Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Pobieranie projektu AWARD_SECRETARY i historia wersji

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

 

W celu instalacji projektu AWARD_SECRETARY należy pobrac dwa zbiory :

1.Zbiór do instalacji bazy danych MYSQL MYSQL_INSTAL.ZIP
2.Zbiór do instalacji programu  AWARD_SECRETARY_INSTAL.ZIP

 

Zbiory  można pobrac klikając na poniższe buttony.

 

 

Instalacja bazy danych MYSQL jest opisana w rozdziale - kliknij . Oferuję użytkownikom zdalną pomoc przy pomocy programu TeamViewer , który mozna pobrac z mojej strony

http://sp9auv.com/index.html?teamviewer_wersja_7_0_12799_pomoc_zdalna_zdalne_sterowanie.php

 

Pobranie  programu AWARD_SECRETAY_INSTAL_WITH_MYSQL.ZIP

w ostatniej wersji jak nizej jest to opisane

Button

Zbior  pobrano

4436

razy

 

Osoby które pobrały ten program proszone są o wpisanie sie do poniższego formularza . chociaż nie jest to warunkiem koniecznym do pobrania programu..

 

Prosze podac swój znak i takze e-mail :

Please enter you callsign and your e-mail :

callsign:
e_mail:

 

Chciałbym po prostu  wiedzieć czy moja praca komuś się przydała. Poza tym osoby te będa powiadamiane gdy ukaże się nowa wersja programu. Jesli są jakies pytania to mozna je umieszczać na mojej stronie dyskusyjnej

http://sp9auv.com/fudforum/

 

AWARD_SECRETARY.EXE  version 4.1.0 at  22.12.2023 year

W tej wersji dokonano następujących  zmian :

- W tej wersji zrezygnowana z potrzeby uzyskiwania zbioru licencyjnego i wszyscy mogą robić obliczenia dla wszystkich 30 dyplomów i 8 zapytan specjalnych , a także korzystac z dyplomów które zostaną opracowane w przyszlości  

- Interfejs programu instalacyjnego sie zmienił stosownie do tych nowych możlwości  

-Usunięto błąd jaki sie pojawiał przy badaniu długiego stringu nadawanego i odbieranego w związku z dokonaniem przez mojego providera uaktualnienia  wersji oprogramowania PHP.

- Poprawiono stosownie do tych nowych możliwości program AWARD-SECRETARY.exe i AWARD-SECRETARY_PL.chm  

 

AWARD_SECRETARY.EXE  version 4.0.2 at  05.08.2022 year

W tej wersji dokonano następujących  zmian :

Zrezygnowano z szukania wersji mniejszej od 4.0.1  poniewaz czas przeszukania na dyskach jednopartycyjnych z partycją 500 GB  wynosił do 15 min. W zamian za to uzytkownik jest pytany czy posiada wersje mniejszą od 4.0.1 i jeśli ma zainstalowaną wersje mniejszą od 4.0.1 to musi recznie wskazać katalog gdzie jest ta wersja 

AWARD_SECRETARY.EXE  version 4.0.1 at  30.06.2022 year

W tej wersji dokonano następujących  zmian :

Minęlo dwa lata od opracowania poprzedniej wersi 3.0.3 i dokonałem wielu zmian
Przede wszystkim program jest o wiele mniej restrykcyjny jeśli chodzi o warunki licencyjne i praktycznie jest dostepna pełna wersja dla każdego krótkofalowca bez ponoszenia jakichkolwiek opłat - całkowice free . Trzeba tylko do mnie napisać do mnie e-mail na  sp9auv@wp.pl  i podać główny znak stacji na który masz uzyskany lub zamierzasz  uzyskać certyfikat ARRL-u.  Zwrotnie otrzymasz plik licencyjny , który tylko przekopiujesz do katalogu głównego AWARD_SECRETARY
Na dobrą sprawę program możesz instalować jak i uruchamiać bez obecności podłączenia do Internetu - chociaż wtedy zostaniesz pozbawiony cennej właściwości sprawdzenia danych na CLUBLOG 
Program w chwili obecnej może robić obliczena dla 30  dyplomów w tym 18 dyplomów DXCC i 12 dyplomów typu WAZ i WAC  lub innych   oraz dla 8-śmiu zapytań specjalnych np - powiedz mi jak długo czekam na potwierdzenia kartami QSL  
Wyjasniono sprawę duplikatowych QSO. Problem polega na tym iż symbol emiisji nie jest traktowany jednoznacznie i tak samo na przestrzeni czasu przez programy loggujące . Nfp Logger 32  kiedyś stosował jako symbole emisji symbole PSK31 i PSK63..
Program AWARD_SECRETARY jako symbol identyfikujący jednoznacznie QSO stosuje także symbol emisji (MODE) . . Teraz emisja PSK31 i PSK63 zostają zamienione na PSK przy wczytywaniu danych ADIF jak i zarówno w różnych innych sytuacjach. .Zmiana emisji na PSK jest robiona takze  i dla pola CRC- tak iż nie powstanie duplikatowe  QSO ..
Dla dyplomów DXCC zostaną one połączone w emisję DIGITAL .
Wprowadzono i usprawniono metodę numeracji kart QSL nalepką na kartę w loggerze przy zaznaczaniu  iz   QSL karta QS została otrzymana , co znakomicie przyśpiesza proces szukania kart  przy zgłaszaniu dyplomu . Obecnie można użyć tyko dla numeracji QSL   metody sortowania wg  kraju DXCC.
Zajęto się także synchronizacją danych o QSOs z adif loggera z danymi wpisywanymi do tablicy  MYSQL - ponieważ stwierdzono iż niektóre loggery zwiększają  sobie parametr TIME_ON o 1 sec po pewnym czasie , co powoduje iż  program moze nieprawidłowo działac w przyszłości i dawać fałszywy wynik . TIME_ON jest newralgiczną daną , gdyż wchodzi to do tzw indexu QSO .
Obecnie można w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym dokonać zgłoszenia wielu dyplomów . Robi się to w tzw. 1-szym zgłoszeniu aplikacyjnym metoda załadowania ON-LINE na stonę WWW ARRL-u odpowiednio wyprodukowanego zbioru aplikacyjnego . Zbiór aplikacyjny może zawierac dowolną ilość dyplomów .Można  także w takim zgłoszeniu  aplikacyjnym dołączyc  uzupełnienia - endorsement
Wprowadzono także mozliwość iż w trakcie skladania uzupełnien do dyplomów (endorsement) można także wlączyć nowy dyplomy  tzw first zgłoszenie dla dyplomów które spełniły  wymagania .
Wprowadzono poprawki związane z datą DATE_GRANTED.używaną po zatwierdzeniu przez ARRL  dyplomu . Teraz już tą datę mozna podac także w łączonych dyplomach - merged , a data ta zostanie wpisana do wszystkich składowych  dyplomów
Opracowano nowy program browsera do współpracy z CLUBLOG.Browser_chrome3.exe . . Poprzedni program Browser_chrome.exe przestał wspołpracować w nowym środowisku  Windows .
Program może współpracować  z CLUBLOG . Nastepuje wtedy porównanie danych pobranych ze zbioru ADIF z loggera oraz danych obliczonych na stronie www CLUBLOG .Po porównaniu danych nastepuje możliwość poprawy danych w tablcy MYSQL   DIFFERENCE_LOGGER_CLUBLOG oraz w QSO_AWARDS
Istnieje moxzliwość zmiany automatycznej wszystkich QSOs lub ręcznie znak po znaku .Zalecam używanie tej opcji przy wspólpracy z CLUBLOG . Niezaleznie od automatycznego wyboru mozliwe jest wybranie pojedynczego QSO wg danych z Loggera . Dobrze jest wtedy dokonać także tych zmian w loggerze .

 

 

AWARD_SECRETARY.EXE  version 3.0.3 at  17.07.2020 year

W tej wersji dokonano następujących  zmian :

W związku ze zmian   na stronach CLUBLOG dokonano odpowiednich zmian , tak by program działał z nową wersją zbioru CTY.XML

 

AWARD_SECRETARY.EXE  version 3.0.2 at  04.06.2018 year

W tej wersji dokonano następujzyć nowy ących  zmian :

usunięto bląd INTERFACE NOT SUPPORTED jaki się pojawił w związku ze zmianami jakich dokonano dla adresów stron dla CLUBLOG , jako iż AWARD_SECRETARY współpracuje także z CLUBLOG .

