Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie > Wydruk kart QSL,nalepek,kopert i zakładek >

Sprawdzanie obecnosci biur qsl dla QSO-s

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Począwszy od wersji 3.0.0 HAM_SECRETARY wprowadzono do programu analizę czy dla kraju z QSO's istnieje biuro QSL dla tego kraju. Jest ono dokonywane w oparciu o zbiór Countries_without_QSL_bureau.txt który powstał w oparciu o dane zamieszczone na stronie ARRL-u

http://www.arrl.org/outgoing-qsl-service

Program moze dokonywac tej analizy bezpośrednio przed dokonaniem druku - patrz - lub można funkcję tę wywołać bezpośrednio z menu głownego

Pojawi się nam ekran sprawdzania biur QSL .

Ekran sprawdzania biur QSL

Należy teraz wybrać zbiór źródłowy z danymi o QSO do sprawdzenia poprzez naciśniecie buttonu w tym okienku

Wybor zbioru do sprawdzenia biur QSL

oraz zatwierdzic format daty w zbiorze wejsciowym

Pojawi się nam

Wyświetlenie QSO sprawdzanych

Na końcu pojawi się nam w tym oknie lista QSO i nazwa kraju - dla których brak biur QSL .

Ekran z listą QSO i krajów dla których brak biur QSL

Prócz powyższego listingu na dysku w katalogu skąd pobrano zbiór do sprawdzenia zapisany zostaje raport  tekstowy  Report_QSO_country_without_QSL_bureau.txt .

Program pomija sprawdzenie jeśli w polu QSL_Via na początku wstawiono słowo DIRECT . Także jesli karta ma iść przez QSL managera - np wstawiono W3IHK - wtedy badane jest czy kraj QSL Managera posiada QSL bureau. tj tutaj dla W3IHK