Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Tematy dla projektujacych programy krótkofalarskie i profesjonalne > Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków > Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1 >

Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Zainstalowanie powyższych trzech składników dla MYSQL w wersji 5.1 nie kończy jeszcze procesu przygotowania bazy danych do współpracy z AWARD_SECRETARY .  Logicznie rzecz biorąc musimy zdefiniować jeszcze następujące parametry :

1.Musimy zdefiniować bazę danych z jaką będzie współpracować AWARD_SECRETARY - dla którego baza danych musi mieć nazwę AWARDS_BASE . Baza danych inaczej nazywana jest SCHEMA .
2.Musimy dodac użytkownika bazy danych AWARDS_BASE. i nadać mu odpowiednie uprawnienia tj - wszystkie uprawnienia ( ALL PRIVILEGES) . Standardowo w dostarczonym pliku konfiguracyjnym dla AWARD_SECRETARY jest uzytkownik USER_AWARDS i haslo dla niego user_awards .(małymi literami ) . Użytkownik może użyć innych nazw, ale podana nazwa użytkownika w opisanym niżej procesie dodawania użytkownika i jego hasło musi zostać zmienione w AWARD_SECRETARY przez wywołanie z menu Konfiguracji danych personalnych .
3.Musimu skonfigurować połączenie dla ODBC do bazy danych AWARDS_BASE - gdyż przez takie połączenie ODBC pracuje  AWARD_SECRETARY . Program komunikujący się z bazą danych poprzez łącze ODBC musi znać dane które są nazywane  Data Source Name (DSN)

Ad. 1 . Aby zdefiniować baze danych wywołujemy z menu START - MYSQL - MYSQL Administration .

Ekran logowania sie do MYSQL
Administratiom .Podajemy hasło
root-a jakie podaliśmy przy instalacji MYSQL

Zakładanie nowej Schema (bazy danych)

Podajemy teraz nazwę bazy danych dotyczącej dyplomów AWARD_BASE

Podanie nazwy bazy danych (Schema)

Podanie nazwy bazy danych (Schema)

Zalożona baza danych (Schema) AWARDS_BASE
która na razie jest pusta . Dodanie tablic i danych
zajmie się już AWARD_SECRETARY

Ad. 2 . Aby  dodać użytkownika  oraz  nadać  mu uprawnienia do załozonej bazy danych AWARDS_BASE potrzebne do pracy programu AWARD_SECRETARY postępujemy jak niżej

Najpierw zaznaczamy w MYSQL Administration że będziemy przypisywać globalne uprawnienia poprzez wybranie z menu  MYSQL Administration .

Wybranie Option z menu <br>
w celu przypisania globalnych<br>
uprawnień

Wybranie Option z menu
w celu przypisania globalnych
uprawnień

Ustawienie widoczności Global priviligies
co umożlwi nadanie pożniej użytkownikowi
wszystkich przywilejów

Dodanie nowego użytkownika
baz danych MYSQL w wersji 5.1

Definiujemy teraz nazwę użytkownika bazy danych AWARDS_BASE i  hasło dla niego

Podanie parametrów dla użytkownika
baz danych MYSQL w wersji 5.1

Podanie hosta z jakiego można sie
zalogowac i korzystac z bazy
danych dla MYSQL v 5.1

Podanie hosta localhost tj -tylko <br>
z lokalnego komputera można <br>
będzie korzystać z bazy danych

Podanie hosta localhost tj -tylko
z lokalnego komputera można
będzie korzystać z bazy danych

Ustawianie przywilejów dla użytkownika USER_AWARDS
z komputera localhost. Zostaną przypisane wszystkie przywileje

Przypisane wszystkie przywileje globalne

Pozostaje nam jeszcze przypisać uprawnienia do bazy danych - schema AWARDS_BASE

Przywileje przypisane dla uzytkownika USER_AWARDS
z komputera localhost .Po przypisaniu uprawnień koniecznie
naciśnij  Apply Changes

Prócz powyższych ustawień musimy jeszcze zmienić następujące ustawienia

Ustawianie Key Buffer Size na 64 MB i Sort Buffer Size na  4 MB

Ustawienie Performance dla MYSQL v 5.1

 

 

Dodatkowe użyteczne funkcje MYSQL Administration  Do takich funkcji należą wykonywanie backupu całej bazy danych i Restore bazy danych . Funkcje te zostaną opisane w helpie do AWARD_SECRETARY .