Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Programy współpracujące z Logger32 > Programy wspólpracujące z Logger32 i QRZ_COM >

Opis procesu sciagania danych i  ograniczenia stosowane na QRZ.com

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Dostęp do tak wielkiej bazy danych jaka jest baza danych adresowych i innych danych o stacjach amatorskich całego świata jest limitowany . Podlega ograniczeniom ze względu na ograniczoną przepustowość lączy dostępowych jak i  politykę dostępu stosowaną przez webmasterów serwera Musimy sobie zdawać sprawę z tych ograniczeń.

Baza danych  o stacjach amatorskich z serwera lookup zawiera zawiera nastepujące dane o stacjach amatorskich:

1.Blok 1-szy  - adresowy
1.Znak stacji callsign
2.Imie i nazwisko operatora stacji
3.Adres stacji w 2-ch linijkach
4.QTH w wersji od 2.0.8 QTH moze byc wielowyrazowe QTH - tj może zawierać dowolną ilość słów np Piekary Slaskie
5.Nazwa kraju w którym jest stacja
6.E-mail - dostępny tylko wtedy gdy przesunie się myszą nad polem e-mail w serwisie QRZ.COM . Jest to zabezpieczenie przed pobieraniem adresu w sposób automatyczny przez programy- roboty i wysyłanie potem do tych stacji  spamu reklamowego . Dla serwera HAMQTH.COM jest możliwe uzyskanie tego e-maila  w sposób automatyczny
7.Fotografia stacji jaką załadował operator stacji amatorskiej .
8.Cyfrę ile razy oglądano  dane stacji - tzw Lookups
9.Pole ZIP - tj kod pocztowy stacji . Na tym etapie programu poprawnie to pole jest wydobywane tylko dla stacji polskich . Dla różnych narodowości istnieją różne zasady definiowania pola ZIP i w sytuacji , gdy serwery nie podają go jako osobne pole , a tylko jest ono wsadzane w przypadkowych miejscach w pole adresu przez użytkowników to  :" wydłubanie" tego pola dla wszystkich narodowości przez programu staje się zadaniem bardzo trudnym .

 

2. Blok 2- gi - biografia

1.Opis biograficzny stacji jaki zaladował operator stacji

3. Blok Detail

1.Znak stacji administrującej danymi stacji - jest to na początku znak stacji który dane te wprowadził a póżniej jesli opisywana stacja załozyla konto na QRZ.COM to znak tej stacji
2.Datę ostaniej aktualizacji danych stacji
3.Latitude - szerokość geograficzna stacji
4.Longitude - długość geograficzna stacji
5.Grid Square Locator stacji w postaci 6 znakowej np JO90hg
6.US State - Stan - dla USA lub Kanady
7.US County - hrabstwo  dla USA lub Kanady
8.Web Page -- link do strony www jesli dana stacja ma swoją strone www.
9.Pole QSL_Info --  QSL_Via jak należy przesyłac kartę QSL . Jest to najważniejsze pole w danych o stacji .  Pole to powinno zawierac tylko następujące dane :
Pole puste - oznacza iz karta ma iść przez biuro QSL
Znak QSL Managera np W3IKH
Słowo DIRECT
Słowa DIRECT + Znak QSL Managera np DIRECT W3IKH

Pole to jest wprowadzone jednak ręcznie przez wprowadzającego dane i z tego względu zawiera wiele nieprawidłowści i nielogiczności w tych danych. Dlatego pole to bezpośrednio nie nadaje się do umieszczenia na karcie QSL . Uzytkownicy loggerów wiele razy postulowali by programy loggujące rozwiązywały ten problem  Program BUREAU_ALL_QRZ_COM rozwiązuje ten problem przez korekcję pola QSL_Via opisaną w rozdziale . Skorygowna wartość tego pola wchodzi do pola QSL_Via w loggerze nadając się bezpośrednio do umieszczenia na karcie QSL .

Ponieważ uzytkownicy zgłaszali potrzebę wysyłania do pola QSL_Via takze innych danych np. dla stacji polskich numera biura QSL np No .50 a dla innych stacji np Via RSBG Bureau ,   to wprowadziłem mozliwość wysłania tych danych do pola QSL_Via  w logger32 . Sam osobiście jestem przeciwny wysyłaniu takich danych do Logger32 gdyż potem sprawi to iż karty QSL będą żle sortowane dla QSLManagera , szczególnie jesli zastosuje się mój kompleksowy program HAM_SECRETARY do druku kart QSL   , nalepek , a także kopert  adresowych z pobieraniem adresów z QRZ.COM . . Pole QSL_Via jest w tym programie takze uzywane do sortowania kolejności drukowania kart QSL . Ale cóż - klient nasz Pan . Otrzymaliśmy np . takie okno  dla stacji FG8NY

 

Otrzymane przykładowe
okno dla stacji FG8NY

Dla takiego użytkownika można kliknąc na polu PoleQSL_Via z serwera i otrzymamy

 

Przeniesienie wartości pola
QSL_Via z serwera bez
korekcji pola

10.Pole QSL by  Mail ?  (tradycyjny) -Zawiera słowo Yes - jesli można przesłac kartę QSL pocztą tradycyjna - tzn  direct . Jesli zawiera słowo No wtedy ta droga przesyłu jest niedostępna z jakiś lokalnych względów
11.Pole QSL by eQSL? moze zawierac słowo Yes lub No
12.Pole Uses LOTW?  moze zawierac słowo Yes jesli stacja jest zarejestrowana na LOTW lub No jesli stacja nie używa LOTW . Należy stwierdzic że pole 10 do 12 mogą byc puste jeśli uzytkownik nie wybral tych pól
13.Other Callsigns - inne znaki jakie posiada stacja obecnie lub posiadała w przeszłości
14.Mapę obszaru stacji z zaznaczonym położeniem stacji

 

Konfiguracji danych jakie są przesyłane do Loggera oraz wyboru języka dokonuje sie w oknie po naciśnięciu buttonu . Pojawi się nam okno

 

Okno kongfguracji programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

Okno kongfguracji programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI

Omawiane pola nie wymagają jakiegoś specjalnego opisu . Tylko dwie rzeczy są ważne tutaj -

zmiana języka w którym program pracuje . Po zmianie języka dokonana zmiana będzie obowiązywała natychmiast - tj zostanie zmieniony język a więc i napisy bez wychodzenia z programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe i jego ponownego uruchomienia .

W wersji programu począwszy od v 2.2.3 dodano język francuski i to dzieki pracy stacji F6FLU - Daniela . Wielkie dzięki mu za to

Pola takie jak English , Polish , French służa do wybrania jezyka dla uzytkowników , których Windowsy podają inne kody niż standardowe np FRENCH-Belgia ,French-Canada itp .

Zmiana serwera na inny odbywą się natychmiast bez wychodzenia z programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe . Nowe  dane z nowego serwera zostaną wyświetlone natychmiast .
Zmiana języka w którym bedzie pracował  . Jesli dokonasz zmiany jezyka dokonana zmiana bedzie dokonana natychmiast t.j napisy zostaną wyswietlone w nowym językiu bez wychodzenia z programu i jego ponownym uruchomieniu .
Obowiązkowo musi być wprowadzone pole Twój znak stacji i to  poprawnie wg zasad prefiksu i suffiksu .

 

Omawiane wyżej pola jeśli są przewidziane w standardzie ADIF przechodzą do pól aktualnie przeprowadzanego QSO. Pola te nie muszą być nawet wybrane w oknie OPERATOR - głównego okna wprowadzania danych .  Z  tym ze należy zdawac sobie sprawę że np takie pola jak ZIP . Old call , Web Page , Pola QSL by (trzy pola) nie wchodza do Logger32 , ponieważ nie są tam przewidziane . Pola ZIP brak nawet w standardzie ADIF - a szkoda .

Pobieranie danych następuje po wybraniu stacji :
po kliknieciu na znaku stacji na spocie tj bandmapie lub DX Spot Map lub w oknie DX-Spots
po kliknieciu na znaku stacji w oknie odbiorczym digitalnych emisji .
po wprowadzeniu ręcznym znaku stacji w polu CALL w oknie OPERATOR w podstawowym oknie wprowadzania danych . Z tym iż tutaj obowiązuje zasada iż po zmianie chociażby jednej litery lub cyfry (skasowanie lub dodanie ) w oknie SP9AUV - Lookup - correct QSL_Via następuje zerowanie wszystkich pól  oraz  pojawia się blinkujący napis Nacisnij TAB SPACE ESC lub mysz po skompletowaniu znaku . Można takze nacisnąc dowolny klawisz funkcyjny F1 do F12.  Klikać mysza mozna mozna w dowolnym oknie Loggera32 - nie tylko w oknie programu . Trzeba jakoś poinformowac że znak wprowadzony znak jest pełny , gdyż inaczej skąd program ma wiedzieć o zakończeniu znaku  ??? . Dla leniwych lub nie kontakujących  operatórów wprowadzono mozliwość taką iz po pewnym czasie bezczynności od wprowadzenia ostatniej litery znaku program sam rozpocznie proces ściagania danych. z serwera . Standardowo parametr ten jest ustawiony na 4000 msec , ale można go zmienić poprzez naciśniecie buttonu CONFIG

Ustalenie dopuszczalnego czasu na
rozpoczecie procesu sciągania danych

 

Okno informujace o koniecznośc
przesunięcia myszą w obszarze
programu  po skompletowaniu
znaku przy recznym
wprowadzaniu znaku
w Loogerze

Po wprowadzeniu recznyn znaku i przesunieciu mysza nastepuje pobranie danych z qrz nastepuje jego wyświetlenie
Wyglad okna po sciąnieciu
znaku wprowadzono recznie

 

 

Opis procesu ściągania  danych

Dlaczego chcę przekaząc użytkownikom wiedzę na ten temat . Z pozoru użytkownik nie jest zainteresowany taką wiedzą . Okazuje się jednak że ta wiedza pomoże w podejmowaniu działan gdy występują problemy ze sciąganiem tych danych lub długo czeka się na dane .
Jak już powiedziałem wyżej najszybsze jest ściaganie danych z QRZ.COM w formacie XML - gdyż ma najwiekszy priorytet na QRZ.COM . Jest to jednak usługa płatna . Program BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe ściąga dane  w sposób tekstowy dając bardzo szybkie ściąganie danych . Poniżej jednak kilka uwag przy sciąganiu danych w protokole HTTP jaki stosują  przegladarki w tym i wbudowane w program mini-browsery . Przy sciąganiu danych w  protokole HTTP  musimy znać następujące uwarunkowania : .
1.Serwer QRZ.COM tzn jego webmasterzy stosują wyznaczoną przez siebie polityke priorytetów . Od strony programowej nie jest problemem określenie jakiej przeglądarki używa komputer pobierający strone www. Zauważyłem że przy ściganiu poprzez przeglądarkę np Firefox dane ze strony qrz.com pojawiają się znacznie wcześniej niż dla tych mini-przeglądarek zbudowanych w oparciu o gotowe komponenty typu webbrowser .
2.Poza tym należy sobie zdawać sprawę że taki serwer jak QRZ.COM jest dość mocno obciązony . W sieci internetowej każdy pakiet ma wyznaczony dopuszczalny czas w jakim pakiet  dotrze do celu - tzw Time-to-live . Jeśli ten czas zostanie przekroczony pakiet po prostu jest kasowany przez router który to stwierdzi. Inaczej sieć internetowa w szybkim tempie zapchała by się krążącymi pakietami . Może więc zdarzyć się że nasze zapytanie o podanie danych dla jakieś stacji w ogóle nie dotrze do celu. Może się także zdarzyć że ściagniemy tylko część początkową danych , natomiast reszta pakietów zostanie wyciętych ze względu na przekroczenie tego czasu Time-to-live .
3.W takim przypadku jak wyżej powinnismy sprawdzić czy mamy Internet - np w oknie DOS- owym (cmd)  wydac komende

ping wp.pl

pingowanie do serwera qrz.com nie ma sensu - gdyż ta usługa jest wyłaczona na serwerze qrz.com

 

Nawigacja:  Programy współpracujące z Logger32 > Programy wspólpracujące z Logger32 i QRZ_COM >

Opis procesu sciagania danych i  ograniczenia stosowane na QRZ.com

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy