Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Translacja plików

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Translacja plików polega na przekształcaniu z jednego formatu danych o QSO's na inny . Jest możliwa translacja z dowolnego formatu stosowanego przez krótkofalowców na dowolny inny tj . możliwa jest translacja z   . adi   .csv   .txt   .cbr cabrillo na inny dowolny   .adi   .csv   .txt . .cbr cabrillo.    Do translacji nie jest potrzebne żadne dodatkowe ustawienia szerokośći pól , czy też okreslenie w jakich numerach kolumn jest zawarta zmienna z formatu tekstowego. W czasie translacji na zbiór tekstowy szerokość pola jest określana automatycznie w czasie czytania zbioru żródlowego  na podstawie dlugości danej w danym polu. Przyjmowana jest największa wartość jaka występuje dla danego pola w calym zbiorze wejściowym.

Jest mozliwa nawet translacja z formatu cbr cabrillo na format .adi ADIF . Wywołanie procesu translacji może odbyć się z menu głownego lub z ikony jak na zrzucie ekranowym

Wywolanie funkcji Translacji zbiorów

Po wywolaniu pojawi się jeszcze raz okno w którym należy określic parametry dla translacji

Konfiguracja dla translacji zbiorów

Należy tu ustawić poniższe parametry:

Typ zbioru wejsciowego
Typ zbioru wyjściowego
Format Daty Wejsciowej - zalecanym jest tutaj ustawienie formatu wejściowego na Nie Wiem
Format Daty  wyjściowej
Separatory dla daty i czasu

 

Dokładny opis parametrów dla translacji jest przedstawiony wyżej

Po ustawieniu wszystkich parametrów dla translacji naciskamy przycisk Zatwierdzenie translacji . Proces translacji jest podobny do procesu sortowania z tym że zostanie odczytan lista dxcc i program sam przejdzie do przyjęcia danych o zbiorze wejsciowym do translacji jak w poprzednim rozdziale . Tak samo program dokona poprawy pola QSL_Via lub zapyta operatora jak postąpić Jedynie końcowa plansza z raportu Report.txt bedzie trochę inaczej wyglądała

Raport z translacji zbioru