Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Szybki start programu AWARD_SECRETARY dla wykonania zgloszenia na dyplom

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

HelpContext:

Przy projektowaniu programu AWARD_SECRETARY zastowano w pełni nowoczesną metode helpu contextowego  polegają na tym  iż jesli coś nie wiesz na temat funkcji lub elementu obsługiwanego na ekranie ,  to prostu naciskasz klawisz F1. Oprócz tego każda zakładka w menu jest wyposażona w button, po naciśnięciu którego otworzy ci się  help . chm w miejscu opisującym funkcje lub elementy w tej zakładce . Jesli program wyświetli na ekranie jakiś komunikat  to w tym komunikacie mogą być wstawione jakieś linki wyświelane na niebiesko   Po  przesunięciu myszą nad tym polem pojawi się ono w kolorze czerwonym . a po kliknieciu  na nim myszą pojawi sie na ekranie help .chm w miejscu opisującym wlaściwą funkcję . Korzystajmy szeroko z  klawisza F1-helpu contextowego.Takze korzystajmy szeroko z   index-u helpu . chm  celem szybkiego znalezienia poszukiwanej treści helpu jak nizej na obrazkach

Po Po wybraniu F1_Klawisz_helpu_contextowego otrzymamy

Wyswietlenie treści  po wybraniu indexu

Przy uruchomieniu AWARD_SECRETARY.exe mogą sie pojawić komunikaty opisane w rozdziale Komunikaty dotyczace nieprawidłowego zainstalowania bazy danych MYSQL. dotyczące braku zainstalowania bazy danch MYSQL lub nieprawidłowości w jej instalacji i konfiguracji . Jesli baza danych MYSQL została zainstalowana prawidłowo komunikaty te nie pojawią się

Projektując interfejs programu starałem się zachować taki przebieg czynności , jaki sobie wyobraża uzytkownik logicznie myślący co kolejno powinien wykonać by dokonać zgłoszenia dyplomu .Mój projekt  nie miał na celu pokazanie mojej umiejętności programowania (jak niestety są projektowane niektóre aplikacje krótkofalarskie ) i nie zawiera zbednych wodotrysków ,  co  zniechęca wielu uzytkowników .   Oto przebieg wykonania zgłoszenia po zainstalowaniu motora bazy danych MYSQL .

1.Najpierw uzytkownik powinien wczytac dane o QSO ze zbioru adif wyprodukowanego przez Logger .

2.Po odczytaniu zbioru adif  użytkownik powinien wybrać button

.Zostalo to opisane tutaj

3.Jeśli już poprzednio wczytałes jakieś dane - to powinienies wczytac dane o QSO ze zbioru adif   z punktu - 1-szego , a potem wybrać button update . Jest to opisane tutaj .
4.Teraz bez zbędnych ceregieli mozemy przejśc do obliczenia dyplomu . W tym celu przechodzimy do zakładki Aplikacja dla zgłoszenia awardu

i wybieramy interesujący nas dyplom

Ponieważ program AWARD_SECRETARY prowadzi optymalizację kosztów (opisaną tutaj ) sprawdzania QSO musimy najpierw wykonać obliczenia dla dyplomu DXCC_5BANDS opisaną tutaj .
Teraz możemy przystapić do obliczenia interesującego nas dyplomu np DXCC_MIXED . Wybieramy z menu ten dyplom
Wybor dyplomu DXCC_MIXED z menu

Wybor dyplomu DXCC_MIXED z menu

Ponieważ dyplom ten należy do kategorii dyplomów , dla których można wykonywać uzupełnienia (endorsement ) będziemy mieli do dyspozycji możlwwość wystartowania wg jakiegoś zbioru startowego (dla użytkowników którzy już kiedyś wykonali zgłoszenie na dyplom ) lub naliczenia zupełnie od nowa .

Teraz należy dyplomowi nadać jakąś date submitted - tj datę zgłoszenia dyplomu .poprzez naciśniecie buttonu

Szerzej jest to opisane tutaj

Nastepnie należy zapisać dyplom - tj tablice dyplomu na dysk buttonem Trzeba dodać iż zapisanie dyplomu jest możliwe tylko wtedy gdy zostaną spełnione warunki jego uzyskania .
5.Teraz należało by wyprodukować arkusz zgłoszeniowy na dyplom .W tym celu przechodzimy do zakładki Arkusz aplikacji do wydruku

Menu główne i zakładki

i naciskamy button . Pełniejszy opis tych czynności jest tutaj .Istnieje możliwość zapisu wyprodukowanej aplikacji zgłoszeniowej na dysk w postaci zbioru adif lub csv . Zbiór adif może służyc do wykonania zgłoszenia ON LINE  dla dyplomów ARRL opisanego tutaj .Trzeba dodać iż  metoda ON LINE nie zwalnia od obowiązku sprawdzania QSOs przez DXCC Checkera . Niektóre pola możemy poddać edycji ..Po takim dodatkowym zedytowaniu  powinniśmy zapisać taki formularz na dysku w zbiorze archiwalnym z rozszerzem .rvf . przez nacisniecie buttonu   .Trzeba dodać iż te poprawki są tylko przechowywane w tym zbiorze archiwalnym .

 

6. Teraz możemy wydrukować na drukarce arkusz zgłoszeniowy poprzez wybranie zakładki Druk i podgląd wydruku aplikacji .

Druk arkusza zgłoszeniowego (aplikacji) dyplomu na drukarce

7. Program AWARD_SECRETARY oprócz wykonywania zgłoszeń na dyplomu może także wykonywać inne zapytania do bazy danych MYSQL jak np Podaj mi niesolidnych QSL menagerów . Otrzymujemy tą mozliwośc poprzejściu do zakładki Inne Specjalne zapytania .

Bardziej szczegółowy opis jest tutaj .

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Szybki start programu AWARD_SECRETARY dla wykonania zgloszenia na dyplom

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy