Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Tworzenie zbiorów cabrillo za contesty

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W celu utworzenia zbioru w formacie cabrillo za contest należy  postepować jak następuje :

rozpatrzyc w jakim programie startowaliśmy w contescie i jaki format danych wyjściowych moze wyprodukować ten program . Zazwyczaj jest to standard ADIF generowany przez wiekszość programów   -   np MMTTY czy jakies programy linuxowe nie przeznaczone do contestów .
jaką nazwę mają dane wyprodukowane przez program niecontestowy  a potrzebne w formacie cabrillo . Zawyczaj jest to pole STX (Exchange nadane - nr kolejny QSO lub inny znak ) i SRX (exchange odebrane - nr QSO lub stan dla krajów z USA dla contestów ARRL-u)
Jeśli dane są wsadzane do standardowych pól standardu ADI to połowa problemu jest załatwiona . Program HAM_SECRETARY został opracowany na podstawie standardu ADIF 2.2 . Jeśli natomiast program dane te wsadza do własnych niestandardowych  względem  standardu ADIF to nazwy te musimy wsadzić do zbioru Non_standardADIF_addition_field_for_cabrillo.txt  . W chwili obecnej zbiór ten wygląda jak niżej:

 

{This file contain non standard ADIF fields used by same logger's programs in a exported}

{file type .adi or .csv }

{This is needed to make FORM for translate to cabrillo .cbr format for contest}

{If you put name of this fields there it will be visible in a menu}

{CONFIGURATION FORM FOR CABRILLO FORMAT}

{and then you  can make translate to cabrillo format as it is present}

{in a standard ADIF}

APP_N1MM_EXCHANGE1

APP_N1MM_MISCTEXT .

Dodano dwie  nazwy , które są niestandardowe a wyprodukowane przez program N1MM logger . Do nich program wsadza dane STX i SRX i dlatego trzeba było je dodać jako niestandardowe .

Jeśli dodamy tutaj te niestandardowe nazwy to będą one widoczne w w kazdym z 12-tu pól przeznaczonych do wyprodukowania formularza typu .FRM za dany contest jak poniżej na rysunku

W powyższym obrazku podkreslone jest pole APP_N1MM_EXCHANGE1

Trzeba teraz zając się przygotowaniem odpowiedniego formularza FRM za contest co zostało opisane w rozdziale Konfiguracja wzorca FRM dla formatu cabrillo .W Katalogu CABRILLO_FORM zamieszczono pewną ilość formularzy . Najlepiej wziąść jako podstawe formularz dla innego podobnego contestu , zedytowac go i zapisać pod nową nazwą contestu .Można także uzyc jako podstawy formularz UNIVERSAL.FRM .
Po ustaleniu formularza można przystąpić do translacji z formatu .adi .csv lub  .txt do formatu  .cbr cabrillo .

W tym celu wybieramy z menu głownego Translacja lub

 

Wybranie z menu lub z ikony funkcji Translacji

 

W oknie konfiguracji dla translacji ustawiamy parametry jak poniżej tj jako typ wyjsciowy wybieramy format .cbr cabrillo

Konfiguracja dla formatu cabrillo

Zauważmy że format wyjściowy daty QSO jest wyszarzony - tj nie jest brany pod uwagę

Po zatwierdzeniu Zatwierdzenie translacji otrzymamy

Otwieranie zbioru wejściowego dla translacji do formatu cabrillo

Możemy jescze otrzymac zapytanie o format wejsciowy daty QSO

Otrzymamy

Zapis zbiou wyjściowego typu cabrillo

Otrzymujemy

Raport o zapisie zbioru wyjściowego w formacie cabrillo