 

AWARD_SECRETARY.EXE  version 3.0.1 at  06.10.2016 year

- W tej wersji dokonano następujących wiele zmian i ulepszeń, tak iż ta wersja znacznie usprawnia proces wykonywania aplikacji i szukania kart QSL

poczawszy od tej wersji zbiory do instalacji AWARD_SECRETARY i instalacj bazy danych MYSQL są połączone w jeden plik AWARD_SECREARY_INSTAL_WITH_MYSQL.ZIP . Spowodowane jest to tym iż wiele uzytkowników instalowało tylko AWARD_SECRETARY nie instalując MYSQL . Program instalacyjny install_upgrade_AWARD.exe po zainstalowaniu AWARD_SECRETARY automatycznie przechodzi do  instalacji bazy danych MYSQL . Jesli instalacja przebiegnie poprawnie robi to tylko jeden raz
wprowadzono mechanizm numerowania kart QSL otrzymanych w postaci malych nalepek naklejanych  na otrzymanych kartach QSL , co znacznie przyspiesza proces szukania i przygotowania kart QSL dla zgłaszanej aplikacji.Opisane jest to tutaj
zrobiono polączenie kilku dyplomów lub uzupełnien (endorsement) w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym .  Opis patrz tutaj
program pilnuje co nadaje sie do 1-szego zgłoszenia aplikacji w łączeniu dyplomów  a także co nadaje sie do stworzenia uzupelnienia ENDORSEMENT w jednym zgłoszeniu
dla łączenia dyplomów lub użupełnień opracowano nowy formularz do druku dla dyplomów ARRL .
Opisano dokładnie metodę ON_LINE zgłaszania aplikacji ARRL łącznie z pokazaniem jak należy załadować zbiór adif i gdzie podac swoje dane dotyczące konta dla płatności .Zbiór adif dla najtańszej metody ON_LINE produkuje AWARD_SECRETARY .Opis patrz tutaj .
dodano pole CONFIRM_CONDITION_AWARD   do tablicy ARRL_AWARDS_SUMMARY by lepiej   mozna rozpoznac czy dyplom spełnia warunki uzyskania
dodano moduły .dll dla dyplomów ARRL dla wszystkich pasm oprócz 2 M , które teraz są obecne w wersji demo , co zwalnia mnie do przesyłania tych modułów w razie ich zmiany do wszystkich uzytkowników licencji prywatnej .
zlikwidowano bład jaki sie pojawial jeden raz dziennie - gdy uruchamiano program .  Zwiazane to bylo z brakiem zerowania pewnej zmiennej r .
dokonano poprawek w module DXCC_Lst.dll , bo wykazywał dla niektórych stacji duplikatowych DXCC = 0
w związku ze zmianami na CLUBLOG polegającym na tym iż przyjmowano TIME_OFF jako TIME_ON opracowano procedurę która transluje zbior adif uploadowany na CLUBLOG tak , by TIME_OFF = TIME_ON co zabezpiecza przed kuglowaniem na tej wartosci przez CLUBLOG , bo inaczej zmiana TIME_ON   spowodowala by tworzenie nowego QSO - nawet gdy TIME_OFF rózni sie o 1 sec
opracowano procedure do aktualizacji struktury wszystkich tablic dyplomów tj dodaniu pola NO_QSL_CARD , także dla dyplomów już obliczonych.
w oknie w pierwszej zakladce dla importowania danych adi  usunieto ciagłe zerowanie okna   co pozwala   po zaimportowaniu danych i uzyciu suwaka pionowego zobaczyc jakie były wykonywane  operacje . W oknie tym jest wypisywane w tej chwili wiecej informacji podczas uruchamiania a szczególnie jak przebiegało sciganie zbiorów z polskich serwerów.
Wprowadzono w AWARD_SECRETARY jak i w programie instalacyjnym rozpoznanie czy program został uruchomiony w Windows 10 upgradowanym z wersji 7 lub 8 , dając   możliwość przystosowania programu w nowym środowisku .
dla MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe w wersji 1.1.0 poprawiono interfejs tak iż lepiej pokazuje i opisuje problemy jakie mogą się pojawić przy instalacji bazy danych MYSQL  w srodowisku Windows 10 .

 

AWARD_SECRETARY.EXE  version 2.1.0 at  03.03.2016 year

- W tej wersji dokonano następujących zmian i ulepszeń

wprowadzono zbiór Config_for_needed_Name_server_.txt i w nim nowy adres strony dla listy dxcc official  

               http://www.arrl.org/files/file/DXCC/dxcclist_mar_2016.txt

takze zmieniono DXCC_NO w module DXCC_lst.dll tak iz teraz przy uaktualnieniu  nie robi błędu w polu DXCC_NO , który dla starych ruskich podmiotów mogł byc niepoprawny ze wzgledu na bledne przypisania dla nich w logger . Teraz DXCC_NO = DXCC zawsze
Poprawiono wiele wzorców  pol dla Regular Expresion . tak iz teraz występuje mniej błędow krytycznych oraz zwykłych .
Ponieważ w poprzednich wersjach programu mogły wystepować sytuacje , że sesja połączeniowa ze zdalnym serwerem była inicjowana przez serwer , a tego bardzo nie lubią firewalle lub routery , powodująć blokowanie przesyłania pakietów. W tej wersji zastosowano nowe komponenty , w których sesja połączeniowa jest inicjowana przez program kliencki , tj w tym wypadku install_upgrade_AWARD.exe lub AWARD_SECRETARY.exe lub UNIINSTAL.exe .
Zmieniono komponenty do współpracy ze  stronami www .  Przed rozpoczęciem współpracy ze zdalnym serwerem badane jest ,  czy przesyłanie jest poprawne , a jeśli  jest  niepoprawne , to wskazywane są przyczyny , które mogą powstać w wyniku złego ustawienia firewalla lub routera sprzetowego , co skutkuje blokadą przesyłania ..
Program wyposazono w procedurę czy długi wyslany string zgadza się z odebranym ,   wskazując przyczynę złego ustawienia firewalla lub routera tj blokady pewnych pakietow
Zamieniono wystepujące symbole pasm występujący w niektórych plikach .adi z np 40m na 40M , tj na zgodne ze standardem adif

AWARD_SECRETARY.EXE  version 2.0.3 at  25.01.2016 year

- W tej wersji dokonano następujących zmian i ulepszeń

Wyprodukowano nowy zbiór helpowy uwzgledniający opisane zmiany . szczególnie dla sprawdzania poprawności pól ADIF ze wzorcem Regular Expression .
Poprawiono program Browser_chrome.exe tak , by do niego była przekazywana ścieżka i nazwa wybranego zbioru ADIF , co umożliwiło samoczynnie zamykanie niektórych okien tego browsera , a tym samym uniemożliwienie wybranie użytkownikowi innego zbioru .
dla MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe zmodyfikowano w wersji  1.0.2 at 04.01.2016 r poniższe komponenty :
poprzednia wersja nie sprawdzała czy są już  zainstalowane dodatkowe komponenty potrzebne dla prawidłowej pracy serwera MYSQL w wersji 5.5 .i instalowała je obligatoryjnie  , co mogło być przyczyną problemów w pracy innych programów . Są to  dodatkowe komponenty potrzebne dla prawidłowej pracy serwera MYSQL w wersji 5.5
Microsoft_Visuall_C_++ redistuable_runtime_package w postaci programu exe vcredist_x86.exe . Program ten może być odinstalowany przez RevoUniinstaller
Net_Framework_4.0 w postaci programu exe  dotNetFx40_Full_setup.exe ., który w rzeczywistości jest driverem . Jesli zachodzi potrzeba jego deinstalacji trzeba Net Framework 4.0 odinstalowac z Panel Sterowana - Odinstaluj programy
Komponenty te nie są bezposrednio zawarte w MYSQL , jednak są potrzebne do prawidłowej pracy bazy danych MYSQL Komponenty te mogą być używane przez inne programy windowsowskie . Teraz jeśli te komponenty  są już zainstalowane , to nie są już  ponownie instalowane

AWARD_SECRETARY.EXE  version 2.0.2 at  03.01.2016 year

- W tej wersji dokonano następujących zmian i ulepszeń

Zlikiwdowano błąd jaki się pojawił przy próbie uploadingu zbioru adif na stronę CLUBLOG . Został on spowodowany zmianą koncepcji sprawdzania danych oraz zmianami w ostatniej wersji .
utworzono program MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe startując od  wersji 1.0.1 programu do automatycznej  instalacji bazy danych MYSQL

