Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Programy współpracujące z Logger32 >

Programy wspólpracujące z Logger32 i QRZ_COM

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Program współpracuje z Loggerem32 i QRZ.COM - i pobiera z jego strony dane o danej stacji  i przesyła je do Logger32 . Prócz tego program sprawdza czy istnieje biuro QSL czy też nie . Prócz tego program poprawia niepoprawne i nielogiczne wpisy do pola QSL_Via - patrz rozdzial . W tym zakresie opracowano trzy wersje programu . Tematykę przedstawiono w rozdziałach

1.Przeznaczenie programu BUREAU_ALL_QRZ_COM
2.Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM
3.Opis procesu sciagania danych i  ograniczenia stosowane na QRZ.com
4.Zasady korekcji pola QSL_via pobranego z QRZ.COM
5.Raport testowania pod róznymi systemami operacyjnymi

 

 

Nawigacja:  Programy współpracujące z Logger32 >

Programy wspólpracujące z Logger32 i QRZ_COM

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona