Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Tematy dla projektujacych programy krótkofalarskie i profesjonalne > Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków >

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

 

Do poprawnej pracy i obsługi programu AWARD_SECRETARY w chwili obecnej tj na dzień 14.04.2012 r potrzeba zainstalować  wszystkie pakiety dla MYSQL  w wersji 32 bitowej.

 

Istnieją co prawda wersje MYSQL serwera  i MYSQL ODBC Connector w wersji 64 bitowej które dały by szybsze działanie ze  współpracą z bazą danych ale komponenty dla zaprojektowania samej aplikacji używającej architektury 64 bitowejabsolutną nowością i są płatne z wysokim kosztem .. Poza tym sam program w wersji 64 bitowej wymaga przy projektowaniu biblioteki komponentów w wersji 64 bitowej .

.

Do poprawnej pracy i obsługi programu AWARD_SECRETARY potrzeba zainstalować  pewne dodatkowe pakiety  :

Dla wersji 5.1 MYSQL potrzebne są dla nas następujące pakiety :

MySQL Community Server w wersji 5.1 w postaci pliku mysql-essential-5.1.42-win32.msi .  Mozna go pobrać ze strony http://dev.mysql.com/downloads/mysql/
MySQL GUI Tools mysql-gui-tools-5.0-r17-win32.msi - pakiet programów do zarzadzania bazą danych MYSQL z których najważniejszy to program MYSQL ADMINISTRATOR 5.0.r17  . Mozna go pobrać ze strony   http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html
MySQL Connector/ODBC w wersji mysql-connector-odbc-5.1.6-win32.msi .Jest to program który instaluje sterownik do bazy danych MYSQL poprzez uniwersalne połączenie ODBCMozna go pobrać ze strony http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/ . Jest tam on już w wersji dla MYSQL w wersji 5.5

Wszystkie trzy pakiety w wersji 32 bit i instalatora typu .MSI można  ściągnąć  z mojego serwera po przejsciu na strone