Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie > Konfiguracja pracy programu >

Konfiguracja wzorca FRM dla formatu cabrillo

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W celu stworzenia logu w formacie .cbr cabrillo za contest w programie stworzono narżedzia do zaprojektowania formularza za konkretny contest . Zbiory formularzowe maja rozszerzenie .FRM i sa przechowywane w katalogu CABRILLO_FORM . W katalogu są juz dostarczone pewne formularze za contesty - chociaz przedstawione niżej narżędzi pozwalają  całkowicie zaprojektować nowy formularz lub w oparciu o inny contest zaprojektowac formularz dla innego contestu  . Program HAM_SECRETARY.EXE może tworzyć formularze w standardzie cabrillo 2.0 lub 3.0 .  Standard 3.0  nie jest stosowany jeszcze przez wszystkie programy - roboty contestowe. Zawody ARRL-u i IARU wymagają w chwili obecnej (22.08.2009) standardu 3.0 . . Natomiast inne contesty mogą wymagać jeszcze standardu 2.0 .

W celu wywołania narzędzia do tworzenia do tworzenia formularza contestowego nalez z menu głównego wybrać Konfiguracja - Konfiguracja wzorca FRM dla cabrillo .

Zgłosi się nam okno Projektowanie formularza FRM typu cabrillo

 

Projektowanie formularza FRM typu cabriilo za zawody

W formularzy tym są obecne trzy pasma:

Pasmo nagłówka
Pasmo Wzorca linijki danych
Pasmo Stopki - END-OF-LOG:

 

Pasmo nagłówka

Pasmo nagłówka jest w wiekszośći wypełniane danymi podanymi w punkcie Konfiguracja danych osobistych to jest danymi personalnymi. Dane te są wstawiane  w czasie tworzenia zbioru typu cabrillo po wybraniu z menu Translacja plików .W pasmie tym jest do wyboru pole Standard Cabillo 2.0 lub 3.0 .W zależności od wybranego standardu pola nagłówka mogą zawierać

 

dla standardu 2.0

 

dla standardu 3.0

 

Tylko niektóre linijki nalezy podać w czasie tworzenia formularza . Nalezą tutaj:

Dla standardu 2.0
Linijka Contest . Należy tutaj podać nazwę contestu dla którego jest projektowany formularz
Linijka  Category. Jeśli zazwyczaj startuje się  w tej samej kategorii to można odpowiednie nazwy podać już teraz np.SINGLE-OP ALL LOW-  Single operator - All bands - Low Power.. Pole to można wypełnić także  przed bezpośrednią wysyłką już w zbiorze tekstowym jeśli często zmienia się kategorię.

Pozostałe pola zostaną wypełnione albo automatycznie z pól danych personalnych albo należy je wpisać ręcznie przed wysyłka w dowolnym edytorze tekstowym. Z tym iz nie wszystkie pola muszą byc wypełnione . To zależy od contestu.

 

Dla standardu 3.0
Linijka Contest . Należy tutaj podać nazwę contestu dla którego jest projektowany formularz. Jest to jedyne pole dla którego wartość podajemy w trakcie projektowania formularza .

Pozostałe pola zostaną wypełnione albo automatycznie z pól danych personalnych albo należy je wpisać ręcznie przed wysyłka w dowolnym edytorze tekstowym

 

Procz powyższego w pasmie tym znajduje się Pole wyboru contestu który chcemy poddac edytowaniu lub na podstawie którego utworzymy inny contest

 

Po wybraniu tego contestu ARRL_DX.FRM Formularz FRM bedzie wyglądać

Formularz FRM dla cabrillo za zawody ARRL-DX-Contest

W dowolnym czasie można zmienić nagłowek z formatu 3.0 na 2.0 i odwrotnie - zapisująć go pod tą sama nazwą zbioru - ale z przyrostkiem np .v3_0 .

 

Pasmo Wzorca Linijki danych

Jest to najważniejsze pasmo decydujące co zostanie wydrukowane w wynikowym zbiorze . Dane tutaj podane  mają zastosowanie do kazdego rekordu QSO pobranego ze zbioru źródłowego w dowolnym formacie tj .adi .csv lub .txt .Poszczególne pola i  linijki mają następujące znaczenie :

Pola wyboru nazw ADIF .  Pole1ADIF do Pole12ADIF . Istnieje mozliwość uzycia do 12-tu pól w wynikowym zbiorze cabrillo.  W kazdym polu z prawej strony umieszczony jest button który nacisnięcie powoduje rozwinięcie w pionie nazw zawierających standardowe nazwy pól ADIF wg standardu ADIF 2.2 . Dodatkowo dodano nazwy pól niestandardowych jakie stosuje się w Logger32 . Nalezy wybrać potrzebne dla danej pozycji pole ADIF. Jeśli wybierze się inną nazwę niż inna istniejąca dla danej pozycji wtedy w to miejsce w linijce nr.0 zostaje wstawiona nowa nazwa pola ADIF .

 

 

Niektóre programy loggujące używają niestandardowych pól (oprócz powyzej opisanych) do którch wsadzają  dane o QSO contestowym . W takim przypadku nazwę  taką należy dodać jako dodatkową nazwę w zbiorze Non_standardADIF_addition_field_for_cabrillo.txt .  Wtedy  nazwy te zostaną dodane do standardowych nazw dając mozliwość wyboru tego pola jakby to było pole standardowe. . Np w zbiorze tym dodano niestandardowe nazwy :

APP_N1MM_EXCHANGE1
APP_N1MM_MISCTEXT
Linijka nr 0 - Nazwy Zmiennych  - rozpoczyna się od podwojnego znaku nawiasu [[  i konczy znakiem ]] .Przykładowa zawartość tego pola :

[[   FREQ MODE QSO_DATE TIME_ON OPERATOR  RST_SENT TX_PWR CALL    RST_RCVD SRX ]]

Jak  widać są to nazwy pól ADIF (lub niestandardowych jeśli takie dodano do opisanego poprzednio zbioru Non_standardADIF_addition_field_for_cabrillo.txt)  jakie zostaną wydrukowane w jednej linijce zbioru .cbr dla jednego rekordu QSO

Linjka nr 1- Wzorzec wydruku . Zawiera wzorzec wydruku w postaci ciągu znaków # dla jednego pola .Przykładowy wzorzec wyduku

QSO: ##### ## ########## #### ############# ### ###### ############# ### ###### 0

Napisy QSO: zostaną wydrukowane w każdym wierszu , natomiast w miejsce ciągu znaków ##### zostanie wstawiona dana pola z dosunięciem do lewej strony

Linijka nr.2 - informacyjna . Nie wplywa zupełnie na postac ani zapisane dane . Tutaj jest to przykładowy wygląd jednej linijki zapisanej w zbiorze .cbr

QSO: 14085 RY 2008-01-05 1807 SP9AUV        59  100    RA3BB         59  0003

Linijka nr.3 i 4 informacyjna . Tutaj zawiera numerację kolumn

000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788888888889999999999

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

Linijka nr.5 informacyjno-komentarzowa . Tutaj informuje co będzie zawierać następna linijka nr.6

//Input format for frequency, QSO_DATE and TIME_ON

Linijka nr.6 - dane informujące o formatach w zbiorze źródłowym : tj formatu czestotliwości w zbiorze wejsciowym (MHZ lub KHZ) , formatu daty QSO i formatu czasu rozpoczecia QSO

     MHZ     yyyymmdd   hhmm

Tutaj zapis ten oznacza że czestotliwość w zbiorze źródłowym będzie podana w MHZformat daty QSO będzie podany w formacie YYYYMMDD jako np. 20090128 a czas QSO jako hhmm np. 1903

Linijka nr.7 - informacyjno- komentarzowa co będzie zawierać następna linia Tutaj informuje że będzie to format dla daty QSO w wyjsciowym zbiorze cabrillo .cbr oraz jak będą wyglądały następne pola

//Output format for QSO_DATE and rest field from http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/qso-template.html

Linijka nr.8 zawierajaca format wyjsciowy daty QSO oraz innych pól - w programie QSLSORT-TRANSLATION nie stosowanych . Linijka jest przekopiowana ze strony http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/qso-template.html

QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn ****** ************* nnn ****** n

Linijka nr.9 i 10 informacyjno-komentarzowa .. Jest także przekopiowana z podanej strony www

QSO: freq  mo date       time call          rst exch   call          rst exch   t is transmiter id 0 or 1-there put 0

QSO: 21303 PH 1999-03-06 0000 HC8N          59  700    K9NS          59  IL     1

 

Pasmo stopki

Zawiera tylko  jedną linię END-OF-LOG: wymaganą w zbiorze cabrillo.

Pola końcowe wzorca formularzowego

Wchodzą tutaj pola:

Nazwa zbioru formularzowego do zapisu . Jest to pole tekstowe. W pole to jest przekopiowywana nazwa zbioru formularzowego wybrana poprzednio w Polu Wyboru Contestu . Jeśli edytujemy tylko formularz to nie zmieniamy nazwy w tym polu . Możemy tutaj jednakże wziąć jako podstawę inny formularz , porawic go i zapisać pod nową nazwą contestu
Button Zapisz formularz contestu. Po jego naciśnięciu na ekranie nic się nie dzieje , możemy jednakże wybrac u góry inny contest i edytowac go .
Button Wyjdż. - powoduje zanik okna formularzowego  i powrót do okna z menu głównym .
Button Help - powoduje wywołanie helpu kontextowego