Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Wydruk kart QSL,nalepek,kopert i zakładek

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Jak juz wspomniano wcześniej w rozdziale Przeznaczenie programu HAM_SECRETARY   HAM SECRETARY   program może drukować karty QSL, nalepki, koperty adresowe , zakładki bezpośrednio bez użycia metodyki korespndencji seryjnej W punkcie tym omówimy następujące tematy :

Opis pól wzorca formularzowego wydruku
Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady
Wydruki kart QSL , nalepek, zakładek i pogląd wyduku dla danych rzeczywistych
Sprawdzanie obecnosci biur qsl dla QSO-s
Sprawdzanie dla stacji polskich obsługi przez polskie biura QSL
Sciaganie adresów direct z QRZ.COM dla kart wysyłanych direct-em
Edycja wzorca formularzowego
Omówienie drukarek różnego typu i metod drukowania
Rozwiązywanie problemów z drukowaniem
Jakie naklejki zakupic i gdzie - problemem marginesów drukowania

 

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Wydruk kart QSL,nalepek,kopert i zakładek

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona