Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie > Wydruk kart QSL,nalepek,kopert i zakładek >

Wydruki i podgląd  dla danych rzeczywistych

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Wydruki i podgląd  dla danych rzeczywistych mozna podzielic na parę etapów

 

Wypełnienie strony do druku danymi rzeczywistymi

Opisane w tym punkcie czynnośći można traktować jako rozdział Szybkie uruchamianie programu , gdyż nie trzeba zaczynać najpierw od zaprojektowania  formularza wydruku , gdyż prawie wszystkie dostarczone formularze wydruku mogą być używane przez każdą stację . Pola w nich zawarte korzystają z danych personalnych stacji wprowadzonych przy pierwszym uruchomieniu programu . Wywolanie funkcji wypelnienia strony danymi rzeczywistymi polega  na wybraniu z menu głównego funkcji Wydruki i podgląd dla rzeczywistych danych

 

lub z ikony drukarki

Zgloszą sie nam dwa ekrany

 

 

W celu wypełnienienia strony należy najpierw wybrać jak będą sortowane wydruki oraz format daty wyściowej .

Możliwe jest sortowanie wydruków wg:

1.Sortowanie wg listy dxcc - tj kolejności występowania ich w oficjalnej liście dxcc
2.Sortowanie wg numerów standardu ADIF tj wg numerów nadanych przez organizację ADIF v 2.2
3.Sortowanie alfabetyczne wg znaku stacji . Wtedy nastąpi w trakcie przebiegiu programy pytanie czy przestawiać QSL-ki przesyłane via QSL Manager do kraju QSL Managera jak poniżej

 

 

W 1 i 2 - gim punkcie przestawianie kart QSL mających iść przez QSL Managera nastepi automatycznie bez pytania użytkownika o taką opcję

 

Format Daty Wyjsciowej ma mozliwe następujące wartości :

YYYYMMDD
DDMMYYYY
YYYY-MM-DD
DD-MM-YYYY

 

Trzeba podkreślić w tym miejscu iż funkcja wydruku dokonuje własnego sortowania i nie potrzeba a nawet nie  wolno używać funkcji sortowania opisanego w rozdziale Przygotowanie zbiorów dla druku dla metodyki korespondencji seryjnej i opisanego w tym rozdziale Sortowanie wg listy DXCC lub  Sortowanie wg numerów ADIF lub Sortowanie wg znaków stacji

 

Następnie z menu Wybor wzorca formularzowego wydruku dokonujemy wyboru interesującego nas wzorca

Pojawi sie nam wzorzec formularzowy w postaci

Pobieranie danych o QSO 's z grupy  zbiorów

W programie HAM_SECRETARY przewidziano mozliwość pobierania danych o QSO's nie tylko z jednego zbioru ale z dwolnej ilośći zbiorów typu .adi .Stworzono tą możliwość specjalnie dla użytkowników programu MixW - który niestety nie ma takich możliwości zaselektowania QSO flagą do wysyłki ( jak w Logger32) czy wstawienia w pole QSL_Sent jakieś dowolnej litery np R - Requested lub Q -Queue (kolejka) jak np może to zrobić Ham Radio de Luxe . W MixW pole QSL_Send to może byc tylko ustawione na True (prawda) lub false (fałsz). Ponieważ ja preferuję podjęcie decyzji o wysyłce bezpośrednio po zakończeniu  QSO pozostaje tylko zaraz po zakończeniu QSO wyprodukowanie zbioru typu .adi nawet z jednym QSO i zanaczenie w MixW że QSL zostało wysłane . W ten sposób powstanie nam wiele zbiorów typu .adi , z których trzeba potem przy wydruku pobrac zespołowo dane i wydrukować . Nieszczęśliwie MixW nie pozwala wybrać katalogu gdzie zostanie stworzony ten zbiór w formacie .adi, a tworzy go tylko we własnym głównym katalogu . W związku z tym należy zbiory te tymczasowo tam  umieścić a potem stworzyc mechanizm do scalenia tych wszystkich zbiorów cząstkowych w jeden i zapisać do wybranego katalogu i skasowac te cząstkowe z katalogu głównego . W tym celu wybieramy

Okno wyboru pobrania danych
z grupy zbiorów

Okno z Listą zbiorów do pobrania danych np MixW na razie jest puste, Zostanie wypełnione pożniej co zaraz pokażemy

Następnie należy  naciśnąć przycisk Wybierz zbiór  żródłowy do wydruku

Zgłosi sie nam okno

Wybieranie zbioru dla pobierania
danych z grupy zbiorów

Pojawi sie okno z Listą zbiorów do pobrania

Okno z listą zbiorów do pobrania

Okno z listą zbiorów do pobrania

Selektujemy All files<br>
i wybieramy połącz selektowane <br>
zbiory i skasuj cząstkowe

Selektujemy All files
i wybieramy połącz selektowane
zbiory i skasuj cząstkowe

Jesli chcemy zaselektować nie wszystkie zbiory dodatkowo naciskamy klawisz CTRL lub SHIFT . Po wybraniu "Polacz selektowane zbiory w jeden" lub "Polacz selektowane zbiory w jeden i skasuj czastkowe" pojawi się nam okno do zapisu  zbioru zawierającego dane z wszystkich selektowanych zbiorów cząstkowych . Najpierw utworzymy nowy podkatalog :

Utworzenie podkatalogu for print Ham_Secretary
do zapisu w nim połączonego zbioru

W nowym oknie podajemy nazwę polączonego zbioru np . join (rozszerzenie  .adi zostanie dodane automatycznie) . Pojawi się :

Zapis połączonego zbioru

Po zapisaniu połaczonego zbioru staje sie on podstawą do wyduku kart QSL lub nalepek , Program juz się nie pyta ponownie o jego nazwę i przejdzie do punktu.

============================================

Następnie należy  naciśnąć przycisk Wybierz zbiór  żródlowy do wydruku

Pojawi sie nam okno z wyborem katalogu oraz zbioru z  danymi źródłowymi w formacie .csv .adi .adif .txt (jednocześnie wszystkie te formaty razem do wyboru)

Pojawi sie nam jescze okno z żądaniem wpisania  formatu daty wejściowej . Proponowany jest format przyjęty jako standardowy dla ADIF tj YYYYMMDD

W wypadku gdy format YYYYMMDD nie pasuje do daty QSO pobranej z  1-szego rekordu danych o QSO należy odpowiednio go zmienić. Możliwe wartości tuta to :

YYYYMMDD
DDMMYYYY
YYYY-MM-DD
DD-MM-YYYY

 

Trzeba podkreślić w tym miejscu jeszcze raz  iż funkcja wydruku dokonuje własnego sortowania i nie potrzeba  używać funkcji sortowania opisanej w rozdziale Przygotowanie zbiorów dla druku dla metodyki koresppondencji seryjnej i opisanego w podrozdziałach Sortowanie wg listy DXCC lub  Sortowanie wg numerów ADIF lub Sortowanie wg znaków stacji .Nawet nie wolno uzywać tych zbiórów gdyż jeżeli są to zbiory np dla 3-ch QSO na karcie ,   wtedy wstawiane są w posortowany zbiór tzw.  puste rekordy zawierające znaki "----------"  . Jeśli użytkownik wybierze taki zbiór jako pdstawę do wydruku pojawi sie na ekranie komunikat

 

W związku z wprowadzeniem do programu nowej funkcji sprawdzania obecnosci biur QSL dla każdego kraju dla QSO może pojawić się nam nastepujący komunikat

Pojawienie się tego komunikatu oznacza że w zbiorze danych z QSO istnieją QSO dla których kraje nie posiadaja biura QSL . Lista tych krajów zostaje zapisana w katalogu skad pobrano dane wejsciowe i ma nazwę Report_QSO_country_without_QSL_bureau.txt .  Mozliwe akcje jakie może podjąć tutaj użytkownik są następujace

NO - przerwanie pracy programu - program powraca do menu głównego . Należy w loggerze którym pracujemy :
odznaczyć  QSO do wysyłki
wysłać kartę DIRECT
wysłać kartę przez QSL Managera
OK - podjęcie wydruku (nie zalecane )

 

W obecnej wersji programu od v 3.0.0 zmieniono wyświetlenie następnego ekranu tak iz nie zostaje już wyświetlony wpełniony formularz QSL-ki a tylko pojawia się napis Prosze czekac - co znacznie przyśpieszyło pracę programu . Na końcu pojawi się tylko wypełniony formularz ostatniej QSL-ki

Jeśli mamy do wydruku bardzo dużą ilość QSO np jak tu 16373 i wybraliśmy jako wzorzec do wydruku cała QSL to może pojawić się jeszcze komunikat żeby skrócić zbior z danymi do wydruku

Regula na dopuszczalną ilość QSO do wydruku jest  następująca :

dla pelnych kart QSL = 6000 QSO
dla nalepek - można 6000 przemnożyć tj . 6000 x ilosc kolumn nalepek na formacie A4 - zawyczaj 3 czyli 6000 x 3 = 18000 QSO

Po zatwierdzeniu OK następuje powrót do menu głównego .

 

Pojawi się nam teraz po pewnym czasie wypelniania strona zapełniona danymi z Raportem  z wydruku . Raport ten jest także zapisywany w zbiorze tekstowym Report.txt w katalogu skąd pobrano dane wejściowe . Także w tym katalogu jest zapisany zbiór Country.CSV będący podstawą do wydruku zakładek pomiędzy kraje w wysyłanej paczce QSL-ek do biura QSL..

 

Strona drukowana z danymi rzeczywistymi z Raportem wydruku

 

W celu wydrukowania stron należy przejść do następnego punktu Wydruk danych wraz z podglądem strony do druku . Jeśli wysyłamy jakieś karty direct to należy też przejść do rozdziału Sciąganie adresów direct z QRZ.COM

Wydruk danych wraz z podglądem strony do druku

Podglądu danych do wydruku oraz bezpośrednio wydruku dokonujemy po wybraniu zakładki Podgląd wydruku i drukowanie

 

 

 

.Pojawi się wtedy ekran  z możliwościa przesuwania strony drukowanej wzdłuż wysokości i szerokośći

 

Okno podglądu wydruku i drukowania

Klikając lewym przyciskiem myszy na obszarze strony do wydruku nastąpi powiększenie domyślne strony. Ponowne kliknięcie powoduje powrót do poprzedniego powiększenia.

Wydruku strony do druku można dokonywać z użyciem dwóch opcji doboru druku :

Opcja ta jest najbardziej polecana i daje najlepsze efekty . Jeśli chcemy wydrukować niestandardowe formaty np QSL 140 x 90 mm , a nasza drukarka nie zapewnia definiowania niestandardowych formatów o dowolnej wielkości - wtedy należy wybrać opcję drugą (Druk-program sam dobierze wielkość strony) .  Opcja pierwsza umożliwia wykonywanie scalowanie wydruków, tj np mając wzorzec zaprojektowany dla jednego rozmiaru np Koperta C6 można wydruku dokonac na formacie A2 - koperty o średniej wielkości - wybierając w opcjach drukowania format A2 . Oczywiście można wybrać taki sam format jaki przewidywaliśmy we wzorcu i wtedy scalowanie nie będzie dokonywane (100 %)  Jesli chcemy wydrukować na jakimś niestandardwym formacie należy format ten zdefiniowac dla drukarki posiadającej taką mozliwość. Zazwyczaj definiowanie takiego formatu można dokonać już w czasie procesu drukowania . (Uwaga - karty QSL zazwyczaj są ciete tak iz mają wymiar 142 x 92 mm - i taki format należy zdefiniować) .Dla tej opcji można dodatkowo przesunąc wydruk wzdluż wysokości (os Y) jak i szerokośći (oś Y) . Wielkość przesunięcia jest dla tej opcji wielkościa wyrazoną w mm . Może byc zarówno wielkością dodatnią jak i ujemną . Wielkości przesunięć jak i format wybranego wzorca dla wydruku bez scalowania tj 100 % -- dla wybranego wzorca i wybranej drukarki są zapamiętywane w zbiorze i pojawiają sie ponownie w polach po prawej po ponownym wybraniu tego samego wzorca dla tej samej drukarki

Opcję tę stworzono specjalnie dla posiadaczy drukarek starego typu bez mozliwości definiowania niestandardowych formatów papieru o dowolnych rozmarach . Po wybraniu tej opcji program odczytuje z drukarki (a konkretnie z drivera drukarki ) jakie formaty ma do dyspozycji i sam wybiera format z tej listy , oraz ustawia drukarkę na ten format i drukuje wg. rzeczywistego wymiaru wzorca , O wybranym wzorcu informuje na ekranie . Dla tej opcji można dodatkowo przesunąc wydruk wzdluż wysokości (os Y) jak i szerokośći (oś Y) . Wielkość przesunięcia jest dla tej opcji jest wielkościa względną  Nie zachodzi tu bezpośrednia zależność od  mm przesunięcia . Można z dużym przybliżeniu przyjąc że potrzebna wartość przesunięcia należy pomnozyc przez współczynnik 3 do 4. Zależy on jednak silnie od tego jakie formaty ma do dyspozycji program . Wiekość przesuniecia  może byc zarówno wielkością dodatnią jak i ujemną . Wielkości przesunięć jak i format wybranego wzorca    -- dla wybranego wzorca i wybranej drukarki są zapamiętywane w zbiorze i pojawiają sie ponownie w polach po prawej po ponownym wybraniu tego samego wzorca dla tej samej drukarki. Program także zapamięta że dla tego wzorca i tej drukarki była wybrana opcja bez scalowania i sam ją ustawi w polu Opcje doboru druku. Oczywiście można ją zmienic

Z prawej strony znajduje sie okno - Dodatkowe przesunięcie strony - które można dokonywać wzdluż wysokości strony (dla karty QSL drukowanej w orientacji poziomej - jest to wymiar 90 mm) jak i wzdłuż szerokośći strony ( (dla karty QSL drukowanej w orientacji poziomej - jest to wymiar 140 mm). Wielkość przesunięcia może być zarówno wielkością dodatnią jak i ujemną .Dla opcji wydruku Druk - program sam dobierze wielkość strony - bez scalowania mogą to być dość duże wartości rzedu  -20 (minus 20)  -40 , które załatwiają roznego rodzaju ograniczniki w drukarkach dla których wielkość przesunięcia nie jest uwzględniana przez sterownik drukarki . Dla druku ze scalowaniem są to wartości rzedu paru milimetrów . Ta opcja przesuwania strony na wydruku jest szczególnie przydatna jesli okaże sie że nasza nowa partia QSL  z drukarni jest przycięta na rozmiar o 2 mm większy lub mniejszy , a my chcemy trafić wydrukiem w pola .

Poczawszy od wersji v 3.2.2  na ekranie zakładki Podgląd wydruku i drukowanie  pojawi się linia  - - - - - -  w kolorze czerwonym pokazująca  granice w jakim obszarze można przesuwac wydruk . Granica ta jest narysowana w oparciu o minimalne marginesy jakie wymaga dana drukarka ( uwaga !! - nie są to marginesy jakie ustawił użytkownik - które mogą być większe ) . Praktycznie wygląda to tak jak na zrzucie ekranowym poniżej . Uwaga !!! Dodatkowe przesunięcia strony zostają zapisane w zbiorze MovingPrintPage.ini , osobno dla każdego wzorca formularzowego i formatu strony drukowanej .Zapis ten jednak jest dokonywany dopiero po fizycznym wydruku stron do druku .

 

Przesuwanie obszaru drukowanego w granicach
dopuszczalnych przez drukarkę

Jesli przekroczymy granicę drukowania to nie dokonuje się ograniczenia możlwości wydruku mimo to . Spowodowane jest to tym że takie ograniczenie byłoby zbyt restrykcyjne . Przekroczenie tej granicy o wartość rzędu 1 - 2 mm nie zawsze spowoduje protest sterownika drukarki .

Dokladniej sprawy drukarek róznego typu  , obroty do poziomu i proces druku na drukarkach róznego typu został omówiony w rozdziale Omówienie drukarek róznego typu i metod drukowania .

Opisy na obrazku same wyjaśniają jakich czynności dokonują . Tylko niektóre wymagają omówienia:

Wybór Nr Strony oglądanej - podaje się tutaj bezpośrednio NR strony którą chcemy oglądnąć bez klikania w b utton Następna strona

 

Drukuj - wywołanie funkcji drukowania na drukarkę . Po nacisnięciu tego przycisku zgłosie sie nam okno drukarki

 

 

Uwaga co do wyboru drukarki : wybrany formularz druku do drukowania był projektowany dla drukarki domyślnej - nawet jesli ona nie była załączona . Jeśli wybrana drukarka ma znacznie większe minimalne wymagane marginesy to mogą wystąpic problemy z drukowaniem

 

 

Po wybraniu własciwośći mamy do wyboru

 

 

 

W koncu wysyłamy wybrane strony lub cały zakres do drukarki

Posłanie danych na drukarkę

 

Ściąganie adresów dla kart wysyłanych direct z QRZ.COM

Po nacisnieciu zakładki Adresy z QRZ.COM przejdziemy do sciągania adresów direct z QRZ.COM.

 

 

Wydruk kopert adresowych i kopert zwrotnych SASE gdy zachodzi potrzeba

Wydruk Kopert adresowych i kopert zwrotnych SASE jest podobny do opisanego wyżej rozdziału i polega na :

wybraniu wzorca formularzowego dla kopert ENVELOPE.ADR lub ENVELOPE_SASE .ADR

Wzorzec Envelope.adr

wybranie zbioru z adresami w formacie .CSV

Zbiór z adresami address_direct_001.csv

wypełnienie obszaru do druku danymi pobranymi ze zbioru typu address_direct_XXX.CSV (gdzie XXX może nie występować lub być dowolnym numerem) Zbiór ten musi byc w formacie .CSV i musi zawierać adresy stacji do których wysyłamy karty Direct. Zbiór ten można w prosty sposób utworzyć przez wybranie zakładki "Adresy z QRZ.COM" - patrz rodział

Wypełniony obszar kopert do druku