Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Programy współpracujące z Logger32 > Programy wspólpracujące z Logger32 i QRZ_COM >

Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy
Stwierdzono iż użytkownicy nie czytali helpu w postaci pliku typu .chm , gdzie dokładnie opisywałem  jak poprawnie zainstalowac program  i potem zgłaszali sie do mnie z raportami błedów . Dlatego opracowałem specjalny program instalacyjny INSTALL_UPGRADE_BUREAU.exe w wersji od v 2.2.10 który zainstaluje w sposób właściwy program i go skonfiguruje . a ewentualne błednie zainstalowane poprzednie zbiory skasuje . W zakresie konfiguracji i przystosowania Logger32 do współpracy z moim programem BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe program pokaze ikony gdzie użytkownik bedzie "prowadzony za rączkę" podobnie jak windowsowy " wizard" tj . jak ma dokonać  konfiguracji w Logger32 .Program instalacyjny nie wpisuje nic do rejestrów Windowsów .
Po uruchomiieniu programu INSTALL_UPGRADE_BUREAU.exe zgłosi sięnam najpierw nastepujące okno konfiguracyjne programu

 

Omawiane pola nie wymagają jakiegoś specjalnego opisu . Tylko dwie rzeczy są ważne tutaj -

zmiana języka w którym program wynikowy i instalacyjny będzie pracował . Po zmianie języka dokonana zmiana będzie obowiązywała natychmiast - tj zostanie zmieniony język a więc i napisy i dalsza instlacja  bedzie przebiegała z użyciem wybranego tutaj języka bez wychodzenia z programu  .

W wersji programu począwszy od v 2.3.0 dodano język francuski i to dzieki pracy stacji F6FLU - Daniela . Wielkie dzięki mu za to

Pola takie jak English , Polish , French służa do wybrania jezyka dla uzytkowników , których Windowsy podają inne kody niż standardowe np FRENCH-Belgia ,French-Canada itp .

W czasie dokonywania   instalacji można już wybrać serwer z jakiego bedą pobierane dane , jednak jest możliwa zmiana serwera na inny już  w czasie używania zainstalowanego programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe co zostało opisane niżej . .
Obowiązkowo musi być wprowadzone pole Twój znak stacji i to  poprawnie wg zasad prefiksu i suffiksu
Jeli nie wprowadzisz poprawnie swojego znaku program "nie puści " Cię dalej i będzie się rozlegać tylko sygnał z głosnika . Jeśli wszystko jest poprawnie po nacisnięciu OK otrzymamy

Krok 1-szy instalacji

Program w tym momencie sprawdza wersje programu :

Jaka wersja programu jest już obecna na mojej stronie www
Jaką wersja programu będzie instalowana 
Jaka wersja jest już obecnie zainstalowana przed instalacją w katalogu LOGGER32\BUREAU

Przed kontynuowaniem dalszej instalacji zalecam sprawdzenie czy na mojej stronie www jest obecna nowsza wesja niz obecnie jaka ma być instalowana na moim serwerze www. Jeśli tak zalecam naciśnięcie buttonu Przerwij instalację

i sciągniecie nowszej wersji

Należy wykonać to co zostało napisane w tym ekranie . Jesli nie wykonałeś backupu całego programu Logger32 to nacisnij  Przerwij instalację i wykonaj ten backup a następnie ponownie uruchom instalacyjny . Jeśli już wykonałeś backup to naciśnij Nastepny krok .Otrzymamy

Krok 2- gi instalacji - kopiowanie potrzebnych zbiorów i
ewentualne kasowanie błędnie poprzednio
zainstalowanych poprzednich zbiorów

Po wykonaniu tego kroku pojawi się

Krok 3- gi instalacji - informujacy co zostało wykonane  
jak dotychczas

W tym momencie przekopiowano potrzebne zbioru . Teraz do wykonania są czynności konfiguracyjne w Logger32 .

Jako Logger32\BUREAU należy rozumieć nie pełną sciezkę rzeczywistą ale jako wzgledny katalog wzgledem katalogu gdzie jest Logger32 Po naciśnieciu Następny Krok otrzymamy

Krok 4- ty instalacji - informujacy o   konieczności
uruchomienia Logger32 i wykonania dokladnie tego
co pokazuje rysunek

Po nacisnieciu Nastepny Krok otrzymamy

Krok 5- gi instalacji - informujacy o konieczności
wykonania  tego co opisuje  rysunek

Krok 6- ty instalacji - informujacy o konieczności
wykonania tego co pokazuje rysunek

Po wykonaniu tego nalezy nacisnąc Następny krok.

Krok 7 - my instalacji o poprawnym dokonaniu instalacji

Jesli instalacja przegiegła niepoprawnie - tj wersja zainstalowana w katalogu LOGGER32\BUREAU\BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe rózni się od wersji którą chcieliśmy zainstalować wtedy pojawi się nam ekran  w postaci .

Krok 7 a  - informacja o niepoprawnej instalacji.
Po nacisnieciu HELP_NA_TEMAT_PROBLEMOW_Z_INSTALACJA
zostaniemy skierowani do rozdziału omawiającym
możliwe problemy

W tym punkcie widzimy np iż przed instalacją w katalogu Logger32\BUREAU była obecna wersja V 2.2.2.0 a my próbowaliśmy zainstalować wersję v 2.2.2.4 . Po instalacji dalej jest w katalogu Logger32\BUREAU jest  obecna wersja V 2.2.2.0 -  czyli w zasadzie nic nie zostało zainstalowane . Po naciśnięciu przycisku HELP zostaniemy od razu skierowani do rozdziału omawiającego problemy z instalacją .

Wyjasnienia wymaga dlaczego przy instalacji nalezy wybierać program Sleep_exec_BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe a nie bezposrednio BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe

Było by dobrze by relacja miedzy oknami Logger32 a w szczególnosci okna podstawego wprowadzania danych o QSO wyswietlanego jako Operator SP9AUV a oknem zewnetrznego programu komunikującego (tutaj nazwanego SP9AUV Lookup QRZ , correct QSL_Via )  się z Logger32 opierała się na relacji rodzic - dziecko (parent-Child) . Co to znacza ??? . Relacja Rodzic-dziecko  oznacza że klikając na oknie rodzica nie powinno się gasić lub ukryć okna dziecka . Ta relacja jeśli obydwa programy są projektowane w ramach tego samego projektu informatycznego jest spełniana automatycznie . Ale jesli programy współpracujące pochodzą do innych projektantów wtedy niestety nie .. Jako przykład nie wspólpracujacych ze soba programów podam np Logger32 i MSWord . Klikając na oknie MSWord powoduje się schowanie okna Logger32 i odwrotnie . By programy pochodzące od innych projektantów i projektów pracowały w relacji rodzic-dziecko trzeba zastosować specjalne mechanizmy polegające na tym iz trzeba uchwycić tzw handler (uchwyt)  programu głównego tutaj Logger32 . Sprawa nabiera szczególnego znaczenia jeśłi chcemy by program główny przy starcie uruchamiał program współpracujacy . By jednak uchwycic ten handler --> program Logger32 powinien  zostać uruchomiony do końca tj powinny się pojawić wszystkie jego okna . Dlatego najpierw uruchamia się inny program Sleep_Exec_BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe który odmierza czas zwłoki około 3 sec (zapisany w pliku delay_time.txt ) dopiero potem uruchamia program współpracujący  BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe .  Jesli nieprawidłowo postąpiliśmy przy konfiguracji programu i wybralismy bezposrednio BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe to zgłosi  się nam okno

 

Komunikat o zlym uruchomieniu programu bez
uzycia programu opózniającego
Sleep_exec_Bureau_all_qrz_com_fi.exe

 

 

wyjasnienia dla innych pól

Jeśli w powyższym oknie zafajkowaliśmy pole Check z lewej strony obok nazwy programu to po  wyjściu z Logger32 i jego  ponownym uruchomieniu pojawi sie nam najpierw na około 2 sec małe czarne okno DOS-owe a następnie  okno dla programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe W wersji programu od 1.1.3 wprowadzono możliwość wprowadzenia przez użytkownika tego czasu opóźnienia . Dokonuje się tego w zbiorze delay_time.txt

{Files contain delay_time for run BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe in msec}

3000

 

Wartość tego opóznienia podaje sie w msec . Wprowadzenie tej możliwości zmiany czasu opóznienia uruchomienia programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe ma na celu dobranie eksperymentalne tego czasu w przypadku gdy uruchamianie automatyczne wraz z uruchomieniem Logger32-a nie działa prawidłowo

Pobrane dane do okna będą pokazywać dane pobrane z QRZ.COM lub z innych serwerów i odpowiednio poprawione . Zasady korekcji pola QSL_Via są przedstawione tutaj .

Podstawowe okno programu wygląda

Okna programu współpracującego
z Logger32
BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe

Jeśli stacja o której pobierane są dane posiada  własną stronę www lub ma wpisany e-mail to dane te są wyświetlane w postaci linku wyświetlanego w kolorze niebieskim po najechaniu na który zmienia się kolor na czerwony oraz pojawia się kursor w postaci "łapki" . Także wzywany jest po kliknięciu na nim automatycznie program kliencki obsługujący dany link - to jest w przypadku e-maila wzywany jest program pocztowy - np  Thunderbild lub w przypadku adresu URL domyslna przegladarka np Firefox

Okno poniższe komunikuje napisem na zielono jeśli się jest zalogowanym do serwera i na czerwono jeśli nie jest się zalogowanym do serwera

Po naciśnięciu przycisku CONFIG mozna będzie zadecydować jakie pola z serwera   będą przechodziły do pól aktualnie wprowadzanego QSO oraz skonfigurować inne dane , oraz można będzie zmienić język programu . Zmiana jezyka powoduje natychmiastową zmianę napisów bez wychodzenia z programu

Okno konfiguracji danych wysyłanych do Logger32
oraz do sprawdzenia loggowania doserwera
oraz wyboru serwera danych

Dane jakie będą wysyłane do Loggera

W ramach tego obszaru istnieją przyciski których zaznaczenie spowoduje iż dane pole  bedzie wysyłane do Logger32 . Należa tutaj nastepujące pola konfiguracyjne :

Imie lub Imię i Nazwisko .
Grupa Imie lub Imie i nazwisko z polami wzajemnie się wykluczającymi
Imię
Nazwisko
Adres - od wersji  2.1.0 adres podlega pewnej modyfikacji adresu . Ponieważ w adresie sciągnietym z serwera jest wstawiany znak Carriage Return/Line Feed

  (HEX #$D) i niektóre programy mają z tym kłopoty znak ten jest zastapiony znakiem przecinka   ,

QTH - w wersji od 2.0.8 QTH moze byc wielowyrazowe QTH - tj może zawierać dowolną ilość słów np Piekary Slaskie
Locator - Grid
Głowna jednostka administracyjna . Nie na wszystkich serwerach sa te dane . W przypadku serwera QRZ.COM w to miejsce jest wstawiane pole STATE (Stan) dla amerykańskich i kanadyjskich stacji . Chociaż to pojecie może byc stosowane do wszystkich krajów (także dla polskich)  to QRZ.COM nie dopuszcza tu wstawienia danych dla innych stacji z poza USa I Kanady. Dla stacji polskich pojecie to jest wiązane z symbolem wojewodztwa np  litery B , C, G itp
Podłegła jednostka administracyjna . Nie na wszystkich serwerach sa te dane . W przypadku serwera QRZ.COM w to miejsce jest wstawiane pole COUNTY (hrabstwo) dla amerykańskich i kanadyjskich stacji . W Logger32 pole to jest nazywane CNTY . Chociaż to pojecie może byc stosowane do wszystkich krajów (także dla polskich)  to QRZ.COM nie dopuszcza tu wstawienia danych dla innych stacji z poza USA . Dla stacji polskich pojecie to jest wiązane z symbolem powiatu np  litery GP,GW, KD itp . Bardzo często w te pola są wstawiane pełne nazwy , co jest niezgodne ze standardem ADIF .
IOTA
QSL_Via 
ZIP - Kod pocztowy stacji - szczególnie przydatny do identyfikacji stacji co do gminy , powiatu i wojewodztwa .  W zasadzie jest on poprawny dla stacji polskich , gdyż dla stacji zagranicznych nie wiem  ile jest cyfr w kodzie i czy w kodzie ZIP istnieja jakieś litery

Nazwa Serwera Lookup skad pochodza dane o krótkofalowcach

Ta grupa konfiguracyjna zawiera pola wyboru (wzajemnie sie wykluczające) które należy zaznaczyć zaleznie od tego jaki serwer wybiera się do pobierania danych .Serwery z jakich można pobierac dane w programie to

QRZ.COM  limitowana ilość pobrań = 150 / 1 dzień
HAMCALL.NET niestety dość wolny serwer
HAMQTH.COM  nielimitowana ilość pobrań
DXWATCH.COM  nielimitowana ilość pobrań

Po zatwierdzeniu całego configu przyciskiem OK od razu z nowego serwera są sciągane dane dla nawet tej samej stacji . Pozwala to od razu stwierdzić czy inny serwer posiada dane dla tej stacji i czy są one takie same .  

Parametr do stwierdzenia zalogowania się do serwera lookup

Jedynym parametrem do stwierdzenia zalogowania sie do serwera jest twój znak Callsign . Przy pierwszym uruchomieniu program zgłasza sie z oknem konfiguracyjnym gdzie muszisz podac Twój znak . Rózne serwery róznie  podchodzą do sprawy konieczności zalogowania :

na serwerze QRZ.COM od daty 29.11.2011 absolutnie koniecznym jest   zalogowanie . Bez zalogowania nie uzyskamy żadnych danych o krótkofalowcach . Czyli należy mieć założone konto na serwerze QRZ.COM . Jest to w tej chwili całkowicie bezpłatne . Ale w ramach tej usługi tj. sciągania danych w protokole http mozna sciągnąc dziennie do 150 znaków.Po naciśnieciu przycisku Login pojawia się okno w którym można zalogowac się do QRZ.COM .

 

Logowanie się do serwera Lookuo

ponieważ stwierdzono iż zalogowanie się do QRZ.COM w domyślnej przeglądarce np. Firefox nie wystarcza . Po naciśnięciu tego przycisku LOGIN pojawia się okno mini - przeglądarki wbudowanej w program w której można dokonać zalogowania . Jeśli nie ma się jeszcze założonego konta na QRZ.COM można tutaj także się zarejestrować .

 

Okno logowania do QRZ.COM

 

Okno po zalogowaniu się do QRZ.COM

Zamkniecie okna logowania do QRZ.COM

Sam proces logowania sie jest zapamiętywany w tzw.ciasteczkach (cookie) . Po wygaśnięciu ważnośći ciasteczka będziemy musieli ponownie się zalogować . Z tym iż każde logowanie powoduje zapisanie nowego ciasteczka - tak iż jeśli będziemy dostatecznie czesto używali programu to może nigdy nie wystąpic sytuacja iz nie jesteśmy zalogowani .

Zakładanie konta na QRZ.COM - rejestracja

Posiadanie konta na QRZ.COM jest zupelnie bezpłatne . Płatna jest tylko usługa pobierania danych w formacie XML (miedzynarodowy format dla wymiany danych) . Ta usługa zapewnia szybszy dostep do danych oraz  nie limitowana ilość dziennych pobrań która to liczba w przypadku ściągania poprzez strone www w protokole http wynosi 150 pobrań na 24 godzinny okres .

Aby zalozyc konto tzn zarejestrować wchodzimy na poniższa strone

 

http://www.qrz.com/register.html

Prawdopodobnie otrzymamy   komunikat iz przegladarka nie może stwierdzic autentyczności certyfikatu . Musimy mimo to zatwierdzic ten certyfikat poprzez Rozumiem zagrozenie i uzyskamy strone w postaci

 

Okno zakładnia konta na QRZ.COM

przejdziemy wtedy do strony po ponownym zatwierdzeniu iż rozumiemy zagrożenie

 

 

Okno zakładania konta na QRZ.COM - submit - zatwierdz

Dalszego procesu zakladania konta trudno mi pokazac w sposób graficzny bo ja konto na QRZ.COM mialem zalożone około 20 lat temu . Prawdopodobnie zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail oraz  hasła jakie chcesz używac do logowania lub ustalone hasło przez serwer będzie przesłane na podany e-mail . Potem wchodząc na swoje konto będzie można zmienić to hasło .

Konto można także założyć (register ) używając  np. Firefoxa

Proces logowania sie do serwera HAMCALL.NET jest podobny , chociaż strona www może wyglądać inaczej . Nie będę jednak tutaj niepotrzebnie powiekszał i  zaciemniał opis , gdyż po zalogowaniu się użytkownik zorientuje się sam jakie pola wypełnić. Na tym serwerze rejestrujemy się jako tzw ''Free Basic Membership''

Proces logowania sie do serwera HAMQTH.COM jest podobny , chociaż strona www może wyglądać inaczej . Nie będę jednak tutaj niepotrzebnie powiekszał opis i zaciemniał opis , gdyż po zalogowaniu się użytkownik zorientuje się sam jakie pola wypełnić .Serwer ten  jednak daje wszystkie dane bez potrzeby zalogowania czy rejestrowania się

Proces logowania sie do serwera DXWATCH.COM jest podobny , chociaż strona www może wyglądać inaczej . Nie będę jednak tutaj niepotrzebnie powiekszał opis i zaciemniał opis , gdyż po zalogowaniu się użytkownik zorientuje się sam jakie pola wypełnić .Serwer ten  jednak daje wszystkie dane bez potrzeby zalogowania czy rejestrowania się


 

Okna programu  i okna Loggera 32 współpracują ze soba w ten sposób iż okno programu  jest zawsze widoczne na ekranie gdy pracuje logger32  i nie można go zminimalizować lub zmaksymalizować . Można tylko nacisnąc pole krzyżyk - co powoduje wyjście z programu .

Teraz przesuwamy okno programu w połozenie najlepiej nam pasujące oraz ustalamy jego wielkość  i zamykamy okno  Spowoduje to zapisanie wielkości i położenia okna  Teraz wychodzimy z Loggera 32 . Ponowne uruchomienie Logger32 ustawi już okno w odpowiadającym nam położeniu i wielkości.