 

AWARD_SECRETARY.EXE  version 2.0.1.1 at  22.12.2015 year

- W tej wersji dokonano następujących zmian i ulepszeń

W tej wersji jest możliwa praca programu w różnych srodowiskach narodowych .Komunikat o potrzebie skonfigurowania daty krótkiej i długiej w Panelu sterowania - Opcje regionalne nie pojawia się , ponieważ AWARD_SECRETARY jest przystosowany do pracy w różnych srodowiskach narodowych .Rozwiązano problem z różnym formatem daty stosowanym w różnych krajach - ze względu na stosowanie programu w różnych krajach . Zbiór CTY.XML pochodzący z CLUBLOG stosuje następujący format dat  w swoim zbiorze XML .

<adif>23</adif>

       <name>BLENHEIM REEF</name>

       <prefix>1B</prefix>

       <deleted>TRUE</deleted>

       <cqz>39</cqz>

       <cont>AF</cont>

       <long>72.00</long>

       <lat>-7.00</lat>

       <start>1967-05-04T00:00:00+00:00</start>

       <end>1975-06-30T23:59:59+00:00</end>

A więc jest stosowany format   yyyy-MM-dd .Dla różnych krajów są stosowane całkowicie inne standardy np . dla Wielkiej Brytanii  dd/MM/yyyy .   

Dla USA jest stosowany standard   M/d/yyy . Tutaj jest wymieniony tzw  standard daty krótkiej . Poza tym istnieje jeszcze pojęcie tzw standardu daty długiej .To powodowało iż program zachowywał się nieoczekiwanie w różnych środowiskach narodowych . By nie zmieniać typu daty w ustawieniach Windowsów w programie  AWARD_SECRETARY zastosowano wlasny format daty , który nie powoduje kolizji z programami , które używają Windowsowego ustawienia  daty . Program AWARD_SECRETARY musi wykonywac wiele operacji na datach QSO , ponieważ podmiot DXCC okreslany jest nie tylko na podstawie prefiksu stacji , ale także na podstawie daty QSO . Także współpraca z CLUBLOG jest dokonywana z użyciem daty . Tak więc program będzie pracować poprawnie w różnych krajach

Moduł IN_POLSKA.dll jest teraz dostepny dla wszystkich w ramach licencji głobalnej .

 

AWARD_SECRETARY.EXE  version 2.0.1 at  04.12.2015 year

- W tej wersji dokonano następujących zmian i ulepszeń

W module IN_POLSKA.DLL uwzgledniono OSQs`tylko dla Polski i  można teraz wybierac do wyswietlenia  tylko  QSO potwierdzone lub wszystkie QSO . Jako potwierdzone sa traktowane QSO potwierdzone nastepującymi metodami :
QSL
LOTW
E_QSL
QSO zrobione w contescie PGA

Nie ma sensu sciągać danych dla QSO jeszcze nie potwierdzonch , gdyż nie ma możliwości sprawdzenia poprawności z QSL , sciągnietego QTH z QRZ-ów .

Jedyny wyjątek stanowi przypadek , gdy chcemy jakiś zakres QSO  zaznaczyć jako zrobione w conteście PGA. , co umożliwia modul IN_POLSKA.dll .Wtedy wybieramy Wszystkie QSO , zaznaczamy jakieś zakres QSO jako zrobione w conteście PGA , zapisujemy dane i po ponownym wybraniu Tylko QSO potwierdzone , to QSO w conteście zostanie też wykazane

 

W module   IN_POLSKA.DLL jest mozliwe sciaganie QTH dla wszystkich stacji polskich , lecz niestety QRZ-ty nie zawsze podają QTH prawidłowo . Np dla SP5GIIJ/6     QRZ.COM skreśla znaki po znaku łamane / i podaje QTH dla SP5GIJ , co na pewno nie jest prawidłowe .Dlatego w module tym selekcja automatyczna QSOs dla ściągnięcia danych  jest robiona tylko dla znaków pełnych , nie łamanych przez znak / .Tylko swiadome wybranie 1 jednego QSO i zobaczenie QTH jest mozliwe .  Jesli jednak widzisz iż to QTH nie jest pewne - to powinienies to QTH wymazac przez podwojne klikniecie na QTH i DELETE
Wprowadzonoe teraz dla wiekszości dyplomów odtwarzanych z jakiś zbiorów startowych , nie posiadających pola MODE i CONFIRM_METHOD odtworzenie tych wartości z pól głównego zbioru o QSOs tj QSOS_AWARDS .

 

AWARD_SECRETARY.EXE  version 2.0.0 at  28.11.2015 year

- W tej wersji dokonano następujących zmian i ulepszeń

Teraz kazde pole w importowanym pliku . adi jest  sprawdzane na  przy pomocy specjalnej technologi  programowania RegEx  REgular Expression w oparciu o tzw wzorzec pola . Technologia ta jest nowością w  technologi programowania w Windows i zapewnia dużą mozliwość znajdywania błędów . Znajdywane są błędy  zwykłe oraz tzw .błędy krytyczne , których wystąpienie  może spowodować potem zatrzymanie się programu lub dać błędne wyniki. W razie błędów krytycznych dalsza praca programu  zostaje  wstrzymana . Korekty błędów krytycznuch należy dokonać w loggerze  i na nowo wyprodukować zbiór .adi .  Niektóre błędy o ile to możliwe zostaną poprawione automatycznie
W związku z tą technologią sprawdzania pól troche inaczej wyglądają  ekrany , szczególnie jeśli zostanie wybrana współpraca z CLUBLOG .Na razie help .chm jeszcze nie zawiera opisu tych nowych ekranów .
Do realizacji funkcji związanych z  RegEx  REgular Expression jest przeznaczony moduł dll - pcrelib.dll   umieszczony w katalogu instalacyjnym .  Na wskutek działania tego modułu może jednorazowo po uruchomieniu programu AWARD_SECRETARY zostać zmieniony tzw typ daty długiej i krótkiej . . to jest pojawić się na ekranie komunikat
Zmniejszono wysokości ekranów w zakładkach . tak iż teraz każdy ekran  mieści się na 15 cal monitorze ( tj 768 pikseli w  pionie )
Ulepszono program instalacyjny install_upgrade_awards.exe , tak iż lepiej   zachowuje się przy instalacji
Ulepszono moduł IN_POLSKA.dll , służący do produkowania danych dla polskich dyplomów w oparciu tylko o znak stacji ..
Ulepszono także sposób sprawdzania zalogowania do 4-ch serwerów danych personalnych dla polskich stacji .
Ulepszono także sposób odtwarzania stanu startowego dyplomu dla osób , które mają już jakiś dyplom i posiadają zbór startowy w dowolnym formacie ..  Zmniejszono ilość pól jakie są potrzebne do odtworzenia stanu startowego jeśli można niektóre pola odtworzyć ze zbioru głównego QSOs

AWARD_SECRETARY.EXE  version 1.1.8.0 at  08.10.2015 year

- W tej wersji dokonano następujących zmian i ulepszeń

dla instalacji bazy danych w prosty sposób opracowano specjalny program do automatycznej instalacji bazy danch MYSQL .MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe tak iż instalacja jest bardzo prosta i nie wymaga wprowadzania żadnych danych ani zapoznawania się z helpem . Program instaluje bazę danych i od razu konfiguruje ją pod potrzeby AWARD_SECRETARY bez potrzeby zapytywania o te dane użytkownika . Parametry te pobiera ze zbioru inicjującego setup.ini . Program ten może także slużyć profesjonalistom do przekazania  użytkownikom łatwego narzędzia do samodzielnej instalacji MYSQL ("także przez panią Zosię z działu ksiegowości ). Profesjonaliści  znajdą tutaj takze zródla tego programu w Delphi . . Trzeba tylko wtedy odpowiednio zedytowac pik setup.ini .Krótkofalowcy jednak nie powinni jednak absolutnie edytowac tego zbioru. Opis instalacji dla krótkofalowców est zamieszczony tutaj
W związku z automatyczną instalacją MYSQL , program AWARD_SECRETARY także ulepszono , tak iż nie musi już korzystać z programu do admininstracji bazą danych , gdyż wykonywanie backupu bazy danych lub tablicy dyplomu , oraz restore (odtworzenie ) jest dokonywane bezpośrednio w prosty sposób    Opis tutaj
W programie AWARD_SECRETARY   zrezygnowania z podawania przez użytkownika nazwy użytkownika bazy danych MYSQL i hasla dla tego użytkownika , gdyż było to tylko powodem błędów popełnianych przez użytkownika i niedziałania potem programu . Te dane są ustawiane na stałe w trakcie instalaci i konfiguracji bazy danych MYSQL .
Ulepszono sprawdzanie obecności podłączenia do Internetu .
Ulepszono sposób sprawdzania pojawienia się nowej wersji programu w samym programie AWARD_SECRETARY jak i w module biblitecznym dll dla listy DXCC
teraz  w  lini nagłówkowej programu AWARD_SECRETARY jak  i instal_upgrade_award.exe jaki i w MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe pojawia się napis wskazujący wersję programu np V .1.1.8 .

 

AWARD_SECRETARY.EXE  version 1.1.7.0 at  20.09.2015 year

- W tej wersji dokonano następujących zmian i ulepszeń

Ulepszono program instalacyjny install_upgrade_awrds.exe , tak iż lepiej zachowuje się przy instalacji

 

AWARD_SECRETARY.EXE  version 1.1.5.0 at  20.08.2015 year

- W tej wersji dokonano następujących zmian i ulepszeń

ponieważ wiele logger-ów w pole QSL_Via wstawia wszystko co poda QRZ.COM lub inny serwer bez żadnej poprawy tego co się żywnie podoba użytkownikom . AWARD_SECRETARY wyposażono w moją procedurę do poprawy pola QSL_Via .opisanej tutaj . Ta poprawa w AWARD_SECRETARY jest dokonywana jeśli jako dane wejściowe są wprowadzone dane  bezpośrednio z logger-a , jak i korzystamy z funkcji "przepuszczania" tych danych przez strone www CLUBLOG .
Zrobiono wiele poprawek w programie instalacyjnym install_upgrade_AWARD.exe , gdyż jak sądzę użytkownicy spotkali się z problemami instalacyjnymi . Teraz program instalacyjny rozpoznaje jeśli instalacja przeprowadzana jest z dysku sieciowego , co bardzo nie lubią Windowsy jak i wszelkie firewalle. Ta sytuacja zostaje rozpoznana i komunikat na ekranie informuje o konieczności przekopiowania zbiorów instalacyjnych na dysk fizycznie podłączony do komputera .
Rozszerzono zbiór helpowy dla rozdziału Instalacja dla projektu AWARD_SECRETARY , gdzie opisano jak konfigurować firewalle róznego rodzaju , w tym dla wersji firewall-a Commodo ,  a szczególnie funkcji uruchamiania programu w piaskownicy . . Oczywiście tak jak moje wszystkie moje programy , jak coś nie wiesz - naciśnij po prostu  klawisz F1 helpu - gdyż jest on wyposażony w mechanizmy helpu kontekstowego
Poprawiono błąd w programie instalacyjnym , polegający na tym iż nie można było instalowac na Windows-ach 7  32 bit , gdyż zgłaszł sie nastepujący błąd

Bład jaki się zgłaszał w programie instalacyjnym
w porzedniej wersji . Błąd usunięto

Proszę wszystkich którzy próbowali instalować program lub bazę danych o wszelakie raporty z instalacji jak i z użytkowania . Szczególnie proszę krótkofalowców o odpowiedż na następujące pytania

Czy w ogóle jesteś zainteresowany uzyskiwaniem dyplomów. Nie chodzi tylko o dyplomy ARRL. Jest wiele dyplomów krajowych, czy tez wydawanych przez czasopismo CQ bezpłatnych lub mało płatnych. Zrobienie dla mnie nowego dyplomu to tylko zrobienie odpowiedniego dll
Proszę o podawanie tych danych w mojej grupie dyskusyjnej   

http://sp9auv.com/fudforum/ 

lub napisanie do mnie e-maila na adres  sp9auv@wp.pl

 

AWARD_SECRETARY.EXE version 1.1.4.5 at  19.07.2015 year

- Start wersji udostepnionej użytkownikom -  . Jesli wystapia jakies problemy , to proszę je zgłaszac poprzez moją grupę dyskusyjną po załozeniu konta uzytkownika

http://sp9auv.com/fudforum/

 

 

 

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Pobieranie projektu AWARD_SECRETARY i historia wersji

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy