Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Zbiory dla wydrukowania zakładek pomiędzy kraje

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy
1.W celu usprawnienia  wysyłki kart QSL poprzez biuro QSL program w czasie procesu sortowania produkuje zbior COUNTRY.CSV w formacie .csv który jest podstawą do wydrukowania zakładek pomiedzy wysyłane kraje w wysyłanej paczce kart QSL. Zbiór jest zapisywany w katalogu gdzie zapisany jest takze posortowany zbiór

Format danych ze zbioru .csv wygląda nastepująco

"NR_CTY_COUNTRY","NR_ADIF_DXCC","COUNTRY","START_CALL","END_CALL","PREFIKSES"

"3","260","MONACO","3A2MD","3A2MW","3A,3B6,3B7,"

"4","4","AGALEGA & ST. BRANDON IS.","3B7SP","3B7SP","3B6,3B7,3B8,3B1,"

"5","165","MAURITIUS","3B8GT","3B8GT","3B8,3B1,VQ8CP,VQ8CR,VQ8CS,VQ8CV,VQ8CZ,3B9,=VQ9CPR,"

"6","207","RODRIGUEZ I.","3B9FR","3B9FR","3B9,=VQ9CPR,3C,"

"12","468","SWAZILAND","3D6BD","3D6BD","3DA,3D6AK,3D6AX,3D6BP,3D6BD,ZD5B,ZD5E,3V,TS,"

"13","474","TUNISIA","3V1A","3V8ST","3V,TS,3W,XV,"

"18","18","AZERBAIJAN","4K0ADS","UK6DAC","4J,4K,UD6,UK6D,4L,=4U/TF1MM,R6F,UF6CR,UF6VAG,RF6F,UF6F,"

 

Jedna linijka reprezentuje jeden kraj i jedną zakładkę

Zbiór ten może zostać uzyty jako podstawa do druku zakładek metodą korespondencji seryjnej . W tm celu nalezy uzyc wzorzec formularzowy korespondencji seryjnej BOOKMARK.DOC tj załadować go MS Word-a (najlepej naciskając na BOOKMARK.DOC) a jako dane użyć wyprodukowany zbior COUNTRY.CSV.

Postępowanie dla zastosowania metodyki korespondencji serynej jest opisane na mojej stronie  http://sp9auv.com a konkretnie na stronie

      http://sp9auv.com/index.html?met_korespondencji_seryjnejdladrukuqsl_msword2003.php

Utworzona zakładka dla 1-szej linijki danych bedzie wyglądała

Zakładka pomiedzy kraje

2. Dla potrzeb domowego archiwum kart QSL program wytwarza zbiór COUNTRIS.CSV który zawiera linijki dla wszystkich krajów z listy DXCC.lst Zbór jest zapisywany w katalogu z programem HAM-SECRETARY . Tworzenie tego zbioru jest opisane w punkcie Zakładki dla domowego archiwum kart QSL . Sama metoda druku jak i wygląd zakładki jest identyczny jak w punkcie 1

 

 

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Zbiory dla wydrukowania zakładek pomiędzy kraje

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy