Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Programy współpracujące z Logger32 > Progr.wspólpr.z Logger32 i pokazujący brak biura QSL >

Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_NOT_PRESENT

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Instalacja programu polega na rozpakowaniu zbioru BUREAU_NOT_PRESENT.zip do katalogu BUREAU założonego w katalogu głównym  Logger-era 32 . Dla różnych systemów WINDOWS-XP czy WINDOWS7 mogą to być różne sciezki . . Zbiór jest tak spakowany iż wszystkie potrzebne zbiory są już w podkatalogu BUREAU - tak iż nalezy ten cały podkatalog BUREAU przekopiować do katalogu Logger-a 32 Następnie należy uruchomić Logger32 oraz wybrać z jego menu głównego Narzędzia ---> Konfiguracja programów użytkowych .

Dalszy ciąg operacji wymaga pewnego omówienia

Było by dobrze by relacja miedzy oknami Logger32 a w szczególnosci okna podstawego wprowadzania danych o QSO wyswietlanego jako Operator SP9AUV a oknem zewnetrznego programu komunikującego (tutaj nazwanego Using Radio 1 Freg = 7136 Khz )  się z Logger32 opierała się na relacji rodzic - dziecko (parent-Child) . Co to znacza ??? . Relacja Rodzic-dziecko  oznacza że klikając na oknie rodzica nie powinno się gasić lub ukryć okna dziecka . Ta relacja jeśli obydwa programy są projektowane w ramach tego samego projektu informatycznego jest spełniana automatycznie . Ale jesli programy współpracujące pochodzą do innych projektantów wtedy niestety nie . Jako przykład nie wspólpracujacych ze soba programów podam np Logger32 i MSWord . Klikając na oknie MSWord powoduje się schowanie okna Logger32 i odwrotnie . By programy pochodzące od innych projektantów i projektów pracowały w relacji rodzic-dziecko trzeba zastosować specjalne mechanizmy polegające na tym iz trzeba uchwycić tzw handler (uchwyt)  programu głównego tutaj Logger32 . Sprawa nabiera szczególnego znaczenia jeśłi chcemy by program główny by starcie uruchamiał program współpracujacy . By jednak uchwycic ten handler --> program Logger32 powinien  zostać uruchomiony do końca tj powinny się pojawić wszystkie jego okna . Dlatego najpierw uruchamia się inny program   Sleep_Exec_Bureau_not_present.exe który odmierza czas zwłoki około 2 sec i dopiero potem uruchamia program współpracujący  Bureau_not_present.exe . Dlatego w poniższej tabeli nie należy bezpośrednio wybierac programu wsólpracującego ale odpowiedni program opozniąjący jego uruchomienie

 

Zgłosi się nam tabela w którym dokonujemy operacji jak poniżej

Okno wyboru programu Sleep_exex programu użytkowego

 

Jeśli w powyższym oknie zafajkowaliśmy pole Check z lewej strony obok nazwy programu to po  wyjściu z Logger32 i jego  ponownym uruchomieniu pojawi sie nam najpierw na krótko czarne okno DOS-owe a następnie okno z programem BUREAU_NOT_PRESENT.exe jak w poprzednim rozdziale
Jesli natomiast nie zafajkowaliśmy pola Check to uruchomienie programu następuje po uruchomieniu Logger32 i wybraniu z menu głównego Programy Użytkowe ---> Sleep_exec_Bureau_not_present.exe .

Teraz przesuwamy okno programu w połozenie najlepiej nam pasujące oraz ustalamy jego wielkośc  i zamykamy okno

Spowoduje to zapisanie wielkości i położenia okna

Teraz wychodzimy z Loggera 32 . Ponowne uruchomienie Logger32 ustawi już okno w odpowiadającym nam położeniu