Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie > Wydruk kart QSL,nalepek,kopert i zakładek >

Edycja wzorca formularzowego

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Czesto zdarza sie w czasie projektowania wzorca że dokonano pomyłki we wprowadzonych danych i trzeba wzorzec poddać edycji . Edycja wzorca może byc dokonywana w czasie projektowania jak i już po zapisie i wyjściu z programu .

Edytowaniu mozna poddawac:

teksty opisowe  proste i w tym zakresie można je edytowac normalnie - klawiszem Backspace, Delete z klawiatury lub buttonem  Undo-Cofnij zmiany .

 

Edycja pól ADIF we wzorcu

Począwszy od wersji programu v 3.2.2 zlikwidowano edycję pól ADI, tj skasowano button Usun Komórkę , gdyż stwierdzono praktycznie , iż użytkownicy niepoprawnie używali tego buttonu , próbując na podstawie innego wzorca stworzyć nowy wzorzec , a nie do tego celu ten button służył . Takie używanie tego buttonu  powodowało wiele pertubacji potem i było powodem powstawania błedow w programie . Lepiej  jest zaprojektowac wzorzec od nowa , co zapobiegnie błednemu zachowaniu się programu  . By nie powtarzać zawsze od początku projektowania , zalecam zapisywanie poszczególnych etapów projektowania wzorca pod skróconymi  nazwami tj   1  , 2  , 3  , 4 itd . Po zaprojektowaniu napisów zalecam zapisanie pod nazwą 1 . Po zaprojektowaniu  pierwszych pól ADIF pod nazwą 2 . Po zaprojektowaniu 1-szej linijki pól QSO pod nazwą 3 itd . Jeśli pojawi się jakiś błąd lub komunikat . to zalecam wyjść z programu , a następnie ponownie go uruchomić i rozpocząc od wczytania ostaniego poprawnego wzorca np 3 i dalsze projektowanie wzorca .Teraz można  po zaprojektowaniu wzorca , dokonać  sprawdzenie integralności wzorca poprzez naciskanie buttonów . Powinny  sie prawidłowo po kolei pojawiać podświetlenie pól .  Wtedy dopiero możemy zapisać wzorzec pod wybrana nazwą i skasowac wszystkie wzorce od 1 do ostaniego uzytego numeru

 

==================================================================================================

 

Edycja dla Typu Pol we Wzorcu = Tablica z Polami

Operację Undo - Cofnij i operację Redo- Powróć możemy także wykonywac tylko dla  danych wprowadzanych ręcznie z klawiatury

Prócz powyższej metody edycji wzorca w tym typie pól we wzorcu - Tablica z Polami mamy do dyspozycji jeszcze inne poniższe funkcje osiągane po naciśnieciu prawego klawisza myszy w obszarze wzorca;:

 

Wstawienie wiersza powyżej aktualnego polożenia kursora
Wstawienie wiersza poniżej aktualnego polożenia kursora
Usunięcie wiersza w którym znajduje sie kursor
Wstawienie Kolumny z lewej strony aktualnego polożenia kursora
Wstawienie Kolumny z prawej strony aktualnego polożenia kursora
Usunięcie kolumny w której znajduje sie kursor
Polącze selektowane komórki - tylko w poziomie
Rozłączenie scalonych selektowanych komórek
Wyrównanie komórek w prawo i w dół od aktualnego położenia kursora

 

Używajmy jednak ostrożnie tych funkcji - szczególnie funkcji Wstawienie kolumny lub wiersza . Zalecam przed dokonaniem tych  operacji zapisanie  wzorca a dopiero potem dokonywanie tych operacji . Zawsze mozna wtedy powrócic do poprzedniego wzorca

Jedynie Polączenie selektowanych komórek w jedną komórke można dokonywać bez poprzedniego zapisu

W przypadku próby usunięcia wiersza (lub kolumny) w którym istnieje choc jedna komórka z daną lub zawiera komórki scalone  pojawi sie komunikat

Inne niedozwolone operacje mogące powodować pojawienie się komunikatów to :

scalanie komórek w pionie nie jest dozwolone. W przypadku takiej próby pojawi sie komunikat

scalanie komórek w obszarze pasa obrzeża nie jest dozwolone. Komórki obrzeża nie mogą być scalane miedy sobą jak i nie może występować scalenie komórki obrzeża z żadną inną komórką. Pas obrzeża musi po prostu być "czysty" by program wiedział ile jest komórek w pionie i w poziomie.  Np chcemy scalac komórki z których chociaz jedna leży w obszarze obrzeża

Próba scalania z komórkami obrzeża i komunikat
o niemożności wykonania operacji

nie może występować scalenie zadnej komórki z inna scaloną już komórką na innym poziomie

Próba scalania z komórkami scalonymi na innym
poziomie i komunikat o niemożności wykonania
operacji

 

Edycja dla Typu Pol we Wzorcu = Tylko Pola

Dla tego typu pól mozemy tylko używać klawiszy edycyjnych   Undo lub Redo . Pamiętajmy że  . Nigdy  nie można uzywac klawisza spacji z klawiatury. . Miernikiem poprawności wykonania operacji jest przeskakiwanie podświetlenia  kolejno po polach jesli będziemy uzywac buttonów  <- Poprz.Pole Naste.pole -> -

Inne edycje wzorca formularzowego

Można tutaj zaliczyć inne edycje wzorca  jak

Zmiana rozmiarów wzorca tablicowego i nietablicowego lub zmiana marginesów by zastosować ten wzorzec ale dla innej drukarki . W przypadku wzorca tablicowego program trochę zmieni rozkład pól - które trzeba będzie poprzesuwać prowadnicami . Szczególnie cenne gdy dokonano pomyłki w wymiarowaniu karty QSL
Zmiana podkładu graficznego - scanu na inny - i stworzenie nowego o podobnej strukturze - ale o zmienionym troche położeniu pól np dla naszej aktywności z innego QTH