Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Połączenie kilku dyplomów ARRL oraz uzupelnienia w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W poprzednim rozdziale  opisano jak łączyć w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym wiele dyplomów ARRL tzw 1-sza apikacja first application oraz jak postepować gdy chcemy uzyskać   uzupelnienie - endorsement dla dyplomów ARRL ..Obecnie jednak pokaże jak postępować , gdy w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym chcemy dokonać 1-szego zgłoszenia dla jednego lub kilku dyplomów oraz uzupełnien - endorsement .dla dyplomów już poprzednio zgloszonych  1-szym zgłoszeniem .

Jesli nie dokonaliśmy aktualizacji dyplomów składowych a próbowałiśmy wywolać aktualizację z buttonu

oraz  buttonu

lub

lub

to wtedy otrzymamy komunikat o niemożności scalenia

Komunikat o niemozności scalenia . Sposób postępowania
jest dość dokładnie opisany w komunikacie na ekranie

Opis dlaczego tak sie dzieje jest w poprzednim rozdziale .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesli jeszcze nie wykonywałeś 1- szego zgłoszenia aplikacyjnego to przejdż do punktu 2 .

Program AWARD_SECRETARY umozliwia dokonanie w jednym zgłoszeniu apikacyjnym dokonanie 1-szego zgloszenia dla dyplomów jeszcze nie zgłoszonych , jak i uzupełnienia -endorsement dla poprzednio już zgłoszonych dyplomów , dla których osiagnęliśmy juz nowy -wiekszy stan posiadania krajów potwierdzonych .

Postepujemy jak ponizej :

1.Jeśli otrzymaliśmy już dyplomy z ARRL , to powinnysmy najpierw nadać dyplomom datę zatwierdzenia - DATE_GRANTED

Wstawienie daty zatwierdzenia dyplomów
przez ARRL - DATE_GRANTED

Otrzymamy ekran w postaci

Wygląd ekranu po wstawieniu DATE_GRANTED

Teraz trzeba zapisać dyplom

Teraz trzeba by jakoś odhaczyć QSOs , które  ARRL nie uznał

Okno poszukiwania znaku celem odhaczenia
QSO nie zaliczonego przez ARRL

Odhaczenie QSO nie aprobowanych przez ARRL

Podobnie postepujemy dla innych QSO

Po kazdym odhaczeniu zapisujemy dyplom

 

obliczanie dyplomu i jego aktualiizacji jest przedstawiony w rozdziale

Wstawienie słowa Not Approved dla QSO nie
aprobowanych przez ARRL

Zamiast odhaczać QSO jako nie Nie aprobowanego można wybrac inne QSO da tego kraju jak niżej

Wybranie innego QSO w miejsce Nie aprobowanego
przez ARLL

Da to wynik

Wynik zamiany QSO

Teraz zapisujemy wszystko

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Teraz   trzeba wczytać nowy zbiór  ADIF, który powinien zwiekszyć nasz stan potwierdzonych QSOs dla nowych krajów . Wczytywanie danych jest opisane w rozdziale . Zalecam przepuszczenie danych ADIFprzez CLUBLOG , i wtedy  trzeba dodatkowo przeczytać ten rozdział , jeśli jeszcze sie z nim nie zapoznałeś,,,- Jesli jeszcze nie ponumerowaliśmy kart QSL , to zalecam dokonanie numrowania kart QSL opisane tutaj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Teraz trzeba obliczyć a raczej UAKTUALNIĆ dyplom buttonem .. Najpierw jednak trzeba uaktualnic dyplom DXCC_5BANDS. - jak pokazano tutaj

Opis czynności dla obliczenia dyplomu i jego atuaizacje przedstawiono tutaj oraz  tutaj .. Nowym QSO i tylko  tym QSO, jeszcze nie zgłoszonych należy  nadać nową DATE_SUBMITTED   przez naciśnecie buttonu . Nie zapomnijmy o tym gdyż jest to bardzo ważne

 

Dokładniejszy opis nadawania DATESUBMITTED jest tutaj

 

Po kazdym uaktualnieniu dyplomu lub nadaniu daty submitted , należy dypom zapisac

.

Wszystkie te czynności należy powtórzyć dla kazdego dyplomu składowego --> bardzo  ważne,

Dużą pomocą w określeniu dla jakich dyplomów należy dokonać obliczenia jest Podsumowanie ARRL AWARDS w zakadce nr . 2

Stany osiągnięc w tablicy Podsumowanie ARRL awards

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Teraz trzeba przystąpić do łączenia dyplomów przez wywołanie

Wywołanie pseduo dyplomu
MergeSeveralARRR_awards
w  celu połączenia dyplomów

a nastepnie

Wywołanie połączenia dyplomów

Jesli nie wykonaliśmy aktualizacji wszystkich dyplomów składowych to może się nam pojawić okno jak niżej :

Wygląd przykładowy połączenia dyplomów po aktualizacji
tylko jednego dyplomu DXCC_MIXED

Popatrzmy jaki będą zapisy w tablicy Podsumowanie ARRL awards .

Stan posiadania krajów w Podsumowanie krajówARRL
za mały by uzyskac dodatkową etykietkę

Odczekujemy wiec pewien czas, robimy nowe qsos i odbieramy nowe karty qsl. Wtedy  w loggerze wytwwarzamy nowy zbór ADIF i powtarzarzamy czynności w niniejszym rozdzialę

 

Nastepnie wywołujemy polaczenie dyplomu

Wywołanie połączenia dyplomów

otrzymamy

Polaczenie dyplomów w 1- szym zgłoszeniu
oraz użupełnien dla uprzednio zgłoszonych

Po naciśnięciu buttonu Polacz  otrzymamy

Wygląd ekranu po polaczenie dyplomów
w 1- szym zgłoszeniu oraz użupełnien dla uprzednio
zgłoszonych

Raport z połączenia jest z boku ekranu

Raport z połączenia dyplomów <br>
i uzupełnien

Raport z połączenia dyplomów
i uzupełnien

 

Teraz zapisujemy wszystko

Teraz mozemy przejść do zakładki Arkusz aplikacji do  wydruku i wybrac Wypełnić aplikację . Otrzymamy

Wypelnienie aplikacji do wydruku

2- ga strona

2-ga strona aplikacji do wydruku

Wygląd na zakladce Druk i podglad wydruku aplikacji

Wydruk stron aplikacji FIRST i ENDOSEMENT
w jednym zgłozeniu aplikacyjnym

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Połączenie kilku dyplomów ARRL oraz uzupelnienia w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy