Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Instalacja bazy danych MYSQL

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Ponieważ poprzednio zaproponowana metoda dla instalacji bazy danych MYSQL w oparciu o instalacje każdego komponentu osobno i potem konfigurację tych komponentów w oparciu o obszerny opis helpowy .chm stwarzała wiele kłopotów krótkofalowcom , opracowałem inną metodę instalacji bazy danych MYSQL . Kłopoty te zazwyczaj wynikały z ;

1.niechęci czytania obszernego helpu
2.Koniecznością zapoznania się z niektórymi pojęciami informatycznymi - które chociaż były dokładnie opisane , to nie wchodziły do głowy  użytkownikom - krótkofalowcom . .

 

Dlatego opracowałem specjalny program do automatycznej instalacji bazy danych MYSQL i wszystkich wymaganych komponentów , oraz ich konfiguracji w ten sposób , iż nie trzeba podawać żadnych danych z klawiatury, oraz prawie bez klikania myszą . . Program nosi nazwę  MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe   Dane do konfiguracji program pobiera ze zbioru inicjacyjnego setup.ini , który krótkofalowiec nie powinien absolutnie edytować , gdyż potem nie będzie pracować program do dyplomów AWARD_SECRETARY .

Po uruchomieniu  MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe    pojawi się nam ekran

 

Ekran startowy programu
MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe
Najpierw musimy podać hasło dla głownego użytkownika root

Program najpierw sprawdza czy istnieje już na dysku zainstalowana baza danych MYSQL . Może to trwać dość długo - nawet pare minut , bo do przeszukania jest cały dysk . Przeszukiwany jest tutaj tylko dysk C: - jako dysk systemowy , gdzie powinna byc zainstalowana baza danych MYSQL . Jeśli baza jest już zainstalowana to pojawi się ekran

Ekran w wypadku istnienia zainstalowanej bazy danych
MYSQL . Podany jest katalog gdzie jest zainstalowana
baza oraz nazwa wersji serwera MYSQL

Podany tekst w okienku jest informacją dla użytkowników wyjaśniającą pojęcie root - tj głównego uzytkownika bazy danych MYSQL (Niestety są tacy użykownicy , którzy pojęcia tego nie znają i żadali bym im podał hasło  na root-a i żadną miarą nie mogli zrozumieć iż to oni mają sobie wybrać i wpisać haslo root-a  ,

Root jest to główny użytkownik użytkownik bazy danych , który ma wszystkie uprawnienia do wszystkich operacji na bazie danych MYSQL , a także może zakladać konta dla innych 'użytkowników oraz nadawać im odpowiednie uprawnienia .  Haslo roota musi zostać "wymyślone"  i wpisane przy pierwszej instalacji bazy danych MYQSL . Należy go sobie dobrze zapamietać .Jeśli  baza danych MYSQL istnieje , można ją skonfigurować pod potrzeby AWARD_SECRETARY .  Muszisz jednakże znać hasło roota i wpisać go w powyższe pole Haslo dla root - głownego użytkownika' . Jeśli go nie znasz to możesz się zwrócić do osoby , która dokonywała u Ciebie instalacji bazy danych MYSQL. Możesz ewentualnie odinstalować wszystkie komponenty MYSQL poprzez użycie  RevoUniinstaller, ale robisz to na własną odpowiedzialność , i na nowo zainstalować MYSQL  tym programem . Istnieje tutaj niebezpieczeństwo ,  iż baza danych MYSQL jest już na Twoim komputerze zainstalowana i używana przez inny program . Możesz to sprawdzic czy w katalogu Program Files (x86)\MYSQL\MySQL Server 5.5   lub MySQL Server 5.1 istnieje  katalog bin .  Program AWARD_SECRETARY nie używa użytkownika root , ale w trakcie instalacji bazy danych MYSQL tworzy własnego użytkownika i ustawia dla niego osobne hasło, którego jednak nie chce tutaj podawać , gdyż spowoduje to tylko 'majstrowanie" użytkownika w te dane , co będzie skutkować potem nie działaniem programu AWARD_SECREATRY .Hasło dla root-a jest potrzebne tylko jesli chce się używać zewnetrznych programów do administracji bazą danych . . 

W zasadzie program jest przeznaczony do instalacji bazy danych w wersji  serwera MYSQL v 5.1  lub V 5.5 , Jednak jesli jest już zainstalowana jakaś inna wersja MYSQL , wtedy można ją skonfigurować pod potrzeby programu AWARD_SECRETARY , tj założyć bazę danych AWARDS_BASE oraz zalożyć opdpowiedniego użytkownika .z odpowiednimi uprawnieniami . W istniejącej bazie danych musi być jednak obecny sterownik ODBC . (to dla zawansowanych użytkowników ) . Poza tym muszisz znać hasło dla użytkownika root .

Konfiguracja istniejącego serwera MYSQL 5.1

Konfiguracji istniejącej bazy danych dokonujemy po naciśnięciu buttonu Configure . Pojawi się ekran

Ekran po wykonaniu konfiguracji serwera MYSQL
i jego komponentów . Wazne jest by wszystkie
EXIT-CODE były równe zero . Jesli jakiś EXIT-CODE
jest różny od zera to wtedy należy popatrzeć czy zostal
poprzednio zainstalowny ten komponent

Po wykonaniu raport jaki sie pojawia na ekranie zostaje zapisany w pliku Report_from_install.txt .

==============================================================================

Instalacja serwera MYSQL v 5.1 i jego konfiguracja

Jesli server  MYSQL nie jest zainstalowany na komputerze wtedy pojawi się ekran .

Ekran startowy jeśli baza danych MYSQL nie jest
zainstalowana . Najpierw podajemy hasło root- a które
dopiero zostanie ustawione jako hasło początkowe .
Następnie wybieramy typ serwera MYSQL V 5.5 nowszy
lub V 5.1 starszy . Tutaj jest to obojętne jaką wersję
wybierzemy , gdyż AWARD_SECRETARY posiada
własne procedury do kopiowania i restore bazy danych
Na końcu naciskamy button Rozpocznij instalację

Pojawią się nam ekrany informujace o postepie prac instalacyjnych , w których nie musimy nic wybierać , najwyżej tylko zatwierdzić OK

Ekran tylko do kliknięcia NEXT

Ekran tylko do kliknięcia NEXT

Ekran instalacji komponentów MYSQL Server 51 .
Po zakończeniu instalacji program przejdzie do konfiguracji
komponentów na podstawie zbioru setup.ini  
Nalezy zwrócic uwagę , czy wszystkie EXIT-CODE jest
równe zero. Jesłi jakiekolwiek exit code jest
różne do zera , wtedy na koncu pojawi sie linijka
o niepopprawnym zainstalowaniu

=========================================================================================

Jeśli poprzednio została zainstalowana baza danych MYSQL w wersji serwera 5.5 to ekrany będą wygladały

Ekran początkowy w przypadku istnienia serwera 5.5

W porównaniu do porzedniej wersji w tej wersji v .1.0.2 program bada czy są zainstalowane dodatkowe komponenty potrzebne dla prawidłowej pracy serwera MYSQL w wersji 5.5 Są to :

Microsoft_Visuall_C_++ redistuable_runtime_package w postaci programu exe vcredist_x86.exe . Program ten może być odinstalowany przez RevoUniinstaller
Net_Framework_4.0 w postaci programu exe  dotNetFx40_Full_setup.exe ., który w rzeczywistości jest driverem . Jesli zachodzi potrzeba jego deinstalacji trzeba Net Framework 4.0 odinstalowac z Panel Sterowana - Odinstaluj programy

Komponenty te nie są bezposrednio zawarte w MYSQL , jednak są potrzebne do prawidłowej pracy bazy danych MYSQL Komponenty te mogą być używane przez inne programy windowsowskie . Poprzednio wersja nie badala  obecności tych programów i obligatoryjnie je na nowo instalowała , co mogło powodować problemy . Teraz jeśli te komponenty  są już zainstalowane , to nie są już  ponownie instalowane .

 

Konfiguracja istniejącego serwera MYSQL v 5.5

Konfiguracja poprawna MYSQL serwera 5.5

 

Instalacja serwera MYSQL v 5.5 i jego konfiguracja

Ekran startowy instalacji serwera MYSQL v 5.5

Po "wymysleniu" i wprowadzeniu hasła dla użytkownika root (tutaj jest traktowane jako zupełnie nowe dla piewszej instalacji  i nacisnięcu buttonu Rozpcznij instalację ukażą  sie nam ekrany , Których wystepowanie zależy od nastepujących warunków

jeśli poprzednio nie był zainstalowany Net_Framework_4.0 to pojawią się nam nastepujące trzy  ekrany komunikujące przebieg instalacji tego komponentu.Jesli ten komponent był  już zainstalowany poprzednio to te trzy  ekrany poniższe się nie pojawią się

 

Pierwszy ekran dla instalacji
NetFramework 4.0

Drugi ekran dla instalacji
NetFramework 4.0 - client profile

Trzeci ekran dla instalacji
Net Framework 4.0

jeśli poprzednio nie był zainstalowany Microsoft_Visuall_C_++ redistuable_runtime_package to pojawi się nam nastepujący ekran komunikujący przebieg instalacji tego komponentu.

  Jesli ten komponent był  już zainstalowany poprzednio to  ten poniższy ekran nie pojawi się 

 

Screen for install Microsofoft C ++
Redistuable Package 2010

Instalacja MYSQL Server 5.5

Instalacja MYSQL Server 5.5

Instalacja MySQL Workbench. Ten program<br>
nie jest uzywany przez  AWARD_SECRETARY , <br>
ponieważ ma on własne procedury dla <br>
robienia backup-u lub and restore <br>
database dla administracji bazy danych <br>
Lecz może on być uzywany przez użuytkowników <br>
zaawansowanych do innych celów

Instalacja MySQL Workbench. Ten program
nie jest uzywany przez  AWARD_SECRETARY ,
ponieważ ma on własne procedury dla
robienia backup-u lub and restore
database dla administracji bazy danych
Lecz może on być uzywany przez użuytkowników
zaawansowanych do innych celów

Czasami moze pojawić sie ekran 

ekran dla instalacji Workbench - pojawiający
sie czasami

instalacja MYSQL Connector ODBC

instalacja MYSQL Connector ODBC

Ekran koncowy nr. 1 pozytywnej instalacji MYSQL Server 5.5

jeśli poprzednio nie był zainstalowany Net_Framework_4.0 oraz Microsoft_Visuall_C_++ redistuable_runtime_package to ten ekran moze wyglądac nastepująco

Ekran koncowy nr. 1 pozytywnej instalacji MYSQL Server 5.5
w przypadku gdy poprzednio zostały zanstalowane
Net Framework 4 oraz Microsoft_Visual_Redist.Package 2010

Ekran koncowy nr. 2  pozytywnej instalacji MYSQL Server 5.5

 

 

Uwaga koncowa :

Ten program co prawda instaluje program do administracj bazy danych  MYSQL , którym jest i :

dla wersji serwera 5.1 jest program MySQLAdministrator.exe
dla wersji serwera 5.5 MySQLWorkbench.exe

jednak program AWARD_SECRETARY zupełnie ich nie potrzebuje .AWARD_SECRETARY   ma własne procedury do wykonywania backupu i restore bazy danych , o wiele prostsze niż te programy administracyjne . Programy administracyjne są zainstalowane dla potrzeb niektórych bardziej zawansowanych uzytkowników , którzy chca wykorzystać cenne tablice założone w bazie danych jak np dla Polski Tablica miejscowości , tablica kodów ZIP , tablica powiatów i wojewodztw .