Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Pole QSL_via - via QSL Manger

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Pole QSL_Via QSL Manager to bardzo znaczące pole dla działania programu HAM_SECRETARY. Jak wspomniano wyżej program przy sortowaniu przestawia QSL-ki które mają iść przez QSL Managera tak iż są wydrukowane w kraju QSL Managera w otoczeniu innych kart przynależnych krajowi QSL Managera. W polu tym powinny być wpisane następujące wartości

Pole puste - oznacza iz karta ma iść przez biuro QSL
Znak QSL Managera np W3IKH
Słowo DIRECT
Słowa DIRECT + Znak QSL Managera np DIRECT W3IKH

 

Dane te zazwyczaj pobiera się z http://www.qrz.com . Ponieważ "pomysłowość " użytkowników przy wpisywaniu tych danych  w sposób nieporawidłowy jest praktycznie nieograniczona program HAM SECRETARY zabezpieczono w mechanizmy translujące nieprawidłowe wpisy w polu QSL_via do postaci prawidłowej. Program Logger32 począwszy od wersji 3.17 wprowadza automatycznie wpisy jakie sa na QRZ.com z pola QSL do pola QSL_Via w logu . Poniżej podano jak może przebiagac translacja . Przyjęto, że słowo BUREAU i BURO to te same równoważne znaczenie

 

Pole QSL_Via pobrane z QRZ.COM

Pole przetranslowane do zbioru wynikowego po posortowaniu

Pole puste

Pole puste

W3IKH

W3IKH

Direct

DIRECT

Direct W3IKH

DIRECT W3IKH

Only Direct

DIRECT

Direct Via W3IKH

DIRECT W3IKH

Via Direct

DIRECT

Via W3IKH

W3IKH

ONLY Direct

DIRECT

Only direct via W3IKH

DIRECT W3IKH

Via Bureau

Pole puste -

Karta pójdzie przez Biuro QSL

Direct W3IKH

DIRECT W3IKH

via W3IKH Direct only with 2US$ or IRC

DIRECT W3IKH

Bureau or Direct

Direct or Bureau

Pole puste

Karta pójdzie przez Biuro QSL

Direct no Bureau

Direct not Bureau

DIRECT

Via W3IKH not via Bureau

W3IHK

Via W3IHK DIRECT not via Bureau

DIRECT W3IHK

 

Via W3IHK DIRECT or Bureau

W3IHK 

Ponieważ pole zawiera słowa Direct i Bureau i słowo OR i nie lączą się one z żadnym słowem NO , NOT   nastąpi wysłanie karty przez biuro

 

Via W3IHK DIRECT else via  Bureau

W3IHK 

Ponieważ pole zawiera słowa Direct i Bureau i słowo OR i nie łączą się one z żadnym słowem NO , NOT   nastąpi wysłanie karty przez biuro

Via Bureau DL2GAC or Direct

DL2GAC

Ponieważ pole zawiera słowa Direct i Bureau i słowo OR i nie łącza się one z żadnym słowem NO , NOT   nastąpi wysłanie karty przez biuro

 

Via DL2GAC DIRECT or  bureau

DL2GAC

Ponieważ pole zawiera słowa Direct i Bureau i słowo OR i nie łącza się one z żadnym słowem NO , NOT   nastąpi wysłanie karty przez biuro

 

Via DL2GAC DIRECT not via   bureau

DIRECT DL2GAC

Ponieważ pole zawiera słowa Direct i Bureau i występuje słowo NOT (lub NO) , które stosowane jest do zaprzeczenia Via Bureau , nastąpi wysłanie karty DIRECT do QQSL Managera DL2GAC

 

Via Bureau DL2GAC or Direct

DL2GAC

Ponieważ pole zawiera słowa Direct i Bureau i słowo OR i nie łącza się one z żadnym słowem NO , NOT   nastąpi wysłanie karty przez biuro

 

LOTW or Direct with return postage ($2.00) , else via buro

Pole puste

Ponieważ pole zawiera słowa Direct i Bureau i słowo OR i  ELSE  i nie łącza się one z żadnym słowem NO , NOT   nastąpi wysłanie karty przez biuro

 

DIRECT BUREAU

Pole puste

Ponieważ pole zawiera słowa Direct i Bureau i brak zaprzeczenia NO ( dla NO BUREAU)  nastąpi wysłanie karty przez biuro

 

DIRECT NO BUREAU

DIRECT

Ponieważ pole zawiera słowa Direct i Bureau i wystepuje zaprzeczenie NO ( dla NO BUREAU)  nastąpi wysłanie karty DIRECT

QSL DIRECT VIA MANAGER USD$2 SUFFICENT

DIRECT

Ponieważ pole zawiera słowo DIRECT to to słowo przeważy . Natomiast USD$2 nie zostanie potraktowane jako znak QSL Managera ponieważ zawiera znak dolara $

OY1JD, JOGVAN SUNE, BOX 1302, TORSHAVN, FO-110, FAROE ISLANDS

OY1JD

Pole zawiera znak QSL Managera OY1JD , natomiast  słowo FO-110 nie zostanie zakwalifikowane jako znak QSL managera ponieważ po cyfrze nie ma litery suffixu

Począwszy od wersji 3.0.2 HAM_SECRETARY nie nastepuje zapytanie użytkownika jak należy postąpic w wypadku stwierdzenia iż nastepuje inny przypadek skomplikowanego wpisu do QRZ.COM - gdyz praktyka wykazała że takich zapytan może być bardzo dużo - a program jest w stanie określic jak należy wysłac kartę QSL . Wydaje mi się że podane wyżej sytuacje obejmują wszystkie wpisy i ich pochodne . Proszę uzytkowników w wypadku stwierdzenia iż znalazł się jakiś inny wpis do QRZ.COM powodujący nieprawidłowe zachowanie się programu o poinformowanie mnie o tym e- mailem na sp9auv@wp.pl

Jak widać program odrzuca wszystkie wyrazy a  przyjmuje tylko słowa  DIRECT , Znak QSL Managera, BUREAU , BURO, NO , ELSE , a jesli slowo Direct występuje ze  słowem Bureau  i nie następuje zaprzeczenie typu NO BUREAU to wysyła kartę przez biuro QSL.

W programie HAM SECRETARY pole QSL-Via posiada długośc 65 znaków alfanumerycznych. Natomiast w Logger32 v 3.17  ma długość 50 znaków

 

 

 

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Pole QSL_via - via QSL Manger

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona