Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Pakiet AGWPE dla portow radiowych packet AX.25 > Programy typu CLIENT  korzystające z AGWPE >

Korzystanie z telnetu ze zdalnego komputera poprzez sieć

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Korzystanie w sposób zdalny z pakietu AGWPE Packet Engine obrazują poniższe rysunki;

przy użyciu IZ4AFW to AGW Packet Engine Telnet Interface

Praca zdalna w sieci lokalnej Ethernet na pakiecie
AGWPE Packet Engine packet radio AX.25 z
programów logujących z użyciem telnetu
oraz programu posredniczącego IZ4AFW Interface

przy użyciu LU7DID Telnet Manager to AGWP Packet Engine Interface

Praca zdalna w sieci lokalnej Ethernet na pakiecie
AGWPE Packet Engine packet radio AX.25 z
programów logujących z użyciem telnetu
oraz programu posredniczącego LU7DID Telnet
Serwer Manager Interface

Cechy różniące te dwa pakiety:

Pakiet IZ4AFW Telnet Interface umożliwia aktywną pracę tylko jednej stacji na porcie radiowym .
Pakiet LU7DID Telnet Serwer Manager umożliwia równoczesną aktywną pracę wielu stacjom na porcie radiowym oraz umożliwia monitorowanie stacjie nie będąc polączonym z clusterem , gdy jakaś inna stacja pracuje z clusterem

 

Aby skorzystać w sposób zdalny z możliwości jakie daje pakiet AGWPE Packet Engine należy wykonać następujące czynności na komputerze na którym będzie pracował program AGWPE i Telnet Serwer Interface to AGWPE

Pobrać,  zainstalować i skonfigurować pakiet AGWPE Packet Engine stosownie do potrzeb
Pobrać , zainstalowac i skonfigurować pakiet IZ4AFW Telnet Interface
Pobrać , zainstalowac i skonfigurować pakiet  LU7DID Telnet Manager
skonfigurować rownoczesne uruchomienie dodatkowo SERWERÓW Telnetu po uruchomieniu AGWPE - jak pokazano to niżej . Jeśli chcemy korzystać tylko z jednego serwera telnetu to można dodać tylko jeden potrzebny serwer . Serwery te mogą także być uruchamiane ręcznie po uruchomieniu AGWPE . Równoczesna praca nie przeszkadza w normalnej pracy gdyż używają one różnych numerów portu (4444 - IZ4AFW , 8023 LU7DID ) . Oczywiście jeśli zdecydujemy sie na jakiś SERWER Telnetu to wpisujemy tylko jeden do programów samostartujących

 

1. Z ikony

wybieramy menu a w nim

Wybranie z menu opcji dodanie programów
samostartujących wraz z pakietem

2.

Dodanie programów samostartujących wraz z pakietem
AGWPE Packet Engine - tj IZ4AFW
Telnet Interface oraz LU7DID  Telnet Manager

Teraz uruchamiamy AGWPE z ikony . Otrzymamy następujące obrazy swiadczące o pracy AGWPE , IZ4AFW Interface , LU7DID TelManagera

Okno świadczące o pracy programu IZ4AFW Interface

Okno swiadczące o pracy  AGWPE <br>
i LU7DID Telnet Managera

Okno swiadczące o pracy  AGWPE
i LU7DID Telnet Managera

Na komputerze na którym chcemy korzystac z portów radiowych AX.25 nie potrzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania oprócz samych programów loggujących.

Przystosowanie telnetu loggera do współpracy poprzez sieć lokalną z AGWPE zainstalowanym na zdalnym komputerze jest podobne jak dla lokalnego komputera z tym że zamiast nazwy localhost wprowadzamy adres IP komputera na którym jest zainstalowany AGWPE i SERWERY Telnetu (IZ4AFW i/lub LU7DID) tutaj patrz rysunek 192.168.50.51 . Tak więc  obraz konfiguracji koncowej bedzie wyglądał

 

Konfiguracja Loggera32 do pracy zdalnej na AGWPE poprzez IZ4AFW Interface

Konfiguracja dla pracy zdalnej na AGWPE via
IZ4AFW Interface dla Loggera32

Konfiguracja loggera N1MM do pracy zdalnej na AGWPE poprzez IZ4AFW Interface i LU7DID Telnet Managera

Konfiguracja dla pracy zdalnej dla N1MM :
- dla IZ4AFW Interface
- dla LU7DID Telnet Manager

Dalszy przebieg zestawienia połączenia jak i monitorowania dla IZ4AFW Interface jest identyczny jak dla pracy lokalnej i jest tu opisany

Dalszy przebieg zestawienia połączenia jak i monitorowania dla LU7DID Telnet Manager jest identyczny jak dla pracy lokalnej i jest tu opisany