Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  »Rozdział nie jest podrozdziałem wyższego poziomu«

Programy współpracujące z Logger32

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Dla współpracujący z Logger32 w oknie komunikacyjnym - przesyłających wiadomości windowsowe opracowałem  następujące programy :

1.Program pokazujący czy dla danego QSO i jego kraju istnieje biuro QSL czy też nie
2.Program współpracujący z Loggerem32 i QRZ.COM - pobierający z jego strony dane o danej stacji  i przesyłający je do Logger32 . Prócz tego program sprawdza czy istnieje biuro QSL czy też nie . Prócz tego program poprawia niepoprawne i nielogiczne wpisy do pola QSL_Via - patrz rozdzial . W tym zakresie opracowano trzy wersje programu
3.Można także pobrać z mojej strony źródła w Delphi - Pascalu będące przekształceniem do języka Delphi przykładu SampleInterface3300 w Visual Basicu jaki autorzy Loggera32 zamieścili na swojej stronie Sample code for Logger32 v3.30 External Interface na stronie

http://www.logger32.net/support.html

 

 

Nawigacja:  »Rozdział nie jest podrozdziałem wyższego poziomu«

Programy współpracujące z Logger32

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona