Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Konfiguracja pracy programu

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Główne funkcje  programu zostały podzielone na następujące pozycje i podpozycje

Konfiguracja pracy programu .
Konfiguracja dla sortowania i translacji zbiorów - Trzeba podkreślić iż konfiguracja dla sortowania dotyczy tylko sortowania potrzebnego dla wyprodukowania zbiorów dla wydruku zbiorów metodyką korespondencji seryjnej . Wydruki bezpośrednio z programu posiadają własne okno do konfiguracji sortowania kolejnośći wydruku kart QSL lub Etykiet na QSL
Konfiguracja danych personalnych . Na obecnym etapie dane te sa potrzebne dla przeniesienia ich do wydruku kart  QSL lub nalepek w miejsce danych personalnych stacji uzywającej program oraz dla wygenerowania zbiorów w formacie cabrillo . cbr za contesty oraz są używane dla wydruków kart QSL lub nalepek w miejsce danych takich jak MYCALL , MYNAME , MYCITY , MYADRES, MYANTENA itp.
Konfiguracja wzorca formularzowego FRM dla formatu cabrillo
Wydruk kart QSL,nalepek,kopert i zakładek
Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady
Wydruki i podgląd dla danych rzeczywistych
Sciaganie adresów direct z QRZ.COM dla kart wysyłanych direct-em
Przygot.zbiorow dla wydruku QSL dla roznych logerow
Przygotowanie zbiorów dla druku metodą koresp.seryjnej
Sortowanie wg listy DXCC
Sortowanie wg numerów ADIF
Sortowanie wg znaku stacji
Translacja plików
Zakładki dla domowego archiwum kart QSL
Sortowanie wg listy DXCC
Sortowanie wg numerów ADIF
Szukanie nr.DXCC i ADIF dla zadanego znaku. Podmenu to podpowiada do jakiej przegródki w domowym archiwum kart QSL wsadzic odebraną kartę QSL
Help i o autorze i programie - wywołanie helpu w postaci .chm oraz informacji o wersji programu i głównych funkcjach programu

 

Konfiguracja pracy programu słuzy do zadecydowania jakimi drogami bedzie przebiegało wykonywanie programu . Konfiguracja nie ma istotnego znaczenia gdy chcemy dokonywać wydruku bezpośrednio z programu - gdyż ta funkcje posiad własne okna do zadania parametrów dla wydruku. W szczególności tutaj dokonuje sie wybrania formatu w jakim jest czytany zbiór źródłowy i w jakim formacie zostanie wyprodukowany zbiór wyjściowy dla metodyki korespondencji seryjnej. Obejmuje to wszystkie obslugiwane formaty.  Wyjatkiem jest tutaj tylko format cabrillo .cbr dla którego nie mozna dokonywać sortowania - co jest naturalnie uzasadnione 

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Konfiguracja pracy programu

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona