Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  »Rozdział nie jest podrozdziałem wyższego poziomu«

Program_HAM_SECRETARY_i_jego_przeznaczenie

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W niniejszym rozdziale omówiono nastepujące  punkty :

1.Wstępnie omówienie drukowania kart QSL , nalepek , kopert adresowych , zakladek
2.Wstępnie omówienie druku nalepek metodą korespondencji seryjnej
3.Inne funkcje wykonywane przez program HAM_SECRETARY
4.Zmiany w wersji 3.3 programu HAM_SECRETARY v 3.3

 

 

Wstępnie omówienie drukowania kart QSL , nalepek , kopert adresowych , zakladek

Program HAM SECRETARY   HAM_SECRETARY.EXE jest dalszą kontynuacją programu QSLSORT_TRANSLATION.EXE. i W skrócie jego funkcje obrazuje  ikona About :

 

Program służy do wspomożenia krótkofalowca w czynnościach sekretarskich zwązanych z jego działalnością krótkofalową takimi jak

druk kart QSL lub nalepek bezpośrednio z poziomu programu HAM_SECRETARY bez korzystania z MS Word i metodyki korespondencji seryjnej
druk kopert adresowych oraz kopert zwrotnych dla kart QSL wysyłanych direct
sciąganie adresów dla kart wysyłanych direct z QRZ.COM lub dla dowolnej stacji. Program dane adresowe może ściągać z czterech serwerów danych personalnych o stacjach .
sprawdzanie czy dla QSO - tj jego kraju istnieje biuro QSL
poprawianie pola QSL_via przekazanego przez Logger . Jesli dana ta została pobrana z QRZ.COM bez żadnej korekcji to zazwyczaj pole to nie nadaje się do druku na karcie QSL . W tym zakresie HAM_SECRETARY robi odpowiednią korekcję , Polecam użytkownikom zastosowanie do ściągania danych z QRZ.COM mojego programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_Fi.exe współpracującym z Logger32 , który robi odpowiednia korekcję pola QSL_via -- do pobrania ze strony

http://sp9auv.com/index.html?downloading_programow_wspolpracujacych_z_logger32.php

Powyższa korekta pola QSL_Via jest dokonywana niezaleznie od tego czy została dokonana powyższa korekta przez program BUREAU_ALL_QRZ_COM_Fi.exe . Nie widzi się tylko bezpośrednio efektów korekcji i nie można dokonać innej korekty , chyba że dokonana ona zostanie w programie logującym .
druk zakładek pomiędzy kraje dla paczki wysyłanych kart QSL
druk zakładek dla domowego archiwum kart QSL w oparciu o listę dxcc .
Sortowanie drukowanych kart QSL lub nalepek wg wybranego kryterium sortowania z przestawieniem kolejności dla kart które mają by wysłane poprzez QSL Managera
Format zbiorów może być dowolny : adif, csv , text
drukowanie odbywa się w wybranej przez użytkownika  kolejnośći (patrz niżej)
Drukowanie odbywa się na podstawie wzorców wydruku , które można samodzielnie projektować w programie
dostarczone  w katalogu HAM_SECRETARY \PATTERN_FOR_PRINT wzorce wydruku będa pasowały dla każdej stacji gdyż w czasie wydruku program pobiera dane personalne stacji ze zbioru konfiguracyjnego SETUP.INI 
do pól QSL lub nalepek można wstawiać dowolne obrazy graficzne co daje silne narzędzie do tworzenia pełnych korolorowych kart QSL
projektowanie wzorćow slużących do wydruku odbywa się metodą WYSIWYG ( what you see it what you get ) dając naturalne i przyjazne dla użytkownika narzędzie do projektowania wzorców wydruku - nie ma potrzeby wielokrotnego testowego wydruku celem zobaczenia rozmieszczenia elementów , gdyż jest ono widoczne już w fazie projektowania wzorca
użytkownik może zapomniec o dość skomplikowanej metodzie korespondencji seryjnej .
poczawszy od wersji 3.1.9 program przy wydruku kart QSL dla polskich stacji wstawia na kartę QSl, w pole QSL_Via Numer Oddziałowego Biura QSL dla Polski - np OT50 jesli ta stacja jest obsługiwana przez polskie biura QSL .
Także od tej wersji jest sprawdzane czy stacja w Polsce nie jest stacją okolicznościową i czy dla niej jest podany znak stacji która ma otrzymac karte QSL .
Także od tej wersji jest sprawdzane czy operator stacji zyje i czy nie ma statusu Silent Key .
W powyższych przypadkach jest zgłaszany odpowiedni komunikat na ekranie oraz są zapisywane w plikach textowych odpowiednie raporty .
PROGRM JEST BARDZO POMOCNY PRZY WYDRUKU MASOWYM KART QSL W TYM TAKZE DLA  STACJI EKSPEDYCJI DX-OWYCH

Program po zakończeniu wydruku kart QSL lub nalepek tworzy posortowany  zbior COUNTRY.CSV - który może byc podstawą do wydrukowania zakładek pomiędzy wysyłane kraje bezpośrednio w Ham_Secretary . Druk kart QSL lub nalepek odbywa się przy zachowaniu następujących warunków :

Druk kart QSL lub nalepek jest dokonywany z z użyciem jednej z trzech metod sortowania
1.wg numeru kolejnego w zbiorze DXCC.lst zawierającego dane o podmiotach listy DXCC wg ARRL
2.wg numeru ADIF zgodnego ze standardem ADIF (w Logger32 pole to jest nazwane  DXCC).
3.wg znaku callsign stacji do której jest wysyłana karta QSL
W pierwszych dwóch punktach program przestawia QSO's z wypełnionym polem VIA_QSL Manager (znakiem QSL Managera) to jest wstawia je do kraju  QSL managera . QSO's które muszą zostać wyslane DIRECT-em tzn. w polu VIA_QSL  maja wstawione na pierwszym miejscu słowo DIRECT bedą miały   wstawione w w odpowiednie pole numer  Kraju wg   DXCC i ADIF_= 999 co spowoduje że QSL-ki te  zostaną umiesczone na końcu posortowanego zbioru a    więc zostaną  wydrukowane na końcu.  Oprócz tego sortowania program robi także dla tych dwóch pierwszych punktów  drugie sortowanie wg. pola   CALLSIGN stacji ( tj w zakresie jednego kraju QSL-ki zostaną posortowane wg znaku stacji).. Oczywiście pierwsze sortowanie zostanie zachowane
W przypadku 3-ciego punktu przestawianie kart dla QSL Managera odbywa się po zapytaniu uzytkownika czy zyczy sobie dokonywac takiego przestawienia
W zbiorach dostarczonych w katalogu HAM_SECRETARY \PATTERN_FOR_PRINT zostały umieszczone wzorce formularzowe wyduku w oparciu o które zostają dokonane wydruki . Program dostacza narzędzi do zaprojektowania dowolnego wzorca nawet z elementami graficznymi. Projektowanie odbywa się przez kolejne umieszczanie na wzorcu pól ADIF oraz/i lub elementów graficznych . Na ekranie wzorca nie są pokazywane nazwy pól ADIF a tylko rzeczywiste dane wzięte z rekordu testowego QSO lub gdy ich tam nie ma brane są z parametrów konfiguracyjnych personalnych danej stacji . Tak więc zaprojektowane przeze mnie wzorce formularzowe mogą być beżpośrednio uzyte dla dowolnej stacji gdyz dane takie jak Nazwisko , znak stacji zostaną zastąpione rzeczywistymi danym personalnymi stacji uzywającej program przechowywanymi w zbiorze setup.ini .

 

 

 

Wstępnie omówienie druku nalepek metodą korespondencji seryjnej
Możliwe jest także korzystanie z metodyki korespondencji seryjnej w MSWord i w tym zakresie program także oferuje sortowanie kolejności wydruku kart QSL  (kolejki wydruku)  z uwzględniem przestawienia kart wysyłanych via QSL Manager.
Tworzenie  zbioru zakładek w formacie .csv pomiędzy kraje w wysyłanej paczce QSL - celem późniejszego ich wydruku metodą korespondencji seryjnej w Microsoft Word
Sortowanie zbiorów (kolejki wydruku) przeznaczonych do wydruku kart QSL lub nalepek na QSL  metodą korespondencji seryjnej w Microsoft Word w wybranej kolejności z uwzględniem przestawienia kart wysyłanych via QSL Manager. Format zbiorów może być dowolny : adif, csv , text .
W przypadku używania metodyki korespondencji seryjnej QSL-ki lub nalepki na karty sa drukowane z użyciem tylko jednego wzorca wydruku dla maksymalnej ilości QSO's niezależnie ile QSO zrobiliśmy z tą stacją. W związku z tym potem nie potrzeba już przekładać kart co jest dużym utrudnieniem przy masowej wysyłce kart

Program używa wyeksportowanego przez logger zbioru w  dowolnym  formacie  (adif - csv - txt) zawierającego dane o Twoich  QSO's dla wydruku kart QSL lub nalepek na karty

 

jeżeli z daną stacją zostanie zrobione np. tylko jedne QSO , następne  rekordy w zbiorze posortowanym zostaną wypełnione pustymi rekordami      "-------","---------","---------", itd     aż do maksymalnej ilości QSO na jednej karcie. W ten sposób dla wydruku można stosować tylko jeden wzorzec formularzowy nieżależnie od ilośći QSO zrobionych z daną stacją
Jeżli w zbiorze DXCC.lst będzie  brak będzie jakiegoś kraju dla jakiegos znaku  program zamelduje o tym w generowanym RAPORCIE na ekranie i w zbiorze     REPORT.txt. Rekordy z tymi QSO zostaną umieszczone na końcu wydruku  jako przedostatni kraj nazwany "COUNTRY NOT PRESENT", Dla niego bedzie  przyznany numer kraju=998 . Operator może ręcznie usunąć takie  rekordy ze zbiorów posortowanych.
Jeżeli operator sobie zażyczy - wygenerowany posortowany zbiór  może zostać także podzielony na cześci  _001.csv  _002.csv itd ,  z których każdy zawierał będzie tylko  wyznaczoną ilość kart QSL . Zabezpieczy to przerwy w działaniu drukarki.
Program wygeneruje także zbiór COUNTRY.csv dla wydruku zakładek  pomiędzy kraje w oparciu o metodę korespondencji seryjnej i  wzorzec  formularzowy BOOKMARK.DOC.  Zbiór ten (Country.csv) zostanie umieszczony  w katalogu o którym poinformuje  program w Raport.txt . Kolejność będzie taka sama jak zadeklarowano dla  wydruku kart QSL.

 

W Katalogu HAM_SECRETARY \Pattern_for_Serial_Coresponding_method zostały umieszczone zbiory wzorce-formularzowe do wydruku metodą korespondencji seryjnej :
dla druku bezpośrednio na QSL - QSL.doc
dla wydruku na drukarce nalepek na kartę QSL
QSL_label(3x8).doc 3x8 nalepek na A4=24 QSL's - z obrzezami bocznymi
QSL_Label L7159 (3by8)_3QSO_bez_obrzezy.doc 3x8 nalepek na A4=24 QSL's - bez obrzezy bocznych.
QSL_Label(3by9)_without_edge.doc 3x9 nalepek na A4 = 27 QSL's - bez obrzezy bocznych
wzorce na koperty adresowe ENVELEOPE.doc i koperty zwrotne  ENVELOPE_SASE.doc
zbiór ADRESY_DIRECT.csv- będący przykładem jak należy wypełniać    dane adresowe  pobrane najlepiej z www.QRZ.com via Internet
Zbiory umieszczone w katalogu HAM_SECRETARY \PATTERN_for_Serial_Coresponding_method  należy poddać edycji w Microsoft Word   pod swoją kartę QSL i swoje dane personalne
Wszystkie dostarczone zbiory formularzowe odwołują sie w tej chwili do odpowiednich  zbiorów z katalogu test .

Szersze omówienie tego punktu jest w rozdziale

 

 

 

Inne funkcje wykonywane przez program HAM_SECRETARY
Sortowanie zbiorów adif , csv , wg zadanej kolejności tj
wg numeru kolejnego w zbiorze DXCC.lst zawierającego dane o podmiotach listy DXCC wg ARRL
wg numeru ADIF zgodnego ze standardem ADIF (w Logger32 pole to jest nazwane  DXCC).
wg znaku callsign stacji do której jest wysyłana karta QSL
Prócz sortowania program może dokonywać translowania zbiorów  pomiędzy dowolnymi formatami - adif - csv - txt - cbr . Jest możliwa translacja z dowolnego formatu na inny dowolny format . Nie trzeba tutaj dokonywac tutaj żadnego ustawienia kolumnowego jak to jest w przypadku wielu innych programów . Program sam sobie radzi z takimi przypadkami poprzez analizę zbioru źródłowego w czasie dokonywania translacji .
Tworzenie zbiorów w formacie Cabrillo w standardzie 2.0 lub 3.0
Tworzenie zbioru zakładek w formacie .csv  dla  domowego archiwum kart QSL - celem pozniejszego ich wydruku metodą korespondencji seryjnej w Microsoft Word
Dla potrzeb  domowego archiwum kart QSL program tworzy  w oparciu o listę DXCC.lst  zbiór COUNTRIS.csv będący podstawą do wydrukowania zakladek pomiedzy kraje w domowym archiwum kart QSL bezpośrednio w programie HAM_SECRETARY lub metodą korespondencji seryjnej

 

 

 

 

Zmiany w wersji 3.3 programu HAM_SECRETARY v 3.3

W tej wersji wprowadzono istotne zmiany polepszające funkcje programu   oraz usprawniające  interfejs użytkownika  , na podstawie dotychczasowych uwag użytkowników oraz dotychczasowych doświadczeń :

Zlikwidowano pole Wyrównuj automatycznie komórki  od położenia kursora

Nie oznacza iz takiego wyrównania program nie robi . Program takie  wyrównanie robi jak najbardziej ,jednak bez potrzeby włączania i wyłączania tego wyrównania przez użytkownika . Dotychczasowa praktyka pokazała iż uzytkownicy w niedopowiednich momentach włączali i wyłączali to wyrównanie - co doprowadzało do deformacji wzorca i w efekcie duzych utrudnień przy projektowaniu wzorca tablicowego . Efektem zazwyczaj było zjawisko iż elementy do druku przekraczały dopuszczalny obszar , lub wzorzec przekraczał dopuszczalne granice i można było kółkiem na myszy scrollować obraz wzorca , Takie zjawisko świadczyło  o niepoprawnym wzorcu tablicowym
Teraz program sam decyduje o momentach kiedy wyrównanie to  włączyc i wyłączyćUzytkownik za to ma na ekranie ma dokładnie napisane   jak  ma postępować  by poprawnie zaprojektować wzorzec  tablicowy  . Jeśli zastosuje się dokładnie do pokazanych na ekranie podpowiedzi , to projektowanie wzorca tablicowego nie powinno już nastręczać takich problemów  .
Zlikwidowano w zakładkach button Wyjdź do menu głównego , zastepując go buttonem Wyjdz z programu . Zauważyłem iż użytkownicy próbowali po wyjściu do menu głownego ponownie wywoływać inne funkcje lub wywoływać te same funkcje jeszcze raz , co powodowało potem błędy programu . Błedy te były spowodowane brakiem wyzerowania niektórych  struktur w programie , dla których funkcje zerowania nie działały poprawnie . Dlatego dano w zamian button Wyjdż z programu

 

 

Nawigacja:  »Rozdział nie jest podrozdziałem wyższego poziomu«

Program_HAM_SECRETARY_i_jego_przeznaczenie

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy