Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Przygot.zbiorow dla wydruku QSL dla roznych logerow

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W niniejszym rozdziale omówiono jak przygotować w programie loggującym zbiór będący podstawą do wydruku kart QSL lub nalepek przez program HAM_SECTERARY.exe lub do wykorzystania w metodzie korespondencji seryjnejHAM_SECTERARY.exe może przyjmowac dane w dowolnym formacie krotkofalarskim  .adi   .adif .csv   .txt . Metoda korespondencji seryjnej może natomiast przyjmowac tylko format .csv - ale HAM_SECTERARY.exe moze dokonac translacji z dowolnego formatu na inny dowolny format . By dokonać utworzenia takiego zbioru należy najpierw jakoś zaselektować że QSO jest do wysyłki jako karta QSL. Najlepszym momentem do podejmowania takiej decyzji jest moment zakonczenia QSO . Wynika z tego iż selekcja QSO do wysyłki jest rozciągnięta w czasie Niniejszy rozdział opisuje tematy jak niżej

1.Przygotowanie zbioru do wydruku kart QSL dla programu logującego Logger32

By utworzyć zbiór do wydruku należy najpierw odpowiednio skonfigurować Logger32 - tak byśmy mogli w prosty sposób widzieć że QSO zostało zaselektowane do wysyłki . Tak więc mamy do wykonania następujące czynnośći

 

 

W programie Logger32 można zaselektować QSO do wysyłki w dowolnym momencie przed dokonaniem wydruku. Moment selekcji i wydruku może byc dowołnie rozległy .By widzieć fakt zaselektowania w dowolnym momencie po zaselektowaniu należy najpierw odpowiednio skonfigurowac Logger32 . Polega ono na tym co pokazano na poniższych ekranach.  Najpierw wybieramy z menu głównego Ustawienia a potem Zaznaczanie - Zaznaczanie QSL do drukowania - przy pierwszym wejściu będzie brak fajki - przy drugim wejściu już będzie widoczna fajka

Zanaczanie QSO do wysyłki QSL
{ma byc fajka}

a następnie wybór koloru ceglastego zaznaczania QSO do wysyłki QSL

Wybor koloru zaznaczania QSO do wysyłki QSL

Wybor własciwego
koloru  ceglastego
zaznaczania QSO

teraz wybierzemy jakie elementy będą zaznaczane - przyjeto iż bedzie zaznaczana będzie tylko komórka znaku a nie cała linia

Wybor zaznaczania tylko komórki
znaku w oknie logu

Wybor zaznaczania tylko komórki
znaku w oknie poprzednich QSO

Wybor zaznaczania tylko komórki
znaku w oknie informacji
dodatkowych

Dalszy tok postępowania tj. selekcji QSO do wysyłki opisano w punkcie niżej . Tutaj pokażemy tylko  jaki będzie efekt zaselektowania QSO do wysyłki QSL dla komórki znaku w logu

Efekt zaselektowania QSO do wysyłki<br>
QSL - widac że została zaznaczona <br>
tylko komórka znaku - co polepsza<br>
czytelność

Efekt zaselektowania QSO do wysyłki
QSL - widac że została zaznaczona
tylko komórka znaku - co polepsza
czytelność

QRZ_HTTP Lookup jest programem zewnetrznym w stosunku do Logger32 i został opracowany przez N2AMG (aktualne wersje do ściągnięcia z jego strony http://www.n2amg.com/software/qrz-lookups-for-logger32 . ). By program przepisywał dane sciągnięte z QRZ.COM do odpowiednich pól Logger32-a (szczególnie chodzi o pole QSL_Via ) należy go odpowiednio skonfigurować .co pokazuja poniższe zrzuty ekranowe . Fajki na poszczegółnych pozycjach wskazują iż tak ma byc ustawiony program

Konfiguracja pol programu <br>
QRZ HTTP Lookup

Konfiguracja pol programu
QRZ HTTP Lookup

Konfiguracja programu QRZ HTTP
Lookup  wskazująca jakie pola mają byc
pobierane do Logger32 - mają byc ustawione
tak jak na obrazku

Dodatkowo w tym punkcie trzeba dodac iż na QRZ.COM istnieją niekiedy nielogiczne wpisy jesli chodzi o dane . Jest to niestety wina użytkowników wpisujących . Szczególnie dotyczy to wpisu dotyczącego pola QSL : z QRZ.COM . Pole to wchodzi do pola QSL_Via w Logger32 Praktyka wykazuje że "pomysłowość" uzytkowników we wpisywaniu tutaj nieprawidłowych danych jest nieograniczona co zostało opisane w punkcie . Np znalazłem i taki wpis nielogiczny  Via W2HNK NO bureau . Jak nie przez biuro - to jak - logicznie nie oznacza to wcale DIRECT - może posłańcem umyslnym lub przekaż mi QSL w moim klubie . Trzeba przyjrzec się tutaj co zostanie wyświetlone w oknie QRZ HTTP Lookup.

Moment zakończenia QSO jest najlepszym momentem do podjęcia decyzji że do danej stacjie bedziemy wysyłac QSL -kę . Wtedy na ekranie mamy odpowiednie informacje do podjęcia decyzji.Najbardziej pozytecznym jest tutaj okno Worked/confirmed .

Okno Worked/Confirmed puste

Okno Worked/Confirmed puste

Okno Worked/Confirmed  dla wprowadzonej
stacji YB0DJ . Widac ze tą stacją nie mielismy
jeszcze QSO na pasmie 30 M emisją RTTY .
Należy więc tę stację zrobić i wysłac QSL

Inny przypadki  gdy zachodzi potrzeba wysłania karty QSL lub Nie

Potrzeba wysłania takze karty QSL
do kraju już zrobionego ,ale z
którego nie otrzymaliśmy karty QSL

Nie istnieje potrzeba wyslania
karty  QSL

Dla przypadków gdy wystąpi potrzeba wysłania karty QSL selekcję QSO do wysyłki robimy to  następująco

Selekcja QSL do wysyłki QSL

Po zaselektowaniu QSO w logu będzie wyglądało

Zaselektowane QSO do wysyłki QSL

Zaselektowane QSO do wysyłki QSL

Po przekopiowaniu QSO's z programu contestowego do Loggera32 poprzez format .adif poprzednio zastosowaną metode selekcji po zakończeniu QSO trzeba skorygować. Najpierw trzeba przeglądnąć w logu listę QSO's z contestu i jesli podejrzewamy że z jakiegoś kraju nie mamy QSL-ki w ogóle lub na jakimś pasmie lub jakąś emisją to klikamy na QSO. Chcemy się dowiedziec czy mamy jakies inne karty QSL z tego kraju na pożadanym pasmie lub /i emisją) .

QSO ze stacja 3C2WE zrobione ale nie<br>
potwierdzone . Karta QSL do tej<br>
stacji jeszcze nie wysłana

QSO ze stacja 3C2WE zrobione ale nie
potwierdzone . Karta QSL do tej
stacji jeszcze nie wysłana

Po kliknięciu na tym QSO otrzymamy

 

 

 

 

Podswietlone QSO

Podswietlone QSO

Okno Worked/confirmed będzie wyglądało

Kraj 3C nie potwierdzony -
istnieje potrzeba wysłania
QSL-ki tj zaselektowania
do wysyłki

Widzimy iż istnieje potrzeba wysłania karty QSL za to QSO tj, zaselektowania do wysyłki - co zostało opisane wyżej

Podjęcie decyzji o wysłaniu można także dokonywać jeśli oglądamy listę osiągnięć dla dyplomu DXCC i widzimy iż brak nam niektórych krajów zrobionych ale jeszcze nie potwierdzonych . Wywołujemy najpierw dyplom DXCC przez wybranie z menu głównego

Wywołanie dyplomu DXCC

Wywołanie dyplomu DXCC

Po chwili zgłosie sie nam okno z dyplomem

Dyplom DXCC - sprawdzamy dlaczego
z kraju OZ na paśmie 30 M nie mamy potwierdzenia

Pojawi się nam teraz następne okno z listą zrobionych  QSO's z krajem OZ na pasmie 30 M

Pojawi się nam teraz następne okno z listą zrobionych  QSO's

Lista QSO's zrobionych z krajem OZ
na paśmie 30 M mixed mode

W oknie logu pojawi sie zaselektowane w poprzednim oknie  QSO tez z podświetleniem na żółto

Zaselektowane na żółto QSO wybrane <br>
w poprzednim oknie

Zaselektowane na żółto QSO wybrane
w poprzednim oknie

Teraz możemy zaselektowac to QSO z OZ1HPS do wysyłki karty QSL co opisano w punkcie

Teraz gdy już mamy zaselektowane QSO's do wysłki możemy utworzyć zbiór z danymi tylko o tych zaselektowanych QSO , który będzie podstawą do wydruku kart QSL bezpośrednio przez HAM_SECRETARY.exe lub będzie użyty  w metodzie korespondencji seryjnej . Jesli chodzi o program  HAM_SECRETARY.exe to przyjmuje on każdy format krótkofalarski . tj .adi . adif . csv , .txt . Proces tworzenia tego zbioru został pokazany na poniższych obrazkach

Wybór z menu eksportu pliku QSL

Wybór z menu eksportu pliku QSL

Okno eksportu pliku QSL

Wybór nazwy zbioru z QSO's
do wydruku kart QSL

Tu wybieramy TAK - zastąpienie <br>
istniejącego zbioru

Tu wybieramy TAK - zastąpienie
istniejącego zbioru

 

Wybor zaznaczenia QSO jako
wyslane na Nie - tymczasowo
do chwili wydruku

Zaznaczanie QSL jako wys3ane tymczasowo na Nie . Taki wybór umozliiwa jeszcze zmiany w wysy3anych QSL. - dodanie lub usuniecie QSO . Dopiero jak wydrukujemy karty QSL powtarzamy opisany w tym punkcie proces tworzenia zbioru - ale teraz wybierzemy TAK - zaznacz QSL jako wys3ane . Teraz mo¿emy przejoa do wydruku kart co zosta3o opisane tutaj .

2.Przygotowanie zbioru do wydruku kart QSL dla loggera Ham Radio de Luxe

Program loggujący Ham Radio de Luxe w wersji obecnie opisywanej tj v 5.0 build 2311 nie posiada niestety tak sprawnych mechaniżmów do decydowania jak w Logger32 ,  czy kartę należy wysłać ponieważ nie mamy potwierdzenia jeszcze z tego kraju . Brak w nim okna Worked/Confirmed jakie jest w Loger32 , które by od razu pokazywało status dla tego kraju bezpośrednio po wprowadzeniu znaku do okna wprowadzania QSO . Jest tylko informacja że z danym krajem się pracowało , ale brak bezpośrednio informacji że dany kraj już potwierdzony czy to w ogóle , czy też na danym paśmie i daną emisją. Do tej informacji należy dochodzić pośrednio  po wybraniu dyplomu DXCC w odpowiednim oknie , poszukaniu ręcznie niestety tego kraju i zobaczenie czy dany kraj już potwierdzony.

Ham Radio de Luxe to bardzo rozbudowany program z wieloma opcjami do wyboru - niestety utrudniającym pracę z nim. Posiada za to inne możliwośći jak filtrowanie QSO co ułatwia wysyłke kart QSL , jak i również możliwość pracy z satelitami , mozliwość odbioru CW , praca wieloma emisjami w tym emisją OLIVIA.

Ze względu na brak informacji Confirmed zaraz w czasie robienia QSO jak i po zrobieniu QSO proces decydowania o wysyłce karty QSL jest niezależny od momentu kiedy dokonamy zdecydowania o wysyłce karty QSL . Dlatego poniższy proces opisano dla przypadku decydowania o wysyłce karty QSL zaraz po zrobieniu QSO . Identycznie przebiega proces decydowania dla innych momentów .

Wprowadzony znak RW4WZ w oknie
emisji cyfrowych

Musimy określic czy do danej stacji RW4WZ z kraju European Russia mamy wysłac kartę QSL . W związku z tym otwieramy okno Award Tracking DXCC z podprogramu HRD Loogbook . i szukamy w nim niestety ręcznie kraju European Russia .

 

Okno Award Tracking  DXCC
Kraj European Russia potwierdzony
Nie ma potrzeby wysyłania QSL

Teraz pokażemy przypadek gdy trzeba będzie wysłać QSL bo brak będzie potwierdzenia dla tego kraju . Tym razem będzie to QSO emisją SSB wprowadzone w oknie ADD QSO podprogramu Loogbook

 

Dodawanie QSO w oknie
ADD QSO My Logbook

Pełniejszą informacje na temat potrzeby wysłania karty QSL można uzyskac w oknie Award Tracking DXCC

Okno Award DXCC Tracking  dla kraju
VP6. Widać iż należy wysłać QSL

Teraz możemy zaznaczyc to QSO do wysyłki . W HRD jest to robione przez wpisanie w pole QSL_SEND litery R_Requested lub Q_Queued (do kolejki wydruku) My wybieramy R - Requested .

Zaznaczanie QSO w polu QSL_Sent
na R- Requested (card QSL)

Dla lepszej czytelności ja zaznaczę parę QSO na R-Requested . Mozna tego dokonac klikając dwukrotnie na dowolnym QSO w Logbook , co umożliwi edytowanie QSO . Podajemy edycji pole QSL_send i ustawiamy na R-Requested jak powyżej na obrazku a następnie klikamy button Update (Popraw).

Proces zaznaczania QSO dla pola QSL_Send=R może byc rozciągnięty  dowolnie w czasie .Po zdecydowaniu że  należy już  wysłac QSL-ki trzeba  z tych zaznaczonych stworzyc zbiór w formacie  .adi .W tym celu wykorzystamy funkcję filtrowania QSO jaka jest do dyspozycji w Ham Radio De Luxe .

Wykorzystanie funkcji filtrowania QSO dla wydobycia
tylko tych QSO co spełniają warunek R- Requested

Exportu QSO do zbioru formatu .adi dokonujemy

Selektowanie wszystkich QSO w oknie  do zapisu
zbioru w formacie .adi

Zgłosi się nam okno w którym dokonuujemy właściwego zapisania na dysk zbioru

Wybor katalogu oraz nazwu zbioru i zapis
zbioru z danymi do wydruku kart QSL

Teraz mozna przystąpic do drukowania kart QSL opisanego w punkcie . Pozostaje tylko zaznaczyć QSO że zostały wysłane karty QSL. Mozna tego dokonac bezpośrednio po zapisie zbioru . Lepiej jednak najpierw dokonać wydruku kart QSL i jesli nie bedzie żadnych zmian dotyczących druku powtorzyc punkty selektowania QSO począwszy od punktu filtrowania QSO . Zaznaczenie wszystkich QSO grupowo dokonujemy w sposób jak poniżej

Zaznaczenie grupowe wszystkich zaselektowanych
QSO na QSL Sent = Y (Yes)

Zmiana z Requested na Yes - wysłana QSL

 

3.Przygotowanie zbioru do wydruku kart QSL dla loggera MixW

Niniejsza instrukcja została oparta o MixW v 2.19 ze stycznia 2009 r. Program MixW posiada co prawda program do wydruku kart QSL ale posiada on pewne wady z których najważniejsze są:

brak przestawienia kart QSL mających iść przez QSL Managera
brak wyodrębnienia kart które mają iść DIRECT-em
Sortowanie jest dokonywane tylko alfabetycznie znakami - brak sortowania wg listy dxcc czy numerów ADIF
brak załatwienia innej korespondencji krótkofalowca - jak koperty adresowe, zakładki pomiędzy kraje
brak współpracy ze stroną www.qrz.com w celu ściągniecia aktualnych adresów dla kart DIRECT
wzorzec formularzowy wydruku nie jest projektowany w trybie WYSIWYG (What you see is what you get)
brak w projektowanym wzorcy linijek wymiarowych co znacznie wydłuża proces projektowania wzorca gdyż trzeba zaprojektowac , wydrukować i zobaczyc czy rozmieszczenie pasuje nam do otrzymanej z drukarni karty QSL , a jesli nie powtarzac ten proces tak długo aż osiągniemy zadawalający efekt

 

1. MixW Podjęcie decyzji o wysyłce QSL już w czasie robienia QSO.

Wtedy na ekranie mamy właściwe informacje do podjęcia tej decyzji . Potem po wprowadzeniu QSO tych informacji już nie ma ekranie i podjęcie tej decyzji jest bardziej utrudnione - co zostanie przedstawione później.

Po wprowadzeniu znaku do pola znaku mamy status kraju jak na poniższym ekranie

 

MixW - Status kraju potwierdzonego-
karty QSL nie trzeba wysyłać

Dla przypadku gdy trzeba wysłać kartę QSL ekran może wyglądać

 

MixW - Status kraju niepotwierdzonego-
karte QSL  trzeba wysłać

W MixW nie ma niestety możliwości zaznaczenia QSO "flagą do wysyłki" jak to jest w Logger32 . Także brak mozliwości zaznaczenia w polu QSL_Sent R_Reguested - jak to jest w Ham Radio de Luxe .W związku z tym poradzimy sobie z tym problemem w inny sposób. Po zrobieniu QSO i zapisie w logu :

Należy nacisnąć znak "okularki" cp spowoduje pojawienie się okna

Wybor całego logu

Pojawi sie nam okno z logiem z którego wybieramy ostatnie QSO i zapis go w formacie .adi

Wybor ostatniego QSO do zapisu do zbioru
w formacie .adi

Pojawi sie okno do zapisu zbioru adi .

Zapis zbioru w formacie .adi

Nieszczęśliwie MixW nie daje możliwości wyboru katalogu gdzie zapisać zbior .adi  . Zbiór jest zapisywany w katalogu głównym z programem MixW - gdzie z koniecznośći zapiszemy wszystkie zbiory .adi nawet z jednym QSO. Można natomiast podać nazwę zbioru . Proponuje tutaj podać kolejną cyfrę np 1 , potem 2, itd . Rozszerzenie .adi zostanie dodane automatycznie. Uwaga . - program nie kontroluje czy dany zbior już istnieje już na dysku - po prostu zapisując jeden na drugim bez pytania o zgode . Dlatego musimy sami kontrolować czy dany zbior juz istnieje . Nazywanie tych zbiorów kolejno cyframi ułatwi nam zachowanie porządku. Program HAM_SECRETARY dostarcza mechanizmów scalenia potem przed wydrukiem tych zbiorów cząstkowych w jeden zapisywany w wybranym katalogu pod podaną nazwa np . join.adi . Można dokonać scalenia z możliwością kasacji tych zbiorów cząstkowych z katalogu głównego. Po scaleniu program sam przechodzi do dalszych czynności związanych z drukowaniem.  Zostało to opisane w rozdziale Wydruki i podglad dla danych rzeczywistych .

Teraz należało by zaznaczyc jakoś że QSL-ka została wysłana. Niestety nie możemy przesunąc tej decyzji do chwili wydruku - gdyz się pogubimy . Już teraz należy zaznaczyć że QSL-ka została wysłana - czyli data wysłania zostanie przyjęta z aktualnej daty przygotowania zbioru do druku.Robimy to następująco

Zanaczenie że QSL dla danego QSO zostało wysłane

2.MixW - Podjęcie decyzji o wysyłce karty QSL po zrobieniu większej ilości QSO.

Gdy zachodzi potrzeba znalezienia kraju z którego jeszcze nie mamy potwierdzenia wybieramy z menu najpierw statystyki pełne

Wybranie statystyk pełnych

Pojawi sie nam okno

Lista osiagnięc DXCC dla statystyk pełnych

Trzeba teraz znależć QSO's z krajem 3C . W tym celu naciskamy i wybieramy w oknie pola jak na obrazie poniższym

Zadanie warunków poszukiwania dla
nie wysłanych QSL dla kraju 3C

Otrzymamy listę

Rezultat poszukiwania kraju dla którego
nie mamy potwierdzenia bo nie wysłalismy QSL-ki
Potrzeba wysłania QSL-ki

Przedstawiony przykład poszukiwania jest dosć trywialny bo obejmuje poszukiwanie dla QSO's jeszcze nie wysłanych (tak przyjeto tutaj by nie zaciemniać zrozumienia niniejszego wykładu ) . W rzeczywistosci znalezienie przyczyny dlaczego jescze nie mamy potwierdzenia wymagaloby przeszukiwania z filtrem na o wiele więcej pól niz jest to w "okularkach" poszukiwania . W zasadzie powinny byc tutaj dostępne wszystkie pola standardu ADIF 2.2

 

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Przygot.zbiorow dla wydruku QSL dla roznych logerow

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy