Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Drukowanie kart QSL,kopert,zakładek metodą koresp.seryjnej > W Microsoft Word 2003 >

Edytowanie wzorca formularzowego w MS_Word2003

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W rozdziale tym zajmiemy się edytowaniem wzorca formularzowego korespondencji seryjnej . Najlepiej skorzystac z istniejącego wzorca i go edytowac niż tworzyc go zupełnie od początku . Z istniejącego wzorca stworzymy nalepkę dla łączności przez satelity. Klikamy na zbiorze QSL_Label L7159 (3by8)_3QSO_bez_obzezy.doc i ładujemy go w sposób jak opisano to w rozdziale Metoda korespondencji seryjnej dla druku kart QSL z MS-Word2003 . Pojawi się nam okno które powiekszamy do 200 % . Poddamy edycji jedną nalepkę a inne skopiujemy.

 

Cenna uwaga: Dla rozmieszczania pól na naklejce możemy używać znaku ENTER lub spacji . Jeśli ENTER powoduje zbyt duży odstęp oznacza to iz wiełkość czcionki jest zbyt duża . Najlepiej wtedy ustawić wielkość czcionki na 2 pt  dla tego obszaru

 

Dobieranie wielkości <br>
czcionki

Dobieranie wielkości
czcionki

Po załadowaniu i powiększeniu pojawi się nam

Wzorzec formularzowy
Klikaj na obrazku

Teraz musimy załatwić jeden z niżej opisanych problemów :

jeśli używamy naklejek

musimy dokładnie zmierzyc wysokość i szerokość naklejek na arkuszu A4 z zakupionymi naklejkami  oraz stwierdzić czy arkusz posiada obrzeża oraz zmierzyć takze sumaryczną wysokość naklejek. Następnie musimy sprawdzic jakie wielkośći posiada nasz projekt naklejek . W tym celu umieszczamy kursor z lewej strony w miejscu jak na obrazie poniżej i klikamy lewym przyciskiem myszy - co podświetli cały wiersz

 

Selektowanie pól wzorca
Klikaj na obrazku

 

Teraz wybieramy z menu

Właściwości tabeli

Właściwości tabeli

Pojawi się nam okno w którego 2-giej zakladce wybieramy wysokość wiersza

 

Wysokość wiersza
Klikaj na obrazku

Szerokość kolumny określamy

Szerokość kolumny
Klikaj na obrazku

 

Jeśli drukujemy bezpośrednio na kartach QSL

Należy zwrócic uwagę by zadeklarowane wiekośći papieru w Ustawieniach strony odpowiadały dokładnie wielkości kart QSL

 

Ustawienia strony
Klikaj na obrazku

Wybór wielkości wyduku dla kart QSL
Klikaj na obrazku

 

Teraz edytujemy naklejkę usuwająć najpierw zbędne pola a następnie zmieniając wielkość czcionki

Naklejka na etapie pośrednim projektowania<br>

Naklejka na etapie pośrednim projektowania

Pozostaje nam dodać pola dotyczące satellitów. Dodawanie pól z bazy danych odbywa się klawiszem jak na obrazku poniżej na pasku korespondencji seryjnej.

Po jego naciśnięciu pojawi się

Wstawianie pola korspondencji seryjnej

Wstawianie pola korspondencji seryjnej

 

 

Podobnie wstawiamy inne pola . Po wstawieniu wszystkich pól dobrze jest przelączyc sie na widok naturalny przyciskiem ABC korespondenca seryjna i tam już dokonac ostatecznego wyrównania kolumn i wierszy

Ostatecznie nasza nalepka może wyglądać jako wzorzec

Ostateczna postac wzorca formularzowego
dla nalepki dla QSO  przez satelity

 

z  ostatecznym wyglądem z danymi

Wygląd nalepki po wstawieniu
próbnym danych rzeczywistych

Pozostaje nam teraz przekopiować naklejkę do innych pól . W tym celu

usuwamy 2,3,4,5,6 pole zostawiając tylko <<Następny rekord>>.
W celu przekopiowania całej zawartości wzorca z 1-szej naklejki tymczasowo zwiększamy wysokość wiersza 1-szego do 5 cm.
Selektujemy zawartość 1-szego pola i wklejamy go do pola 2 i 3-ciego.

Przekopiowywanie danych z jednej nalepki do innej
Klikaj na obrazku

Selektujemy całą zawartość 3-ciego pola łącznie z <<Następny rekord>> i wklejamy całą zawartość do pola 4,5 i 6-tego w 2-gim wierszu .
Usuwamy zawartość 3-ciego i następnych wierszy aż do końca.
Selektujemy zawartość całego 2 -giego wiersza i wklejamy go do następnych wierszy
Ustawiamy z powrotem wysokość 1-szego wiersza na 3,67 cm Dokladnie
Pozostaje nam tylko usunięcie starych pól które powędrowały niżej tj.  zaselektowanie ich wszystkich razem przez ustawienie myszy z lewej strony obok 1-szego wiersza do usunięcia i "pociągnięcie myszą" aż do końca - co zaselektuje wszystkie zbędne wiersze .
Szerzej jest to opisane w w rozdziale Edytowanie wzorca formularzowego w MS Word97

Następnie musimy wybrać z menu 

Usuwanie zbędnych wierszy

Usuwanie zbędnych wierszy

Usunie to faktycznie zbędne wiersze (naciśnięcie delete nie wysttarcza)

Pozostaje nam tylko jeszcze zapisac nowy formularz funkcją Zapisz jako pod inna nazwą np QSL_Label(3by8)_satel_1QSO_bez_obzezy.doc