Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Tematy dla projektujacych programy krótkofalarskie i profesjonalne > Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków > Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1 >

Instalacja MYSQL Community Server  w wersji 5.1

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Należy najpierw rozpakowac sciągniety pakiet  MYSQL_v_5_1and_Tools.ZIP i uruchomić jakl niżej

By zainstalować MYSQL Community Server w wersji 5.1 należy uruchomić mysql-essential-5.1.42-win32.msi . z Total Commandera lub z Explorera Windows

Uruchomienie instalacji MYSQL Community Server w wersji 5.1

Ekran poczatkowy instalacji MYSQL Server v 5.1

Wybieramy instalację Custom - klienta

Wybór składników instalacji oraz miejsca
docelowego instalacji

Gotowość do instalacji

Przedstawienie  co zostanie zainstalowane
-- naciskamy Next

Przedstawienie  co zostanie zainstalowane
w MYSQL  monitor -- naciskamy Next

Odznaczamy registering - rozpocznie sie teraz
konfiguracja serwera

Powitanie w konfiguracji

W wizardzie wybieramy Detail Configuration

Wybieramy Developed Machine
Ponieważ tylko ta aplikacja jest na komputerze

Wybieramy Multifunctional

Miejsce przechowywania tablic InnoDB
Pozostawiamy jak proponuje wizard

Zatwierdzamy opcję 1-szą jak proponuje wizard
Decission Support dss/OLAP

Zatwierdzamy opcję jak na obrazku dla TCP/IP

Zatwierdzamy opcję jak na obrazku
dla zbioru znaków latin1

W oknie tym dodajemy opcję Include
Bin Directory in Window Path

Teraz musimy ustawic hasło roota - tj głównego uzytkownika wszystkich baz danych MYSQL . Podam dla nieznających tematu że użytkownik root to inny użytkownik niż użytkownik USER_AWARDS jaki podajemy dla naszej bazy danych AWARDS_BASE - dotyczacej dyplomów .

Ustawienie haslo dla root - głównego uzytkownika
Użytkownika dla programu AWARD_SECRETARY
i jego hasło ustawimy pożniej przez
dodanie użytkownika

Gotowość wizardu do końcowej konfiguracji .
Naciskamy Execute i zostaną wypełnione punkty
w powyższym oknie

Raport o końcowym skonfigurowaniu
MYQSL i zakończeniu instalacji

Pamiętajmy że zainstalowaliśmy MYSQL serwer. Sam MYSQL serwer nie jest programem który tworzy jakiś interfejs  z użytkownikiem . Taki intefejs tworzą dopiero programy użytkowe  - takie jak MYSQL Client lub AWARD_SECRETARY . By sprawdzić co zostało zainstalowane oraz sprawdzic czy  MYSQL Serwer działa możemy uruchomić MYSQL Client jak niżej :

Uruchomienie MYSQL Clent w celu sprawdzenia
czy działa MYSQL Serwe

Otrzymamy ekran w którym po podaniu hasła roota możemy wydawać polecenia MYSQL-owe

Po podaniu hasła dla root-a otrzymamy
linie komend tekstowych dla MYSQL
i wpisaniu help otrzymamy odpowiedź