csv (comma separated file) zawierającego dane o Twoich  QSO's dla wydruku kart QSL lub nalepek na karty. - o czym melduje na ekranie . Zbiór ten należy przekopiować(tj podmienić)  na istniejący  zbiór SOURCE.csv w katalogu QSLSORT o czym  melduje poniższy ekran

Ekran o wykonywaniu czynności
Klikaj na obrazku
.

Po zatwierdzeniu powyższych danych program przechodzi do odczytu listy dxcc ze zbioru CTY.DATZbiór CTY.DAT można uaktualniac samemu pobierając go ze strony logu CT by K1EA  http://www.country-files.com/cty/ i zastępując istniejący nowo pobranym O wynikach melduje na ekranie

Odczyt listy dxcc CTY.DAT
Klikaj na obrazku

Niekiedy program może zameldować że brak mu zdefiniowania Numeru ADIF dla pobranego ze zbioru CTY.DAT kraju Nie należy tym sie przejmować i kontynowac dalej pracę programu . Numery te są nadawane przez organizację http://www.adif.org/adif219.htm w sekcji Country Codes and Names zajmującą się standaryzacja ADIF ( w Logger32 pole to nazwane jest DXCC) Następnie program odczytuje dane ze zbioru SOURCE.csv i pyta w następnym ekranie jak ma sortowac dane o QSO's

 

Wybór rodzaju sortowania
Klikaj na obrazku

Zazwyczaj jest wybierane sortowanie 1-sze Wg Listy CTY.DAT (oficjalnej listy DXCC) .

Następnie pojawia się okno w którym trzeba podac inne parametry sortowania

Parametry sortowania
Klikaj na obrazku

Najważniejsze cechy programu QSLSORT.EXE.

 

Program tworzy nowy zbiór SOURCE_S.csv posortowany (zródło posortowane) który spełnia następujące warunki :

  zbiór jest posortowany z użyciem jednej z dwóch metod :
1.wg numeru kolejnego w zbiorze CTY.DAT zastosowanego w  programie K1EA  zgodnego w przybliżeniu oficjalną listą DXCC. Zbiór CTY.DAT można uaktualniac samemu pobierając go ze strony  i zastępując istniejący nowo pobranym .
2.lub wg  pola ADIF_DXCC (standard ADIF) ( w Logger32 nazwany  DXCC).
Użytkownik może wybrać jakiego typu  sortowanie ma być zastosowane .
Oprócz tego sortowania program robi także drugie sortowanie wg. pola  CALLSIGN stacji . Oczywiście pierwsze sortowanie zostanie zachowane
karty QSL z QSO z wypełnionym polem VIA_QSL Manager (znakiem QSL Managera) są  wstawiane do kraju  QSL managera w posortowanym zbiorze
QSL-ki QSO's które muszą zostać wyslane DIRECT-em tzn. w polu VIA_QSL   maja wstawione na pierwszym miejscu słowo DIRECT bedą miały  wstawione w pola "NR_CTY_COUNTRY","NR_ADIF_DXCC" wartość = 999 co spowoduje że zostaną umiesczone na końcu posortowanego zbioru a  więc zostaną  wydrukowane na końcu
w zbiorze SOURCE_S.csv będą obecne te same pola jak w pliku zródłowym SOURCE.CSV oraz wystąpią w tej samej kolejności.
jeżli z daną stacją zostanie zrobione np. tylko jedne QSO , następne  rekordy w zbiorze SOURCE_S.csv zostaną wypełnione pustymi rekordami

                  "-------","---------","---------", itd aż do maksymalnej ilości QSO na jednej karcie. Zapewni to iż puste pola na karcie QSL zostaną wypełnione znakami ------

Jeżeli w zbiorze CTY.DAT brak będzie jakiegoś kraju dla jakiegos znaku  program zamelduje o tym w generowanym RAPORCIE na ekranie i w zbiorze REPORT.txt. Rekordy z tymi QSO zostaną umieszczone na końcu wydruku   jako przedostatni kraj nazwany "COUNTRY NOT PRESENT", Dla niego bedzie  przyznany numer kraju=998 . Operator może ręcznie usunąc takie  rekordy ze zbiorów posortowanych.
Jeżeli operator sobie zażyczy - wygenerowany posortowany zbiór  SOURCE_S.csv może zostać także podzielony na cześci   SOUR_001.csv SOUR_002.csv itd ,  z których kaľdy zawierać  będzie tylko  wyznaczoną ilość kart QSL . Zabezpieczy to przerwy w działaniu drukarki.

Na ekranie pojawia się teraz raport z sortowania - zapisany także w zbiorze REPORT.TXT

Raport z sortowania
Klikaj na obrazku

=========================================================================================

Program wygeneruje także zbiór COUNTRY.csv dla wydruku zakładek  pomiędzy kraje w oparciu o metodę korespondencji seryjnej i wzorzec  formularzowy korespondencji seryjnej BOOKMARK.DOC .  Zbiór ten (Country.csv) zostanie umieszczony  w katalogu QSLSORT .  Kolejność bedzie taka sama jak zadeklarowano dla wydruku kart QSL.

 

W zbiorach dostarczonych w katalogu QSLSORT\PATTERN (wzorce) zostały umieszczone  następujące zbiory :

wzorce-formularzowe korespondencji seryjnej do wydruku metodą korespondencji seryjnej  QSL-ek lub nalepek
dla druku bezpośrednio na QSL - QSL.doc
dla wydruku na drukarce nalepek na kartę QSL
QSL_Label L7159 (3by8)_3QSO_bez_obzezy.doc 3x8 nalepek na A4=24 QSL's - bez obrzeży bocznych z 3-ma QSO na jednej nalepce
QSL_Label(3by9)_without_edge.doc 3x9=nalepek na A4=27 QSL's - bez obrzezy bocznych z 3-ma QSO na jednej nalepce
QSL_Label (3by9)_2QSO_bez_obrzezy.doc 3x9=nalepek na A4=27 QSL's - bez obrzezy bocznych z 2-ma QSO na jednej nalepce . Jest to wzorzec treningowy opisany w rozdziale Edytowanie wzorca formularzowego w MSWord97
QSL_Label L7159 (3by8)_1QSO_satel_bez_obzezy.doc 3x8 nalepek na A4=24 QSL's - bez obrzeży bocznych z 1-nym QSO na jednej nalepce . Jest to wzorzec treningowy dla satelitów opisany w rozdzialel Edytowanie wzorca formularzowego w MSWord2003
QSL_Label(3by8).doc 3x8 nalepek na A4=24 QSL's - z obrzeży bocznymi  z 3-ma QSO na jednej nalepce
Wymienione wyżej wzorce formularzowe jako zródło danych zawsze przyjmują zawsze zbiór danych SOURCE_for_print.csv umieszczony w katalogu QSLSORT.  Zabezpieczy to przed szukaniem przez użytkownika miejsca gdzie jest zbiór danych o QSO's .  Na ten zbiór należy zawsze przekopiować (zastąpić) kolejny zbiór do wydruku  SOU_001.csv lub SOU_002.csv itd- dla którego chcemy wydrukować karty lub nalepki QSL
wzorce formularzowe korespondencji seryjnej dla wydruku zakładek - bookmarks pomiędzy karty QSL

wzorzec formularzowy wydruku tj zbior BOOKMARK.doc dla wydruku zakładek pomiędzy kraje w wysyłanej do biura paczce QSL-ek w oparciu także o metodykę korespondencji seryjnej . Zbiór ten pobiera dane z wygenerowanego zbioru COUNTRY.csv z katalogu QSLSORT

wzorce formularzowe na koperty adresowe

wzorce na koperty adresowe ENVELEOPE.doc i koperty zwrotne ENVELOPE_SASE.doc . Wzorce te pobierają dane ze zbioru ADRESY_DIRECT.csv- będący przykładem jak należy wypełniać  dane adresowe  pobrane najlepiej z www.QRZ.com via Internet

 

Zbiory umieszczone w katalogu QSLSORT\PATTERN należ poddać edycji pod swoją kartę QSL i swoje dane personalne .

W jednym przebiegu programu program może posortować około 16 tys QSO's   o ile w pamięci konwencjonalej (DOS-owej) nie ma załadowanych jakiś  programów dodatkowych (nie liczą się tutaj programy pod Windows)