Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Tematy dla projektujacych programy krótkofalarskie i profesjonalne > Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków > Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1 >

Instalacja MYSQL Gui Tools_dla wersji MYSQL 5.1

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Instalacja MYSQL Gui Tools polega na uruchomieniu z Total Commandera lub z Explorera Windows programu mysql-gui-tools-5.0-r17-win32,msi .

Uruchomienie instalacji MYSQL Gui Tools dla MYSQL 5.1

Ekran powitalny

Zatwierdzenie licencji

Zatwierdzenie lub wybór katalogu
docelowego instalacji

Zatwierdzenie pełnej kompletnej instalacji

Gotowość do instalacji

Zakończenie instalacji MYSQL Gui Tools
dla wersji MYSQL 5.1

Popatrzmy teraz co zostało zainstalowane

Zainstalowane programy przez MYSQL Gui Tools

Mamy tu zainstalowane :

MYSQL Administration - dla nas najważniejsze możliwości to dodawanie użytkownika bazy danych , backup i restore bazy danych oraz dodawanie nowej bazy danych (schema)
MYSQL Querry Browser - umożliwiający przeglądanie bazy i formułowanie zapytań SQL - owych do bazy danych
MYSQL Migration Tools - umozliwia przenoszenie danych z baz danych opartych o inne motory niz MYSQL do bazy danych typu MYSQL
MYSQL System Tray Monitor - służy do monitorowania aktywności MYSQL Servera