Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie > Numerowanie kart QSL nalepką jako szybka metoda znalezienia QSL do dyplomu >

Współpraca AWARD_SECRETARY z  Logger32 przy numerowaniu kart QSL

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

1. Wsadzanie numerów QSL do Logger-a w czasie zaznaczania dla danego QSO iż karta QSL została otrzymana

W tym miejscu należy wybrać jakieś pole poprzez które bedą przekazywane dane o numerze karty QSL z Logger32 do tablicy QSOS_AWARDS w AWARD_SECRETARY . Wszyskie loggery zgodne ze standardem ADIF , maja zdeefiniowane pola USER_1 do USER_N . Pola te przeznaczone są do wykorzystania przez użytkownika .Oprócz pola USER_4 , które jest wykorzytywane przez AWARD_SECRETARY , można wykorzystać dowolne inne pola w celu przekazania numeru QSL do AWARD_SECRETARY . Często pola te są nazywane USERDEF .

Niniejszy opis przedstawiono na podstawie Logger32 , w którym do przekazania numeru QSL wybrano pole USER_1 . Najperw musimy odpowiednio skonfigurować Logger32 , a konkretnie pole do wpisywania Nr QSL

 

Rozpoczecie konfiguracji Logger32 do przekazywnia numeru
QSL do AWARD_SECRETARY

Otrzymamy tabelę

Ekran dla przeniesienia pol USER1 i IOTA  do
nowych polożeń pól , tab by były dobrze widoczne

Przeniesienienie pola  USER_1  do nowwego polożenia
tak by było dobrze widoczne i można szybko wpisać
w nie wartość

Zmiana nazw opisu pola z USER_1 na NO_QSL_CARD

W Logger32 otrzymamy wygląd dla okna Loogbook . W tym miejscu należy dodać iż w czasie procesu wpisywania NR_QSL_CARD i zatwierdzania QSO iz została odebrana karta QSL dobrze jest jescze popatrzeć na karcie czy zawiera wpis o polu IOTA i dodać lub skorygować to  pole w Loggerze

Wygląd skorygowanego okna Loggbook dla Logger32

Teraz pokażę jak należy wpisywać  w Logger32 NO_QSL_CARD  , kiedy otrzymamy kartę QSL i chcemy zaznaczyć że QSL została odebrana .

Otrzymałem taką karte QSL od stacji VE3UTT

Karta QSL otrzymana od stacju VE3UTT

Teraz trzeba wprowadzić do Logger32 fakt iż karta QSL została otrzymana . Jest to tutaj karta wspólna dla wielu QSOs . Odklejamy z wydrukowanego arkusza nalepek z numerami kart QSL kolejną naklejkę np Nr 6001 .i naklejamy ją w jakimś wolnym obszarze  QSL-ki . Takie naklejanie zostało uzgodnione z polskim DXCC-Checkerem .Po naklejeniu ta QSL wygląda

Karta QSL otrzymana z nakleką dla Numeru QSL

W Logger32 wybieramy Szukaj QSO .

Nastepnie podajemy VE3UTT jako znak poszukiwany i otrzymujemy

Otrzymany efekt poszukiwania stacji VE3UTT

Wpisane numery kart QSL i Nr porzadkowy QSO na karcie

Teraz musimy każde QSO zanaczyć iż została odebrana karta QSL

Zanaczenie dla danego QSO i
ż papierowa QSL została odebrana

Efekt końcowy zaznaczenia dla wszystkich QSO iz karta QSL została otrzymana

W przypadku gdy otrzymamy kartę QSL dla pojedyńczego QSO - wtedy w Loggerze wstawiamy tylko Numer karty QSL np . 6002 ., ale bez Nr porzadkowego QSO na karcie

Pozostaje teraz jakoś skonfigurować AWARD_SECRETARY , by wiedzial w jakim polu ADIF bedzie zawarty Nr Karty QSL .Nie zawsze to pole nosi nazwę USER_N , Spójrzmy co produkuje Logger32 dla swoich QSO

QSOS z wprowadzonym numerem QSL

A teraz spójrzmy co produkuje Logger32 w swoim zbiorze ADIF

Nazwa APP_LOGGER32_USER_1 pod jaką
Logger32 umieszcza Nr karty QSL
Ta nazwa powinna zostać podana
AWARD_SECRETARY by przejął Nr karty QSL

Pozostaje jeszcze skonfigurować AWARD_SECRETARY by przejął nazwę APP_LOGGER32_USER_1 .Wywołujemy więc Konfiguracja danych personalnych

Konfiguracja AWARD_SECRETARY do przyjmowania
Numeru QSL w takiej nazwie w jakiej jest to
produkowan w zbiorze ADI

Dla innych loggerów jak HRD , MixW , DXKeeper , trzeba wybrać jakie pole używać , co jest opisane w następnych rozdziałach , tj w jakie  pole wpisywać Nr kolejny karty QSL przy zaznaczaniu iż karta QSL została otrzymana . Oczywiście trzeba także opdpowiednio skonfigurować  AWARD_SECRETARY

Efekt końcowy wpisywania numerów kart QSL moze wyglądac

Wykazane w AWARD_SECRETAY
w głównej tablicy QSO_AWARDS numery kart QSL