Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie > Wydruk kart QSL,nalepek,kopert i zakładek >

Rozwiązywanie problemów z drukowaniem

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Rozdział ten jest poświecony uwagom jakie zgłaszali uzytkownicy w trakcie użytkowania programu . Niektóre zgłaszane przez nich problemy zaowocowały wsadzeniem nowych funkcji do kolejnych wersji programu . Niektóre jednak wymagają rozwiązania samodzielnego i dla nich stworzyłem ten FAQ - często zadawane pytania -  inaczej Troubleshooting .

 

1. Pytanie - Mam drukarkę z bardzo dużym marginesem dolnym - jak postąpić z drukowaniem

2. Pytanie - Na załamanie nalepek wchodzi mi linijka ze wzorca

3. Pytanie - Druk kart QSL lub nalepek wychodzi mi z pewnym stałym przesunięciem

4. Pytanie - Mam drukarkę która wydruku dokonuje nie w tym miejscu gdzie się spodziewam- następuje duże przesunięcie lub nie widzę wydruku w ogóle

5. Pytanie - Jak drukowac karty QSL ze stroną lakierowana

6. Dostarczone wzorce wydruku tworzą wydruki nie mieszczące się na stronie wydruku

7. Przy druku nalepek z wykorzystaniem wzorców dostarczonych wychodzą mi dwie kolumny zamiast trzech .

8 . Mam do wydruku bardzo małą ilość QSO do wydruku - rzedu 1 - 3 qso i chciałbym wykorzystać pozostałość nalepek po wydruku na ostatnim arkuszu nalepek A4

9 . W miejscu czasu QSO UTC występuje na wydrukach pole puste

 

Odp nr 1 - Drukarka z bardzo dużym marginesem dolnym - jak postąpić z drukowaniem

Sa takie typu drukarek które wymagaja zachowania bardzo dużych marginesów dolnych rzędu 13 do 16 mm . Do nich należa między innymi starsze typy drukarek Hewlet Packard DeskJet - jak np HP DeskJet 300 czy HP DeskJet610C czy HP DeskJet 900 . Chcą na nich drukowac nalepki na formacie A4 należy ostatni rząd nalepek poświęcic na puste miejsce niewykorzytane i zaprojektować wzorzec np na 3 kolumny x 7 rządków . Przeprojektowania takiego wzorca dokonuje sie zwiekszając dolny margines do rzeczywistej wymaganej wielkości i zapisują zbiorzec pod inna nazwą. W rzeczywistości jednak trzeba zakupić nalepki na 3 kolumny x 8 rzadków .
Chcąc natomiast drukować karty QSL na takiej drukarce  należy zaprojektować wzorzec tak , by prawy margines karty QSL był rzedu 13 do 16 mm . Margines dolny po obrocie z pozycji pionowej do poziomej (w jakiej są drukowane karty QS) staje się marginesem prawym . Warunek ten jest łatwy do spełnienia , gdyż zazwyczaj pola do wydruku na kartach QSL są dosuwane do lewej strony . Można nawet wziąść wzorzec QSL Scan zaprojektowany dla drukarki laserowej i po prostu zwiększac mu prawy margines w trybie edycji wzorca opisanym tutaj i patrzec czy wejdzie sie w jakies pola na karcie . Jeśli się nie wejdzie - to można podjąc próbe wydruku - najlepiej najpierw na papierze zwykłym przyciętym do wymiarów karty QSL.
Program w trybie wydruku opartym  o  dane rzeczywiste umożliwia podjęcie próby wydruku mimo nie spełnienia warunków marginesowych .
Jeśli wydruk jest dokonywany z przesunięciem to poczytaj odpowiedż na pytanie nr 4 .

 

Odp nr. 2 - Na załamanie nalepek wchodzi mi linijka ze wzorca .

Problem jest spowodowany najcześciej:
1.złym ustawieniem marginesu górnego w oparciu o to co proponuje driver drukarki lub
2.niedokładnym podaniu wysokości  wzorca dla wzorca formularzowego  nalepki.

W przypadku 1-szym może wystąpic np dla drukarek atramentowych wymagany margines górny  co najmniej = 1, 8 mm , a w rzeczywistości posiadany arkusz z nalepkami posiada margines górny = 4 mm wysokość od góry do  1-szego załamania). We wzorcu dla tej nalepki należy ustawic  dla marginesu górnego wartość = 4 mm , a nie wartość = 1,8 mm . Uwaga - jest to margines dla formatu papieru A4 , a nie margines dla samej nalepki . Pojęcie marginesu dla nalepki nie istnieje .

W przypadku 2-gim należy podać dokładne wartości i postapic jak nizej.

należy zmierzyć sumaryczną wysokość nalepek (od 1-szego zalamania do ostaniego załamania)  (nie wysokość samego papieru - która dla A4 wynosi 297 mm) i tą sumaryczną odległość podzielic przez ilość rządkow nalepek na formacie A4 np przez 8 . Tak wyliczoną wartość wysokości z dokładnością do 0,1 mm podac jako wysokość wzorca - patrz rozdzial .Margines Gorny i lewy należy ustawić wg marginesów na arkuszu A4 z nalepkami - a nie wg marginesów wymaganych dla drukarki . Musi byc jednak zachowana zależność ze wstawione marginesy nie mogą byc mniejsze od wymaganych dla drukarki (wyswietlanych na samym poczatku dla domyślnej drukarki )  . Jako drukarka domyślna w Windowsach musi byc ustawiona drukarka na której docelowo drukujemy . Jesli wspomniana zależność nie jest spełniona dla arkusza nalepek to musimy się postarać o inne nalepki. Wspomniany warunek nie jest tak krytyczny dla marginesu lewego . Np ja mam nalepki w ogóle bez marginesu lewego i prawego i mimo to drukuje na nich , gdyż ustawiam w programie margines lewy i prawy  na 4,5 mm a sam wzorzec jest tak zaprojektowany iż z prawej strony jest troche miejsca jescze i wydruk w poziomie nie przenosi sie na następną nalepkę .

 

Odp nr3 . Druk kart QSL lub nalepek wychodzi mi z pewnym stałym przesunięciem

Takie stałe przesunięcie strony drukowanej (zazwyczaj małe) mogło byc spowodowane otrzymaniem z drukarni kart QSL przyciętych na rozmiar np  142 mm x 92 mm zamiast na rozmiar 140 mm x 90 mm , lub niedokładnym zmierzeniu marginesów górnych jesli drukujemy  na arkuszu z nalepkami . Program HAM_SECRETARY ma mozliwość przesuwania wydruku o dowolną ilość jednostek w obydwu trybach drukowania opisanych tutaj . Samo przesuniecie wydruku jest opisane tutaj .
Da trybu 1-szego druku Druk z ręcznym doborem wielkości strony tj formatu druku - ze scalowaniem -  jeśli drukujemy nalepki ( w orientacji pionowej)  przesunięcie zazwyczaj dotyczy wysokości strony (wymiar 297 mm) i powinno byc podane dla wysokości w mm  np 3 mm. Jeśli natomiast drukujemu karty QSL w orientacji poziomej przesunięcie dotyczy zazwyczaj szerokości (tj wymiaru 90 mm) i powinno byc podane dla szerokosci w mm np = 5 mm .
Dla trybu 2-giego druku Druk - program sam dobierze wielkość strony - bez scalowania. przesunięcie jest podawane w tzw jednostkach względnych i jest około 3 do 4 razy wieksze (tzn trzeba przemnożyc x 3 do 4)  od potrzebnej wielkośći przesunięcia w mm . Zasady  przyporzadkowania wysokości lub szerokości wzorca dla nalepek i kart QSL są takie same jak w poprzednim punkcie

Wypracowane przez Ciebie przesunięcia są za kazdym wydrukiem zapisywane dla danego wzorca i danej drukarki - tak iz ponowne użycie tego samego wzorca i tej samej drukarki spowoduje pojawienie się zapisanego przesunięcia jako propozycja w oknie do przesuwania

 

Odp nr 4 - Mam drukarkę która wydruku dokonuje nie w  tym miejscu gdzie się spodziewam- następuje duże przesunięcie lub nie widzę wydruku w ogóle .

Problemy te najczęsciej sa spowodowane tym że używasz drukarki starego typu bez możliwości definiowania niestandardowych formatów  i w związku z Tym uzywasz opcji nr 2 wydruku Druk - program sam dobierze wielkość strony - bez scalowania.  Jesli drukujesz nalepki a wychodzi Ci pusta strona - to problem może leżeć w niewłasciwie zainstalownym sterowniku dla drukarki. Jesli natomiast probujesz drukowac karty QSL i nie widzisz karty wydrukowanej . lub wychodzi Ci tylko czesc wydruku to wykonaj następujące kroki :

Do drukarki zamiast karty QSL o wymiarach 140 x 90 mm załaduj arkusz papieru w formacie A4
Wydrukuj karte QSL uzywając wzorca dla karty QSL np QSLScan_Table_3QSO.lbl i opcji wydruku nr 2 tj Druk - program sam dobierze wielkość strony - bez scalowania . Przy wydruku patrz czy karta QSL jest drukowana od przodu ( tj najpierw wychodzą pola QSL_DATE)  czy też od tyłu (tj najpierw wychodzi  pole Status_QSL ) . Druki od tyłu  w orientacji poziomej jest dokonywany dla drukarek starego typu mających  obrót z pozycji pionowej do poziomu o 90 st . Rozważania na temat obrotu strony - patrz rozdzial Omówienie drukarek różnego typu i metod drukowania . Rozwazania na temat przesuwania strony znajdziemy tutaj   Patrzymy teraz w jakim obszarze strony A4 zostaje wydrukowana karta QSL . Mierzymy w jakiej odleglości od górnego lewego rogu arkusza została wydrukowana karta QSL .
Dokonujemy teraz drugiego testowego wydruku zadając przesuniecia dla strony np dla wysokości = 20 jednostek względnych  (wzdluż wymiaru 90 mm)  i dla szerokości = 40 jednostek względnych ( wzdłuż wymiaru  140 mm) jak na poniższym zrzucie  ekranowym

Patrzymy w jakim kierunku "poszedl" nam drugi wydruk . Mierzymy przesuniecie  wydruku (w stosunku do 1-szego wydruku) w mm i ustalamy mnoznik przeliczający osobno dla osi X i Y . Wyliczamy o ile potrzeba nam przesunąc wydruk żeby osiągnąc wydruk w górnym lewym rogu . Dokonujemy wydruku nr 3 na A4 i patrzymy czy to się zgadza .

Teraz możemy dokonac wydruku na formacie karty QSL tj 140 x 90 mm . Jesli wydruk jest prawidłowy to możemy zakończyć prace . Nasze wypracowane przesunięcie jest już zapisane .

Jeśli natomiast wydruk na formacie 140 x 90 mm dalej jest niewidoczny , oznacza to iż drukarka drukuje od tyłu i musimy tak przesuwać wydruk aby wyszedł w dolnym prawym rogu Formatu A4 . Wielkości przesunięc mogą byc zarowno wartościami dodatnimi jak i ujemnymi . Np ja dla drukarki HP Deskjet 610 C musialem dać przesunięcia wzdluż szerokości = 180 jednostek a wzdłuz wysokości około 40 jednostek . Proszę także o dokłane zapoznanie się z problemami minimalnych marginesów jakie opisuje niżej .

Odp nr 5 - Jak drukowac karty QSL ze stroną lakierowana .

Na ten temat juz napisalem w rozdziale Omówienie drukarek różnego typu i metod drukowania

 

Odp nr 6 Dostarczone wzorce wydruku tworzą wydruki nie mieszczące się na stronie  wydruku

Korzystasz z liter powiekszonych w systemie Windows tj dla Windows XP korzystasz z czcionek 120 dpi (dot per inch) lub dla windows 7 z czcionek powiekszonych do 125 % lub 150 % . Przy stosowaniu wzorców wydruku tj majaących określone rozmiary nie można sobie bezkarnie zmieniać rozmiaru czcionek. Dlatego dla Windowsow XP nalezy stosować wielkość czcionek 96 dpi . Natomiast dla Windows 7 nalezy stosować czcionki o wielkosci 100 % - tj . bez ich powiększania

 

Opcja nr 7 Przy druku nalepek z wykorzystaniem wzorców dostarczonych wychodzą mi dwie kolumny zamiast trzech .

Problem leży w tym iż Twoja domyślna dukarka ma za duże marginesy dopuszczalne tj margines lewy i margines prawy dla drukarki jest za duży niż wymagany dla danego wzorca formularzowego .Np . Dla  3-ch kolumn =  3 x 67 mm szer.wzorca = 201 mm - co daje wymagany margines = 210 mm (szer A4) = 201 = 9 mm .2 margienesy = 4,5 mm na margines lewy i 4,5 mm na margines prawy. Jeśli Twoja drukarka ma np. minimalne marginesy lewy i prawy = 6 mm , wtedy program wypisze iż zostaną użyte tylko 2 - dwie koumny .Problem ten szerzej jest opisany niżej.

 

Opcja nr. 8 Mam do wydruku bardzo małą ilość QSO do wydruku - rzedu 1 - 3 qso i chciałbym wykorzystać pozostałość nalepek po wydruku na ostatnim arkuszu nalepek A4

Zazwyczaj po wydruku nalepek , ostatnia strona nie jest wykorzystana w całości i chcielibyśmy ją wykorzystać przy wydruku pojedyńczych ilości QSO teraz lub przy nastepnym wydrukowaniu nalepek. Jesli mamy do wydruku małe ilości QSO do wydruku rzędu 1 do 3 ch to zalecam wykorzystanie wzorca na 1-jedno QSO zatytułowanego  Pattern_3x8_1QSO.LBL . Wzorce które są przewidziane na wiecej niż 1-no QSO , zachowają się tutaj nieprawidłowo . Dla wzorca np na 3 QSO potrzeba co najmniej 3+1 = 4 QSO , by wzorzec zadziałał prawidłowo . Dlatego lepiej wtedy wykorzystać wzorzec na 1-no QSO .

 

Opcja nr .9 . W miejscu czasu QSO UTC występuje na wydrukach pole puste

W wiekszości wzorców HAM_SECRETARY jako czas QSO jest przyjmowane pole TIME_ON (jako czas rozpoczecia QSO) . w standardzie ADIF występują dwa pola TIME_ON i TIME_OFF (czas zakończenia QSO ) Puste pole dla UTC na wydrukach jest spowodowane prawdopodobnie tym  iż zastosowałeś wzorzec w którym część nazwy zawiera słowo Pattern .   Wzorce te są zaprojektowane z użyciem pola TIME_OFF Jeśli w  danych z Twojego logger-a (np z loggera UR5EQF ) brak tej danej to pole to pozostanie puste na wydruku . Logger UR5EQF nie produkuje zmiennej TIME_OFF. Logger32 produkuje zmienną TIME_ON i TIME_OFF . W takim przypaku zastosuj inny dowolny  wzorzec , w którym nie wystepuje słowo Pattern np. wzorzec Label_3x8_Table_3QSO_with_top_space.LBL . Dlaczego ja zaprojektowałem dwa wzorce z różnymi pola dla pola UTC , tj czasu qso . Spwodowane jest to nastepującym przesłankami
TIME_OFF bardziej odpowiada rzeczywistemu czasowi zrobienia QSO . Wyobraźmy sobie sytuację , że wołamy 0,5 godz jakiegoś DX-a . Jego znak mamy cały czas w jakimś oknie wprowadzania QSO . Jesli logger zapamięta moment poczatkowy wprowadzenia znaku do okna wprowadzania i nie będzie możliwości jego zmiany tuż przed wprowadzeniem do właściwego logu, to jeśli wyślemy to QSO do DX-a , to możemy nie dostać kartki bo mamy 0,5 godz. różnicy . Logger32 ma specjalną możliwość zmienienia tego czasu początkowego QSO w momencie dowołania się do DX-a . Nie wiem jak UR5EQF logger  , ale należy tego pilnować . Jeśli takie QSO wyslemy do LOTW , to napewno nie zostanie uznane . Dlatego dla stacji , które stosują jakieś nietypowe logger-y wprowadzono wzorce z polem TIME_OFF jako czas qso
TIME_ON wprowadzono jako standardowy czas QSO dla wszystkich innych wzorców . To pole wydaje się być wypisywane  w zbiorze adi dla wszystkich logger-ów .
.Wzorzec  Label_3x8_Table_3QSO_with_top_space.LBL jest to wzorzec na 3 QSO na jednej nalepce z uzyciem pola TIME_ON jako czas QSO . Ale to 3 (trzy ) wcale nie oznacza iż muszą to być trzy QSO . Może byc od 1 do 3 QSO. Tzn . jeśli do danej stacji w danej wysyłce będzie więcej QSO (do 3-ch) to zostaną one zgrupowane na jednej karcie QSL . Jeśli dla danej stacji będzie tylko jedno QSO , to nalepka bedzie wyglądała identycznie jakby to był wzorzec na jedno QSO .To with_top_space oznacza , iz od góry są wstawiane dwie puste linie , ale o czcionce 3 pt , co zabezpiecza przed nadrukiem na linii załamania naklejek . Natomiast Table oznacza , iż wzorzec został użyty z użyciem metody tablicowej . Każde pole musi się zmieścić w komórce Tablicy . Lepsze jeśli trzeba wydrukować długi znak DL2012EURO - stacja okolicznościowa .Natomiast wzorce Pattern nie mają pojęcia komórka tablicy i w przypadku długich danych, dana linia może wyjść poza obręb naklejki .

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie > Wydruk kart QSL,nalepek,kopert i zakładek >

Rozwiązywanie problemów z drukowaniem

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona